مترجم متن

مترجم متن

در ترجمه ما با دو زبان سر و کار داریم. زبان مبدأ وو زبان مقصد.

حال زبان مبدأ می تواند انگلیسی باشد و زبان مقصد فارسی و یا بالعکس و یا به زبان های دیگر باشند.

مترجم متن ، با آشنایی که به هر دوزبان(زبان مبدأ و زبان مقصد) دارد به ترجمه متن می پردازد.

ترجمه در کشور ما با ترجمه کتاب های دارالفنون شروع شد. که به دوران عباس میرزا برمی گردد.

و از آنجایی که در آن زمان بیشتر دانش آموزان برای تحصیل به فرانسه اعزام می شدند زبان فرانسه در کشور رایج شد.

زبان فرانسوی یاد بگیریم

و مترجمین آن زمان بیشتر ، متون  فرانسه را به زبان فارسی  ترجمه میکردند.

اما پس از جنگ جهانی دوم زبان انگلیسی جای زبان فرانسه به عنوان زبان دوم گرفت.

مترجم متن در ابتدا باید درک کاملی از متن مبدأ به دست بیاورد و با توجه به دانش و تخصص خود

به ترجمه متن بپردازد اگر متنی در تخصص مترج نبود نباید آن را بپذیرد . یکی از تفاوت های سفارش ترجمه به شرکت ها نسبت به ارتباط مستقیم با خود مترجم همین است. مترجم برای اینکه کار را قبول کند خود را متخصص هر رشته ای نشان میدهد (البته نه همه مترجمین) اما وقتی سفارش خود را به یک شرکت میسپارید .شرکت و موسسه شناخت کافی از مترجمین خود را دارد و ترجمه را بر اساس موضوع آن به مترجم متن مربوطه میسپارد.

در این میان مترجمینی هم هستند که در چند رشته تخصصی خود را تقویت نموده اند که بسیار تعدادشان کم است.
ترجمه تخصصی و حرفه ای

مترجم متن خوب چه ویژگی هایی دارد؟

1-یک مترجم متن به خوبی می داند که کلمات معناهای گوناگونی دارند و مربوط ترین آنها را در متن بکار میبرد. این ویژگی فقط با مطالعه زیاد مقالات انگلیسی به دست می آید.

2-یک مترجم خوب با تکنیک تایپ متون آشنا است و ترجمه را به صورت استاندارد تایپ میکند. دیگر دوران ترجمه های دست نویس گذشته است . ترجمه های دست نویس معایب زیادی را به همراه دارند که بزرگترین آن ناخوانا بودن متن است. همچنین سرعت تایپ بالا هم نیاز  ضروری می باشد.

3-یک مترجم خوب برای ترجمه از دیکشنری های تخصصی استفاده میکند و نه از دیکشنری های عمومی مانند گوگل و ….. 

هر رشته دانشگاهی برای خود دیکشنری خاصی دارد که مترج دسترسی لازم را به آن دارد. همچنین استفاده از نرم افزار های ترجمه در شرکت پارس 68 ممنوع می باشد.