چگونگی نگارش مقاله isi

 

قبل از اینکه مقاله در سایت های معتبر چاپ شود مورد بررسی دقیق  قرار می گیرد.

اولین نکته که توجه می شود کپی نبودن مقاله می باشد یعنی بررسی می شود تا کل یا قسمتی از متن از مقاله دیگری برداشته نشده باشد .دومین نکته مقاله جامع و کامل باشد .سوم :کلمات مناسب برای ترجمه استفاده شده باشد .چهارم :عکس های موجود در متن دارای کیفیت باشد ومربوط به موضوع دیگری نباشد. پنجم :مطالعات دقیق صورت گرفته باشد همچنین تحلیل های به کار رفته دقیق و درست باشد.

نگارش مقاله isi

نگارش مقاله isi

اصول و روش نگارش مقاله isi در رشته های مختلف متفاوت می باشد ،در نتیجه دستورالعمل واحدی در این زمینه موجود نمی باشد اما به طور کلی ساختار یک شکل می باشد.

 

ساختار مقاله شامل موارد زیر می باشد

 

1-عنوان  title   :اولین بخش مقاله می باشد. در نتیجه باید از کلمات مناسب استفاده شود تا اطلاعات لازم را به خواننده انتقال دهد.عنوان باید دقیق ،گویا و مختصر باشد

2-مولف یا مولفان  author/authores  :شخص یا اشخاصی که این مقاله را پدید آوردند

3-چکیده abstract  :خلاصه ای از محتوای مقاله را بیان می کند .

4-کلمات کلیدی  keywords :  برای افزایش دسترسی به مقاله در هنگام سرچ کردن

5-مقدمه  introduction  : زمینه سازی برای بحث اصلی

6-بیان مسئله     problem statement : بیان مسئله یا مشکلی که باعث شد شما این پژوهش را انجام دهید

7-اهداف پژوهش   and abjectives aims : چه اهدافی از این پژوهش دارید

8-پرسش های پژوهش  research questions : چه پرسش های را در این پژوهش می خواهید جواب دهید

9-پیشینه پژوهش   literature review : چه پژوهش ها یا مطالبی درباره این موضوع در گذشته انجام شده است.

10-معرفی پروژه   research site  : ویژگی های پروژه

11-روش شناسی (گفتار در روش و اسلوب )   methodology  : مجموعه از روش های مورد استفاده در مطالعه یا فعالیت در پژوهش

12-ابزار پژوهش  research tools  :ابزار گردآوری و روش تحلیل داده ها

13-جامعه پژوهش  research population   جامعه که مورد پژوهش قرار گرفته و چه ویژگی هایی دارند

14-محدودیت ها   limites and limitation    چه محدودیت هایی که در انجام پژوهش وجود داشت

15- یافته ها    results /findings   : نتیجه ها ی توصیفی و تحلیلی ناشی از پژوهش

16- بحث و نتیجه   discussion /conclusion  پاسخ به پرسش ها ی مقاله و برداشت کلی خود از مقاله

17- پیشنهاد ها    further  research:  پیشنهاد برای حل مسئله یا مسائل در پروژه های بعدی

18- تقدیر و تشکر acknowledgment   : تشکر و نام بردن از کسانی که به شما کمک کردند.

19- منابع  biblography  references/ :  نام بردن منابعی که استفاده شده

20- ضمیمه ها   appendixes :   اطلاعات مفیدی که به خواننده داده می شود

 

خدمات ترجمه پارس 68 در زمینه ترجمه مقالات به انگلیسی و رعایت نکات نگارشی توسط مترجمین مجرب و متخصص فعالیت می کند.

هزینه انتشار مقاله

2 thoughts on “نگارش مقاله isi

دیدگاهتان را بنویسید