قرارداد ترجمه

در قراردادی که فیمابین مترجم، نویسنده و ناشر منعقد می شود می بایست کلیه مراحل پرداخت هزینه ها و حق ترجمه آورده شود. داشتن حق امتیاز مترجم یا نویسنده و حق دخل وتصرف نویسنده در متن ترجمه شده یا دخل و تصرف مترجم در متن اصلی نویسنده نیز می بایست در متن قرارداد به صورت کاملا شیوا و سلیس آورده شود.

در بسیاری از موارد، 80 درصد هزینه فروش کتاب، در انحصار نویسنده بوده و 20 درصد هزینه فروش کتاب، به مترجم اختصاص می یابد و در برخی موارد نیز این نسبت 75/25 می باشد یعنی 75 درصد هزینه فروش کتاب مختص نویسنده و 25 درصد هزینه فروش کتاب مختص مترجم می باشد. البته در تعیین این دخل و تصرف و همچنین پرداخت حق الزحمه های مترجم و نویسنده، توافق و مذاکره حرف اول را می زند ومی بایست با در نظر گرفتن توافقات انجام شده بین طرفین، نتیجه نهایی در قرارداد درج شود.

تحقیقات میدانی مترجم

ممکن است مترجم برای این که آن اثر یا کتاب را به بهترین شیوه ترجمه کند نیاز به انجام تحقیقات میدانی گسترده تری داشته باشد. مثلا ممکن است نیاز باشد که مترجم به سفری برود و یا تحقیقات را در آن زمینه خاص به گونه ای انجام دهد که هزینه بر باشد. در این شرایط می بایست بودجه خاصی مختص به هزینه های تحقیقاتی و یا سفرهای احتمالی مترجم در نظر گرفته شود و در سریع ترین زمان ممکن به صورت تنخواه به وی پرداخت شود.

پرداخت این هزینه ها کاملا با حق ترجمه و حق امتیاز متفاوت بوده و نباید نویسنده یا صاحب اثر، پرداخت هزینه های تحقیقاتی مترجم را با حق ترجمه وی یا حق امتیاز وی ادغام نماید بلکه باید در متن قرارداد صراحتا قید شود که میزان خاصی از هزینه مختص فرایندهای تحقیقاتی مترجم است و هیچ ارتباطی با هزینه اصلی حق ترجمه و حق امتیاز وی ندارد.

حق بهره مندی مالی

زمانی که یک کتاب در کشور دیگر به فروش برسد، مترجم، نویسنده و ناشر می بایست حق بهره مندی مالی را به صورت مساوی از این اثر خواهند داشت. زیرا به واسطه تلاش های نویسنده و مترجم و ناشر بوده است که این کتاب چنین شهرتی پیدا کرده که در کشور دیگری به فروش برسد. معمول بر این است که در صورتی که کتاب در کشور دیگری فروش رود، در حدود بیست در صد از حق فروش مختص ناشر باشد و ما بقی به گونه ای کاملا توافقی میان نویسنده و مترجم تقسیم شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.