post

حروف تعریف

حروف تعریف اغلب حروف کوچکی هستند که یک چیزی را توصیف می کنند. در زبان انگلیسی ما داریم

حرف غیر تعریف a/an

حرف تعریف the

برای کسانی که زبان مادری شان انگلیسی نیست و می خواهند به زبان انگلیسی صحبت کنند، استفاده از حروف تعریف، مساله بسیار بزرگی است. چون در زبان هایی مثل زبان چینی یا زبان فنلاندی اصلا از حرف تعریف استفاده نمی شود. خوشبختانه در زبان های رسمی اروپا، کم و بیش مثل زبان انگلیسی از حروف تعریف استفاده می شود. در حقیقت، اگر شما به زبانی مثل زبان فرانسه مسلط باشید ، برای جنسیت نیز از حرف تعریف استفاده می کنید. و یا در زبان آلمانی نیز حرف تعریف جایگاه خاصی دارد. حروف تعریف در زبان انگلیسی بسیار ساده تر از زبان فرانسه یا آلمانی است. البته استفاده از حرف تعریف همچنان یک مساله بسیار چالش برانگیز است. مثلا بین دو عبارت a researcher , the researcher تفاوت وجود دارد و مهم است که در چک نویس هایمان به حروف تعریف توجه کنیم و آن ها را تصحیح نماییم.

بیشتر بخوانید:انواع سطوح ترجمه و نمایندگی های ترجمه در سطح ایران
بیشتر بخوانید: نرم افزارهای مترجم‌ یار

در ذیل ، به بحث مختصری در مورد استفاده از حرف اضافه می پردازیم. ( برای اطلاعات بیشتر در مورد حروف اضافه، به Swan’s Practical English usage مراجعه فرمایید).

عدم استفاده از حرف اضافه

در زمانی که در مورد موضوعات زیر صحبت شود از حرف اضافه استفاده نمی شود.

  • در مورد موضوعات انتزاعی

Happiness means different things to different people.

خوشبختی به معنای چیزهای مختلف برای افراد مختلف است.

Truth and beauty were the combined goal of the Romantic Movement.

حقیقت و زیبایی هدف مشترک جنبش رمانتیک بود.

  • در مورد مسائل عمومی

Money in some form or another is present in all modern economies , whether capitalist or socialist.

پول به نوعی یا شکل دیگر در همه اقتصادهای مدرن اعم از سرمایه داری یا سوسیالیست وجود دارد.

Our goal is to define how students view success.

هدف ما تعریف این است که دانش آموزان چگونه موفقیت را مشاهده می کنند.

با تغییر فعل نیز نباید از حرف اضافه استفاده کرد.

Our goal is to define how foreign students view their academic success.

هدف ما این است که برای دانشجویان توضیح دهیم که چطور در مباحث دانشگاهی موفق شوند.

افعال جمع  معمولا برای موضوعات عمومی به کار برده می شود و افعال مفرد برای موضوعات خاص.

A lion can be dangerous.

یک شیر می تواند خطرناک باشد.

Lion can be dangerous .

  • اسم های مشهور هرگز حرف اضافه نمی گیرند.

France

President Hollande

Ludwig van beathoven

Mount Everest

Facebook

Lake Geneva

ولی برخی از اسم ها نیز حرف اضافه the می گیرند.

The united states

The Boer War

The president of France

The Rhine

The Netherland

این مثال های آخر the می گیرند.

Which war? The Boer war.

کدام جنگ؟ جنگ بور.

Which land? The low ones.

معمولا برای بیان کیفیت نیز می توان پیش از عبارات the اضافه کرد.

Which states? The united states of America.

حرف تعریف

حرف تعریف the معمولا برای بیان اشاره به کار می رود. و بیان می کند که به کدام عضو از یک گروه اشاره داریم.

اغلب the در موقعیت های زیر به کار برده می شود:

  • برای بیان تمرکز( اغلب همراه با یک گزاره)

The students in our study were asked to list their career goals.

از دانشجویان در مطالعه ما خواسته شد تا اهداف شغلی خود را ذکر کنند.

The money necessary for a reasonable standard of living

پول لازم برای یک زندگی معقول

  • برای تعریف و یا اصلاح عبارتی که به کار بردیم. ( معمولا برای توصیف صفاتی که به کار بردیم.)

the white house

خانه سفید

the best approach

بهترین رهیافت

the united kingdom

انگلستان

the most elegant solution

ظریف ترین راه حل

  • برای مجموعه ها ( و این که به صورت خاص یک مجموعه را تعریف کنیم.)

The masses

توده ها

The working class

طبقات کارگر

The rich

ثروتمند

The academic community

انجمن های دانشگاهی

حروف اضافه غیر تعریف

این حروف اضافه a/an هستند که معمولا برای اشیا یا چیزهای جمع پذیر به کار برده می شوند. a/an در اصل یک ریشه دارند.

همان طورکه می دانید، a پیش از اسامی صامت می آید و an پیش از اسامی مصوت می آید. البته به هجای واژگان نباید توجه کرد و باید توجه اصلی به صدای حرف اول اسم باشد.

We waited an hour before they arrived.

ما پیش از آنکه آن ها برسند یک ساعت منتظر ماندیم.

We found a hotel in the center of town,

ما یک هتل را در مرکز شهر پیدا کردیم.

Henry Adams presents a history of the construction of Chartres.

هنری آدامز تاریخچه ای از ساختمان های چارتز ارائه داد.

Henry Adams presents an interesting history of the construction of chartres.

هنری آدامز تاریخچه ای جالب توجه از ساختمان چارتز ارائه می دهد.

Writing my dissertation turned out to be quite an undertaking.

من با تعهد کامل پایان نامه ام را می نویسم.

She worked at a university in Canada before moving here.

او پیش از آنکه به این جا نقل مکان کند در دانشگاهی در کانادا کار می کند.

جمع پذیر غیر جمع پذیر

این که بدانیم کدام دسته از واژگان در انگلیسی جمع پذیر هستند و کدام دسته جمع ناپذیر هستند، گاهی اوقات بسیار ما را دچار خطا و اشتباه می کند. اگرچه در دیگر زبان های اروپایی نیز این تمایزات وجود دارد که برخی از واژگان جمع پذیر و برخی دیگر جمع ناپذیر باشند.

واژگان جمع پذیر معمولا با حرف غیر تعریف می آیند. Many ,few را می توان با واژگان جمع پذیر آورد. برای مثال

A euro      few euros

An hour           many hours

واژگان جمع ناپذیر را می توان بدون حرف تعریف آورد. Much , little را می توان با واژگان جمع ناپذیر بیان کرد.

Money          lots of money          not much money

Time       much tile            little time

برای این که یک واژه جمع ناپذیر، جمع پذیر شود می بایست واحد مشخصی به آن اضافه کنیم. به مثال های زیر توجه کنید.

a slice of bread

یک برش نان

an item of interest

یک بخش از علایق

a unit of currency

یک واحد ارز

a piece of information

مقداری اطلاعات

a pair of trousers

یک شلوار

a  bit of lunch

اندکی غذا

یا می توان some  یا a little  اضافه کنیم.

Some interest

برخی علایق

A little interest

اندکی علاقه

در مقاله نویسی دانشگاهی، چند واژه وجود دارد که در زبان انگلیسی، جمع ناپذیر است.

Progress                     information

Research                       advice

Knowledge

There has been very little research done on brain processes during second language acquisition.

تحقیقات کمی در مورد فرآیندهای مغز در حین دستیابی به زبان دوم انجام شده است.

Studies at Finnish universities have revealed an unusual piece of information.

مطالعات در دانشگاه های فنلاند اطلاعات غیرمعمول را نشان داده است.

Despite extensive research efforts, progress has been slow.

با وجود تلاشهای گسترده تحقیقاتی ، پیشرفت کند بوده است.

برخی از واژگان دیگر نیز در زبان انگلیسی، جمع نا پذیر هستند.

Accommodation               money

Bread                news

Furniture         rubbish

Grass            shopping

Luggage           

Travel( سفر کوتاه زمینی)         work ( یا job)

برخی از واژگان وابسته به موقعیت به کارگیری معنای متفاوتی دارند و می توانند با حرف تعریف به کار بروند و یا بدون حرف تعریف . ( معمولا مواد خام را نمی توان جمع بست.)

Paper – a paper

The design studio has created a chair made exclusively of paper.

طراحی استودیو به گونه ای بود که یک صندلی تماما از جنس کاغذ داشت. ( ماده، جمع ناپذیر)

They wrote a paper about the design.

آن ها یک مقاله در مورد طراحی نوشتند. ( مقاله یا سند و مدرک، شمارش پذیر)

Light – a light

The camera automatically adjusts for light and dark.

دوربین به صورت خودکار تاریکی و روشنی را تنظیم می کند. ( یک پدیده: شمارش ناپذیر)

A light will appear on the screen when the battery is low.

زمانی که باتری کم است، یک نور صفحه را روشن می کند. ( شمارش پذیر : یک شی یا چیزی که نور تولید می کند.)

Wood- a wood

The office furniture was made of wood and stainless steel.

اسباب اداره همه از جنس چوب و فولاد ضد زنگ بود. ( شمارش ناپذیر: ماده)

There is a wood behind the office building.

پشت ساختمان اداره یک چوب وجود داشت.

Glass- a glass

The table had a glass top.

میز یک رویه شیشه ای داشت. ( شمارش نا پذیر: مواد)

There was a glass of water on the table.

یک شیشه آب روی میز بود. (شمارش پذیر: یک شی)

Coffee/ tea/ juice/ water – a coffee

Do you like coffe?

قهوه دوست داری؟ (شمارش ناپذیر: نوشیدنی)

Would you like a coffe?

یک قهوه می خوری؟ (شمارش پذیر: یک فنجان قهوه)

بسیاری از واژگان در شرایط کلی جمع ناپذیر هستند ولی در محتوای نوشتاری دانشگاهی و تخصصی، جمع پذیر می شوند.

Steel- steels

The car is made of a combination of steel and carbon comopunds.

اتومبیل از ترکیبی از فولاد و عناصر کربنی ساخته شده است. (شمارش ناپذیر: ماده)

Several special steels were used in the construction.

چندین فولاد خاص در این ساختمان استفاده شده اند. (شمارش پذیر: نوع خاصی از فلزات)

Little با واژگان جمع ناپذیر به کار برده یم شود و few  با واژگان جمع پذیر استفاده می شود. ولی تفاوت اصلی بین little , a little و بین few, a few است.

There is little interest in this approach.

علاقه کمی به این رهیافت وجود دارد.

There are few reasons to continue Noah’s investigation.

به چند دلیل می بایست پژوهش نواه دنبال شود.

A little interest has been expressed by Penrosian economists.

کمی مورد توجه اقتصاددانان پنروزی قرار گرفته است.

There are a few convincing reasons why Noah’s investigation should be continued.

چند دلیل قانع کننده برای ادامه تحقیقات نوح وجود دارد.

There is only a little interest in pursuing this approach.

فقط علاقه کمی به دنبال این رویکرد وجود دارد.

There are only a few reasons we might want to continue the investigation.

فقط چند دلیل وجود دارد که ممکن است بخواهیم تحقیقات را ادامه دهیم.

تفاوت دیگر بین all, whole است. all برای واژگان جمع ناپذیر به کار برده می شود و استفاده از آن برای اسامی جمع و یا واژگان جمع پذیر هم معمول است. whole اصلا برای واژگان جمع ناپذیر به کار برده نمی شود و به ندرت برای اسم جمع نیز استفاده می شود.

در زمانی که whole و all برای اسامی جمع به کار برده می شود، با کاربرد آن ها برای اسامی مفرد ، تفاوت وجود دارد.

We finished all the coffee.

These objections are raised all the time.

All the objections dealt with our methodology.

All the article are included in this anthology.

It rained all afternoon long. (idiomatic)

تمام قهوه ها را تمام کردیم.

این اعتراضات همیشه مطرح می شود.

همه اعتراضات مربوط به روش ما بود.

تمام مقاله ها در این گلچین آمده است.

تمام بعد از ظهر باران بارید.

We finished the whole pot of coffee.

These objections were raised during the whole conference.

It rained the whole afternoon.

تمام فنجان قهوه را تمام کردیم

این اعتراضات در طول کل کنفرانس مطرح شد

تمام بعدازظهر باران بارید.

Whole sentences were removed from the paragraph.

All sentences were removed from the paragraph.

جملات کامل از پاراگراف حذف شدند.

همه جملات از پاراگراف حذف شدند.

تمرین14 حروف تعریف

حرف تعریف مناسب را در جای خالی قرار دهید.

بخش آ

(Cincotta, 1994)

Wilson , in ………. Spirited campaign, defeated both rivals. Under his leadership , ……… new congress enacted one of …………. Most notable legislative programs in …………… American history. Its first task was ……….. tariff revision. …………… tariff duties must be altered, ………. Wilson said “ We must abolish everything that bears any semblance of…………. Privilege. “ …………………. Underwood Tariff, signed on ……….. October 3, 1913, provided substantial rate reductions on ……….. imported raw materials and ……….. foodstuffs, ………….. coton and ……….. woolen goods, ………. Iron and …… steel , and removed ………… duties from more than ……… hundred other items. Although …………. Act retained many protective features, it was …….. genuine attmpt to lower ……….. cost of living.

……….. second item on ……..Democratic program was ………. Kong overdue , thorough reorganization of ……… inflexible banking and ………. Currency system……………. Control , said Wilson, ‘ must be public , not private , must be vested in ………….. government itself, so that ………….. banks may be ……………. Instruments, not ………. Master of ……….. business, and of ……… individual enterprise and initiative.

بخش ب (Cincotta, 1994)

On these points there was ……… unanimity within …….. assembly. But sharp differences arose as to ……………… method of achieving them. …………………. Representative of …….. small states, New Jersey , for instance , objected to changes that would reduce their influence in …………. National government by basing ……….. representation upon …………… population rather than upon statehood, as was ………… case under ………… articles of confederation.

On …………. Other hand, representative of ……….. large states, like Virginia, argued for proportionate representation. This debate threatened to go on endlessly until Roger Sherman came forward with ……………. Argument for ……………… representation in proportion gress ……………… house of Representatives , and equal representation in ……….. other, ……..Senate.