استفاده از مدیریت مبتنی بر سیاست برای هشدارهای از دست دادن گروههای اطلاعات در دسترس سرور SQL

مدیریت مبتنی بر سیاست

مسئله

مدیریت مبتنی بر سیاست : سرور SQL همیشه در گروههای در دسترس یک راه حل بازیابی فاجعه است که در سرور SQL 2010 معرفی شده بود.

یک Alwayson dashboard در دسترس، در استودیو مدیریت سرور SQL وجود دارد که به شما اجازه می دهد تا برگروههای در دسترس نظارت نمایید، اما برای نظارت مداوم dashboard  وقت نداریم.

DBA ها نیاز دارند تا به طور فعالانه در مورد آستانه های بحرانی اطلاع داده شوند.

در این مقاله کوتاه نشان خواهیم داد چگونه هشدار سرور SQL را ایجاد نمایید تا برخی معیارهای مرتبط با از دست دادن اطلاعات را در گروههای در دسترس Always On بررسی نمایید.

این هشدارها می تواند به خوبی بر اساس SLA های ( سازگاری سطح خدمات) شما باشد.

راه حل

در این مقاله کوتاه، ما نشان خواهیم داد چگونه با استفاده از مدیریت مبتنی بر سیاست (PBM) زمانی که افت داده از حد آستانه فراتر می رود، یک هشدار ایجاد نمایید.

اگر شما در PAM مبتدی هستید شما می توانید با مطالعه این مقاله آغاز نمایید: استفاده از مدیریت مبتنی بر سیاست در سرور SQL 2008.

ایجاد شرایط مدیریت مبتنی بر سیاست برای AlwaysOn

 • در استودیو مدیریت سرور SQL (SSMS) به Management->Policyبروید.
 • روی “Conditions” کلیک راست کنید، سپس “New Condition…” را کلیک نمایید.
 • نام condition را وارد نمایید : “_Demo_cond: Data Loss less than 60 sec”

افت داده بیش از 60 ثانیه : Demo-cond

 • بند “Database Replica State” را انتخاب نمایید. (حالت المثنی پایگاه داده)
 • عبارت زیر را وارد نمایید:

EstimatedDataLoss < [email protected]                       

 • “OK” را کلیک کنید

روشی برای گروههای در دسترس AlwaysOn ایجاد نمایید

 • در SSMS به Management->Policy Management->Policies بروید
 • روی “Policies” راست کلیک کنید، سپس “New Policy…” را کلیک نمایید.
 • برای روش اسم وارد نمایید : “_Demo_Policy: AlwaysOn Data Loss”
 • شرط “_Demo_cond: Data Loss less than 60 sec” زیر “Check Condition” را انتخاب کنید
 • روش را فعال کنید
 • روش ارزیابی “On schedule” را انتخاب کنید
 • برنامه زمانی جدیدی ایجاد کنید تا کنترل روش را هر 30 ثانیه انجام دهد
 • Ok را کلیک کنید تا روش ذخیره شود.

مدیریت مبتنی بر سیاست

نکته: ممکن است شما نیاز داشته باشید تا  برنامه زمانی کارها را برای نیازهای خود تنظیم نمایید همانطور که اگر نسخه دوم (المثنی)  همگام سازی را ثانیه ای بعد از کنترل نمودن سیاست قطع کند، شما حدودا تا 90 ثانیه بعد  ایمیلی در یافت خواهید کرد.

یک هشدار معرف سرور SQL برای افت داده AlwaysOn ایجاد نمایید.

یک هشدار معرف سرور SQL برای شماره خطای 34052  PBM  ، به صورتی که در این مقاله شرح داده شده ایجاد نمایید. اگر شما می خواهید یک هشدار مجزا تنها برای این سیاست ویژه داشته باشید ،پس هشدار را با پیام متنی

“Policy ‘_Demo_Policy: AlwaysOn Data Loss’ has been violated” به روزرسانی نمایید.

هشدار را برای ارسال پیام ها به تیم DBA پیکربندی نمایید.

دفعه بعد، زمانی که AlwaysOn همگام سازی را تکرار می کند 60 ثانیه بعد از زمانی است که شما ایمیلی با این پیام دریافت می کنید:

“Policy ‘_Demo_Policy: AlwaysOn Data Loss’ has been violated”

ارزیابی روش را به طور دستی اجرا نمایید.

جزئیات تکرار شکست خورده را مرور نمایید.

دقت کنید که این راه حل در سرور SQL 2012 تست شده بود اما با سرور SQL 2014 به خوبی کار خواهد کرد.

مقاله مربوطه از میکروسافت شرح می دهد که چگونه این و سایر معیارها را با PBM استفاده نمایید تا RTO (هدف زمان یازیابی) و RPO  ( هدف نقطه بازیابی) را برای SLA های خود محاسبه و ارزیابی نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.