مترجمان زبردست

نویسندگان و شاعران همواره اعتقاد بر این داشتند که یک مترجم ، در بیان معانی نکات و ظرایف ادبی، نمی بایست به دلخواه خود و به صورت آزادانه عمل کند زیرا هرگونه تغییری در بیان نکات و ظرایف، ممکن است به اصل مطلب لطمه بزند و ارتباط جدیدی با مسائل گفته شده پیرامونی برقرار نمی آید.

مترجمان و نویسندگان زبر دست بر این باور هستند که مهارت ترجمه مثل مهارت نقاشی نیست. مهارت نقاشی به نقاش این امکان را می دهد که از هر فضای باز موجود روی بوم استفاده کند و تکه ای از ذوق و قریحه هنرمندانه خود را روی بوم به یادگار بگذارد و حتی در ورای سایه ها و ابهامات موجود در بوم نیز به نوعی ذوق نقاشانه و هنرمندانه خالق اثر به چشم می خورد.

ولی در ترجمه و به ویژه ترجمه متون ادبی این چنین نیست. شما نمی بایست هر آن چه که ذهن و فکرتان پیشنهاد می دهد را در کنار ترجمه ادبی بیاورید و به مخاطب القا کنید.

مترجمان زبردست

همواره به خاطر داشته باشید که مترجمان خوب ، پیش از آن که مترجم باشند ، خوانندگان خوبی هستند. مترجمان زبردست و ماهر ، پیش از آن که دست به قلم ببرند و شروع به ترجمه یک متن نمایند، با خود پیمان می بندند که از زمان خود به نحو احسن استفاده کنند و در باره آن موضوع یا متن به بهترین نحو مطالعه داشته باشند.

بیشتر بخوانید: مترجمان کتاب باید چه ویژگی هایی داشته باشند ؟

پس از آن است که می توانند دست به ترجمه ببرند و بالطبع ترجمه درخور توجهی ارائه دهند. در بسیاری موارد مترجمان روی پروژه های بزرگ کار می کنند و بهترین نتیجه را ارائه می کنند و این اثر یا پروژه بزرگ را به عنوان رزومه کاری خود معرفی می نمایند.

نقش ویراستاران

 البته در حین فرایند ترجمه و صحبت درباره مترجمان نمی بایست نقش پررنگ ویراستاران را در تدوین متون ادبی نادیده گرفت و یا سهل انگارانه پنداشت.

بیشتر بخوانید : بهترین ویراستار کیست

بسیاری از ویراستاران به آثار سه یا چهار مترجم بیشتر علاقه مند هستند و تلاش می کنند تا در راس فعالیت خود ، ویراستاری آثار مترجمان مورد علاقه شان را قرار دهند. به رحال مترجم و ویراستار و صد البته نویسنده دست در دست هم می دهند تا بهترین یادگار را در ذهن خواننده به جای بگذارند و مهارت های خود را آن چنان به ظهور می گذارند که قادر باشند بهترین اثر را ارائه دهند و به گونه ای در ذهن وفکر خواننده رسوخ نمایند که گویا با جان و روح او نیز درآمیخته اند و با چنین تاثیرگذاری و همکاری و هم اندیشی ویراستار، مترجم و نویسنده محال است که خواننده این تجربه شیرین ادبی را تا سالیان سال از خاطر ببرد.

دیدگاهتان را بنویسید