نانوبیولوژی :

نانوبیولوژی

بسیاری از کارکردهای ریشه ای بیولوژیک از طریق ساختارهای مولکولی با با ابعاد  nm100-1 انجام می شوند.

مثالهای زیادی در بیولوژی مولکولی و بیولوژی سلولی وجود دارد : تک آنزیمها، مجموعه نسخه برداری ، ریبوزوم، مجموعه انتقال، روزن هسته ای و غیره. برای درک کارکرد این ساختارها باید حرکات، تغییرات شکل و محل آنها را توصیف کرد به این معنی که  مطالعه مکانیکی با ریخت شناسی دینامیک در این سطح از اندازه برابر بوده و زمینه جدیدی را فراهم می سازد تا بیولوژی مکانیکی و ریخت شناسی با هم ترکیب شوند. پیدایش نانوبیولوژی  به خلاقیت  نانوتکنولوژی بستگی دارد : میکروسکوپ آزمون لایه نگاری، تکنیکهای بصری مدرن و تکنیکهای میکرو- دستکاری شده .

این مفهوم نانو بیولوژی اولین بار در یک گروه مطالعاتی تحت عنوان ” نانو مکانیسم های بیولوژیکی ”  مطرح شد که مورد حمایت آژانس علم و تکنولوژی ژاپن (1997-1992) بودند. ( انستیتو ملی ژنتیک ژاپن)

پردازنده های نانو بیو :

پردازنده های مقیاس نانو با قابلیت درون کاشت که می توانند با مسیرها و فرایندهای بیولوژیکی تغییر  تلفیق شوند. ترانس – NIH نانو تکنولوژی اولیه مهندسی بیو، SBIR ، شماره PA   125-02  .

نانوبیوتکنولوژی :

بخش پیدایش علمی و فرصت تکنولوژیکی. نانوبیوتکنولوژی ابزارها و فرایندهای نانو/میکروفابریکیشن  را  برای ساختن

ابزارهای مطالعاتی بیوسیستمها مورد استفاده قرار می دهد. محققین هچنین از بیولوژی می آموزند که چطور ابزار سنجش نانو میکروی بهتری ابداع کنند.

مرکز نانوبیوتکنولوژی NBTC))، بنیاد ملی علم،  مرکز علم و تکنولوژی با ماهیت بین رشته ای بالا مشخص شده  و در همکاری نزدیک میان دانشمندان علوم حیاتی ، دانشمندان فیزیک و مهندسین نقش مهمی بر عهده دارند. (NBTC، مرکز نانوبیوتکنولوژی ، دانشکاه کورنل US ، 2002)

استفاده از نانوتکنولوژی (ها) در علوم زندگی.

می توانند در بر گیرنده باشند  ولی به ابزار درمانی ، پزشکی/ایمپلنت ها،     بیوسنسورها و ابزار توسعه دارویی محدود نمی شوند. با بکارگیری ابزار و فرآیندهای MNT  ابزار مطالعه بیوسیستم ها ساخته می شود تا از بیولوژی بیاموزند چطور می توان  ابزارآلات مقیاس نانوی بهتری خلق کرد. باید در ایجاد وسایل سودمند میکرو که سیستم های بیولوژیک زنده ی تقلید کننده دارند تسریع کرد.

نانوبوت : ماشین هایی با اجزای مقیاس _اتمیک

(از طریق مرحله  تکامل  “star trek ”  عمومیت داده می شود.)

یک سوال مرسوم مطابق با وزن : ” آیا پس از نوشیدن یک جرعه آب احساس سنگین تر شدن می کنید ؟ “

یک جرعه آب  تقریبا cm^3 5  دارای حجم یکسانی به اندازه 2- ترابوت ( 2 تریلیون نانیت )  دوز یک میکرون 3^  نانوروبوت می باشد. شما هرگز آن را احساس نخواهید کرد. نانوبوت « روبرت ای . فریتاس جی ار» و نانوروبوت معمولا یک معنی می دهند . واژه عامیانه برای یک ماشین نانو ( نانوتکنولوژی را نگاه کنید ) بخصوص ماشینی که قادر باشد خودش را تکثیر کند. [ از طریق تکامل مرحله star trek عمومیت داده می شود ]

حبابهای نانو :

حبابهای ریز هوا بروی سطوح کلوئیدی . برای کم کردن  کشش پوششی که شناگران به عنوان لباس  شنا می پوشند سودمند خواهد بود. به اولین تصاویر حبابهای نانو نگاه کنید.

نانوکنتیلورها :

ساده ترین سیستم میکرو الکترومکانیکال(MEMS) که به آسانی مکانیزه شده و تولید انبوه از طریق تکنیکهای یکسان مورد استفاده قرار می گیرد تا چیپ های کامپیوتر ساخته شوند . توانایی گزارش  بی نظمی های بسیار کوچک پرتوهای نانوکنتیلور را به ابزاری ایده آل برای ردیابی نیروها، فشارها و توده های بسیار ریز تبدیل می سازد . نانوکنتیلورها با آنتی بادی ها پوشش داده می شوند ؛ برای مثال زمانی که زیربستر به آنتی بادی خود پیوند می خورد از توده اضافه شده دچار خمیدگی خواهد شد که این امر قابلیت ردیابی وجود مولکولهای مجزا را از نفوذ بالینی فراهم می کند.

نانو کاتالیسیس :

به قسمت دانشمندان LBL-UCB توجه کنید که شرح می دهند مجموعه های نانوکاتالیسیس و نانو کلاستر ( نانو خوشه ای) فرآیند کاتالیزوری را بهبود  می بخشند.

# نانوبیولوژی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.