جراحی سلولی نانو :

نانو

ساختارهای سلولی از طریق استفاده از نانو ماشینهای پزشکی اصلاح می شوند.

نانو سانتریفیوژ:

در نانوروبوتیکهای پزشکی، ابزار نانوی پیشنهادی می تواند مواد را با سرعت بالایی بچرخاند و با شتاب های چرخشی  بیشتر از یک تریلیون نیروی جاذبه زمین s)  ُ g) انتقال دهد، بنابراین  مرتب سازی سریع مجاز خواهد بود .

نانوشیمی :

هدف گروه نانوشیمی توسعه شیمی فراتر از حوزه مولکولهای مجزاست از طریق کشف چگونگی سیستمهای چندین مولکول یا ماهیتهای تعریف شده ی الکترونیکی دیگر به صورت خود سازمان دهنده  به ساختارهای متمایز در مقیاس نانومتر. دیدگاه جدید برای مطالعه و نانوسیستم های بیولوژیکی دستکاری شده مورد استفاده قرار گرفته و

طراحی جدید نانو را با خواص جذاب بصری، الکترونیکی و ساختاری بی نظیر ایجاد می نماید. بخش های تحقیقاتی علمی شامل بیونانوتکنولوژی و الکترونیک مولکولی خود راه اندازنده می گردد.

نانوچیپ :

در شماره جمعه [ اول آگوست 2001] مجله ساینس ، فیزیکدانان مرکز تحقیقاتی توماس.جی. واتسن IBM [فیلیپ جی. کولینز، مایکل اس.آرنولد و فائدون آووریس ] ساخت اولین مجموعه  جهانی ترانزیستورهای خود را اعلام کردند که از نانوتیوب کربنی ساخته شده بود . ما به مرزهای تکنولوژی میکروچیپ استاندارد دست یافته ایم بنابراین ” نانوچیپ ” در آینده  میکروچیپ کوچکتری خواهد بود. [ED] آنها همچنین ابزار ژن-آینده برای ذخیره سازی توده از تراکم قابل ملاحظه ای بالاتر با سرعت بیشتر و هزینه بسیار کمتر در نظر گرفته می شوند . [تاد مافین (P)] به قسمت بدست آوردن خط نانوچیپها توجه کنید .

نانوکوندری :

نانوماشینهایی که درون سلولهای زنده وجود دارند ، در بیوشیمی آنها شرکت می کنند   ( مثل میتو کوندری) و سازنده ساختارهای مختلف هستند. به نانوزوم نگاه کنید. [ کن کلمنتس 1996]

نانوکرونومتر :

در نانوروبوتیکهای پزشکی، ساعت پیشنهاد شده یا مکانیسم زمان بندی شده از اجزای مقیاس نانو تشکیل می شود .

چرخه های نانو :

دانشمندان استانفورد مولکولی از DNA  را سنتز کرده اند که قابلیت مسدود کردن ژنهای خاصی را در باکتری زنده داراست. با  اعطای نام ” چرخه های نانو” ، اندازه نانومتری جدید مولکول می تواند به محققین این توانایی را اعطاء کند که ژنهای مضری را مشخص کنند که عامل سرطان و بیماریهای دیگر در انسانها می باشند.

یک نانوکلاستر یا نانو کریستال جزء جامدی است که جایی میان اتمهای اندک با ده ها هزار اتم تشکیل می شود. بنابراین نانوکلاسترها  وضعیت جدیدی از ماده با خواصی هستند که هیچکدامشان به بخشی از حجم انبوه کریستال یا اتمها و مولکولهای مجزای آنها تعلق ندارند. بعد از گذشت 10 سال  فواید زیادی در سنتز اندازه قابل تطابق ، پراکندگی واحد ( اندازه انتخاب شده ) نانوکلاسترهای ترکیبات شیمیایی متفاوت و در توسعه تکنیکهای گردآوری آنها به جامدات نانوکلاستری ( تسهیل سنتز آنچه که ” مواد طراحی شده ” اطلاق می گردند) ایجاد شده است.

گروه نانو ذره ها ، نانوکلاسترها و علم  نانو، دانشگاه ناتینگهام ، انگلستان ، 2002 .

بیشتر بخوانید
تولید مولکولی
نانوکریستال
اسيد فسفريک
منو پروپیلن گلایکول یا MPG

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.