نانو- پیشوند یک بیلیونم

نانو- پیشوند یک بیلیونم

تکنولوژی نانو مکعب: یک لیه بسیار نازک پوشش دهنده که در یک محلول برای ایجاد داده های دیجتال، نویز پایین ، و نسبتهای سیگنال به نویز بالا مونتاژ میگردد،  که برای سرهای MR ایده آل هستند. آن قادر به داده و ویدیو دیجیتال  به ظرفیت های یک ترابایت و ظرفیتهای فلاپی دیسک به سه گیگا بایت است. برای تصویرسازی پتانسیل ،  یک ترابایت میتواند 200 فیلم دو ساعته را ذخیره کند.

نانو آرایه: یک آرایه الترا حساس برای آنالیز بیو مولکولی. نانوآرایه ها تقریبا یک ده هزارم مساحت اشغال شذه با یک میکروآرایه مرسوم  و نقاط بالای 1500 را میتواند در سطح اشغال شده با یک شبکه میکروآرایه منفرد جای دهد. سیستم Nano pro دیده گردد.

مونتاژکننده نانو :

Holy grail نانو تکنولوژی: وقتی یکی از اینها در دسترس است ساختن با فیزیک و تصویر با هر گونه محدودیت که میتواند ابتدا طراحی شده باشد ممکن میباشد. خود راه اندازی یک نانوکارخانه مشاهده گردد، بنابراین ساختن یک نانوکارخانه چقدر سخت است؟ شما نیازبه شروع با یک سازنده کاری هستید، یک دیوایس نانو که میتواند ماهیچه ها را درون شکلهای مفید ترکیب کند. اما وقتی شما یکی از آن دارد، الباقی سرراست است.

بالانس نانو:

یک بالانس نانو مقیاس برای در نظر گرفتن جرم ، به قدر کافی کوچک جهت وزن کردن ویروس ها و دیگر ذرات . یک جرم متصل در انتهای یک نانوتیوپ که فرکانس نانورزونانس آن تغییر میکند. اگر نانوتیوپ کالیبره گردد اندازه گیری جرم ذره متصل شده مقدور است. یک نانوتیوپ برای در نظر گرفتن جرم اشیا دیگر بر روی فمتو گرم تا پیکو گرم می باشد. بنابراین وزن کردن زیاد کوچک است.

تصویر میکروسکوپ الکترون انتقال از نانو بالانس استفاده میکنند. یک نانوتیوپ کربن رزونانس کننده برای در نظر گرفتن جرم ذره کربن متصل شده استفاده گردید.

نانوبارکد:

این تکنولوژی  از نانوذرات فلزی سیلندری شکل استفاده میکند که در آن ترکیب فلزی میتواند در طول وسایز هر جز که میتواند کنترل گردد تناوبی گردد. تفاوت ها در انعکاس بین اجزا فلزی به ذرات اجازه میدهد تا با میکروسکپی اپتیکال مرسوم شناسایی گردد. Surromed  و کار Penn در ژورنال علمی توصیف گر ذرات نانوبارکد

نانو دانه ها: دانه های پلیمر با قطرهایی بین 1 تا 10 میکرومتر.نقطه های نانو نامیده شده، نانوکریستال ها و دانه های کوانتوم.

# نانو- پیشوند یک بیلیونم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.