post

در لیسنینگ Listening زبان انگلیسی به چه خطاهایی ممکن است بربخوریم؟

گاهی ممکن است برای شما نیز پیش امده باشد که هنگام مطالعه ی یک متن انگلیسی به اشتباهاتی درمعنیه یک کلمه ویا تلفظ ان بربخورید،این موضوع میتواند این تصوررا درذهن شما بوجود آورد که مشکل از یادگیری اشتباه زبان انگلیسی شماست اما باید بگوییم که چنین نیست ،دراین جور مواقع سعی کنید ارامش خودرا برای حفظ اعتماد به نفس خود کنترل کرده و به خود به تصحیح خطاهای متن موردنظربپردازید.

واما برمیگردیم به مهمترین نکته ی یادگیری زبان انگلیسی یعنی مهارت در قسمت لیسنینگ Listening.

چرا که اگرشما به این قسمت تسلط کافی داشته باشید بخوبی میتوانید بااطمینان کامل درست را از غلط دریک متن تشخیص داده بدون اینکه بخواهید به یادگیری خود شک کنید و اعتماد به نفس خودرا ازدست بدهید.اما گاهی پیش می اید با یادگیری لیسنینگ زبان باز هم دربعضی مواقع به موردهایی دریک متن برمیخوریم که ممکن است مارادر دست یت غلط بودنش گمراه کنند،مادراین مقاله به شمااموزش خواهیم داد که چگونه حتی به این چندمورد کوچک نیز برنخورده وبه راحتی به مطالعه ی متون انگلیسی بدون نگرانیه ازبین رفتن اعتمادبه نفستان بپردازید.

قبل ازهرچیز به این موضوع توجه داشته باشید که اگر شما یک کلمه ی انگلیسی را بدرستی تلفظ میکنید و معنی ان را میدانید این دلیل براین نیست که درهرجای دیگری که ان کلمه را میبینید تلفظ و معنی آن را به یاد آورید چرا که با توجه به کاربرد متفاوت ان کلمه درجملات مختلف ممکن است تلفظ و معنی ان بطور کامل فرق داشته باشد پس خونسردی خود رادرچنین مواقعی حفظ کرده وسعی کنید بااعتماد به نفس زیاد به یادگیری تمام قسمت های زبان مانند لیسنینگ ،اسپیکینگ و….بپردازید تابتوانید کاربرد هرکلمه را درجملات مختلف تشخیص دهید.

ازمهمترین کارهایی که به برای یادیگیری بهتره زبان انگلیسی به شما کمک خواهد کرد:

1-یک بار ترجمه ی جمله ای که میبینید یا میشنوید را درذهن خود مرور کنید

اگردرحال مکالمه ی زبان انگلیسی با شخصی هستید،سعی کنید ترجمه ی جملاتی راکه از مخاطب میشنوید یک بار درذهن خود مرور کنید،اما دقت کنید که در ذهن خود بدون صدای بلند این کاررا انجام دهید چرا که اگر بخواهید باصدای بلند این کارراصورت دهید باعث بهم زدن تمرکز خود وشخصی که درحال مکالمه بااو هستید میشوید درنتیجه فهمیدن موضوع اصلی مکالمه ای که درحال صحبت کردن دررابطه باان هستید برای شما سخت شده درنتیجه باعث سخت تر شدن ترجمه ی جملات نیز میشوید.پس فراموش نکنید که باید ترجمه ی جملات را درذهن خود بطور خیلی سریع گذردهید.

2-سعی کنید دریادگیری منابع لیسنینگ شوق داشته باشید این کار باعث میشود موارد یادگیری شده بهترملکه ی ذهن شما شود.

معمولا اینگونه جاافتاده که یادگیری قسمت لیسنینگ زبان انگلیسی چه برای استادان وچه برای شاگردان کاری دشوار است اما اگر منبعی که برای یادگیری این قسمت انتخاب میکنید مورد پسند شما باشد بدون شک جذابیتی را برای یادگیری لیسنینگ برای شما بوجود خواهد اورد چرا که اگر کاری برای شما جذابیت نداشته باشد بزودی از آن زده شده و کنارش میگذارید درنتیجه هیچ گونه پیشرفتی را دریادگیری زبان خود مشاهده نخواهید کرد.

۳-خودداری از عجول بودن دریادگیری

اگرفکر میکنید که بایک هفته تمرین لیسنینگ زبان میتوانید بصورت حرفه ای به مکالمه زبان انگلیسی بپردازید باید گوییم که سخت دراشتباه هستید،سعی کنید همیشه دریادگیری خونسرد باشید وتمام نکات را عمیقا ملکه ی ذهن خودکنید ان موقع است که پس از گذشت مدتی میتوان گفت که شما درلیسنینگ زبان انگلیسی در مرحله ی بالایی قرار گرفته اید.

۴-اضطراب راکنار بگذارید

اگرشما فردی استرسی هستید باید یاد بگیرید در یادگیری زبان انگلیسی حتما ان را کنترل کنید چرا که استرس تمرکز را از شما خواهد گرفت و لدون شک دریادگیری شما اختلال ایجاد میکند زیرا شما وقتی یادگیری را آغاز میکنید درابتدا ممکن است پیچیده بنظر نرسد اما هرچه مطالب سنگین تر شود استرس شما نیز بدون شک بیشتر خواهد شد اما کاری که شما باید انجام دهید این است که به استرس خود غلبه کنید واجازه ندهید اضطراب انگیزه را درشما ازبین ببرد،ناامید نشوید و باپشتکارتر از قبل ادامه دهید،بدون شک شاهده موفقیت خود خواهید شد.

۵-فراموش نکنید بهتراست یادگیری قسمت لیسنینگ رااز بقیه قسمت ها جداکنید

لازم بذکر است که چون قسمت لیسنینگ زبان معمولا کمی پیچیده و خسته کننده برای زبان آموزان بنظر میرسد دریادگیری ان کوتاهی میکنند اما فراموش نکنید که درصورت کارکردن روی قسمت ریدینگ و اسپیکینگ زبان خودو نادیده گرفتن قسمت لیسنیگ بدون شک شما دریادگیری زبان انگلیسی فردی موفق نخواهید بود چرا که تمام این قسمت ها اعم از ریدینگ،اسپیکینگ، رایتینگ و لیسنیگ به هم مرتبط بوده.پس از قسط اموزش زبان انگلیسی به صورت حرفه ای رادارید بهتراست روی هرچهار قسمت به یک اندازه وقت بگذارید پیشنهاد ما به شما این است که چون قسمت لیسنینگ کمی سنگین تر بوده،زمانی را برای یادگیری ان جدا کنید تاباتمرکز بیشتری به تمرین ان بپردازید همچنین برای اینکه جذابیت بیشتری رابرای خود بوجود اورید میتوانید از سی دی های اموزشی موجود نیز استفاده کنید.

۶-سعی کنید روی کلماتی که برای شما اشنا می باشد زوم کنید

علت این که میگوییم روی کلمات اشنا زوم کنید این است که برخی زبان اموزان به اشتباه فکر میکنند حفظ کردن لیست زیادی از کلمات، لیسنینگ و اسپیکینگ ان ها را تقویت خواهد کرد اما باید گفت تاوقتی که به تمرین طولانی مدت این دوقسمت یعنی سینینگ و اسپیکینگ نپردازید نمیتوانید روی تمام قسمت تسلط کامل را بدست اورید چراکه ممکن است هنگامی که یک متن را مطالعه میکنید متوجه کاربرد متفاوت یک کلمه که حتی برای شما اشنا نیزبوده است خواهید شد اما باتمرین پی در پی هنگام مواجه شدن با چنین مواردی خونسردی خود رااز دست نداده و باارامش کامل به ترجمه کلمه ی مورد نظرخواهید پرداخت.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.