post

در بسیاری از دوره های آموزشی علوم و فنون ترجمه ،

تاکید اولیه آموزش به مترجمان، تحلیل هوشیارانه روی ایجاد تعادل بین کشف معنای اصلی و لغوی واژگان و معنای اصطلاحی و درون متنی آن است.

مترجمان می بایست به صورت کاملا هوشمندانه ای، تحلیل های منطقی و سیستماتیکی در مورد مخاطبین خود داشته باشند و تلاش کنند تا به بهترین نحو ، متون را ترجمه کنند و در اختیار مخاطبان قرار دهند.

مترجمان حرفه ای نیاز دارند تا بتوانند معنای اصطلاحی یک لغت، بند یا ساختار جمله  را با توجه به موقعیت فرهنگی و اجتماعی آن بشناسند. بنابراین مترجمان می بایست آگاهی کاملی در مورد حل مسائل و راهکارهای موجود لغوی داشته باشند تا به بهترین نحو، ترجمه خود را ارائه دهند و در اختیار مخاطب بگذارند. تحلیل های آهسته و پیوسته در روندهای ترجمه ی متون، یک مرجع قوی برای دانش و اطلاعات جدید است که می بایست مترجمان از آن ها آگاه باشند و بتوانند به سرعت این راهکارها را به کار گیرند و در متون و کتاب هایی که برای ترجمه در اختیار دارند، لحاظ نمایند.

هدف از مقالات علوم و فنون ترجمه

هدف از این سلسله مقالات، این است که به دنیای حرفه ای مترجمان کمک شود تا یادگیری تحلیلی امر ترجمه را در صدر فعالیت های آموزشی خود قرار دهند و بنابراین دنیای آکادمیک و حرفه ای ترجمه نیز روند های آموزشی را به بهترین نحو خود طی می نمایند.

با استفاده از روش های آموزشی آهسته و پیوسته ترجمه، همه مترجمان راهکارهای  مربوطه را به بهترین نحو و سریع ترین و موثر ترین شیوه ممکن یاد می گیرند و آن ها را در پروزه های ترجمه خود لحاظ می نمایند.

یادگیری آموزشی تحلیلی  و هوشمندانه، ابزار مفید و موثری برای روش های متفاوت یادگیری ترجمه است که می بایست در روش های آموزشی و متدولوژی های موجود در دانشگاه ها در نظر گرفته شوند.

ما می بایست بین روش های یادگیری هوشمندانه و غیر هوشمندانه ، تمایز قائل شویم . بر همگان واضح و مبرهن است که روش های یادگیری فنون ترجمه، تنها در داخل کلاس های درس امکان پذیر نیست و یک روش یادگیری تحلیلی و هوشمندانه از ترجمه، نیازمند این است که در کنار روش های آموزشی سنتی در کلاس، از روش های آموزشی جدید و نوین نیز استفاده نماییم. مترجمانی که در داخل کلاس درس ، مشغول یادگیری فنون ترجمه هستند ، می بایست در موازات با این کلاس ها و در خارج از کلاس به صورت خود جوش و داوطلبانه، پروژه های مختلف ترجمه را انجام دهند و در اصل به کارآموزی بپردازند تا بتوانند دانش خود را ارتقا بخشند.

یادگیری نوین و جدید در کنار روش های سنتی

همواره در زمینه علوم و فنون ترجمه، روش های یادگیری نوین و جدید در کنار روش های سنتی ارائه می شود که باعث می شوند به تاثیر گذاری روش های سنتی افزوده شود و رهیافت های جدیدی ارائه گردد تا کیفیت یادگیری دانشجویان افزایش یابد و سرعت روش های نوین ترجمه، ده ها بار بیشتر از سرعت ترجمه به روش های قدیمی و سنتی می باشد. یادگیری علوم و فنون ترجمه به روش های سنتی، چندان هوشمندانه نیست . به نظر می رسد که در روش های قدیمی و سنتی یادگیری ترجمه،  هیچ متنی با کیفیت صد در صد ترجمه نمی شود و مترجمان به هیچ عنوان نمی بایست به روش های پیشین ترجمه اکتفا کنند و به دنبال ارتقا سطح دانش و آگاهی خود نباشند.

تاثیرگذاری روش های نوین ترجمه

تاثیرگذاری روش های نوین ترجمه بر همه واضح بوده و می توان انعکاس این تاثیر گذاری روش های جدید را در متون ترجمه شده و مقالات و کتاب های ترجمه شده مشاهده نمود که بیانگر دانش و تجربیات مترجمانی است که همواره در صدد ارتقا دانش و مهارت ترجمه بوده اند. نیاز اصلی مترجمان این است که قابلیت پردازش مهارت های زبان شناسی و تاثیر گذاری هرچه بیشتر آن ها را داشته باشند ولی به همین ترتیب آن  ها نیاز دارند تا مسائل و زمینه های مختلف را شناسایی کنند و با آگاهی هرچه بیشتر در صدد باشند تا مسائل تحلیلی پیچیده تر را حل نمایند. اصلی ترین عامل برای درهم امیختگی هوشمندانه روش های آموزشی سنتی و روش های آموزشی قدیمی این است که مترجمان و زبان آموزان می بایست تا حد نیاز قادر به تست کردن روش ها و الگوهای مختلف باشند و به صورت کاملا چالش برانگیز و با تاثیر گذاری هرچه بیشتر پروژه های ترجمه را انجام دهند و در اختیار مخاطبین قرار دهند.

تعادلی بین سرعت و کیفیت ترجمه

مترجمان نیاز دارند تا تعادلی بین سرعت و کیفیت ترجمه ایجاد نمایند و برای ایجاد این تعادل هوشمندانه می بایست آموزش های لازم را ببینند. مساله سرعت در امر ترجمه و تحویل به موقع پروژه ها ،  منوط به مهارت هوشیارانه وتحلیل گرانه حل مساله دارد که مترجمان می بایست این مهارت ها را در وجود خود تقویت نمایند و در پروژه هایی که به آن ها واگذار می شود به ظهور برسانند و متناسب با موقعیت سنجی هایی که در هر پروژه انجام می دهند ، از مهارت های مربوطه استفاده نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید