اطلاعات مورد نیاز به منظور برآورد مدل شبیه سازی تاثیر گردشگری

همچنین مثال داده شده نشان می دهد، نیاز به داده برای شبیه سازی پروژه اثرات گردشگری با استفاده از یک میکرو CGE و یا یک رویکرد چند جانبه SAM مشابه هستند، و آنها ممکن است یکسان باشند ، بسته به این دارد که آنچه را تولید میکنند و تقاضا ها را مصرف می کنند چگونه مدل شده اند. در مثال ساده ما در بالا، داده های مشابه برای ایجاد SAM و تمامی سه نسخه میکرو CGE استفاده شده است.

ورودی داده های اولیه برای مدل های شبیه سازی گسترش اقتصادیeconomy-wide خرد یک SAM است، یا برای مدل های با تعامل منطقه ای و / یا از خانوادههای آنها، SAM برای هر منطقه و / یا گروه خانوادگی. یک SAM پایه به منظور انجام تجزیه و تحلیل عملکرد پیش بینی شده پروژه های گردشگری و همچنین به عنوان یک معیار برای تجزیه و تحلیل عملکرد گذشته مورد نیاز است. یک  SAM ثانویه، ساخته شده توسط جمع آوری داده هایی که از اجرای پروژه پیروی می­کنند، برای تجزیه و تحلیل عملکرد گذشته مورد نیاز است.

فرم اولیه SAM یا SAM ها باید قبل از ارزیابی در دسترس بودن داده ها و تعیین نیاز به جمع آوری داده های اضافی، از طریق بررسی و یا وسایل دیگر ترسیم شود. داده های موجود برای پر کردن به همان اندازه از SAM که ممکن است استفاده می شود، و داده های جدید جمع آوری شده به عنوان بخشی از پروژه ارزیابی برای پر کردن در بقیه استفاده می شود.

در مورد ارزیابی تاثیر گردشگری، SAM باید حاوی سه جزء مهم یاشد:

(1) یک جزء گردشگری (یک ستون برای هر دسته از گردشگری، به عنوان مثال، بین المللی و داخلی)، که کل هزینه ها را توسط گردشگران در منطقه پروژه و اختصاص آنها در سراسر فعالیت های داخل و خارج از زون تاثیر در بر میگیرد.

(2) یک جزء فعالیت (یک ستون برای هر فعالیت در زون تاثیر)، که درآمد ناخالص هر فعالیت (بخش تولید) و اختصاص آن به هزینه ها را در بر میگیرد.

روی:

 1. a. نهاده های واسطه ای تولید شده در منطقه تاثیر پروژه
 2. b. نهاده های واسطه ای به دست آمده از بازارهای خارج از منطقه تاثیر (“واردات”)
 3. c. عوامل تولید: نیروی کار، سرمایه، و سایرین (در صورت وجود)

(3) یک جزء خانوادگی (یک سطر و ستون برای هر گروه خانوار در منطقه تاثیر قرار میگیرد). ردیف خانوار ارزش افزوده را جمع آوری می کند(دستمزد و سود) و درآمد حاصل از منابع دیگر (به عنوان مثال، نقل و انتقالات دولتی)، به طوری که کلیه ردیف ها درآمد کل هر گروه خانوادگی میباشد. ستون این درآمدها را به هزینه های خانوار در کالاها و خدمات عرضه شده در داخل منطقه پروژه تخصیص می دهد(ردیف فعالیت ها، ستون خانواده)، کالاها و خدمات به دست آمده خارج از منطقه پروژه، و هزینه های دیگر، به عنوان مثال، پس انداز.

اغلب، پروژه های گردشگری شامل مخارج دولت و یا از طریق این پروژه، به خودی خود، در زیرساخت های محلی و یا در موارد دیگر میباشد. در این مورد، این برای SAM مهم است که یک ستون برای دولت و یا پروژه را شامل باشد، که بودجه کل را در سراسر مخارج محصولات تولیدی و خدماتی محلی (فعالیت)، فاکتورها (نیروی کار و سرمایه)، و واردات را اختصاص دهد. بودجه دولت و/یا پروژه باید داده هایی را برای پر کردن در این حساب ها فراهم می کند.

سه بخش زیر در مورد داده های مجموعه­ی گردشگری ، کسب و کار و خانواده بحث می کند. روش نمونه گیری به ما یک روش برش و خشک (cut-and-dry) از تعیین اندازه بهینه نمونه برای هر یک از این بررسی ها را نمیدهد، بلکه تعداد زیادی از متغیرها داده های نظر سنجی مورد استفاده برای محاسبه به دسست می­دهد، عدم وجود دانش ابتدایی در مورد توزیع این متغیرها در جامعه، و دیگر ملاحظات. به طور کلی، یک حجم نمونه کافی را نیازمندند مانند زمانی که که کسب و کار اضافی گردشگری ، و یا خانواده آنها مورد بررسی هستند، تخمین حساب SAM ها به صورت قابل توجهی تغییر نمی کند؛ که عبارتند از، حسابهای SAM همگرا به یک مجموعه نسبتا با ثبات ضرایب ورودی-خروجی. این ممکن است به Oversampling (بیش نمونه بر داری) در اجرا برخی از انواع کسب و کار، خانواده، و یا حتی بازدید کنندگان نیاز داشته باشد. روشهای نمونه گیری در زمینه هر یک از نظرسنجی ها بحث میکند، در زیر.

5.1 داده های گردشگری

بررسی گردشگران، همراه با اطلاعاتی در مورد تعداد کل گردشگران بازدید کننده از منطقه پروژه در سال گذشته، برای پر کردن در ستون گردشگری SAM لازم می باشد. خوشبختانه، نظرسنجی گردشگری برای طراحی و انجام نسبتا ساده است ، به این دلیل که گردشگران تمایل دارند هزینه های خود را در چند خدمت (هتل ها، رستوران ها و کافه، تور، خدمات تفریحی، و غیره) متمرکزکنند و به این دلیل که گردشگران معمولا منطقه پروژه و یا کشور را در میان چند نقطه تعیین شده ترک می کنند(به عنوان مثال، بنادر و فرودگاهها). برای مثال، تقریبا تمام گردشگران که به و از جزایر گالاپاگوس توسط هوا سفر میکنند، و تمامی بازدید کنندگان در روز از کشتی های کروز قبل از سوت زدن به مسیرهای خود از طریق اسکله را بازگشت می کنند. ما یک نمونه تصادفی از پرواز را انتخاب کردیم و بررسی گردشگران گالاپاگوس بررسی گردشگرانی که در آن پرواز در حال انتظار در سالن عزیمت از Baltra و سان کریستوبال فرودگاه بودند را به عهده گرفتیم. در پروژه های جزایر خلیج و خلیج تلا ، بررسی در فرودگاه و همچنین ورودی ها اداره شد، و (ساده تر) پرسشنامه جدا کننده برای روزی که بازدید کنندگان از کشتی های کروز بازدید میکنند اجرا شد. با چند مورد استثنا، مسافران برای پر کردن فرم های نظر سنجی که در زبان های متعدد ارائه شد راضی بودند.

نظرسنجی گردشگری در مورد کشور مبدا مسافران ، شماره آنها در مهمانی، طول سفر، سایت های بازدید، هزینه کل به ازای هر شخص در سفر، و مقدار صرف شده توسط دسته مخارج (هتل ها، رستوران ها، و غیره)، در بسته های سفر، بلیط هواپیما، و غیره. اگر گردشگران سایت های مختلف به مطالعه علاقه داشتند، داده های صرف شده برای هر سایت می تواند جمع آوری شود (به عنوان مثال، مخارج در هر جزیره بزرگ از جزایر خلیج و یا گالاپاگوس). نظرسنجیهای همچنین اطلاعات انتخاب شده اجتماعی و جمعیت شناختی در مورد گردشگران را نیز جمع آوری می­کند، از جمله سطح آموزش و پرورش و درآمد (بر اساس طبقه بندی). این در شرایطی طراحی شده است که گردشگران می دانند که شرکت آنها در این بررسی قدردانی است اما اختیاری است، و اینکه اگر یک فرد در پاسخ به سوال خاص احساس راحتی نمی کند (به عنوان مثال، در مورد درآمد)،او (مرد ویا زن ) مجبور به جواب دادن نیست. حساس ترین سوالات همیشه باید در پایان پرسشنامه ارائه شود.

سوالات دیگر ، بسته به اهداف پروژه ممکن است اضافه شود. به عنوان مثال، بررسی گردشگران جزایر خلیج شامل سوالاتی در مورد بازدید کنندگان ‘تمایل به حفاظت از صخره کدام یک از جزایر ” از جاذبه های اولیه است. اطلاعات این بخش از بررسی کلام به صورت ابزاری در تعیین مالیات بازدید کننده به عنوان بخشی از برنامه مدیریت جزایر اجرا شد. ضمیمه A یک کپی (به زبان اسپانیایی) پرسشنامه های توریستی از پروژه جزایر خلیج فراهم می کند.

داده هزینه از بررسی توریستی برای محاسبه مقدار مخارج متوسط گردشگری در هر یک از خدمات و همچنین متوسط هزینه کل هر توریست استفاده می شود. تعداد کل گردشگران بازدید کننده از منطقه پروژه در سال گذشته برای پر کردن یک ستون از تمامی سالانه استفاده شده است.

اگر ما تنها علاقه مند به برآورد متوسط ​​کل هزینه هر بازدید کننده باشیم، حجم نمونه بزرگی برای بررسی توریستی لازم نمی­باشد. با این حال، نوع مختلف گردشگران (داخلی در مقابل بین المللی، چند روز در مقابل بازدید کنندگان کشتی کروز) هزینه های کل مختلف و همچنین الگوهای مختلف صرف در بخش ها را دارند (تورهای روز، کافه ها و رستوران ها، هتل ها، اجاره اتومبیل و موارد دیگر، سوغاتی، و غیره.). یک پروژه داده شده به طور کلی تاثیر متفاوتی بر انواع مختلف گردشگران خواهد گذاشت. به این دلیل که، آن معمولا یک ایده خوب برای شامل شدن یک حساب جداگانه (سطر و ستون) در SAM برای هر نوع گردشگری محسوب می شود، و آن نیاز به یک اندازه نمونه به اندازه کافی بزرگ که قادر به شناسایی تفاوت در هزینه کل است و الگوهای مصرف بر اساس نوع گردشگر حیاتی می شود ، ایده آل در سفارش به 150 تا 200 نظرسنجی در هر نوع. با توجه به اهمیت این اطلاعات هزینه توریست برای هر تجزیه و تحلیل پروژه ی گردشگری و سهولت نسبی مصاحبه گردشگران، زمانی که درنظر سنجی گردشگری می آید آن به دلیل کمی حجم نمونه پرداخت نمی کند (در بر گیرنده نیست).

در حالت ایده آل، محققان می توانند انواع مختلف گردشگری از طریق یک انتخاب آگاهانه از سایت نظر سنجی و زمان هدف قرار دهند. به عنوان مثال، در جزیره Roatan، دو اسکله توسط کشتی های کروز بین المللی مورد استفاده قرار گرفت، که مسافران آن با اکثریت قاطع بین المللی بودند. یکی توسط کشتی که مسافران آن آن اکثرا داخلی بود استفاده شد. در فرودگاه، هر دو پرواز بین المللی و داخلی برای به دست آوردن اطلاعات در ترکیبی از مسافران بین المللی و داخلی می توانند مورد هدف قرار بگیرند. شمارش رسمی تعداد مسافران ورودی به Roatan از طریق هر یک از این حالتها در دسترس هستند، و می توان آنها را با هم با نتایج این تحقیق برای محاسبه کل هزینه های توریستی مورد استفاده قرار داد، توسط نوع گردشگر و همچنین دسته بندی هزینه ها.

5.2 داده ها در فعالیت های تولیدی

برای پر کردن ستون فعالیت های SAM، اطلاعات مربوط به درآمد ناخالص هر یک از فعالیت در این منطقه پروژه و همچنین ضرایب ورودی-خروجی، یا سهم درآمد ناخالص صرف شده در داده های واسطه عرضه شده در منطقه پروژه، دستمزد ، مالیات، واردات مورد نیاز است (که کالاهای واسطه در خارج از منطقه پروژه به دست آمده است)، و موارد دیگر. در موارد نادر، یک ماتریس ورودی-خروجی در حال حاضر برای منطقه پروژه در دسترس است. در غیر این صورت، تاثیر ارزیابی باید شامل یک بررسی کسب و کار باشد. نمونه ای از یک پرسشنامه کسب و کار (مورد استفاده در تاثیر مطالعه گردشگری جزایر خلیج) به عنوان ضمیمه B نشان داده شده است. آن به پیش بینی بسیاری از انواع مختلف از درآمد و هزینه، و همچنین به عنوان فصلی مشترک برای اقتصاد گردشگری طراحی شده است.

در مطالعات تاثیر گردشگری که من در آن شرکت کردم، اکثریت فعالیت های کسب و کار در به اشتراک گذاشتن اطلاعات با تیم های پروژه تمایل داشتند، به خصوص اگر آنها آگاه باشند که این پروژه می تواند آنها را بهره مند کند. گاهی اوقات، با این حال، ملاحظات حفظ حریم خصوصی و یا زمان، برخی از صاحبان کسب و کار را فاقد توانایی و یا تمایل به شرکت در این نظرسنجی کامل کسب و کار می کند. به عنوان رهبر پروژه، من با صاحبان این کسب و کار ملاقات کردم و حداقل داده های مورد نیاز برای تکمیل SAM را به دست آوردم، و آنها را از گمنامی شرکت هایشان اطمینان دادم. من دریافته ام که صاحبان کسب و کار به طور کلی می دانند و در حال حاضر به فاش کردن سهم هر دلار از درآمد ناخالص آن که به پرداخت دستمزد و خرید منابع اساسی در داخل و خارج منطقه پروژه می پردازند تمایل دارند. در اغلب موارد، آنها همچنین مایل به فاش کردن کل فروش سالانه، و یا درآمد ناخالص هستند. با این اطلاعات، آن به طور کلی برای تکمیل حساب فعالیت در SAM ممکن است.

این مورد همیشه قابل اطمینان تر است، به خصوص در مدل پایه، به اینکه یک سری از نظرسنجی­های هدفمند از شرکت های چند بخشی در هر بخش را اجرا کنیم. یک مزیت از فعالیت های گردشگری این است که آنها تمایل دارند که فن آوری نسبتا خطی و همگنی را داشته باشند: گردشگران به ازای اسکله و یا تور اتوبوس ، آشپز در هر وعده غذایی، اتاقها به ازای هر خدمتکار، ابزار آلات به ازای هر غواص، و غیره، انجام یک معامله بزرگ از یک استقرار به دیگری متفاوت نیست (اگر چه قیمت، و در نتیجه روابط ورودی و خروجی در شرایط ارزش، شاید). بیشترین تغیرات در روابط بین ورودی و خروجی، اندازه نمونه بررسی کسب و کار بزرگتر است که باید به منظور قابل اعتماد ساختن حساب فعالیت در SAM باشد.

اگر کسب و کار بسیاری از شرکت ها خانوادگی(household-firms) باشند ، همپوشانی بین بررسی کسب و کار و خانوارها وجود خواهد داشت. در چنین مواردی، با توجه به سادگی نسبی سرنوشت بسیاری از اقتصادهای توریستی ، ممکن است برای قابل اعتماد ساختن حساب فعالیت در SAM با قرار دادن 100 یا کمتر از بررسی هدف کسب و کار، امکان پذیر شود. بررسی کسب و کار به میزان قابل توجهی نسبت به بررسی گردشگران سخت تر و پر هزینه است، در بخشی به دلیل درجه بالایی از فصلی بودن در فعالیت های گردشگری، که باید به صراحت در پرسشنامه کسب و کار قید شود.

باید تاکید کرد که این نظرسنجی نباید به کسب و کار های مربوط به گردشگری محدود شود، بلکه، باید تمام انواع کسب و کار موجود در منطقه پروژه را ارائه کند. در غیر این صورت، ارتباط غیر مستقیم بین گردشگری و رشد درآمد در اقتصاد را نمی توان برآورد کرد. فهرست کسب و کارها از اتاق های بازرگانی و یا اشخاص دیگر به ارائه یک چارچوب نمونه ای برای انتخاب کسب و کار مورد بررسی کمک می­کند.

5.3 داده ها در خانواده

داده های مهم خانوار برای ساختن یک SAM شامل درآمد حاصل از عرضه نیروی کار یا سرمایه به فعالیت های تولیدی در منطقه پروژه مورد نیاز است، منابع دیگر، درآمد و سهم درآمد یا هزینه های صرف شده در خدمات و کالاها در داخل و خارج منطقه مورد مطالعه هستند. تطابق بین حساب فعالیت ها و دسته بندی مخارج خانواده بسیار مهم هستند: برای هر دسته از هزینه های خانوار در کالاها و خدمات که به صورت محلی عرضه شده، باید یک بخش مربوطه در حساب فعالیت وجود داشته باشد. خرید خارج از منطقه پروژه با هم به عنوان “واردات” از سایر نقاط کشور در خارج از منطقه پروژه یا بقیه جهان محسوب می شوند. صرفه جويي و سرمایه گذاری ها به حساب سرمایه­ایی(ردیف) اختصاص داده میشوند. یک ستون مربوط به سرمایه (سرمایه گذاری) سرمایه هایی را برای تقاضا برای کالاهای سرمایه گذاری از داخل و خارج منطقه پروژه اختصاص می­دهد، و آن صرفه جويي را به هر کجا که موسسه مالی مربوطه ممکن است باشد (معمولا در خارج از منطقه پروژه) اختصاص میدهد.

اگر خانواده ها مالیات را به صورت مستقیم پرداخت کنند، این ها توسط ستون خانوار به ردیف دولت اختصاص داده میشود. اگر خانواده ها نقل و انتقالات دولتی را دریافت کنند، به عنوان پیش پرداخت شده توسط دولت (ستون) به خانوار (ردیف) ظاهر می شود. وجوه ارسالی فرار(Migrant) دریافت شده توسط خانوارها (ردیف) از سایر نقاط جهان که در آن به صورت فرار (Migrant)کار می کنند انتفال داده میشود. در حالت دوم ممکن است سایر نقاط کشور، در مورد مهاجرت های داخلی و یا بقیه جهان، در مورد مهاجرت بین المللی باشد.

نظرسنجی خانگی سخت ترین و پر هزینه ترین نوع از سه نوع بررسی مورد نیاز برای ساختن مدل تجزیه و تحلیل تاثیر گردشگری هستند. این امر به ویژه در این مورد که اگر خانواده ها ناهمگن، با منابع متعدد درآمد و الگوهای متنوع مخارج مشحون است. به طور کلی، ناهمگون تر بودن بخش خانوار، اندازه نمونه بزرگتر برای قابل اعتماد ساختن حساب های خانوار در SAM نیاز دارد. نیاز به حجم نمونه افزایش می یابد اگر SAM های جداگانه ای برای انواع خانواده ها و یا نواحی از اقتصاد مورد علاقه ساخته شود (به عنوان مثال، جزایر یک مجمع الجزایر). مطالعات تاثیر گردشگری در هندوراس و گالاپاگوس، جزئیات آن در زیر مورد بحث است، نظرسنجی حدود 300 خانوار، به دقت توزیع شده در سراسر جزایر (در مورد مطالعه جزایر خلیج و گالاپاگوس) و یا روستا مورد نیاز است(در مورد پروژه خلیج Tela) . اطلاعات سرشماری، در صورت موجود بودن، می تواند یک قالب نمونه گیری برای خانوار ها را فراهم کند. نبود لیست سرشماری قابل اعتماد از خانواده ها، در پروژه جزایر خلیج ما از تصاویر ماهواره ای برای انتخاب یک نمونه از خانواده ها، پراکندگی در سراسر جزایر سه گانه استفاده کردیم.

نمونه ای از یک خانوار برای تجزیه و تحلیل تاثیر گردشگری (به زبان اسپانیایی)، در ضمیمه C ارائه شده است.

5.4 دیگر داده که ممکن است برای اجرای تجزیه و تحلیل تاثیرگردشگری مورد نیاز باشد

اطلاعاتی که برای ساختن حساب های دولتی است معمولا در دسترس سازمان های دولتی هستند. بسته به نقش دولت در اجرای این پروژه گردشگری و پژوهش ها در درک اثرات مالی این پروژه، این ممکن است حیاتی باشد که شامل این حسابها در SAM باشند. به عنوان مثال، یک پروژه گردشگری و یا سیاست ممکن است درآمد مالیاتی جدیدی را تولید کند (به عنوان مثال، از مالیات پرداخت شده توسط گردشگران و یا از فعالیت های گردشگری)، که به نوبه خود ممکن است پروژه های جدیدی را در منطقه مورد نظر صندوق تولید کند. به عنوان یک مثال واقعی مالیات زیست محیطی در روز بازدید کردن از کشتی های کروز در Roatán ، هندوراس، که برای تامین مالی پروژه های زیست محیطی و گردشگری مربوط انجام شده توسط ZOLITUR، یک سازمان دولتی در جزیره ایجاد شده برای این منظور استفاده شده است. اشتغال و درآمد ایجاد شده توسط مخارج ZOLITUR نشان دهنده یک ارتباط مالی بالقوه مهم از گردشگری است.

پارک ملی گالاپاگوس (PNG) به شیوه ای مشابه عمل کرده است، به این معنا که آن هزینه های ورود را جمع آوری می کند و آنها را در اقتصاد محلی خرج می کند. در SAM، ردیف مربوط به دولت (یا به یک سازمان دولتی خاص، مانند ZOLITUR یا PNG) مالیات و درآمد گردشگران و / یا فعالیتهای آنها (به عنوان مثال، مالیات های غیرمستقیم)، عوامل (مالیات حقوق و دستمزد)، و خانواده (مالیات های مستقیم) را جمع آوری می کند. ستون مربوطه به حساب دولت تقاضا دولت برای کالاها و خدمات در داخل و خارج منطقه پروژه را خلاصه می کند. برخی از مطالعات شامل حساب های متعدد به نمایندگی از عوامل(بازیگران) متنوع بخش دولتی ، از جمله شهرداری، دولت های ایالتی و فدرالی ، سازمان های آب، خدمات پارک، و دیگران می باشند. داده ها بر روی درآمد و هزینه سازمان های دولتی باید از سازمان ها به خودی خود در دسترس باشد.

5.5 تصمیم گیری اینکه چه چیز را شبیه سازی کنیم

یک قطعه اساسی از اطلاعات که برای تعیین کمیت اثرات اقتصاد گسترده ای از گردشگری و یا یک پروژه های مربوط به گردشگری و یا سیاست مورد نیاز است، به صورت مشخص، این است که چه چیز را باید شبیه سازی کنیم. وقتی که تصمیم می گیریم که چه چیزی را باید با اجرای مدل شبیه سازی کنیم دو سوال مهم بوجود می آیند. اولین این است که آیا تجزیه و تحلیل گذشته نگر ایت ویا براساس پیش بینی فعالیت ها است. دوم این است که چگونه یک پروژه و یا سیاست خاص را به تغییرات در جریان ها و هزینه های توریستی پیوند دهیم.

تجزیه و تحلیل گذشته نگر دارای این مزیت است که توانایی استفاده از تغییرات واقعی در تعداد گردشگران را دارد. این، با نظر سنجی هزینه های گردشگری قبل و بعد از پروژه و یا تغییر سیاست ترکیب میشود، امکان برآورد کل منافع (مستقیم به علاوه غیر مستقیم) از تغییرات مشاهده شده در گردشگری برای بهره اقتصادی، با استفاده از مدل اقتصاد گسترده را فراهم میکند. اگر توجه اصلی در دانستن این است که چگونه گردشگری بر نتایج مورد نظر (به عنوان مثال، درآمد خانوار) ​​در یک سایت تاثیر می گذارد، پس مشاهده و یا تغییرات فرضی در تعداد توریست و مخارج چیزی است که باید شبیه سازی شود.

اما اگر این علاقه سوال این است که چگونه یک پروژه و یا سیاست گردشگری ممکن است بر نتایج بهره تاثیر بگذارد، از طریق اثر آن بر گردشگری؟ در این مورد، یک سوال اضافی نیاز دارد که به پاسخ داده شود: چگونه پروژه یا سیاست بر تعداد توریستها و یا هزینه تاثیر می گذارد ؟ در مورد گالاپاگوس (نگاه کنید به مطالعات موردی، در زیر)، روشن بود که چه چیز را باید شبیه سازی کرد، چرا که سیاست گردشگری مهم، سهم بر روی بازدید کنندگان پذیرفته شده به جزایر بود. بنابراین، رابطه بین سیاست گردشگری و تعداد گردشگران ساده بود. در موارد دیگر، نسبت دادن تغییرات در گردشگری به مداخلات پروژه مشکل تر است .

5.6 مشکل مجوز: پروژه چگونه بر رفتار گردشگران تاثیر می گذارد؟

یکی از مشکلات آزاردهنده در ارزیابی اثرات پروژه در سود رسانی گردشگری نگرانی در مورد مجوزها است. آیا افزایش در درآمد گردشگری و اثرات آن بدون پروژه اتفاق خواهد افتاد؟ پروژه واقعا چه مقدار ارزش به اقتصاد اضافه کرد؟

دلایل بسیاری وجود دارد که چرا مجوزها برای تعیین معمولا دشوار هستند. اثرات پروژه پیچیده است. آنها بر چگونگی اجرای برنامه و همچنین چگونگی این ترجمه به تغییرات مشاهده شده در هزینه گردشگری و توریستی بستگی دارد. به منظور تاثیر گذاری گردشگری، این پروژه باید چیزهایی که مردم می توانند ببینند و از آن آگاه هستند انجام دهد.

اثرات پیش بینی ممکن است طولانی مدت باشد فراتر از دوره تحت پوشش یک ارزیابی پروژه. چنین موردی در جزایر خلیج بود: حتی اگر برنامه مدیریت زیست محیطی در کیفیت صخره ها در کوتاه مدت بهبود قابل مشاهده ای را ایجاد نکرد ، ممکن است موفق باشد اگر آن از تخریب صخره جلو گیری کند و درآمد گردشگری پایدار در طول دراز مدت ایجاد کند. در این حالت، اکثریت می توانند برای یک مطالعه کوتاه مدت از اثرات برنامه به دست آوردن برخی ، اما نه همه آنها، از مزایای این برنامه امیدوار باشند.

حتی در گالاپاگوس یک رابطه مستقیم بین تغییرات در سهم توریستی و هزینه گردشگری وجود ندارد، به این دلیل که کیفیت گردشگران تغییر میکند(که، شامل سطوح و الگوهای مصرف است). مقایسه الگوهای مخارج گردشگری بین سال های 1999 و 2005 یک تغییر در هزینه های هر دو گردشگران داخلی و خارجی به نفع فعالیت های مبتنی بر جزیره را نشان می دهد. کسی نمی تواند با اطمینان بگوید که آن سهمی است که کیفیت بازدید کنندگان گالاپاگوس را تغییر داده است.

با این حال، جابه جایی در جهت سود رسانی در فعالیت های مبتنی بر جزیره تقریبا به طور قطع سیاستهای متمرکز بر سهم محدود در اسکله کشتی کروز را منعکس می کند اما نه در جزیره ساخت و ساز هتل. همچنین تغییراتی در هزینه های گردشگری خارجی در جهت سود رسانی بسته های تور در خارج از کشور خریداری شده (به طور فزاینده از طریق اینترنت) وجود دارد. بین سال های 1999 و 2005، بخشی از متوسط بودجه صرف شده در بسته های توریستی خارج از کشور 65٪ افزایش یافت ، از 1271 $ به 2098 $، در حالی که متوسط مجموع هزینه های گردشگران خارجی از 3677 $ به 4180 $ افزایش یافته است. این تغییرات پیامدهای گسترده برای رشد اقتصادی در گالاپاگوس بود (تیلور، هاردنر و استوارت، 2008).

نظر سنجی از بازدید کنندگان گاهی اوقات می تواند برای کمک به پیوند سیاست های خاص نسبت به نتایج گردشگری مورد استفاده قرار گیرد. به روز رسانی سال 2010 از برنامه مدیریت زیست محیطی ارزیابی جزایر خلیج یک مثال خوب است (نگاه کنید به مطالعه موردی، در زیر). بررسی بازدید کننده گان در سال 2002 به عنوان بخشی از برنامه ریزی برای فاز دوم این برنامه انجام شد. این بررسی، علاوه بر درخواست بازدید کنندگان در مورد هزینه های خود در جزایر، تمایل به برنامه های حفاظت از محیط زیست دریایی جزایر خلیج را استخراج می کند. این مطالعه ارزیابی مشروط ، مبنایی برای یک سری مالیات های زیست محیطی که در حال حاضر توسط همه ی بازدید کنندگان روز از کشتی های کروز پرداخت می شود و برای جمع آوری در فرودگاه Roatán برنامه ریزی شده بود میباشد. آن یک سری از تمایلات واضح پرداخت برای حفاظت از صخره را نشان می دهد، یادآوری میکند که حفاظت از محیط زیست از عوامل مهم در تصمیم گیری گردشگران است.

در سپتامبر 2010، به عنوان بخشی از فاز دوم ارزیابی گذشته نگر، یک رویکرد رفتار مشروط جدید برای آزمون مستقیم تر (دارای ارتباط بیشتر) ارتباط بین برنامه های زیست محیطی و تصمیم گیری گردشگران در مورد بازدید از جزایر خلیج استفاده شد. کمی کمتر از یک چهارم روزهایی که بازدید کنندگان مصاحبه شدند درباره برنامه شنیده بودند و یا خوانده بودند. این تعداد، 45 درصد از خارجی ها و 61 درصد از هندوراس پاسخ “قطعا بله” یا “تا حدودی” به این سوال دادند، “آیا این برنامه بر تصمیم شما در آمدن به جزایر خلیج تاثیر گذاشت؟” بررسی نشان داد که بازگشت گردشگر مهم بود: 37 ٪ خارجی ها و 67 درصد از گردشگران هندوراس گزارش دادند که آنها جزایر را قبلا بازدید کرده بودند.

از بازدیدکنندگان خواسته شد که چقدر آنها احتمال دارد که بازگردند اگر برنامه های زیست محیطی ادامه پیدا کند و در صورت نبود آنها. از یک تجزیه و تحلیل اقتصادسنجی پاسخ به این سوال دریافتند که بازدید کنندگان 21 برابر احتمال بیشتر می گویند: “به احتمال زیاد” نسبت به یکی از پاسخ های دیگر اگر برنامه ادامه پیدا کند. آنها 17 برابر بیشتر احتمال دارد که هر یک از “به احتمال زیاد” و یا “تا حدودی ” را به احتمال زیاد پاسخ دهند. از سوی دیگر، آنها به احتمال کمتر از 93٪ می گویند: “بعید است.” تجزیه و تحلیل بر اساس تغییرات پیش بینی شده از پروژه می تواند شکل های مختلفی را، بسته به نوع پروژه ایجاد کند. در پروژه جزایر خلیج سال 2002 ، مدل اقتصاد گسترده ای به منظور برآورد ارزش محیط زیست جزایر خلیج، از نظر درآمد تولید شده آن از طریق گردشگری استفاده شد. ارزش فعلی بالا آینده جریان های درآمدی از اقتصاد گسترده گردشگری مبتنی بر محیط زیست بر اهمیت اجرای برنامه حفاظت از محیط زیست تاکید میکند. در موارد دیگر، پیش بینی اثر پروژه بر گردشگری به عنوان یک ورودی برای تجزیه و تحلیل بر اساس تغییرات پیش بینی شده برای توجیه این پروژه مورد نیاز است. Song  و  Witt (2000) روش های اقتصاد سنجی را برای پیش بینی گردشگری و عوامل شکل گیری آن ارائه دادند. تجزیه و تحلیل بر اساس تغییرات پیش بینی شده طرح ملی گردشگری نیکاراگوئه (نگاه کنید به مطالعات موردی، در زیر) با استفاده از روش های اقتصاد سنجی برای روند مدل در پروتز های ورودی گردشگران ساخته شده است.

تجزیه و تحلیل افزایش گردشگری را نشان داده بود، هر چند نرخ رشد آن در سال های اخیر آهسته تر شده است. پیش بینی های جریان گردشگری آینده با استفاده از این مدل یک سناریو “بدون پروژه” یا “کسب و کار معمولی” را ارائه کرده است. در آینده، تجزیه و تحلیل گذشته نگر اقتصاد سنجی می تواند امتحان شود جایی که روند به صورت واقعی افزایش می یابد در زمانی که تغییر سیاست اجرا شود. با این حال، بر اساس تغییرات پیش بینی شده ، ما فاقد اطلاعات برای پیش بینی دقیق تاثیر سیاست بر گردشگری هستیم. مدلسازان از مدل برای درخواست اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد اگر این پروژه موفق به جلوگیری از کاهش اخیر در نرخ رشد گردشگری استفاده کردند، با گسترش ظرفیت منطقه پروژه برای جذب بازدید کننده. اگر چه هنوز هم سوداگرانه، این روش حداقل در یک تحلیل از روند گردشگری واقعی استوار است.

تجزیه و تحلیل بر اساس تغییرات پیش بینی شده ما از اثرات ممکن پروژه یک گام بیشتر برداشته است، با پرسیدن اینکه روند چه مقدار مجبور به افزایش است به منظور توجیه هزینه های پروژه در یک تحلیل هزینه و سود اقتصاد گسترده. با توجه به اثرات بزرگ در اقتصاد گسترده محلی گردشگری در درآمد، این برنامه تنها مجبور به افزایش نرخ رشد کل هزینه های توریستی توسط 0.41٪ (به 1.41٪) تحت سناریو رکود و 0.26٪ (به 4.26٪) تحت سناریوی خط مبنا به این منظور که از لحاظ اقتصادی با نرخ بهره 12٪ امکان پذیر باشد. هر دو مورد از این نرخ رشدها به صورت قابل توجهی پایین تر از افزایش رشد پیش بینی شده توسط مدل اقتصاد سنجی بود.

به طور خلاصه، مشکل تخصیص یک پاسخ ساده ندارد. آن شکل های مختلفی را در پروژه های مختلف به خود می گیرد، و آن را ممکن نیست خود را به آزمون های آماری دقیق از علت و معلول قرض دهد (تسلیم کند). پروژه های مختلف به احتمال زیاد برای استراتژی های مختلف تخصیص ارائه می شوند. به این دلیل، یک استراتژی که برای تعیین ارتباط بین پروژه ها و نتایج مشاهده شده تلاش می کند باید در مرحله برنامه ریزی هر پروژه گنجانده شود. علاوه بر این، ضروری است که بودجه پروژه شامل منابع مورد نیاز برای جمع آوری داده های on-going (در حال اجرا) و نظارت بر اثرات پروژه باشد. هنگامی که پروژه های انجام شده است، توانایی برای تست اینکه آیا تغییرات مشاهده شده در گردشگری قابلیت تخصیص به مداخلات پروژه خاص هستند توسط هر اطلاعات که در دسترس باشد و / یا می تواند به صورت گذشته نگر جمع آوری شود محدود شده است (به عنوان مثال، از طریق بررسی رفتار مشروط مانند یکی از موارد شرح داده شده در بالا). چشم انداز برای انجام این کار در یک راه بسیار دقیق به احتمال زیاد برای پروژه های مربوط به تعدادی از انواع مختلف اقدامات با برنامه ریزی قبلی کم با توجه به تخصیص گذشته نگر کم نور است.

5.7 زمان بندی جمع آوری داده

ارزیابی تاثیر یک جزء مهم از پروژه های مربوط به گردشگری جدید است و همینطور، باید بخشی از بودجه پروژه باشد. یک ارزیابی تاثیر قابل اعتماد گذشته نگر به تلاش جمع آوری داده ها یکپارچه در کوتاه مدت، قبل از مداخله، به منظور ایجاد پایه قبل از پروژه نیاز دارد، سپس یک راند پس از پیگیری پروژه از جمع آوری داده ها، با استفاده از ابزار نظرسنجی یکسان اجرا می شود. در هر دور از جمع آوری داده ها، این کارآمد تر است که برای انواع مختلف جمع آوری داده ها (از گردشگران، کسب و کار، خانوار) در همان زمان انجام دهیم ؛  به طور معمول، همان تیم لیدر را می توان برای هر سه مطالعه استفاده کرد.

در صورتی زمان هدایت کافی و منابع در دسترس وجود داشته باشند، هر دو مورد تجزیه و تحلیل پیش بینی شده بر اساس تغییرات و گذشته نگر می تواند، هر یک با استفاده از روش شبیه سازی انجام شود. اولین می تواند دیدگاه هایی را در مورد هزینه های احتمالی و منافع یک پروژه تحت سناریوهای مختلف و با توجه به اهداف خاص پروژه ارائه کند. اگر چنین تجزیه و تحلیلی را بتوان در پیشرفت (آینده) انجام داد، می توان آن را یک عنصر برای طراحی طرح ها و پروژه ها در نظر گرفت. یک مدل مبنایی به خوبی ساخته شده تنها مزایای احتمال زیاد یک پروژه را شبیه سازی نمی کند، بلکه می تواند مداخلات ممکن که این پروژه را برای دستیابی به اهداف خاص خود بیشتر امکان پذیر میکند را هم شناسایی کند، برای مثال، افزایش درآمد و اشتغال برای زیرگروههای آسیب پذیر جامعه. تجزیه و تحلیل گذشته نگر همچنین می تواند نقش های متعددی را بازی کند، ارزیابی تاثیرات پروژه در حالی که احتمالا تسهیل طراحی مداخلات آینده برای تاثیر گذاشتن بر گردشگری و اثرات آن بر رفاه اقتصادی و اجتماعی گروه های مختلف در منطقه پروژه.

 1. From Impact Evaluation to Cost-Benefit Analysis
 2. از ارزیابی تاثیر به تجزیه و تحلیل سود و هزینه

نتایج شبیه سازی تاثیر گردشگری نشان دهنده منافع اقتصادی مستقیم به علاوه غیر مستقیم از یک برنامه یا سیاست است که درآمد گردشگری را افزایش می دهد، با توجه به فرضیات ضمنی در مدل. این مزایا، به صورت مناسبی با تخفیف و تا بیش از افق زمانی مورد علاقه خلاصه شده است، می تواند با هزینه پروژه و یا سیاست برای به دست آوردن منافع خالص پروژه یا سیاست ، با استفاده از زیر روشهای حسابداری استاندارد هزینه-فایده مورد مقایسه قرار گیرد. باید تاکید کرد، با این حال، که حسابداری هزینه و سود سنتی تمامی مزایای غیر مستقیم هایلایت شده توسط شبیه سازی با استفاده از مدل اقتصاد گسترده ای را در خود ندارد. تحلیل هزینه و سود با استفاده از روش شبیه سازی را می توان هم از طریق تحلیل گذشته نگر و هم بر اساس تغییرات پیش بینی شده انجام داد.

محاسبه منافع آینده نیاز به یک نرخ تنزیل فرضی (12٪ که اغلب برای پروژه های بانک توسعه IDB استفاده می شود) و افق زمانی دارد (به عنوان مثال، 15 سال). رشد در مخارج گردشگری با و بدون ترکیبات پروژه در طول زمان. فرمول محاسبه منافع خالص با تخفیف از یک پروژه، نسبت به شروع مطالعه بدون پروژه، عبارتند از:

که در آن  منافع با (بدون) این پروژه را نشان میدهد، R نرخ تنزیل است، و t هزینه های پروژه در سال است. بسته به نوع پروژه در نظر گرفته شده، ممکن است فرض شود که تمام هزینه های پروژه در سال پایه های متحمل شده است (t=0) اما آن یک مقدار مشخصی از زمان طول می کشد (مثلا 5 سال) برای اینکه منافع پروژه تحقق یابد؛ بنابراین،  در طول 1 سال

 1. جریان مزایای تخفیف آغاز شده در سال 6 را می توان با هزینه این پروژه مقایسه کرد.

جدول 7. نتایج تجزیه و تحلیل هزینه-سود برنامه ملی گردشگری نیکاراگوئه (هزاران نفر از córdobas)

گردشگری 4-

در تجزیه و تحلیل اخیر از برنامه ملی گردشگری نیکاراگوئه (NTP)، هزینه پروژه پیشنهادی 10 میلیون $ ایالات متحده بود و یا 210 میلیون córdobas، با فرض نرخ ارز 21 córdobas با ازای هر دلار. سه معیار مختلف هزینه و سود، با تمرکز بر تغییرات در تولید ناخالص منطقه ای در منطقه مورد مطالعه محاسبه شد. آنها ارزش خالص فعلی (NPV) پروژه، نرخ بازگشت سرمایه داخلی (IRR)، و حداقل افزایش در رشد گردشگری (MITG) که باید به عتوان نتیجه پروژه به منظور اینکه آن از لحاظ اقتصادی امکان پذیر باشد در نظر بگیرند.

NPV با معادله بالا داده ارائه می شود؛ آن است که تفاوت در تخفیف آینده با جریان درآمد تولید شده است، به طور مستقیم و غیر مستقیم، با گردشگری با و بدون پروژه، منهای هزینه های پروژه است.

IRR پروژه نرخ بهره (R) است که حل معادله بالا برای NPV = 0 است. این نشان دهنده ” بی سود و زیان شدن ” نرخ بهره که در آن پروژه تبدیل به لحاظ اقتصادی قابل دوام، و یا به لحاظ نظری، حداکثر نرخ بهره این کشور مایل به پرداخت به پروژه می باشد خواهد بود.MITG افزایش در نرخ رشد گردشگری است که باید از پروژه به منظور تخفیف برای کل مزایای هزینه های پروژه، با فرض نرخ تنزیل 12 درصد است نتیجه شود. اثرات مستقیم و غیر مستقیم شبیه سازی شده با استفاده از مدل اقتصاد گسترده برآوردهای سود  را برای این محاسبه ارائه می کند.

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل هزینه-فایده برنامه ملی گردشگری در جدول 7ظاهر می شود. چهار سناریو مقایسه شد: یک نرخ رشد پایه مخارج کل توریستی به 4 درصد، یک نرخ رشد رکود اقتصادی از 1٪، و نرخ رشد پروژه برابر با 9.5٪ (اگر در بالای نرخ رشد پایه) و 4٪ (اگر در بالای نرخ رشد رکود اقتصادی). تحت یک نرخ رشد با این برنامه از 9.5٪، ارزش حال خالص کل از برنامه 6،615.5 میلیون córdobas است. تحت سناریوی رکود اقتصادی آن 962.8 میلیون است. اگر پروژه در بالای رشد گردشگری پایه اجرا شود نرخ بازگشت سرمایه داخلی 71.9 درصد است و اگر در بالای رشد رکود اقتصادی اجرا شود  37.6 ٪ می باشد. هر دو بطور قابل توجهی بالاتر از نرخ بهره 12٪ مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اقتصادی در بانک توسعه IDB است. در پرتو این میزان بالای بازگشت، این برنامه تنها مجبور به افزایش نرخ رشد از کل هزینه های توریستی توسط 0.41٪ (به 1.41٪) تحت سناریو رکود و 0.26٪ (به 4.26٪) تحت سناریوی پایه می باشد به این منظور که از لحاظ اقتصادی با نرخ بهره 12٪ امکان پذیر باشد.

 1. ضمیمه­ ها

انعطاف پذیری از ویژگی های جذاب مدل های شبیه سازی تاثیر است. مدل ارائه شده در این دستورالعمل و SAM هاییکه بر روی آنها مستقر هستند به راحتی می تواند به نتایج خاصی از علاقه ، گروه اجتماعی و اقتصادی، و یا بعد از مداخله استفاده شده متمرکز شوند ، از جمله یاد گرفتن درس در مورد انواع مختلف روش ها برای ارتقای گردشگری. مدل ممکن است بسته به نوع پروژه تغییر کند، برخی ممکن است بیشتر علاقه مند به حفظ منابع طبیعی باشند، مابقی در ایجاد اشتغال برای کارگران فقیر و غیر ماهر علاقه داشته باشند، و غیره. روش مشخص شده در بالا می تواند به عنوان یک مدل اولیه که می تواند برای پرداختن به نگرانی و یا شرایط خاص گسترش یابد در نظر گرفته شود. اولین گام در توسعه مدل پایه این است که بخواهید چگونه SAM اساسی، به پیکربندی مجدد برای به انجام رساندن یک هدف خاص نیاز دارد.

به منظور مفید بودن، SAM برای منطقه پروژه مورد علاقه نیاز به جامع بودن دارد. این به این معنی است که درآمد و هزینه های فعالیت های تمامی عوامل-فعالیت های تولید، فاکتورها، خانواده، دولت، و سایر سازمان ها- در منطقه پروژه باید در SAM حساب شود. با این حال نیاز نیست همه این عوامل به صراحت در SAM نشان داده شوند. عوامل مشابه ممکن است به حساب بزرگتر ترکیب شوند، به شرطی که رفتار آنها به صورت منطقی بتوان توسط آن فاکتوری که با آن جمع میشود نشان داده شود و آنها مورد علاقه خاص جداگانه پروژه نباشند. به عنوان مثال، SAM ممکن است شامل بخش “خدمات” باشد که جمع فعالیت های گوناگونی است، از فروشگاه های مواد غذایی تا مغازه های کپی برداری ، مکانیکها، مراکز تماس تلفنی و کافی نت ها. به طور کلی نباید احساس شود که شامل کشاورزان و یا ماهیگیران در این حساب هستند، چرا که فعالیت های تولید آنها بسیار متفاوت از مواردی است که فعالیت های سرویس در نظر گرفته شده اند- به عنوان ضرایب inputoutput و ارتباط با بخش های دیگر در SAM منعکس شده است.

همچنین نباید احساس شود که شامل هتل ها در این بخش است، حتی اگر آنها یک فعالیت خدماتی هستند، زیرا آنها علاقه خاصی برای ارزیابی گردشگری پروژه و هدف از هزینه های توریستی می باشد. این امر می تواند به صورت معقول تری باشد تا به هتلها اجازه می دهد دارای حساب خود در SAM باشند، و یا دیگران آنها را با فعالیت های دیگر که در آن گردشگران پول خود را صرف می کنند ترکیب کنند: کافه ها و رستوران ها، آژانسهای تور، اجاره تفریحی، مغازه های سوغات. همنگونه که این مثالها نشان میدهد، ساختار SAM نشان دهنده هر دو محیط اقتصادی در محل پروژه و اولویت های تجزیه و تحلیل تاثیر است.

حسابهای عوامل و خانوار نیز باید جامع باشد، به این معنا که تمام درآمد عامل (دستمزد و سود) برای آن نیاز به محاسبه می باشند، آنها باید به سمت تهیه نیروی کار و سرمایه خانواده به فعالیت های تولیدی هدایت شوند و خانواده باید درآمد خود را در هزینه کالاها و خدمات، مالیات، و پس انداز خرج کند. اگر به چگونگی ارزش افزوده گردشگری و دیگر فعالیت هایی که در میان عوامل توزیع می شود علاقه وجود دارد (به عنوان مثال، بین دستمزد و سود، و یا بین دستمزد زنان و مردان، کارگران با مهارت بالا و پایین، و غیره) ، عوامل مورد علاقه نیاز دارند که به صراحت در SAM نشان داده شوند.

به طور مشابه، تاثیر پروژه های گردشگری در درآمد یک گروه خانگی خاص (به طوریکه مخالف با مجموع درآمد خانواراست)، مانند خانواده های فقیر، می توان تنها برآورد شود اگر گروه خانواده به صراحت در SAM ارائه شده است. SAM ها برای هر یک از جزایر گالاپاگوس به صراحت شامل ماهیگیری و خانواده کشاورزی ساخته شده است(همراه با سه گروه خانگی دیگر). در کنار عامل، آنها شامل عوامل خانوادگی (برای ماهیگیری و کشاورزی مهم است)، هر دو مورد حقوق کار مزدی با مهارت بالا و پایین ، زمین و سرمایه فیزیکی هستند. جزئیات عوامل و تفکیک خانوار ها آن را ممکن می کند که سوالات مربوط به اثرات آن بر گروه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و گروه های کارگری تولید ذخایر ماهیگیری ، گسترش سهمیه های مسافرتی، اجازه مهاجرت کارگران غیر ماهر، و حتی خرید محدود مواد غذایی از سرزمین اصلی را بررسی کنیم (که به عنوان یک راه برای کاهش خطر ارائه شده است که گونه های مضر به عنوان شکننده اکوسیستم معرفی خواهند شد). SAM ها برای جزایر خلیج شامل یک جداسازی خانوار ها توسط قومیت بزگان خانوار بود، که برای هدف درک اینکه چگونه گردشگری گروه های مختلف قومی را تحت تاثیر قرار می دهد حیاتی بود.

هنگامی که SAM طراحی شده است تا منعکس کننده واقعیت های اقتصادی از محل پروژه و اهداف پروژه باشد، بررسی نیاز داشت که طراحی شود تا اطمینان حاصل شود که اطلاعات مورد نیاز برای پر کردن در گسترش SAM در دسترس هستند. SAM های بزرگتر و پیچیده تر ممکن است به نمونه های بزرگتر بررسی نیاز داشته باشد تا اینکه به صورت قابل اعتمادی تعداد زیادی از سلول های SAM را پر کند.

با توجه به تکنولوژی کامپیوتر مدرن روز، یک مجموعه بزرگتر و پیچیده تر  SAM به احتمال زیاد یک مدل شبیه سازی به طور قابل توجهی پیچیده تر نیست. آن ، با این حال، تجزیه و تحلیل اثرات پروژه غنی تر خواهد شد ، با تمرکز بیشتر بر چگونگی توزیع اثرات در سراسر فعالیت ها، عوامل (به عنوان مثال، کارگران) و گروه های خانگی. این مورد امکان استفاده از مدل شبیه سازی برای تست مجموعه خاصی از فرضیه ها نه تنها در مورد اندازه اثرات پروژه (به عنوان مثال، تغییر در درآمد کل و یا رفاه در منطقه پروژه)، بلکه چگونگی تاثیر این پروژه بر بخش های مختلف جمعیت ، از جمله گروه های آسیب پذیر را نیز فراهم(باز) میکند. همچنین این امکان را برای استفاده از مدل به عنوان یک ابزار برای شبیه سازی مداخلات جایگزین برای شکل دادن به توزیع اثرات پروژه ایجاد میکند، برای مثال، برنامه های آموزشی برای آوردن کارگران جدید (از گروه های جدید خانگی) به بازار کار، و یا اعتبارات خرد برای پاسخگویی بیشتر شرکت ها به تغییر در تقاضای ایجاد شده توسط یک پروژه گردشگری.

 1. Three Applications of Micro Economy-wide Simulation Approaches
 2. سه برنامه از روش های شبیه سازی میکرو اقتصاد گسترده

این بخش از دستورالعمل سه پروژه را که از روش های شبیه سازی برای ارزیابی اثرات پروژه های گردشگری و یا گردشگری استفاده کرده اند خلاصه کرده است. آنها عبارتند از: (1) تاثیرات گردشگری در گالاپاگوس اکوادور؛ (2) تجزیه و تحلیل بر اساس تغییرات پیش بینی شده از یک پروژه گردشگری ارائه شده در منطقه خلیج تلا هندوراس؛ و (3) ارزیابی محیط زیست دریایی جزایر خلیج ، به عنوان یک ورودی به یک برنامه مدیریت زیست محیطی مرتبط با گردشگری. هر یک شامل شرح سال، نظرسنجی انجام شده برای پروژه ، هزینه های تقریبی، یک توصیف از پروژه، مدل، و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل.

8.1 یک مطالعه SAM / CGE تاثیر گردشگری در جزایر گالاپاگوس

سال: 1999

نظرسنجی: 514 گردشگر در فرودگاه  های Baltra و سان کریستوبال ؛ 89 کسب و کار و بررسی اضافی هدف قرار داده شده از تعاونی ها و دولت و سازمان های محیط زیست؛ و 267 خانوار در جزایر سانتا کروز، سان کریستوبال، و ایزابلا. اطلاعات تکمیلی از خدمات پارک های ملی و تمامی سازمان های دولتی و حفاظت از جزایر جمع آوری شد.

هزینه تقریبی: 85،000 $

شرح پروژه: Estudio Económico de Galápagos (EEG) برای یک پروژه انجام شد که هدف آن معکوس کردن روند تخریب محیط زیست در جزایر گالاپاگوس از طریق اقدامات حفاظت از محیط زیست، تنظیم ماهیگیری در منطقه رزرو دریایی ، و تقویت موسسات شهری و منطقه ای بود. دولت اکوادور، در همکاری با بانک توسعه IDB، این پروژه را ارائه کرد.

هدف اصلی EEG ارائه یک قاب منسجم از منبع در عملکرد اقتصاد جزیره گالاپاگوس به عنوان پایه ای برای تجزیه و تحلیل انواع اقدامات بود که ممکن است برای حفاظت از محیط زیست، تنظیم فعالیت های اقتصادی محلی، و توسعه سازمانی انجام شود. یکی از اهداف خاص این مطالعه این بود که شواهد کمی در ارزیابی کامل فعالیت های اصلی این جزایر (گردشگری، ماهیگیری، بخش عمومی، کشاورزی و دام) به عنوان یک نتیجه از اقدامات نظارتی مختلف ، و همچنین تاثیر بالقوه در مهاجرت به جزایر را ارائه دهد. با در نظر گرفتن ارتباطات اقتصادی روی و در میان جزایر، که این نشان از مطالعه دقیق فعالیت های اقتصادی این جزایر به صورت جداگانه و روابط درونی میان آنها دارد، از جمله:

 • بین داخلی (عمدتا زمینی) و بین المللی (که عمدتا مبتنی بر کشتی است، ظاهرا با تقاضای کمی برای عرضه کالاها و خدمات به صورت محلی)
 • در میان سه جزیره ی اصلی (سانتا کروز، سان کریستوبال، و ایزابلا)، که اقتصاد متفاوت است و توسط هر دو مورد جهانگردی و اقدامات نظارتی جایگزین تاثیر می پذیرد.
 • در هر یک از جزایر، بین مناطق شهری و پراکنده (زونهای پراکنده، که اکثرا در آن خانواده های کشاورزی یافت می شوند). خانواده های کشاورز نقش مهمی را در عرضه کالا به مصرف ساکنان جزیره و گردشگران بازی میکند، و آنها به طور عمیقی با محیط زیست در ارتباط هستند. نقش اقتصادی و زیست محیطی آنها ممکن است توسط فشار برای محدود کردن معرفی گونه های جدید مخرب محیط زیست جزیره، از طریق محدودیت بر واردات دامپروری و کشاورزی ارتقا یابد.
 • بین ماهیگیری و فعالیت های دیگر، و در بخش ماهیگیری، در میان گونه های مورد سوء استفاده قرار گرفته، تجاری و یا غیر قانونی. روابط بین انواع مختلف ماهیگیری ممکن است توسط مقررات ماهیگیری مختلف تحت تاثیر متفاوتی قرار گیرد. قوانین بین متمایز ماهیگیری صنعتی و تجاری ؛ با این حال، روشن است که روابط متقابل قوی بین آنها (به عنوان مثال، از طریق ارائه کار) و بین آنها و فعالیت های ماهیگیری ممنوع وجود دارد. همچنین رابطه ای بین ماهیگیری و برخی از فعالیت های گردشگری وجود دارد -. برای مثال، برخی از ماهیگیران به دنبال انتقال از ماهیگیری به راهنماهای تور و یا مربی غواصی هستند.
 • بین در دسترس بودن آب از منابع گوناگون و سایر خدمات عمومی (به عنوان مثال، انرژی). در برخی از جزایر، در دسترس بودن خدمات عمومی می تواند گسترش فعالیت های اقتصادی را محدود کند. از آنجا که منابع مختلف آب وجود دارد، مهم است که عرضه و تقاضا آب توسط منبع جداسازی کرد برای اینکه یافتن تغییرات در عرضه آب توسط منبع ممکن است در تامین آب در اقتصاد محلی تاثیر داشته باشند. این می تواند بر تصمیم ساخت و ساز نهایی درمانی پر هزینه آب دریا کمک کند.
 • بین عوامل تولید، از جمله بین نیروی کار ماهر و با مهارت کمتر. در گذشته، افزایش تقاضای نیروی کار در جزایر از طریق مهاجرت ارضا میشد. با توجه به نقش محوری گردشگری، رشد سریع جمعیت در برخی از جزایر با افزایش سقف در تعداد گردشگران مراجعه کننده به جزایر گالاپاگوس در هر سال ارتباط برقرار کرده است. بر اساس نگرانی حفظ محیط زیست، قانون اخیر به دنبال محدود ساختن مهاجرت به جزایر است. کنترل مهاجرت محدودیت هایی را بر اقتصاد محلی تحمیل می کند، محدود کردن عرضه نیروی کار هر دو مورد ماهر و با مهارت کمتر. در همین زمان، آن فشار رو به بالا بر دستمزدها را اعمال میکند، بهره رساندن به برخی از ساکنان جزیره، تاثیر منفی بر کسب و کار جزیره، افزایش فشار برای مهاجرت از سرزمین اصلی، و به این ترتیب احتمالا اجرای قانون مهاجرت جدید مشکل تر است.

مدل: یک  SAM برای هر یک از سه جزیره پرجمعیت ساخته شد (سانتا کروز، سان کریستوبال و ایزابلا؛  ببینید تیلور و Yúnez-NAUDE، 1999). سه SAM سپس به یک مگا-SAM برای جزایر گالاپاگوس یکپارچه شدند و برای کالیبره کردن یک مدل میکرو CGE برای هر یک از سه جزیره اصلی مورد استفاده قرار گرفتند و برای مجمع الجزایر به عنوان یک کلیت شدند.

نتایج: این اولین استفاده از روشهای SAM و CGE برای تعیین کیفیت تأثیرات اقتصاد گسترده گردشگری، در جزایر گالاپاگوس یا در جای دیگر بود. جدول 8 تاثیرات شبیه سازی شده از 10 درصد افزایش در گردشگری در اقتصاد از سه جزیره با استفاده از مدل CGE را خلاصه کرده است، همانگونه که در گزارش تیلور و همکاران ارائه شده است. (2003). درآمد خانوار، افزایش شدید، از 3.3٪ به 4.7٪، در جزیره تجاری اصلی سانتا کروز داشت؛ دارای شدت کمتر(بین حدود 1٪ و 1.5٪) در جزیره فقیر و منزوی تر ایزابلا؛ و دارای شدت کمتری نسبت به جزیره ایزابلا (بین حدود 0.5٪ و 1٪) در سان کریستوبال، که در آن فعالیت های بخش دولتی متمرکز شده است. قابل توجه است که خانواده ماهیگیری در سانتا کروز از افزایش گردشگری بیشتر بهره مند شده اند، گرچه مطالعات توریستی نشان داد که گردشگران به طور مستقیم از ماهی ماهیگیران جزیره خرید نکردند. شبیه سازی نشان می دهد که گردشگران بین المللی تاثیر محرک بزرگتری بر درآمد جزیره نسبت به گردشگران داخلی دارند، حتی اگر بسیاری از گردشگری بین المللی در کشتی های کروز به جای هتل ها جزیره اقامت کنند. کشتی های کروز براساس محلی هستند، و دستمزد خدمه کشتی به خانواده جزایر وارد میشود، که پس از آن این پول را  صرف کسب و کارهای کالا و خدمات محلی می کنند. درک این ارتباط غیر مستقیم رمز و راز یک اقتصاد پر جنب و جوش را حل می کند و حتی توریست های بین المللی تنها سهم کوچکی از بودجه خود را در هتل ها، رستوران ها، مغازه های سوغات و سایر کسب وکار جزیره صرف میکنند.

دو نسخه از این مدل برای کشف اثر گردشگری در مهاجرت، کار و دستمزد استفاده شد. یک نسخه مربوط به یک محیط باز مهاجرت، که در آن مهاجرت اضافی برای ارضای خواسته های جدید کارگری در جزایر مجاز است. این مورد قبل از اجرای کنترل مهاجرت بود. نسخه های دیگر مربوط به محیط قانونی جدید بود، که در آن مهاجرت به جزایر محدود شده بود. همانطور که جدول نشان می دهد، در یک محیط مهاجرت باز، افزایش 10٪ در افزایش مهاجرت گردشگر توسط یک مقدار برابر با 5.02٪ از نیروی کار جزیره موجود است. اگر این مهاجرت جدید ممنوع شود، دستمزد جزیره 6.7٪ برای کارگران با مهارت پایین و 9.2٪ برای کارگران با مهارت بالا افزایش می یابد.

جدول 8. شبیه سازی اثرات افزایش 10٪ در گردشگری در گالاپاگوس اکوادور

گردشگری 3-

Source: Taylor, et al. (2003).

8.2 یک SAM برای پروژه گردشگری در باهیا د تلا، هندوراس

سال: 2004

نظرسنجی: نظرسنجی از 320 گردشگران در دو فرودگاه تجاری در خدمت سواحل شمال هندوراس، اسکله La Ceiba، خرابه Mayan از Copán، Rió Cangrejal (رودخانه Cangrejal) و جزایر خلیج ؛ 247 کسب و کار خانوار و 65 مورد غیر خانوار در شهر تلا و 17 مورد جوامع کوچک در منطقه پروژه. اطلاعات مربوط به درآمد عمومی و هزینه های از Tela سازمان های دولتی و دولت های محلی به دست آمده است.

هزینه تقریبی: US $ 98،000.

شرح پروژه: معمولا، تجزیه و تحلیل تاثیر گردشگری به منظور مطالعه اثرات گردشگری موجود در منطقه تحت تاثیر در نظر گرفته شده است ، با هدف حصول اطمینان از مزایا و هزینه های افزایش گردشگری که ممکن است به عنوان یک نتیجه از در نظر گرفتن یک پروژه رخ دهد. در سال 2004 یک پروژه برای برآورد اثرات ممکن از یک رفت و آمد مکرر گردشگری کشورهای عضو اکو در محل جدید اطراف باهیا د تلا، هندوراس انجام شد. این یک نوع مطالعه اساسا متفاوت بود، چرا که در زمان انجام مطالعه رفت و آمد مکرر وجود نداشت و اکوتوریسم(طبیعت گردی) آن محدود بود.

مدل: مطالعه به روش سه مرحله ای (تیلور، و همکاران، 2004) استفاده شده است. اول، یک سری از SAMها، یکی برای هر یک از محلات اصلی در منطقه تاثیر پروژه، از بررسی های کسب و کار و خانواده ها ساخته شده است. حسابها برای گردشگران موجود بر اساس بررسی های بازدید کنندگان در فرودگاه محلی و و ورودی ها ساخته شد، و حسابهای دولت با به دست آوردن اطلاعات در مورد مالیات ها و مخارج دولت در منطقه پروژه اضافه شد. SAMهای محلی، به “مگا SAM” برای منطقه پروژه یکپارچه سازی شد، یک پروفیل اجتماعی و اقتصادی از ساختار اقتصاد در منطقه پروژه فراهم کرده است، که پیش از این مطالعه به مقدارکمی درک شد.

بودجه برای رفت و آمد مکرر جدید پیش بینی شده بود ، از جمله دستمزدها، و سپس به یک حساب فرضی (ستون) در SAM معرفی شدند. یک آنالیز میکرو SAM برای تخمین تاثیر اقتصاد گسترده ای از رفت و آمد مکرر در منطقه پروژه استفاده شد. یک SAM به جای یک روش CGE انتخاب شد به دلیل نرخ بالای بیکاری در منطقه پروژه و دسترسی آسان منطقه به بازارهای کار در سایر نقاط کشور، که هر دو مفهوم عرضه الاستیک کار به این پروژه و پیوند فعالیت ها را میرسانند.

با این حال، توجه به توانایی کسب و کارهای محلی به گسترش تولید خود در پاسخ به افزایش تقاضا محلی، و همچنین نیاز به آموزش کارگران محلی برای شغل در صنعت گردشگری جلب شد. اگر موانع برای هر کدام از این موارد وجود داشته باشد، تجزیه و تحلیل چند جانبه SAM اثرات مثبت این پروژه را غلو خواهد کرد و اقدامات لازم برای حمایت از کسب و کارهای محلیرا انجام می دهد (به عنوان مثال، اعتبارات خرد) و آموزش به کارگران نیاز پیدا خواهد کرد به اینکه در پروژه گنجانده شود.

نتایج: جداول 9A-B اثرات شبیه سازی شده از رفت و آمد مکرر بر اقتصاد محلی را خلاصه کرده است، تحت دو مجموعه از فرضیات مربوط به اینکه چگونه دستمزد در سراسر محلات توزیع خواهد شد. اولین فرض  این است که درآمد دستمزد به مناطق محلی نسبت به جمعیت خانواده خود تعلق خواهد گرفت. این امر می تواند موردی باشد اگر تمام محلات به یک اندازه دسترسی به مشاغل جدید را دارا باشند، تقریبا به طور قطع به برنامه های آموزشی هدف نیاز دادند. در حال حاضر، درآمد دستمزد در شهرستان تلا متمرکز شده است. سناریوی دوم فرض می شود که درآمد دستمزد تحت پروژه گردشگری جدید در همان راه به عنوان درآمد دستمزد در سراسر محل های موجود توزیع خواهد شد.

جدول 9. اثرات چند جانبه یک پیشنهاد رفت و آمد مکرر گردشگری کشورهای عضو اکو در خلیج تلا ، هندوراس

 1. اثرات مستقیم حقوق پرداخت شده توسط رفت و آمد مکرر ارائه شده

گردشگری a-

 1. مجموع (مستقیم به علاوه غیر مستقیم) اثر حقوق پرداخت شده توسط رفت و آمد مکرر ارائه شده

در هر دو سناریو، درآمد کل تولید شده توسط پروژه (بیش از 37 میلیون lempiras) است بیش از 20 درصد بالاتر از دستمزد پرداخت شده توسط رفت و آمد مکرر اکوتوریسم (30.88 میلیون). تفاوت نشان دهنده فعالیت های اقتصادی در منطقه پروژه است که توسط دستمزد رفت و آمد مکرر تحریک شده است. از آنجا که تلا دارای یک اقتصاد نسبتا باز است، که در آن بسیاری از کالاهای از دیگر بخش های هندوراس آمده است، بسیاری از اثرات پروژه به سایر نقاط کشور نفوذ میکند، و در آنجا سود ایجاد می کند.

8.3 ارزش یابی یک تپه دریایی: اثرات گردشگری در جزایر خلیج هندوراس

سال: 2002

نظرسنجی: نظرسنجی بازدید کنندگان در فرودگاه Roatán ، بندر Coxen Hole (Roatan)، و هتل ها در Roatan و Utila و نظرسنجی از 100 کسب و کار و 315 خانوار در جزایر از Roatan، Guanaja و Utila اجرا شد. این اطلاعات را از 17 مصاحبه با کارشناسان صنعت انتخاب شده تکمیل شده است.

هزینه تقریبی: $ 109،000.

شرح پروژه: بررسی اقتصادی جزایر خلیج (ESBI) در حمایت از فاز دوم برنامه مدیریت زیست محیطی برای جزایر خلیج (EMPBI) که توسط بانک توسعه قاره آمریکا سرمایه گذاری شده است انجام شد (IDB؛ HO-0198).EMPBI یک مطالعه برای شناسایی ساختار اقتصادی جزایر و عامل اصلی رشد سریع جمعیت در دهه گذشته نیاز داشت.

مدلسازی و تجزیه و تحلیل سه هدف عمده داشت:

(1) برای تامین یک تشخیص جامع از اینکه اقتصاد جزایر خلیج چگونه کار می کند، از جمله ارتباط میان درآمد بخش های تولید، خانواده، دولت، و بازارهای خارج از آن، شبیه به آنچه در جزایر گالاپاگوس انجام شد.

(2) برای ایجاد ابزار اقتصادی که بتواند به منظور تسهیل در طراحی پروژه های مدیریت زیست محیطی جایگزین و شناسایی مکانیزم های مالی مورد استفاده قرار گیرد.

(3) برای بررسی و تعیین کیفیت تاثیرات مثبت اقتصادی و مالی تغییرات در فعالیت های کلیدی اقتصادی، به ویژه آنهایی که به اکوسیستم های دریایی منحصر به فرد این جزایر مرتبط هستند.

جزایر خلیج، در حدود 50 کیلومتری از ساحل اقیانوس اطلس شمالی از هندوراس واقع شده­اند، توسط صخره های مرجانی از سیستم مرجانی آمریکای مرکزی که پایه و اساس یک صنعت پر رونق گردشگری اختصاص داده شده به غواصی و زیر آبی است تشکیل شده اند. گردشگری یکی از سه فعالیتی است که بر اقتصاد مجمع الجزایر تسلط دارد. دو مورد دیگر ماهیگیری و املاک و مستغلات هستند. اقتصاد جزیره خلیج کمتر از جزایر گالاپاگوس جدا شده است. آن برای کارگران نسبتا آسان است که به سرزمین اصلی هندوراس برای پر کردن خواسته های کارگری برای گردشگری، توسعه املاک و مستغلات و فعالیت های دیگر مهاجرت کنند. ایالات متحده آمریکا و اروپا یک منبع کارآفرینی و سرمایه ای برای غواصی و دیگر فعالیت های گردشگری است. تقریبا همه محصولات مصرف شده در جزایر، به استثنای ماهی و آب، از سرزمین اصلی در نزدیکی آن حمل می شود.

تقریبا تمام خریداران املاک و مستغلات جزیره و ماهی ها خارجی هستند. در کوتاه مدت، اقتصاد جزایر خلیج عمیقا به بازارهای ملی و جهانی برای محصولات، کار و سرمایه ارتباط تنگاتنگی پیدا می کند.

درآمد گردشگری، ماهیگیری، و کانال املاک و مستغلات به خانواده و کسب و کار از سه جزیره اصلی Roatán ، Utila و  Guanaja انتقال می­یابد. هزینه های این خانواده ها و کسب و کارها، به نوبه خود، ایجاد یک تقاضا برای کالاها، خدمات، و نیروی کار می کند. با وجود اینکه اکثر محصولات از منابع موجود در جزیره به دست آمده است، بسیاری از خدمات و اکثر کارگران به جزایر مبتنی هستند. از طریق این خدمات و کارگران، تاثیرات گردشگری، ماهیگیری و املاک و مستغلات به دیگران در جزایر منتقل می شود، درآمد چند جانبه را تولید می کنند. فعالیت های اقتصادی جزایر همچنین برای سرزمین اصلی هندوراس و برای کسب و کار در ایالات متحده، توسط درخواست کالا در آنجا تولید درآمد می کند و آنها برای شهرداری ها و دولت فدرال نیز ایجاد درآمد مالیاتی می کنند.

مدل: یک مدل چند جانبه SAM برای کشف چگونگی کاهش گردشگری، ایجاد شده برای مثال در اثر خراب شدن اکوسیستم های دریایی، اقتصاد جزیره خلیج را تحت تاثیر قرار خواهد داد استفاده شد. منابع طبیعی جزایر خلیج ‘، به ویژه صخره های مرجانی، پایه و اساس بسیاری از فعالیت های اقتصادی از جزایر را با حمایت از گردشگری، ماهیگیری، و بیشتر کسب و کار املاک و مستغلات را تشکیل میدهد. ارتباط دقیق بین حفظ اساس منابع طبیعی و این سه فعالیت قبل از این مطالعه شناخته شده نبود. شبیه سازی با مدل، اهمیت اقتصادی فعالیت های مبتنی بر جزایر خلیج مرجانی را نشان می دهد ، هر دو مورد به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق بسیاری از ارتباطات سبب ایجاد درآمد در اقتصاد می شوند.

نتایج: جدول 10 اثرات اقتصاد گسترده ای برآورد شده جزیره خلیج از کاهش محافظه کار از 10٪ در هجوم گردشگران را گزارش می دهد، در میان سه گروه توریستی در همان نسبت به عنوان سهم آنها از کل هزینه های توریستی گسترش یافته است. تخریب مداوم منابع طبیعی به احتمال زیاد تاثیر بسیار بزرگتر از 10 درصد در صنعت گردشگری خواهد داشت، احتمالا با یک افت فاجعه بار مرتبط با کاهش فرصت های غواصی همراه خواهد بود. همچنین به صورت منفی در تولید شیلات مربوط به صخره های مرجانی تاثیر می گذارد و تقاضا برای املاک و مستغلات را کاهش خواهد داد. این دو اثر آخر در شبیه سازی شامل نمی شدند، و آن به عنوان یک برآورد بیشتر محافظه کارانه اثرات گردشگری است.

ستون سمت چپ از جدول اثرات مستقیم کاهش 10٪ در رسید گردشگری درجزایر را گزارش می کند.  مجموع این ستون نشان دهنده 10٪ از کل هزینه سالانه گردشگری در جزایر است.

گردشگری 2-

جدول 10.اثرات چند جانبه اقتصاد گسترده ای جزایر خلیج از کاهش 10٪ در رسید گردشگری

پانل سمت راست از جدول کل اثرات اقتصاد گسترده را ارائه میدهد (مستقیم به علاوه غیر مستقیم). این شامل اثرات گردشگری در فعالیت های غیر توریستی، به عنوان یک نتیجه از ارتباطات درآمد و تقاضا در جزایر می باشد. به عنوان یک نتیجه از کاهش 10 درصد در گردشگری، محصول ناخالص جزیره جزایر خلیج (GIP) توسط یک تخمین حدود 3.1 میلیون $ آمریکا سقوط خواهد کرد. درآمد مالیاتی با $ 391،639 سقوط مواجه خواهد شد و تقاضا برای کالاهای از بقیه نقاط هندوراس هر ساله 1.1 میلیون $ کاهش خواهد یافت.

گرچه تصور کردن جزایر خلیج بدون گردشگری ، توسعه املاک و مستغلات، و یا ماهیگیری artisanal دشوار است ، مدل SAM را می توان برای تخمین سهم کامل (مستقیم به علاوه غیر مستقیم) هر یک از این فعالیت ها به کل تولید ناخالص جزیره توسط شبیه سازی اثرات اقتصاد گسترده ای جزیره از ناپدید شدن درآمد حاصل از این فعالیت ها مورد استفاده قرار داد.

هر یک شوک بزرگی را برای اقتصاد جزیره را نمایندگی خواهد کرد. برای مثال، اگر گردشگری از چشم انداز جزیره خلیج ناپدید شوند، بخش بزرگی از اقتصاد جزیره خلیج با آن ناپدید می شوند. از یک طرف، ممکن است شخصی استدلال کند که تنظیم اقتصاد به شوکهای درآمدی بزرگ در راه آن نمی تواند توسط یک مدل برداشت شود. از سوی دیگر، آن روشن نیست که فعالیت های دیگر برای از دست دادن گردشگر، املاک و مستغلات و درآمد ماهیگیری در جزایر خلیج چه غرامتهایی را خواهند داد. در دوران مدرن، این مورد دلیلی برای وجود سکونت انسان در جزایر بوده است. میتوان استدلال کرد که، بدون این سه فعالیت کلیدی، بخش های دیگر اقتصاد در راهی که با مدل ما به دست نمی آید به وجود آید.

جدول 11 مجموع کمک های گردشگری ، املاک و مستغلات، و ماهیگیری artisanal تخمین زده شده به اقتصاد جزیره Roatan در سال 2002 را نشان می دهد. این برآورد تنها می تواند با استفاده از تکنیک های مدل سازی اقتصاد گسترده به دست آید. حساب گردشگری به صورت یک تخمین حدود 25 میلیون در سال $ در ارزش افزوده می باشد، و یا 30 درصد از کل تولید ناخالص جزیره Roatan. این از پرداخت مستقیم از ارزش افزوده خدمات گردشگری بسیار بیشتر است، و منعکس کننده ارتباطات درآمد قابل توجهی از گردشگری می باشد. ارزش افزوده قابل انتساب به املاک و مستغلات در ایالات متحده 9.3 میلیون $ تخمین زده میشود و یا 11 درصد از تولید ناخالص جزیره. این رقم درآمد پرداخت شده حاصل از معاملات املاک و مستغلات به طور مستقیم به خانواده های جزیره را شامل نمیشود، که می تواند 11.7 میلیون $ دیگر را نیز به کل آن اضافه کند. تولیدات ماهیگیری ARTISANAL ، مستقیم یا غیر مستقیم، به صورت برآورد شده 8.4 میلیون $ آمریکا در سال در جزیره Roatan ارزش افزوده تولید میکند، و یا 10 درصد از تولید ناخالص جزیره.

با هم، تولید این سه فعالیت حساس به محیط زیست ، مستقیم یا غیر مستقیم، 42.5 $ آمریکا در سال برآورد شده است و یا 52 درصد از تولید ناخالص جزیره Roatan. آنها همچنین 19.1 میلیون $ در سال در تقاضا برای کالاها و خدمات از بقیه نقاط هندوراس تححریک می کنند (گردشگری، 10.8 میلیون $؛ املاک و مستغلات، 5.9 میلیون $؛ و ماهیگیری artisanal ، 2.4 میلیون $).

گردشگری 1-

جدول 11. برآورد مجموع کمک های گردشگری، املاک و مستغلات و ماهیگیری ARTISANAL به محصولات ناخالص جزیره Roatan Island

این نتایج شبیه سازی به یک برآورد هزینه و سود متعارف ارزش فعلی محیط زیست جزایر خلیج، (با تخفیف) ارزش جریان ارزش افزوده اقتصاد گسترده جزیره تولید شده توسط این سه فعالیت کلیدی مربوط به محیط زیست شده است، متمایل شده است . با نرخ بهره 5 درصد و با فرض یک افق زمانی 30 ساله، ارزش اقتصادی کنونی محیط زیست جزیره خلیج، از جمله ارتباط مستقیم و غیر مستقیم آن با دیگر فعالیت های جزیره،حدودا برابر است با 657 میلیون $ در سال 2002. این رقم درآمد ایجاد شده توسط تجارت با جزایر خلیج در بقیه نقاط هندوراس یا ارزش های استفاده نشده سیستم های صخره مرجانی خلیج جزایر را شامل نمی شود.

در سال 2010 به روز رسانی مدل جزیره Roatan (هزینه: $ 75،000) افزایش شدید در گردشگری بین سال های 2002 و 2010 را نشان می دهد ، در نتیجه، افزایش قابل توجهی در ارزش فعلی اقتصادی محیط زیست Roatan ، به حدود 1.25 $ میلیارد دلار بود. از آنجا که افزایش بسیار زیاد و غیر منتظره در میزان گردشگری بین سال های 2002 و 2010، این تعداد قابل توجه بالاتر از ارزیابی سال 2002 بود، که برای جزیره Roatan  393.5 میلیون دلار $ بود. این محافظه کارانه است، چرا که رشد مداوم در درآمد گردشگری را نمی پذیرد. اگر درآمد گردشگری به رشد در نرخ هشت سال گذشته (7.81٪ در سال) ادامه داشته باشد، ارزش محیط زیست Roatan  ، از نظر درآمد ایجاد شده توسط گردشگری، به 3.45 میلیارد $ افزایش خواهد یافت.

نتیجه گیری

شبیه سازی با استفاده از مدل اقتصاد گسترده خرد ابزاری ارزشمند برای برآورد اثرات احتمالی پروژه های گردشگری در اقتصاد محلی می باشد. روشهای تجربی معمولا در استفاده برای ارزیابی تاثیر گردشگری محدود هستند، به این دلیل که ایجاد گروه درمان و کنترل به طور کلی امکان پذیر نیست، و ارتباطات بازاری اثرات هزینه های توریستی را در اقتصاد گسترده محلی انتقال می دهد. روش های اقتصاد سنجی به همان دلایلی علاوه بر محدودیت های داده ها دارای استفاده محدودی است، از جمله عدم اطلاعات دقیق قبل و پس از ورود گردشگران. مطالعات هزینه و سود سنتی، که به گردشگران و گاهی اوقات کسب و کاری که محصولات و خدمات را به آنها به فروش می رساند تمرکزمی کند، بسیاری را از دست میدهد، شاید بیشتر، از اثرات اقتصاد گسترده ای محلی از هزینه های توریستی. آنها ممکن است به شدت سود های مثبت پروژه که رسید گردشگری را در یک منطقه پروژه افزایش میدهد مخفی کنند .

روش اقتصاد گسترده خرد توصیف و نشان داده شده در این گزارش، برای گرفتن هر دو مورد از اثرات اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم گردشگری طراحی شده اند. نمونه ارائه شده در اینجا، از جزایر گالاپاگوس، خلیج تلا و جزایر خلیج، اثرات شگرف گردشگری در اقتصاد محلی، و همچنین محدودیت های روشهای مرسوم برای اندازه گیری این اثرات را نشان دادند. شبیه سازی با استفاده از مدل اقتصاد گسترده خرد اثرات بسیاری را آشکار کرد که با استفاده از روشهای سنتی هزینه و سود، تجربی و روش های اقتصاد سنجی نمی توان برداشت کرد.

هنگام تصمیم گرفتن در مورد اینکه کدام روش ارزیابی پروژه را استفاده کنیم، این مهم است که هر دو مورد هزینه ها و مزایای روش های تحلیلی مختلف را در نظر بگیریم. آزمایش ممکن است برای انجام پروژه های که در آن گروه درمان و کنترل تصادفی می تواند ایجاد شود و اینکه در آن آلودگی کنترل گروه می تواند اجتناب شود و یا برای آن کنترل شود نسبتا ساده و ارزان باشد. با این حال، همانطور که در بالا ذکر شد، این به طور کلی موردی برای پروژه های گردشگری نیست.

روش های اقتصاد سنجی قبل و بعد از داده ها و / یا ابزار برای کنترل برای درمان درون زا نیاز دارند. اگر داده های مورد نیاز در دسترس باشند، تجزیه و تحلیل تاثیر اقتصادسنجی ممکن است یک روش نسبتا کم هزینه برای ارزیابی اثرات پروژه یا سیاست باشد. نتایج علاقه مندی ها، به عنوان مثال، درآمد خانوار، اشتغال و یا رفاه ، می تواند قبل و بعد از اجرا پروژه و یا سیاست مقایسه شود. گرایش تطبیق نمره می تواند به عنوان یک جایگزین اقتصاد سنجی برای آزمایش تصادفی استفاده شود زمانیکه درمان ها درون زا هستند. اگر داده ها برای حمایت از روش ارزیابی پروژه های اقتصاد سنجی در دسترس نباشد، آنها باید از طریق نظر سنجی به دست آیند. با این حال، روش های اقتصاد سنجی به احتمال زیاد در اجرا به یک مشکل اساسی زمان مواجه خواهند بود: فقط داده های قبل و بعد در دسترس است اگر پروژه به صورت واقعی اجرا شده باشد. اگر هدف از مطالعه این است که به تعیین اینکه آیا این پروژه باید اجرا شود یا نه کمک کند، یک رویکرد اقتصاد سنجی یا تجربی در نتیجه ممکن است نشدنی باشد. علاوه بر این، اگر این پروژه (یا گردشگری،به خودی خود) به طور بالقوه تحت تاثیر بسیاری یا تمامی افراد در منطقه تاثیر باشد، گرایش تطبیق نمره ، مانند دیگر روش های تجربی، قابل اجرا نخواهد بود، چرا که آن برای شناسایی یک گروه درمانی و کنترلی ممکن نخواهد بود.

شبیه سازی اقتصاد گسترده میکرو را می توان در هر زمان قبل در طول یا پس از اجرای یک پروژه یا ورود گردشگران به منطقه مورد نظر انجام داد. یک مدل شبیه سازی با دقت طراحی شده می تواند هر دو اثرات مستقیم و غیر مستقیم گردشگری در سطح جهان ، و همچنین اثرات آن بر بخش های خاص اقتصادی و یا عوامل آن را در نظر بگیرد (به عنوان مثال، خانوارها و یا مناطق). آن می تواند برای تعیین کیفیت اثرات مثبت یک پروژه که هنوز اجرا نشده است استفاده شود، به شرطی که این پروژه، به خودی خود بتواند در مدل شبیه سازی شود. به عنوان مثال، در مثال ما از خلیج تلا، بودجه رفت و آمد مکرر اکوتوریسم پیشنهاد شده به عنوان یک حساب کاربری فرضی در یک SAM ثبت شد سپس برای شبیه سازی تاثیر عملیات رفت و آمد مکرر در درآمدهای محلی و اشتغال مورد استفاده قرار گرفت.

بسیاری از هزینه های انجام شده در شبیه سازی اقتصاد گسترده میکرو با مجموعه ای از داده برای ساخت SAMها برای منطقه تحت تاثیر همراه است که از علاقه مندی های مطالعه است. هزینه های انجام بررسی از گردشگران، کسب و کار و خانواده تامین شد ، سازنده های SAMها، و سپس گردشگری و یا دیگر شبیه سازی ها انجام شد، معمولا در مقایسه با اندازه بودجه پروژه ها، معقول هستند. آنها حدود 100،000 $ برای موارد ارائه شده در این گزارش به طور متوسط هزینه کردند. علاوه بر این، بسیاری از داده های مورد نیاز برای ساخت SAMها نیز برای انجام یک ارزیابی پروژه های مبتنی بر اقتصاد سنجی مورد نیاز خواهد بود ، اگر چنین رویکردی، در واقع، امکان پذیر باشد. بنابراین، در حالی که ارائه مزایای قابل توجهی از نظر زمان و بینش تحلیلی می توان آن را ارائه داد، روش شبیه سازی اقتصاد گسترده میکرو به احتمال زیاد به طور قابل توجهی گران تر از روش های دیگر نیست. محاسبه هزینه فایده با استفاده از یک روش اقتصاد گسترده میکرو به احتمال زیاد نسبت به تحلیل هزینه و سود سنتی برای توجیه پروژه که در آن بسیاری از مزایای تولید غیر مستقیم می باشد بسیار بهتر است. این تقریبا مورد همیشگی پروژه های گردشگری و توسعه گردشگری می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.