نبردهای انرژی

نبردهای انرژی

آیا نبردهای انرژی بومی بوده اند؟ به نظر می رسد که جواب این سوال منفی باشد. این امر باید به این دلیل باشد که تاثیر استفاده از سوختهای  فسلیی به عنوان منبع اصلی انرژی پیامدها و اثرات جهانی دارد. یک مثال روشن تغییرات آب و هوا می باشد.

وقتی مشارکت مردان (انسان) در این پدیده در نظر گرفته می شود، مقصر اصلی می تواند در خانه برای نفت یا گاز پیش بینی شود. بنزین، دیزل یا گاز ممکن است از نیجریه ، اکوادور ، میانمار یا عراق حاصل شوند، اما تاثیر هیچ مرز ملی نمی شناسد. نبردها ممکن است بومی باشند، اما اثرات آن از طریق افزایش هزینه ، همچنین از طریق جابجایی افراد بومی و متعاقبا افزایش شدید در مهاجران محیطی سوخت به سراسر جهان می رسد.

نبردهای ایجاد شده با بخش نفت

نبردهای ایجاد شده با بخش نفت گاهی اوقات در برخی از میدان های نفتی دور خارج از دید ، دور از رسانه ها بوده و بنابراین بدون سوال باقی مانده اند. یک مثال نبرد اقتصادی اجتماعی ایجاد شده در زمانی بوده که کارگران نفتی با مجموع زیادی از پول در جیبهایشان به جوامع فقیر وارد می شوند.

در برخی موارد، مانند نیجریه، کمپانی های نفت از پرداخت مستمری ماهانه به افراد حتی کسانی که برای آنها کار نمی کنند سخن می گویند. این ساختار کمپانی را وفادار می سازد که کار می کند تا تقاضای قانونی یا انتظارات از افراد خارج از حوزه این مساعدت یا حتی از جامعه را خنثی می کند.

در نبردهای بعدی  افرادی که باید در انسجام باقی بمانند به کنار رانده شده و مخالف می  شوند- و برنده کمپانی نفت می باشد.

وقتی این نبردهای خروشان تشدید می شوند، راه هم برای شرکت های نفتی و هم برای برای دولت باز است تا حوزه را نظامی کنند. یک منطقه نظامی پوششی برای کمپانیهای نفتی فراهم می کند تا از مسئولیت برای نشت نفت و سایر اقدامات تجاوزی در برابر مردم اجتناب نماید.

گزارش

یک گزارش در  مورد نبرد مصر-عراق 1973  و اثر مورد انتظار منبع نفتی یک پیام مهم در مورد تقارب (همگرایی) نفت، سیاستها و نبردها ایفا می کند. صعودی ها به  از حمله قریب الوقوع به اسرائیل توسط مصر و امکان استفاده از نفت به عنوان یک سلاح سایسی در نبرد هشدار دادند. شرکتها  تدابیری اتخاذ کردند تا اثر ان روی منابع نفتی را از طریق افزایش تولید نفت در سه ماهه اول سال خنثی کنند و این کاملا برای افت احتمالی در سه ماهه اخر سال جبران شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.