زبان عربی

روز زبان عربی

سال 1973  سازمان ملل زبان عربی را وارد لیست زبان های کاربردی و مهم اضافه کرد.

زبان های رسمی سازمان ملل

چینی

اسپانیایی

انگلیسی

عربی

روسی

فرانسوی

اینها اصلی ترین زبانهای دنیا هستنئ و جامعه زیادی از مردم را به خود تخصیص می دهند.

سازمان ملل متحد روز 18 دسامبر را به روز جهانی زبان عربی اختصاص داده است. و اولین جشن  در سال 2012 صورت گرفت.

آماری در مورد زبان 

23 کشور در جهان به عربی صحبت می کنند و مجموع این کشورهاحدود 420 میلیون تخمین زده شده است.

حدود یک چهارم جمعیت جهان مسلمان هستند و با این زبان ارتباط نزدیکی دارند.

شناخت زبان

 عربی دارای گویش ها و لهجه های متفاوتی است .

آقای جواد علی در کتاب خود تعداد واژگان  این زبان را بیش از 12 میلیون تخمین زده است.

 عربی یکی از پر قواعد ترین و کاملترین در دستور زبان است. و بسیاری از دانشمندان ایرانی در دوران کهن برای تالیف کتابهای خود از عربی استفاده میکردند.

در این کشورهای عرب زبان به دلایل فرهنگی و موقعیت کشور دارای تفاوت هایی با هم هستند.

برای مثال می توان به زبان مردم سوریه و لبنان اشاره کرد که کلمات فرانسوی زیادی دارند. به دلیل اینکه این کشورها تحت سلطه فرانسه بوده اند باعث شده که دارای کلمات بیگانه زیادی در متن خود باشند.

این تفاوت فرهنگ ها به حدی است که برخی از کشورها گویی دارای دو زبان متفاوت هستند و نمیتوانند به راحتی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

همشهریان عزیزمان در خوزستان لهجه ای نزدیک به عراقی دارند و مردکی که در بندعباس و شهر های اطراف ، لهجه ای نزدیک به مویت و امارات نیز دارند.

دیدگاهتان را بنویسید