حساب اجتماعی

حساب اجتماعی :این حساب ماهیت و اهمیت تاثر اجتماعی سرمایه گذاری و فعالیت های مورد نیاز برای یا نتیجه از بازی ها را نشان می دهد.

*بازی ها ریسک های اجتماعی مثل، جابه جایی مستاجران با درامدهای پایین و هزینه خانه در حال افزایش را مطرح کردند.

*شرکت بید و اعضایش به حداقل کردن عوامل اجتماعی کنفی . تاثیرات اجتماعی مرتبط با بازی ها متعهد شدند.

در حالی که حداکثر فرصت ها برای کلمبیایی های بریتانیایی است مخصوصا افراد با درامد پایین.

* در حالی که تعدادی یافته ها به یک یا چند حساب در بودجه متعهد می شوند یافته های اضافی نیاز است تا تعهدات را که کاملا فهمیده شده اند تضمین کند.

این که یافته های اضافی مورد نیاز در دسترس خواهد بود نا معلوم است.

* تعدادی از استدلالات بیان می کند که بتزی ها در جهت تغییر نسبت استانی و فدرال مورد نیاز است و زیرساختارهای اجتماعی زیادی مانند ترانزیت عمومی و خانه های اجتماعی را حمایت می کند.

این دیدگاه قابل سوال است. مشارکت اجتماعی این صلاحیت را دارد و با یا بدون بازی ها ارزش پیگیری را دارند.

خانه های اجتماعی (بعد از یک مبارزه ملی موزون) و ترانزیت عمومی بنظر می رسد که بر اژانس های عمومی یا بدون بازی های عمومی 2013 شدیدا اثر گذار باشد.

جدول  خلاصه ارزیابی حساب های چندگانه

NPV 2010
امور مالی دولتی
1.228

860

تخمین زده نشده

هزینه امور مالی خالص به BC

تخمین حداقل/ پایین ترین مرز

هزینه خالص بالقوه یا مزیت ترانزیت با سرعت ونکوور و ریچامور

ریسک مالی: هزینه های غیر قابل پیش بینی/ تورم / کاهش درامد

سکونت (مصرف کننده)

غرور جامعه

حضور در بازی ها

استفاده از تسهیلات

قطع/ افزایش در طول ساختن بازی ها

محیطی

*تعهدات گسترده به اثرات محدود (جزئیات ناواضح، تخقیف ممکن است هزینه های مالی را افزایش دهد.

* اثر توسعه ای نواحی جدید و شکوفایی توریسم ویستلر ممکن است درمورد تخفیف به طور موثر متفاوت باشد.

توسعه اقتصادی

*اثر مستقیم تخمین زده شده در 1.2 بیلیون دلار به 2.7 بیلیون دلار در GDP  و 31000 به 71000 شخص در سال های بکارگیری

*عدم قطعیت در نظر گرفته شده فراسوی حجم، به صورت موثر و اثرات سود خالص

*اثر بکارگیری (سناریو بازدید معمولی) مساوی 5600 شغل مستمر که بیشتر از 7 سال اثر داشته اند و دیگر تخمین های خیلی کمتر

*سوبسیدهای موثر در 220000 دلار که در هر شغل ادامه دارد، امکان سرمایه گذاری بیشتر از 820000 دلار در هر شغل

اجتماعی

*تعهدات گسترده به تخفیفات منفی اثرات اجتماعی و ایجاد سودهای مثبت، مخصوصا برای افراد با درامد پایین. و درادامه به مواردی نیاز است تا از طریق OCOG و دولت تعهدات را واقعی کنند، یافته های اضافی نیز هم چنین مورد نیاز است.

همانطور که در جدول  خلاصه شده است، بازی ها یک هزینه خالص مشخص را به پرداخت کنندگان مالیات BC فراهم می کنند.

حداقل هزینه مالی تخمین زده شده در این مطالعه 860 میلیون دلار است. احتمال زیادی وجود دارد تا بیشتر از 1.2 بیلیون دلار بشود و می تواند به 2 بیلیون دلار یا بیشتر از ان برسد.

خط ترانزیت با سرعت ریچموند/ هواپیمای ونکوور برای بازی ها پیشرفت کرده است.

علاوه براین، بازی ها با ریسک های متنوع روبرو می شود، هرکدام که می تواند به طور خالص هزینه میزبانی بازی ها را افزایش دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.