مترجم متن

مترجم متن

تغییر یک متن یا گفتار را از یک زبان به زبان دیگر را ترجمه می گویند وشخصی که کار ترجمه را انجام می دهد را مترجم می گویند.

در ترجمه ما با دو زبان سرو کار داریم زبان مبدأ وو زبان مقصد.حال زبان مبدأ می تواند انگلیسی باشد و زبان مقصد فارسی و یا بالعکس و یا به زبان های دیگر باشند.

مترجم متن ،با آشنایی که به هر دوزبان(زبان مبدأ و زبان مقصد) دارد به ترجمه متن می پردازد.

ترجمه در کشور ما با ترجمه کتاب های دارالفنون شروع شد.که به دوران عباس میرزا برمی گردد

و از آنجایی که بیشتر دانش آموزان به فرانسه اعزام می شدند زبان فرانسه در کشور رایج شد.

و مترجم متن ، متون  فرانسه را به زبان فارسی  ترجمه میکردند.

اما پس از جنگ جهانی دوم زبان انگلیسی جای زبان فرانسه به عنوان زبان دوم  گرفت.

مترجم متن در ابتدا باید درک کاملی از متن مبدأ به دست بیاورد و با توجه به دانش و تخصص خود

به ترجمه متن بپردازد اگر متنی در حوزه تخصصش نبود بهتر است ترجمه متن را قبول نکند چرا که

اگر ترجمه بی کیفیتی را تحویل دهد آینده کاری خود را خدشه دار  می کند و از سفارشاتش کاسته می شود.

مترجم برای اینکه مترجم قابلی باشد باید صادق باشد و متن هایی را که در حیطه تخصصش می باشد را ترجمه نماید.

در این میان مترجمینی هم هستند که در چند رشته تخصصی خود را تقویت نموده اند

و تقریباً اکثر ترجمه ها  را انجام می دهند.

مترجم خوب با  قواعد زبان آشنایی دارد و می داند که یک کلمه ممکن است در جاهای مختلف

معنای متفاوتی داشته باشد بنابراین کلمه  ای را در زبان مقصد جایگزین می کند که مفهوم اصلی متن مبدأ باشد.

یک مترجم باید مهارت تایپ هم داشته باشد چرا که اصول تایپ  باید رعایت شود

و همچنین سرعت تایپ بالا هم نیاز  ضروری می باشد.

مترجم با کمک گرفتن از دیکشنری تخصصی و اینترنت و نرم افزارهای ترجمه به ترجمه  می پردازند

البته در نهایت با تخصص و تجربه و دانش خود و با رعایت قواعد زبانی ترجمه را ارائه می دهند .

چرا که نرم افزارهای ترجمه ،ترجمه ای گنگ و نامفهوم را تحویل می دهند.

یک مترجم متن می تواند کار خود را از دانشگاهی که خود مشغول به تحصیل می باشد شروع کند

و با ارائه کار با کیفیت ،شهرت کسب نماید و هر مشتری راضی ، معرفی شود برای مشتری بعدی

و به همین ترتیب درآمدش را افزایش دهد.