نقش CIO در محیط ERM چیست؟

نقش CIO در محیط ERM چیست؟

نقش CIO در محیط ERM چیست؟

راه حل های نرم افزاری موسسه ابزارهای اطلاعاتی هستند که به عنوان تونا ساز برای ERM عمل می کنند، مخصوصا برای اهداف دوره ای ریسک های مالی.

همان طور که کمپانی ها به سیستم های موسسه گسترده شکل می دهند تا یکپارچه با سیستم اندازه گیری ریسک عمل کنند، ان ها اطلاعات را بیشتر تحکیم می کنند.

بسته به پیچیدگی و اهمیت استراتژیک سه سیستم و تعداد سهامداران درونی درگیر شده، CIO ممکن است یک نقش کلیدی را در این انتقال بازی کند.

علاوه براین راه حل های ERM ممکن معنی را برای CIO فراهم کند تا از تاثیرات قابل بررسی فراتر مدیریت بحرانی ریسک های IT بر اساس موسسه گسترده حمایت کنند.

علاقه CIO در گردنه ERM از موضوعات نظارت کلی مرتبط به عملیات IT،

فرایند اثر گذار IT، کاربردهای متنوع و حقایق مالکان از طریق سازمان و نیاز به حذف شکاف ها و هم پوشانی در مالکیت ریسک های مرتبط IT ناشی می شود.

CIO در موقعیت تنظیم صدا برای ادراه ریسک های IT است که موسسات از طریق مدیران واحدهای تجاری دستوری و جریان مالکان می خواهند ریسک ها و کنترل های IT بفهمند، ارزیابی کنند و اداره کنند و راه های به موقع هر موضوع کنترل حل نشده را در یک زمان نشان بدهند.

 نقش خزانه داری و تضمین (بیمه) در محیط ERM چیست؟

مدیران ریسک خزانه داری و بیمه سهامداران اصلی هستند. از نقطه نظر مدیریت ریسک

الف) ان ها نمایش ها و عدم قطعیت های مرتبط به دارایی های فیزیکی و مالی روی ترازنامه را اداره می کنند

ب) اینده نگری برای جریان های مالی مورد انتظار اینده از فعالیت های تجاری اصلی

پ)عهدهای قراردادی موسسه با چیزهای دیگر. فعالیت های ان ها با مدل ریسک سنتی ترکیب شده است  همان طور که در سوال 6 برای دهه ها بحث شد.

ERM

ERM ها جایگزین مدل مدیریت ریسک سنتی نیستند، اما این ریشه دار است و این مدل را بهبود می دهد.

از یک جنبه خزانه داری، فرایند مدیریت ریسک اغلب به ریسک های مالی و خطرناک در جداسازی کاربردی می شود.

هریک از این دو از طریق نوع ریسک یا از طریق واحد یا فعالیت های بالقوه ریسک ها ظاهر می شوند.

یک عنصر و برنامه سرپرستی به طور موثر اجرا شده یک جنبه مهم عنصر ناحیه ای و خزانه داری جهانی برای یک مدت طولانی را دارد،

همان طور که مدیریت ریسک کلاسیک روی محصولات و مبادلات تمرکز می کند ارزش را در تعدادی ضنایع و کمپانی ها تحویل می دهد.

مدل ریسک سنتی

این هست که چرا مدل ریسک سنتی یک میراث ولانی را خواهد داشت.

همان طور که گفته شد، یک دیدگاه موسسه گسترده پیشنهاد می کند که این دیدگاه بسته به ریسک باید به طور مستقیم در مدیریت ریسک ها درگیر شود.

این معنی می دهد که ان ها فرض می کنند مسولیت اولیه را به تصمیم گیری، طذاحی و نظارت، ثانیا این مسولیت را دارند تا مطابق طراحی ان را بسازنند و اجرا کنند و این بستگی به شرایط دارد.

این مطرح می شود که چرا ابه پرش خزانه داری و کاربردهای مدیریت ریسک بیمه ای در حال انجام یک فعالیت گسترده تر است و بیشتر شبیه دیدگاه های استراتژی تجاری است و منجر به این می شود که سازمان هایشان به ادره عملیاتی سیستماتیک و دیگر ریسک های تجاری بپردازند.

رهبران رویایی و پیشرو از خزانه داری، بیمه، حسابرسی داخلی و دیگر سطوح همکاری وظیفه ای با حمایت بیشتر از مدیریت بالا به این موضوع کمک می کنند تا ریسک را به طور واضح بفهمند و توانایی های مدیریت ریسک را بهبود دهند.

 آیا ERM به مدیریت اجرایی نیاز دارد؟

اگر این چنین است چه نوع از گزارش هایی بیشتر برای مدیریت اجرایی مناسب است؟

اثربخشی ERM به طور زیاد به اثربخشی اطلاعات سازمان و ارتباطات نیاز دارد که یکی از 8 عنصر چارچوب COSO است.

گزارش ترکیبی به این عناصر از مبادلات ریسک و مدیریت ریسک از طریق سازمان ناشی می شود تا بتواند ریسک را ارزیابی کند، پاسخ های ریسک را به خوبی نظارت عملکرد اجرا کند. 

پاسخ تعدادی از این سوالات با درنظر گرفتن گزارش ها وجود دارد.

برای مثال انچه باید به طور مشخص گزارش شود:

چه کسی باید این موضوع مهم را گزارش بدهد، چگونه باید گزارش ها در دسترس باشند، چگونه گزارش ها مورد استفاده قرار می گیرند و چگونه باید ذره ای بررسی شود؟ ا

طلاعات مدیریت ریسک ممکن است در تعدادی از راه ها خلاصه شده باشد-

برای موسسات به عنوان یک کل، از طریق واحد تجاری، از طریق واحد ریسک، از طریق جغرافیایی و از طریق گروه محصول.

برای مثال- هدف این است که تصمیم گیرندگان را توانا کند تا عملکرد مدیریت ریسک را بطور ماهانه، هفتگی، روزانه یا حتی در زمان واقعی ارزیابی کنند.

این کار مشکل است تا به هدف برسد و به ندرت به مدیران اجرایی نیاز دارد. همان طور به طور مثال، ماهیت ریسک ها و شرایط تحمیلی جزو این موارد هستند.

تعدادی مثال مدیریت ریسک،

بیان می کند که اطلاعات فراهم شده برای تصمیم گیری مدیریت اجرایی جزو موارد ضروری است.

*خلاصه ای از ریسک های موسسه، از طریق واحدهای عملیاتی، موقعیت های جغرافیایی، گروه محصول و غیره بیان شده است.

*یک خلاصه ای از شکاف موجود در توانایی ها برای اداره ریسک های با الویت بالا.

*یک خلاصه ای از بهترین و بدترین عملکرد سرمایه گذاری و دلایل چرایی ان.

*از یک فرایند (جست و جوی محیط) یا سیستم هشدار ابتدایی، گزارش اشکار شدن موضوعات یا ریسک هایی که توجههات فوری را گواهی می کند.

*ارزش ریسک ارزیابی حساسیت موقعیت های سبد سرمایه موجود را گزارش می دهد تا نرخ بازار در کنار محدودیت های خاص تغییر کند و اتلاف سخت جریان های مالی را تضمین کند.

*خلاصه سناریو ارزیابی تاثیر تغییر و دیگر متغییرهای کلیدی کنار کنترل مدیریت (مثل تورم، اب و هوا، اعمال رقبا، و سطح عملکردی بالا) را تحمیل می کند تا درامد، جریان های مالی، سرمایه و برنامه تجاری را به دست بیاورد.

ریسک عملیاتی

* ریسک عملیاتی خلاصه ای از انتظارات را گزارش می دهد که درحال اتفاق افتادن است بر خلاف سیاست ها یا ایجاد محدودیت ها (مثل محدودیت نفوذ).

شامل هر خرابی، خطا، تصادفات، تلفات، وقایع (مثل فرصت های از دست رفته) یا تماس های بسته و عدم نزدیکی.

مخصوصا مطالعه می کند تا هدف مشخص را تحلیل کند و سوالات را درباره رویدادهای خاص یا بنگاه های پیش بینی کننده که می توند (ایستادن را نشان بدهد) ارزیابی کند.

برای مثال ان چه امریکای لاتین ان را نمایش می دهد.

*خلاصه یافته های مشخص فرایند تجاری عمل شده از طریق حسابرسان داخلی یا مرورهای هدایت شده از طریق دیگر قسمت های مستقل مانند قوانین سازمانی.

*خلاصه حالت های بهبود ابتکار عمل.

بهبود ابتکار عمل برنامه ریزی شده اند؟ اگر نه، چرا؟

علاوه بر گزارش های بالا، داشبورد یا گزارش کارت های امتیازی وجود دارد.

مدل ها، آنالیز ریسک، سایت شبکه توانا سازی شده این امکان را ایجاد می کند تا اطلاعات درباره ریسک ترکیب شود و از عناصر داده های مشترک استفاده کند تا از ایجاد یک داشبورد یا کارت امتیازی مدیریت ریسک حمایت کند.

برای استفاده مالکان، مدیران واحدها و مدیران اجرایی گزارش دادند که داشبورد و کارت امتیازی به اندازه کافی متعادل است تا بتواند طراحی گزارش را برای نیازهای خاص نشان بدهد.

مثال هایی از گزارش داشبورد، که اغلب ویژگی هایش (راهنمای ترافیک واضح) هستند در کاربرد تکنولوژی چارچوب ERM، COSO فراهم شده است. این در سوال 121 بحث شده است.

نقش CIO در محیط ERM چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.