مراکز جمع آوری سکوهای نفتی

مراکز جمع آوری سکوهای نفتی : بعد از اینکه مواد خام به سطح آمدند، نوبت به تبدیل کردن آنها به حالتی که برای رفتن به پالایشگاه مناسب می باشد، می رسد. تولیدات، از دهانه چاه های مختلف در منطقه مربوطه، به واسطه ناودانهای گل، به سمت مراکز جمع آوری هدایت می شوند.

در سکو های دور از ساحل، به دلیل مسائل مربوط به هزینه و فضا، مرکز جمع آوری، خود سکو می باشد. در مرکز جمع آوری، نفت وادار می شود که به لوله ها و تاسیسات پالایش ارسال شود. آب و نمک محلول می تواند به طور جدی باعث زنگ خوردگی کاهنده ها، شیرها، و دیواره لوله ها شود و باید قبل از انتقال مواد خام از آنها جدا شوند. آب خشک کردن و آّب شیرین کردن میتواند توسط ته نشینی الکتریکی، حرارت دهی و شستشو با آب تازه انجام شود.

مخزن مواد خام

مخزن مواد خام هم باید برای تفکیک گاز مربوطه چاره سازی شود. تفکیک گاز ، بسته به نسبت گاز به نفت میتواند یک عملیات یک مرحله یا چند مرحله ای باشد. در تفکیک یک مرحله ای ، فقط از یک تفکیک کننده نفت-گاز استفاده میشود. تفکیک کننده ها می توانند عمودی، شیب دار یا افقی باشند.

گاز طبیعی هم احتمالا نیازمند چاره سازی است بخصوص اگر دارای بخار آب هم باشد. وقتی که یک گاز فشار بالا در یک دمای پایین تر پخش میشود، یک سردسازی قابل توجه اتفاق می افتد. اگر گاز، دارای بخار آب باشد، آنوقت تعریق اتفاق افتاده و این باعث انسداد کاهنده ها، شیرها و خطوط لوله شود.

گاز  در یک ظرف بزرگ استیل به نام نظیف کننده خشک میشود به طوریکه آب طی عملیات جذب کننده گلیکول، جدا می شود. گاز طبیعی دارای مقدار زیادی از گاز اسیدی و خورنده و سمی  هیدروژن سولفید میباشد و این موضوع نیز همانند بخار آب باید چاره سازی شود.

خطوط اصلی

خطوط اصلی، مرکز جمع آوری را به پالایشگاه یا پایانۀ تانکر متصل می کنند. چندین کیلومتر خط لوله قطور (برای مثال با قطر خارجی 26 تا 32 اینچ) نیاز است. باید از اتفاق افتادن مشکلاتی در داخل خطوط جلوگیری شده و یا در صورت بروز، سریعا  مرتفع شود.

به دستگاههایی که خطوط لوله را تست، نمودارگیری، تمیز و مجزا میکنند “قالب” می گویند. هر نوع از قالب ها با نام خاصی شناخته می شود. برای مثال یک نمونه از قالب ها رابیت(خرگوش) نام دارد. در خطوط لوله، قالبها برای تفکیک دو یا چند فرآورده نفتی که در یک زمان از یک تک شاخه عبور کرده اند نیز استفاده می شوند.

# مراکز جمع آوری سکوهای نفتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.