ترجمه و تفسیر

شیوه و مراحل ترجمه چگونه است ؟

شما مترجمی هستید که متن ، کتاب یا مقاله ای را از زبان انگلیسی به زبان فارسی ترجمه می کنید. یک نکته مهم در شیوه ترجمه خوب همزبانی با زبان مقصد میباشد.در شرایط عادی ،  ترجمه به این صورت است که مخاطب شما، افرادی باشند که با شما هم زبان هستند و بنابراین خیلی راحت تر است که بتوانید متن را به زبان بومی خود ترجمه کنید.

ترجمه یک هنر

مترجمان چند زبانه

ولی در برخی موارد کار شما به مراتب مشکل تر می شود. ممکن است مترجمی به غیر از زبان انگلیسی به زبانی مثل فرانسه یا آلمانی نیز مسلط باشد. در حالی که زبان مادری وی زبانی مثل فارسی است. در این صورت اگر مترجم بخواهد متنی را از زبانی مثل انگلیسی به زبان فرانسه یا آلمانی باز گرداند نیاز به مهارت ویژه ای دارد.

چنین مترجمانی همین که توانسته اند چندین زبان را در حیطه تسلط خود بگیرند ، نشان می دهد که بسیار قابل و توانا هستند و نمی بایست این توانایی خود را دست کم بگیرند. این مترجمان باید در تلاش باشند تا به حد کافی مطالعه داشته باشند و با توجه فرهنگ و قومیت مخاطب خود ، فرایند ترجمه را شروع کنند.

 

بیستر بخوانید : وقتی فرهنگ ها در تضاد هستند

 

در ترجمه این متون می بایست رعایت  فرهنگ بومی مخاطب  در راس فعالیت و توجه مترجم قرار گیرد و با توجه به ظرایف و نکات موشکافانه زبان مقصد، فرایند ترجمه انجام گیرد. به خاطر داشته باشید که هرگونه بی دقتی در ترجمه برای چنین مخاطبانی، تاثیر بسیار نامطلوبی در رزومه کاری شما خواهد گذاشت. پیشنهاد می شود پیش از این که متن یا کتاب یا مقاله ترجمه شده خود را در اختیار افراد بومی قرار دهید، یک نسخه پیش نویس از کار خود را به ویراستاری بسپارید که تسلط صد در صدی روی زبان مقصد شما دارد .

ارتباط مخاطب با نوشته شما 

شیوه ترجمه شما باید به گونه ای باشد که خواننده ارتباط خوبی با متن برقرار کند که در پایان مطالعه خود بتواند شمای اصلی کتاب را در ذهن خود ترسیم کند و معیارهای ادبی و اقتضائات مخاطب را نیز می بایست آن چنان در نوشته خود رعایت کنید که مخاطب هر لحظه بیشتر از لحظه قبل ، جذب نوشته های شما شود و همچون آهنربا متن اصلی را استنباط نموده و جذب مغز خود کند.

پس از طی کل فرایند و شیوه ترجمه و انجام مطالعات ، می بایست نهایتا گزارشی از ترجمه خود تهیه کنید و تمام واژگان، ساختارهای نگارشی و تمامی چالش ها و معضلات و دشواری هایی که در حین ترجمه متن یا کتاب داشته اید را در آن گزارش قید کنید و این گزارش را برای خود نگه دارید. این گزارش به شما کمک می کند تا در زمان پذیرش پروژه های بعدی با قطعیت بیشتری تصمیم بگیرید و مشکلات و چالش های شما به مراتب در پروژه های آتی کمتر خواهد شد. در حین گزارش خود نباید نقش مخاطبین را نادیده بگیرید. پرسش هایی که ممکن است برای مخاطب پیش آمده باشد و این که آیا مخاطب آن قدر مجذوب نوشته شما شده است که ترجمه های بعدی شم ار ا هم برای مطالعه انتخاب کند نیز بسیار حائز اهمیت است.

ارتباط ناشر و مترجم

ارتباط بین نویسنده و ناشر 

همواره می بایست در تلاش باشید تا ارتباطی بین نویسنده و ناشر انگلیسی پیدا کنید و اطلاعات خود را در زمینه ترجمه و بازنگری اثرات نویسنده و شیوه های متفاوت ترجمه و نویسندگی و دیگر ویژگی های برجسته کتاب حفظ کنید. پس از آن در جایگاه قضاوت بنشینید و معیارهای نهایی ترجمه را در نوشته خود بررسی کرده و از نقطه نظرات یک خواننده بالقوه ، به قضاوت و ارزیابی متن ترجمه خود بپردازید تا بتوانید موفقیت اصلی را در این امر به دست آورید.

بسیاری از مترجمان می بایست چندین مرحله را طی کنند تا بتوانند چنین متونی را ترجمه کنند. نقش ویراستاران نیز در این کار بسیار حائز اهمیت است و می بایست بودجه و زمان خاصی هم برای مترجم و هم برای ویراستار تخصیص داده شود تا مخاطب راضی نگه داشته شود و دید خوبی نسبت به نتیجه کار شما داشته باشد و هم این که ناشر ، مجدد به شما کار ترجمه واگذار نماید.

دیدگاهتان را بنویسید