معنای همایشی

معنای همایشی در ترجمه چیست ؟

معنای همایشی بهترین معنی برای کلمه و پر کاربردترین آن در فرهنگ زبان مبدا است .

برای اینکه این تعریف بهتر درک شود از مثالی بهره می بریم .

دو کلمه pretty  و handsome  هم معنی هستند. اما از نظر معنای همایشی باید در جای درست خود به کار بروند.

نحوه استفاده از این دو متفاوت است . pretty  در استفاده ظرافت بیشتری نسبت به handsome دارد و به همین دلیل در مواردی که اسم ها از ظرافت و لطافت بیشتری برخوردار است از pretty  استفاده می کنیم.

Pretty flower

Handsome car

مثال های بیشتری هم می توان زد.

Rotten fruit                   میوه فاسد

Corrupt officer              افسر فاسد

برای اینکه بهتر بتوانیم از معنای همایشی استفاده کنیم فقط یک راه دارد و آن خواندن متون انگلیسی است.

خواندن و خواندن

زیرا فقط با تکرار و آشنا شدن ذهن ما در استفاده از کلمات در متون انگلیسی می توانیم مهارت لازم را کسب کنیم.

اگر هنوز هم با معنای همایشی خوب آشنا نشدید به مثالی در ادبیات فارسی توجه فرمایید.

کلمه خوشمزه و خوش طعم هم معنی هستند

چای خوش طعم

غذای خوشمزه

مثالی دیگر

کودک و بچه هم معنی هستند

کودک درون

بچه بازیگوش

در واژه کودک درون از بچه درون استفاده نمیشود . در زبان انگلیسی هم به همین گونه است.

شاید اگر کلمات را با این دقت هم به کار نبریم مفهوم را به درستی رسانده باشیم.

اما این ادبیات مخصوص نامه های رسمی یا سخنرانی ها می باشد.که با انتخاب درست کلمات هر چه بیشتر به زیبایی سخنان خود بیفزاییم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.