شرکت های ایالات متحده

شرکت های ایالات متحده

برای تعدادی از شرکت های ایالات متحده رعایت مواردی لازم است.

به عنوان نتیجه چهار عامل، حیات یک شرکت  به تولید محصولات بیشتر و فروش جهانی نیاز دارد.

کمپانی خدمات، شمل بانک ها، اژانس های تبلیغاتی و شرکت های حسابداری روی جهانی شدن متمرکز شده اند.

چون که این شرکت ها می توانند به مشتریان چند ملیتی بهتر خدمت رسانی کنند حوضه ی عملیات شان در سراسر جهان گسترده شود.

البته کمپانی های داخلی بیشترین رشد و پویایی را خواهند داشت اما بهترین فرصت های بکارگیری با کمپانی هایی است که به طور گسترده عمل می کنند.

هر تجارتی که منحصرا در ایالات متحده عمل می کند از تاثیزات جهانی شدن مصون می ماند. برای مثال هزینه یک فردی که خانه ای را به قصد فروش در روستای NEBRASKA می سازد تحت تاثیر نرخ بهره ها و قیمت های چوب و تخته است.

این دو مورد از طریق عرضه جهانی و شرایط تقاضا تعیین کننده هستند. علاوه براین، تقاضا برای خانه های فروشی تحت تاثیر نرخ بهره و هم چنین شرایط اقتصاد کشاورزی منطقه است که به اندازه بزرگ تقاضای خارجی برای گندم بستگی دارد.

سازندگان خانه در این روستا باید بتوانند تقاضا را برای خانه پیش بینی کنند و تقاضا به رویدادهای جهانی بستگی خواهد داشت. بنابراین حداقل تعدادی اطلاعات شرایط اقتصاد جهانی مهم است. این موارد با تجارتی که به طور بین المللی عمل می کند درگیر هستند.

تکنولوژی اطلاعات

همان طور که ما در طول زمان پیش می رویم می بینیم که پیشرفت ها در کامپیوترها و تکنولوژی ارتباطاتی ادامه دارد و این ادامه می یابد تا انقلابی در راه تصمیات مالی ایجاد شود.

کمپانی ها شبکه های اتصال کامیوتر به اشخاص را دارند. کامیوتر کمپانی ها به ابر کامیوتر شرکت، اینترنت و شبکه گسترده جهانی و دیگر مشتریان و عرضه کنندگان کامیوتر متصل است.

بنابراین مدیران مالی در حال افزایش توانایی هایی هستند تا اطلاعات را تسهیم کنند و از طریق ویدیو کنفرانس های تلفنی با کارکنانشان در فواصل دور ملاقت چهره به چهره داشته باشند.

بیشتر بخوانید : تکنولوژی مدیون مترجمان

توانایی ارزیابی و تحلیل داده ها براساس زمان واقعی بدین معنی است که تحلیل کمی بیشتر مهم می شود و (احساس طاقت) در تصمیمات تجاری کافی نیست.

به عنوان یک نتیجه تولید بعدی مدیران مالی به کامپیوترهای بزرگ  و مهارت های کمی که در گذشته مورد نیاز بودند نیاز خواهد داشت.

تکنولوژی در حال تغییر فرصت ها و تهدیدهایی را فراهم می کند. تکنولوژی بهبود یافته تجارت را قادر می سازد تا هزینه ها را کاهش دهد و بازارها را توسعه دهد.

در همان زمان با این حال تکنولوژی در حال تغییر می تواند رقابت زیادی را ایجاد کند که ممکن است سوداوری در بازارهای موجود را کاهش بدهد.

صنعت بانکی یک مثال خوب از تکنولوژی شمشیر دو لبه را فراهم می کند.

تکنولوژی بهبود یافته به بانک ها اجازه می دهد تا اطلاعات را کارامدتر پردازش کنند و این مورد هزینه پردازش های ، ایجاد اعتبار، کارت های اعتباری با ریسک یکسان (ریسک های اعتباری یکسان شده)  را کاهش می دهد.

تکنولوژی هم چنین به بانک ها اجازه می دهد تا به مشتریان بهتر خدمت کنند.

برای مثال امروزه مشتریان بانک ها از ماشین های تحویلدار اتوماتیک (ATM) در هرجایی از سوپر مارکت ها تا تفرجگاه های محلی استفاده می کنند.

بانک ها

تعدادی از بانک ها هم چنین محصولاتی را پیشنهاد می دهند که به مشتریان شان اجازه دهد تا از اینترنت استفاده کنند تا حسابشان را مدیریت کنند و صورت حساب ها را پرداخت کنند.

با این حال تکنولوژی در حال تغییر هم چنین سوداوری بانک ها را نیز تهدید می کند. تعدادی از مشتریان مجبور شده اند از یک بانک محلی استفاده کنند و اینترنت به ان ها اجازه می دهد تا در شبکه گسترده جهانی بهترین ترخ های وام و پس انداز را بدست بیاورند. یک تهدید بزرگتر این است که تجارت الکترونیک توسعه داده شده است. تجارت الترونیک به مشتریان و تاجران اجازه می دهد تا به طور مستقیم مبادله بکنند، بنابراین نیاز به واسطه ها را به عنوان بانک های تجاری کاهش می دهد.

در سال های پیش رو، مدیران مالی مجبور خواهند شد تا توسعه تکنولوژی را برابر نگه دارند و ادامه بدهند. ان ها باید اماده شوند تا تجارتشان را با محیط در حال تغییر انطباق بدهند.

سوال تست- انتخابی

دو گرایش کلیدی که امروزه در مدیریت مالی اهمیت می یابد چه چیزهایی هستند؟

مدیریت مالی از اوایل دهه1900 تا امروز چگونه تغییر کرده است؟

چگونه ممکن است یک شخصی برای مسیر شغلی مدیریت مالی امادگی پیدا کند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.