مترجم قابل

شما همواره در تلاش هستید تا مترجم قابل و ماهری شوید تا مشتریان ترغیب شوند به شما اطمینان کنند و همواره پروژه های ترجمه خود را به شما بسپارند. عامل بسیار مهمی برای این که شما مترجم قابل و توانایی شوید این است که مدیریت زمان فوق العاده ای داشته باشید. همواره تلاش کنید تا با در نظر گرفتن زمانی که در اختیار دارید پروژه های ترجمه را بپذیرید تا بتوانید پروژه را در زمان موعود و با کیفیت مطلوب ارائه دهید. این گونه است که کاربران و مشتریان به شما اعتماد می کنند و باز هم فرایند ترجمه خود را به شما خواهند سپرد.

افزایش دانش به صورت روزانه

همواره تلاش کنید تا در زمان فراغت از کار، دایره واژگان خود را گسترش دهید. در زمینه حرفه ای خود مطالعه داشته باشید و اصطلاحات و نکات تخصصی را در فلش کارت ها یادداشت کنید و همواره مرور کنید تا واژگان و اصطلاحات، ملکه ذهن شما شوند بدین ترتیب در زمان ترجمه مقالات و متونی که به شما ارجاع داده می شود، کمتر احتیاج پیدا می کنید که به دایره المعارف ها و فرهنگ لغات چه آنلاین و چه آفلاین رجوع کنید و بدین ترتیب تا حد زیادی از اتلاف وقت جلوگیری می شود و فرایند ترجمه شما با سرعت هرچه تمام تر انجام خواهد شد.

شمای اصلی مطلب

شما می بایست با برنامه ریزی خاص خود، زمانی را اختصاص دهید تا بتوانید کل مقاله را به صورت روزنامه وار بخوانید و طرح اصلی و شمای اصلی مطلب را فرا گیرید و چشمان شما رو به اصل مطلب به گونه ای باز شود که بتوانید با آگاهی هرچه تمام تر ، مخلص کلام را به مخاطب القا نمایید و مخاطب را به گونه ای جذب متن خود کنید. در برخی مواردیکه پروژه های ترجمه سریع و فوری به شما ارجاع داده می شود، شاید ترجیح بدهید که با یک مترجم دیگر همکاری کنید. البته می بایست همواره در نظر داشته باشید که متن مقاله شما باید کاملا یک دست و یکنواخت باشد تا مخاطب اصلا متوجه شکاف فکری و ذهنی و قلم دو مترجم نشود.

همکاری دو مترجم با هم

برای این که دو مترجم به گونه مطلوب با هم همکاری داشته باشند و مدیریت زمان به خوبی انجام گیرد نیاز است که فکر، ذهن، چشم و حتی قلم دو مترجم به گونه ای با یکدیگر هماهنگ باشند که هیچ فاصله و شکافی بین دو قلم وجود نداشته باشد. حتی دو مترجم می بایست از نظر احساساتی نیز منطبق بر هم عمل کنند به خصوص اگر مقاله ی مورد ترجمه ، یک مقاله ادبی باشد. دو مترجم می بایست احساسات یکدیگر را به خوبی بشناسند و با قلمی ترجمه کنند که بتوانند همپوشانی مطلوبی هم روی احساسات نویسنده و هم روی احساسات مترجم دیگر داشته باشند تا بتوانند مطلب را به بهترین شیوه  ممکن به مخاطب انتقال دهند.

برای انجام ترجمه های سریع و فوری میتوانید از خدمات شرکت پارس 68 بهرمند شوید. شرکت پارس 68 با بهره مندی از بهترین مترجمین توانایی ترجمه های فروی بدون افت کیفیت را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.