مفهوم سیاستهای جهانی بحث آب

مفهوم سیاستهای جهانی بحث آب

نشانه های مثبتی وجود دارد که آب یک به طور بین المللی یک مرحله مرکزی بدست آورده است، و آن سیاست به طور ناحیه ای و جهانی (به عنوان مثال EU,2000) و جهانی (un,2002a ,2002b ,2003 ,2006 ) ساخته خواهد شد.

هم اکنون در 1992، کنفرانس بین المللی در مورد آب و محیط در دوبلین، ایرلند، (کمیته اداری سازمان ملل متحد در مورد هماهنگی و گروه inter-secreteriat برای منابع آب ،1992)  و کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد محیط و توسعه (UNCED) در ریو دو ژانیرو برزیل، تاکید کرد که اقدامات فوری در مورد آب مورد نیاز است. فصل 18 دستور کار 21 بیان کرده است:

مدیریت جامع آب تازه به عنوان یک منبع محدود و آسیب پذیر ، و یکپارچگی برنامه ها و نقشه های آب بخش ها در یک چارچوبی از سیاستهای ملی اقتصادی و اجتماعی ، از اهمیت برتر برای اقدامات در دهه 1990 و بعد از ان برخوردار هستند.

حتی بعد، این در بسیاری از روش ها یک تکراری از بیاناتی بوده که در اولین کنفرانس جهانی آب در  مار دل پلا تا  آرژانتین در 1997 ایجاد شده است.

کمیسیون سازمان ملل متحد در توسعه پایدار (CSD) روی آب سالم و بهداشت در سالهای بعد از Rio تمرکز کرده است.

کوفی عنان

کوفی عنان، رئیس سابق سازمان ملل متحد ، آب را به عنوان یکی از ده مسئله مهم شناسایی کرد که باید در اجلاس جهانی ژوهانسبورگ 2002، در مورد توسعه پایدار (WSSD) بیان شود ،و در واقع چنین بود . (un ,2002a,2002b ). جانشین وی بان کی مون نیاز به تمرکز بیشتر روی مسئله آب در بین دستور کار تغییر آب و هوا در طی فروم اقتصادی جهانی 2008 را مطرح کرد ، تاکید می کند که “کمبود منابع  آب می تواند جنگ های زیاد در آینده را مطرح نماید”.

وی افزود که ” دولتها باید تعامل و رهبری کنند ، اما بخش خصوصی نیز نقشی برای ایفا دارد”. مباحثه ادامه می یابد. گستره ای از مسائل سیاسی همراه با آب وجود دارد.

مدیریت آب فرامرزی می تواند جنگ را تحریک نماید یا مشارکت را افزایش دهد.

آب

آب به عنوان یک حق انسانی تداوم می باید یا مناظره را باعث شود. به طور فزاینده، دسترسی به منبع اصلی آب آشامیدنی سالم در نظر گرفته شده تا یک حق عمومی بشر باشد. (کمیته سازمان ملل متحد در مورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،2003).

خصوصی سازی در بخش آب به عنوان یک راه حل برای برخی و یک ننگ برای برخی دیگر مشاهده شده است. واقعیت اینکه بیلیونها نفر هنوز فاقد دسترسی به آب هستند و بهداشت می تواند به صورت هیچ…. مشاهده شود……

# مفهوم سیاستهای جهانی بحث آب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.