شکل های در حال تغییر سازمان های تجاری

سازمان های تجاری

سه شکل اساسی سازمان های تجاری وجود دارند 1) مالکیت فروش 2) شراکت 3)شرکت (همکاری)

بعلاوه ی چندین اشکال ترکیبی. در اصطلاح اعداد و ارقام، حدود 80 درصد بخش تجاری به صورت مالکیت فروش عمل می کنند، در حالی که باقی مانده ها بطور برابر بین شراکت و شرکت تقسیم شده اند.

براساس ارزش فروش دلار.، حدود 80 درصد بخش تجاری از طریق شرکت عمل می کند حدود 13 درصد از طریق مالکیت فروش و حدود 7 درصد از طریق شراکتی و ترکیبی. با این حال این مهم است تا تفاوت میان اشکال مختلف را تشخیص بدهیم.

مالکیت فروش

مالکیت فروش یک شرکت ثبت نشده است که مالکیتش در اختیار یک فرد است. تجارت از طریق مالکیت فروش آسان است. با این حال، کوچکترین تجارت بطور رسمی باید از طریق یک واحد دولتی مجوز بگیرد.

مالکیت 3 مزیت مهم دارد

1)این آسان و ارزان شکل داده شده است 2) این موضوع تعدادی از قوانین دولتی است 3)این تجارت از مالیات فرار می کند.

مالکیت هم چنین سه محدودیت مهم دارد

1)این مشکل است تا مالکیت سرمایه زیادی را به دست بیاورد.

2)مالکان مسولیت شخصی نامحدود برای بدهی های تجاری دارند که می تواند به ضرر منجر شود.

3) عمر یک تجارت سازماندهی شده به عنوان یک مالکیت به زندگی افرادی که ان را برای سه دلیل ایجاد کرده اند محدود شده است.

مالکیت انحصاری مقدمتا برای عملیات تجاری کوچک سازماندهی شده است.

با این حال، تجارت ها به طور مکرر به عنوان مالکیت شروع شده و سپس تبدیل به همکاری می شود .زمانی که رشد ان ها باعث خسارت هایی می شود مالکیت مهم تر از مزیت است.

شراکت

یک مشارکت در جایی وجود دارد که دو یا بیشتر از 3 نفر مشخص می شوند تا تجارت را هدایت کنند.

مشارکت ممکن است تحت رتبه های مختلف خانوادگی، طیف غیررسمی، فهم شفاهی زمینه و توافق رسمی با حالت امنیتی تشکیل شوند.

مزیت عمده مشارکت هزینه پایین و راحتی ایجادش می باشد.

معایب بیشتر شبیه معایب مالکیت می باشد 1) مسولیت نامحدود 2) زندگی محدود سازمان 3) تفاوت انتقال مالکیت و 4)مشکل افزایش تعداد زیادی سرمایه. طرز عمل مایاتی یک مالک  برای مالکیت اغلب یک مزیت است .

شرکا

با در نظر گرفتن مسولیت، شرکا می توانند به طور بالقوه همه ی دارایی های پرسنلی را از دست بدهند.

دارایی هایی که در تجارت سرمایه گذاری شده اند، بخاطر این است که تحت مالکیت قانون است هر شریک مسول بدهی های تجاری است.

بنابراین اگر هر شریک توانایی هایش متناسب با مسولیتش باشد و در رویدادهای دیگر شرکت باقی مانده باید ان  را تقبل کند.

شرایط نا اطمینانی

در شرایط نااطمینانی، حساب کردن بر دارایی های پرسنل نیز تا حدی لازم است.

شراکت حسابداری ملی LAventhal  و Harwath یک شراکت بزرگ بود که ورشکسته شد. به عنوان نتیجه تناسب ، سرمایه گذارانی روی بیانیه ی حسابرسی معیوب تکیه کردند همه چیز را درباره خطراتی که تجارت به ان برخورد می کند  یاد گرفتند.

بنابراین یک شریک مالیاتی که حسابرسان تجاری را می توان تحت ان نیاورد یک میلیونر می شود . شرکت نیویورک شرکتی است که به سمت کمپانی ارتباط با مشتری نمی رود.

این سه عیب، مسولیت نامحدود، ناپایداری سازمان و مشکل انتقال مالکیت می تواند به برنامه های پیش رو منجر بشود. سختی شراکت در جذب مقادیر قابل توجه سرمایه است.

این بطور کلی یک مشکل برای تجارت به ارامی در حال رشد نیست.

اما اگر یک محصول تجاری یا خدماتی واقعا ان را اخذ کند به افزایش مقادیر قابل توجهی سرمایه نیاز دارد تا روی فرصت ها سرمایه گذاری کند، مشکل در جذب سرمایه وجود دارد.

بنابراین رشد کمپانی هایی مثل ماکروسافت، هولت- پاکارد به طور کلی زندگی را به عنوان یک مالکیت یا شرکت شروع می کند، اما موسسان ان ها تعداد تکته پیدا کردند که ضروری است تا به یک شرکت تبدیل شوند.

شرکت (همکاری)

یک شرکت یک موجودیت قانونی است که بوسیله یک وضعیت ایجاد شده است و مجزا و متمایز از مالکان و مدیرانش است.

مجزا سازی به شرکت سه مزیت عمده را می دهد:

1) عمر نامحدود شرکت می تواند بعد از کاهش مدیران و مالکان ادامه یابد.

2)انتقال اسان سود مالکان ، بهره مالکان می تواند به برگه های سهام تقسیم شود که در واقه می تواند نسبت به توانایی سودهای شریک یا مالکیت اسان انتقال داده شود.

3)مسولیت محدود، ضررها محدود به سرمایه واقعی سرمایه گذاری شده است.

# سازمان های تجاری

دیدگاهتان را بنویسید