cat dog

می توانید حقه های جدید سگ پیر را آموزش دهید

    در فرهنگ های غربی از لحاظ تاریخی، تعصبی به سمت اقشار جوان وجود دارد. مشکل این است که ، قانونی تصویب کردیم که تبعیض سن را مخصوصا در محل کار ممنوع کرده است. اما بسیاری از ما هنوز هم در اطرافمان، تعصبی را در مورد استخدام یا سرمایه گذاری کارکنانی بالاتر از 50 سال سن را می بینیم. بدون شک، بخشی از این تعصب نشان دهنده ی رفتار گسترده کلیشه ای است که تصور می شود، کارکنان مسن، در تطبیق و سازگاری با روش ها و تکنیک های جدید مشکل  دارند.

نمونه ترجمه مقاله اجتماعی

کارکنان مسن، نسبتا انعطاف ناپذیرند

مطالعات همواره ثابت کرده اند که تصور می شود که کارکنان مسن، نسبتا انعطاف ناپذیرند، و در برابر تغییر مقاومت می کنند و نسبت به همکاران جوانترشان، کمتر می توانند آموزشهای جدید را ببینند، مخصوصا در مورد مهارت های فناوری اطلاعات. اما این تصورات اشتباه هستند. شواهد نشان داده که کارکنان مسن تر به یادگیری تمایل دارند و قادر هستند به عنوان یکی از اعضای کارکنان گروه، به همان اندازه دیگر کارکنان، یاد بگیرند. بنظر می رسد کارگران مسن­تر، در کسب مهارت های پیچیده کارامد کمتری دارند و همچنین کمتر خواستار یادگیری آنها هستند.

به این خاطر است که ممکن است آنها دیرتر آموزش ببینند. اما پس از آموزش دیدن ، می توان آنها را با سطوح کارگران جوانتر مقایسه کرد. برای کسب مهارت ها، دانش یا رفتارهای لازم برای انجام کاری در یک سطح معین،باید آموزش ببینند که با توجه به این که توانایی آموزش دیدن موضوعی است که خیلی مورد پژوهش قرار گرفته است، شواهد نشان داده اند که  تفاوت ها میان افراد، در توانایی آموزش دیدن یا قدرت یادگیری آنهاست. برخی از فاکتورهای تفاوت فردی (مانند توانایی، سطح انگیزه و شخصیت) یافت شده اند که در نتایج یادگیری و آموزش به طور قابل توجهی موثر هستند.

مهندسی صنایع

کارگران مسن، قابل آموزش دیدن یا تربیت شدن هستند

اما در این نتایج، سن به عنوان عامل موثری دیده نشده است. پس به این خاطر است که کارگران مسن، قابل آموزش دیدن یا تربیت شدن هستند، البته این توجیهی برای استخدام آنها نیست. می خواهیم مطمئن شویم که آیا آنها از لحاظ عملکرد شغلی یا کاری، رقابتی هستند. آنها چگونه فاکتور های پشت کار مانند تعهد کاری، غیبت، بهره وری، و رضایت را انجام می دهند؟ شواهد ممکن است شما را سوپرایز کنند. کارگران مسن، متعهدتر هستند، انها کمتر احتمال دارد که کار خود را نسبت به همکاران هم تراز جوانتر شان، ترک کنند.

مدیریت کمیت

کارمندان مسن، نرخ پایین تری در غیبت کردن دارند

همچنین کارمندان مسن، نرخ پایین تری در غیبت کردن دارند. و نشان داده شده که شرایط سنی و عملکرد کاری بهم مربوط نیستند، پس بنظر می رسد که شرایط سنی یک مانع نیست. تنها در شغل هایی که نیاز به کاردستی زیادی دارند، با توجه به سن در بهره وری کاهش رخ می دهد. در نهایت کارگران 65 سال و بالاتر، رضایت شغلی بیشتری نسبت به همکاران خود با رده سنی 64-45 سال داشته اند. شواهدی که در بالا ذکر شد، خبر خوبی برای مدیران است.

ما در حال ورود به دوره ای هستیم که آنجا نیروی کار نسل X تنها از 66 میلیون نفر تشکیل شده است، و برای نیروی کار، در نسل گروه جمعیتی، 76 میلیون نفر لازم است. بخش بزرگی از این کمبود می تواند با کارگران مسن پر شود. آنها باید خیلی از دوره های مهارت ها و مورد نیاز، را برای ادامه کار در دوران بازنشستگی از 62 تا 65 بگذارنند. بهره برداری از کارگران مسن در سازمان ها، باید همراه با اجرای دوره های آموزشی، انگیزشی و متقاضیان متعهد انجام شود.        

دیدگاهتان را بنویسید