روش شناسی تدریس زبان

آنچه در زیر (روش شناسی تدریس زبان)فهرست شده است

خلاصه های کوتاه از بخشی از مرسوم ترین  روشهای آموزش زبان دوم در نیم قرن گذشته است. برای تحلیل با جزییات بیشتر از روشهای متفاوت به رویکردها و روشها در بخش آموزش زبان  Richards, J. T (1986) CUP کمبریج نگاه کنید.

روش مستقیم

در این روش تدریس تماما به زبان مورد نظر انجام می گیرد. دانش آموز مجاز نیست از زبان مادری خود استفاده کند. از قوانین گرامری اجتناب شده و روی تلفظهای خوب تاکید می شود.

ترجمه- گرامر

ترجمه- گرامر

ترجمه- گرامر

آموزش عمدتا از طریق ترجمه به گونه ای از زبان مادری صورت می گیرد. قوانین گرامری حفظ شده و فهرستهای طولانی از لغات به شکل شنیداری آموزش داده می شوند. هیچ تاکیدی روی توسعه توانایی گفتاری وجود ندارد.ترجمه زبان

صوتی – زبانی

صوتی – زبانی

نظریه نهفته در این روش؛ آموزش زبان به معنی اکتساب عادتهاست. دیالوگها کاربرد زیادی در وضعیتهای مختلف دارند. زبان جدید برای اولین بار است که شنیده می شود و در سطح وسیعی قبل از شکل نوشتاری آن در ذهن نفوذ می کند.

رویکرد ساختاری

روش شناسی تدریس زبان

این روش به زبان به عنوان ترکیبی از قوانین گرامری نگاه می کند که باید به صورت منظم و در ترتیبی خاص آموزش داده شوند. برای مثال فعل

 ” to be”  معرفی شده و به صورت زمان حال استمرار آموزش داده می شود.

پیش بینی

پیش بینی

نظریه نهفته در این روش می گوید زبان می تواند تنها زمانی یاد گرفته شود که دانش آموز کاملا متمرکز بوده و هیچ گونه دغدغه فکری نداشته باشد. به روشهای متفاوت به دانش آموز پیشنهاد شده  که زبان آسان است و در این روش تمام موانع آموزشی حذف خواهند شد.

مجموع پاسخ فیزیکی (TPR)

(TPR)  واکنش دانش آموز را به دستورات ساده مثل ” بایست”، ” کتابت را ببند”، ” به طرف پنجره برو و آن را باز کن.” در نظر می گیرد.

آموزش زبان ارتباطی (CLT)

روش شناسی تدریس زبان

تمرکز این روش بر توانمند ساختن دانش آموز برای ارتباط موثر و مناسب برقرار  کردن در وضعیتهای مختلف است. مفهوم رشته های مختلف (CLT) کارکردهایی مثل دعوت کردن، پیشنهاد دادن، شکایت کردن یا نکاتی مثل بیان زمان، تعداد یا موقعیت.

روش سکوت

به این دلیل روش سکوت نامیده می شود که هدف معلم این است دانش آموز تا حد امکان آنچه را که می خواهد به زبان بیاورد کنترل کند. از زبان مادری نباید استفاده کرد.

آموزش زبان ارتباطی

در این روش تلاش شده است ارتباطات شخصی قدرتمندی میان معلم و دانش آموز ایجاد شود طوری که هیچ مانع آموزشی وجود نداشته باشد. صحبت زیادی درباره زبان مادری وجود دارد که معلم به وسیله آن برای دانش آموز تکرار می کند.  

غوطه ور شدن

این مسئله تا حد زیادی به وضعیتی ارتباط دارد که ما در مدرسه خواهیم داشت. دانش آموزان ESL در تمام طول روز در مدرسه با زبان انگلیسی سرو کار دارند و همچنین انتظارمی رود ریاضی، علوم، علوم انسانی و غیره را نیز به وسیله زبان مورد نظر انگلیسی یاد بگیرند. دانشجویان مهاجری که در مدرسه های محلی حاضر می شوند خودشان را در حالت غوطه وری پیدا می کنند برای مثال؛ کودکان پناهنده بوسنی حاضر در مدرسه های آلمانی یا کودکان پوئرتوریکو در مدرسه های آمریکایی.

آموزش زبان  بر پایه تکلیف

آموزش زبان  بر پایه تکلیف

تمرکز آموزش بر اساس تکمیل تکلیفی است که انجام آن برای دانش اموزان جالب توجه می باشد. دانش آموزان از زبان استفاده کرده تا تکلیف خود را انجام داده و اشتباهات خود را اصلاح کنند. (این روش یک روش غالب در آموزش ESL مدرسه راهنمایی مدرسه بین المللی فرانکفورت است. تکالیف زیرمجموعه موضوع اصلی هستند که چندین هفته مطالعه می شوند. برای مثال در موضوع اکولوژی دانش آموزان درگیر تکالیفی می شوند که شامل خواندن، جستجو در اینترنت، گوش دادن موارد ضبط شده، انتخاب لغتهای مناسب برای آموزش به دانش آموزان دیگر و غیره می شود.)

رویکرد طبیعی

این عملکرد که به وسیله پروفسور S. Krashen پیشنهاد شده است؛ روی شباهتهای میان آموزش زبانهای اول و دوم تاکید می کند. اشتباهات تصحیح نمی شوند. آموزش از طریق دانش آموزانی انجام می شود که به زبان تسلط داشته، برایشان قابل فهم بوده و می توانند زبان را برای دیگران قابل فهم سازند.

هجاهای لغوی

روش شناسی تدریس زبان

روش شناسی تدریس زبان

این رویکرد بر اساس آنالیز کامپیوتری زبان پایه ریزی شده است که در آن معمول ترین کلمات

 ( و البته کاربردی ترین آنها) در زبان و کاربردهای متفاوت آنها تعیین می شود.

هجاها می آموزند این کلمات در سطح وسیعی در دسته یکسانی از فرکانس قرار می گیرند و تاکید عمده آنها بر استفاده از موارد درست و معتبر می باشد.

اشتراک گذاری

لیست سر تیتر های این مقاله

{نخونی سخت پشیمون میشی}  یادگیری با رمان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.