فضای ترس و وحشت: محیط، مهاجرت و امنیت : تخریب محیط زیست هم اکنون مهاجرت اقتصادی را از کشورهای جنوب صحرای آفریقا به سواحل اروپا می برد. با در نظر گرفتن تغییرات آب و هوایی می توانیم فاکتورهای فشار محرک مهاجرت را کاهش دهیم. اگر نمی توانیم با ان مقابله کنیم، مجبوریم تا خود را برای جابجایی جمعیت در یک مقیاسی که قبلا هرگز مشاهده نکرده ایم آماده کنیم.

سیاست های ترس

سیاستهای ترس به طور فزاینده ای بر بسیاری از افکار، سخن و فعالیتهای امروزه حکمرانی می کند. ترس از بیرون در مرحله مرکزی گرفته شده است، چه چشم اندازی از مهاجران بی پایان تهدید کننده در جوامع ما باشد یا نگرانی هایی در مورد فشاری که آنها به زمین های ما خواهند آورد، منجر به خودکشی محیطی می شود. این ترس به طور منظم در تسخیر عناوین بصری بازیابی شده و با ادعاهای اغراق آمیز گرچه ساختگی نیست تهییج شده است.

بیانیه های وحشت آور عادی هستند: هرگز مهاجرتی در این مقیاس مشاهده نکرده ایم؛ ما تنها می توانیم مقابله کنیم؛پلیس می گوید کارگران مهاجر وارد جرم و جنایت می شوند؛ مهاجرت انبوه برای محیط ما خطرناک می شود؛ و هزینه کمبود آب؛ ناآرامی داخلی، مهاجرت انبوه و فروپاشی اقتصادی؛.

این تشنجی است که در دید عمومی ایفا کرده است که به افزایش تغییرات آب و هوایی  در دستور کار اصلی  کمک کرده است، به روشی که شواهد علمی و بحث های آکادمیک در خود آنها تا کنون قادر به انجام نبوده است.

بعد از همه، تا همین اواخر، تغییرات آب و هوایی ذهن بسیاری از سیاست گذاران ، دانشمندان و دانشگاهیان را مشغول کرده است؛ اما عموم، آن را به صورت مسئله فرد دیگر مشاهده کرده است. برخلاف مهاجرت، این یک تهدید فوری نبوده است. این از لحاظ فضایی و زمانی بسیار دور بوده و بنابراین می تواند اجتناب شود.

مهاجرت 

فضای ترس و وحشت: محیط، مهاجرت و امنیت

مهاجرت ، از طرفی دیگر، یک خطر واضح و موجود با یک انباری از مبالغه رسانه ها، سیاستهای دولت، چارچوبهای قانونی و ساختارهای سیاسی بوده که برای دور کردن مردم یا ناخوشایند ساختن آنها، همانطور که انها برای رسیدن به آن مدیریت می کنند، طراحی شده است.

بنابراین چه جیزی در مورد تغییرات آب و هوایی اضطرابهای ما را افزایش داده است؟

بحث من این است که همراه با نگرانی واقعی راجع به اثرات تضعیف کننده در مورد تغییرات آب و هوایی در مقیاس جهانی، دولتهای غربی دلیل خیرخواهانه کمتری برای بیان این مسئله دارند. –که مهاجران را در قفس (bay) نگه می دارند. در ترسیم ارتباط بین تغییرات آب و هوایی و مهاجرت، این فصل برای گذر از روش فعلی استدلال می کند که مهاجران را به دلایل امنیتی کشورهای توسعه یافته برای یک مفهوم بسیار جامع مجرم می شناسد که با امنیت بشر در ارتباط است.

تغییرات آب و هوایی: سن مهاجرت؟

در اکتبر 2006، مقاله Stern یک پیش بینی ترسناک برای مردم جهان ارائه کرده است-تغییرات آب و هوایی دسترسی ما به آب،  محصولات غذایی، بهداشت و استفاده از زمین را تهدید می کند. و در تابستان 2007 مورد توجه بوده گرچه تغییر آب و هوا خانه را مورد هدف قرار داده است: بر خلاف افت موج حرارت در یونان و سیل وسیع در UK، روزنامه ها اعلام کردند که جهان در برابر چشمان ما گرم شده است.

اثر تغییرات آب و هوایی بنابراین دارای خاصیت “آیا” نبوده ولی “چه زمانی ” و “چگونه” می باشد. تهدید دور می تواند در کمتر از 50 سال در درهای ما قفل شود، همانطور که Stern تخمین زد که بیش از 200 میلیون نفر ممکن است به طور دائمی به دلیل افزایش سطح دریاها ، سیلهای سنگین و خشکسالیهای شدید جابجا شوند. اخیرا، گزارش گروه کاری II پنل بین دولتها روی تغییرات آب و هوایی  یک چشم انداز تاریک و دلگیر داشته است.: فشارهایی مانند خشکسالی زیاد، کمبود آب، و سیلهای رودخانه ای و خط ساحلی بسیاری از جمعیتهای بومی و ناحیه ای را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این به برخی موارد برای جابجایی در داخل یا بین کشورها ، تشدید جنگها و تحمیل فشارهای مهاجرت منجر خواهد شد.

تعدادی از سازمان های خیریه و مخازن فکری این مسیر را دنبال کرده اند، ادعا می کنند که 1 بیلیون نفر محبور می شوند تا خانه های خود را در 50 سال آینده ترک کنند، همانطور که اثرات تغییرات آب و هوا بحران مهاجرت جدی را تشدید می کند.

بلایای طبیعی

بلایای طبیعی ، همراه با اثرات سلب منابع میلیونها (نفر ) را جابجا کرده است. گرچه هیچ ارقام جهانی قطعی در مورد تعداد افرادی که در خطر جابجایی قرار دارند وجود ندارد، پروفسور نورمن مایر پیشنهاد می کند که در 1995 حداقل 25 میلیون نفر مردم جابجا شده به دلایل محیطی و بالای 27 میلیون نفر پناهنده سنتی وجود خواهد داشت، و وقتی گرم شدن جهانی اتفاق می افتد، می تواند 200 میلیون نفر باشد.

این پیش بینی های مبهم در مورد الگوهای آب و هوایی فوق العاده که فشار روی جمعیتهای آسیب پذیر فعلی اعمال می کند تا پناهندگی را در جای دیگر جستجو کنند، به طور مساوی  هشداری در  مطبوعات و عموم ترویج داده است.

یک تیتر در The Times به طور خلاصه نقطه ای را تصرف کرده است:” تغییرات آب و هوایی می تواند 200 میلیون پناهنده ایجاد کند”. به نظر می رسد این ترس از تغییرات آب و هوایی تنها نیست-تقریبا، این احتمال وجود دارد که این یک تعداد بی سابقه و قریب به اتفاق از مهاجران و با آنها احتمال خشونت و نبرد در منابع کمیاب به دروازه های ما آورد.

در واقع،  یک هشدار کامل برای کنسول امنیتی سازمان ملل متحد در 2007 بیان کرد که ریسک های آب و هوایی نا پایدار برخی محرکهای جنگ،- مانند فشارهای مهاجرتی و رقابت برای منابع- بدتر می شود.

# فضای ترس و وحشت: محیط، مهاجرت و امنیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.