post

حروف اضافه

حروف اضافه، حروف کوچکی هستند که در مورد زمان و مکان اطلاعات شاخص گونه ای می دهند. این حروف، از جمله عناصر اصلی جمله نیستند و به اسامی و یا افعال متصل می شوند.

متاسفانه ، همواره استفاده از حروف اضافه مصطلح است. قوانین سختی در باره استفاده از حروف اضافه وجود ندارد. انتخاب حرف اضافه، بسیار بستگی به شیوه صحبت کردن و یا نگارش افراد دارد. حتی افراد بومی نیز گاهی اوقات برای به کار بردن حروف اضافه، بی دقتی می کنند و حروف اضافه را در جایگاه درست به کار نمی برند.

تنها می توان چند پیشنهاد ارائه داد که در قالب این پیشنهادات می توانید راحت تر از حروف اضافه استفاده کنید. اول این که حروف اضافه واژگان مترادف، یکسان است. مثلا اگر شما بدانید که برای واژه ای مثل nice از حرف اضافهto استفاده شود برای مترادف های واژه nice نیز از to استفاده می شود. واژگانی مثل kind, sweet,  یا courteous نیز با to می آیند. دومین پیشنهاد این است که عبارت های استانداردی وجود دارد که برای مقاله نویسی دانشگاهی، رایج هستند. ( و یا مرتبط با حرفه و تخصص شما ) مثل به کار بردن with با to یا in  و to. و آخرین پیشنهاد این است که براساس مصطلحات، از حروف اضافه استفاده کنید. ( مثلا در زبان هلندی داریم geld op de bank  و در زبان انگلیسی داریم money in the bank و در زبان سوئدی داریم something pa franska و به همین ترتیب در زبان های دیگر). نیاز است که شما مصطلحات را به خوبی بشناسید و بتوانید در زمان مشخص، واژگان متناسب با تخصص خود را یاد بگیرید.

نکته : حروف تعریف با حروف اضافه متفاوت است برای بیشتر دانستن در مورد حروف تعریف این مطلب را بخوانید.

اگر حرف اضافه به صورت مصطلح به کار برده شود، می توانید در موتورهای جستجو و گوگل اسکولار تحقیق کنید و ایده ای در خصوص استفاده از این حروف اضافه بگیرید.

تمرین 15 حروف اضافه

حروف اضافه صحیح را به جملات زیر اضافه کنید. در برخی موارد، ممکن است نیازی به حرف اضافه نباشد.

 • We hope to provide insight …………….. transportation networks.
 • According …….. Dupuy (2008), internet networks can be compared to transportation networks.
 • The use of concrete in his design in typical ……….. modernist architecture.
 • Compared …….. France, the Netherlands has low unemployment.
 • If we were to apply Rodger’s (2002) model of educational development …………… the French suburbs, we might see some interesting results.
 • The differences………………… the French and Dtuch networks are striking.
 • I am referring ………….. an article …………. Li (2003).
 • Figure 2 ( ………… the top ……………. The following page ) compares educational achievement in France and the Netherlands.
 • As we showed …………….. page 4 …………. Section 3, the model does not address suburb – suburb commuting.
 • ……………. Due consideration, we have decide to honor your request.
 • A sample copy of this journal can be obtained ………… the publisher ………… request.
 • Our approach will be familiar …………. Most economists , but it is essential …………. Summarize it for those not familiar …………. Stochastic modeling.
 • Richards was consistent …………….. her application of the model.
 • The institute is able ……………… conduct research ……………. A variety of topics.
 • the results of these two studies ware obtained independently …………. Each other.
 • Their model comprises …………. Three elements.
 • There is serious question …………. The model can be applied ………….. politics.
 • There is disagreement …………….. respect …….. the ethnics of the procedure.
 • These results are comparable ………… those of Aronssen(1989).
 • Though my laptop is outdated, it is adequate ………………. My purporses.
 • We substituted a Hoechst micrometer ………. The Microtech, since the latter was unavailable. They are similar ………. Almost all respects.
 • While we differ ………….. Olvarez (1987) in approach, our results were similar ……………… his.

 

رعایت علایم نگارشی

می توان گفت که بسیاری از نویسندگان مقاله های دانشگاهی، توجهی به رعایت علایم نگارشی ندارند و یا این که به صورت دلخواه و بدون در نظر گرفتن قواعد و قانون خاصی، از علایم نگارشی استفاده می کنند. استفاده از علایم نگارشی باعث می شود که جمله به صورت آشکار تر و سلیس تر بیان شود و خواننده راحت تر بتواند نوشته شما را دنبال کند.

قوانین استفاده از کاما

کاما رایج ترین علامت نگارشی است. توضیحات و توصیفات زیادی آورده شده است که بیان می کند در چه زمانی می بایست شما از کاما استفاده کنید. ولی ما ساده ترین روش را برای شما بیان می کنیم.

شما در شش مورد می بایست از کاما استفاده کنید.

 • پیش از ارتباط بین دو جمله کامل

We analyzed the data, and we were surprised by the discrepancies.

اما

ما داده ها را تجزیه و تحلیل کردیم و از اختلافات متعجب شدیم.

We analyzed the data and were surprised by the discrepancies.

The theory is appealing, yet we wonder wheter it is relevant.

این تئوری جذاب است ، اما ما نمی دانیم که آیا این موضوع مرتبط است.یا خیر

 • پس از عناصر معرفی

آ- قیود معرفی

However , the mode fails at high velocity.

Finally, I want to emphasize the importance of proofreading.

با این حال ، این حالت در سرعت بالا شکست می خورد

سرانجام ، من می خواهم بر اهمیت کتابخوانی تأکید کنم..

ب- عباراتی که پس از حروف اضافه آورده می شوند.

After several unsuccessful attempts, we solved the problem by banging the computer.

On the 12th of December 1994, nothing much happened here.

پس از چندین بار تلاش ناموفق ، ما با خاموش کردن رایانه مشکل را حل کردیم.

در تاریخ دوازدهم دسامبر 1994 ، هیچ چیز زیادی در اینجا رخ نداد.

پ- پس از عبارات زیر مجموعه ای

When I first read Derrida, I couldn’t make kead or tails of it.

After I had read the paragraph a second time, I decided it was nonsense.

وقتی اولین بار دریدا را خواندم ، نمی توانم دلم را ببندم.
بعد از اینکه بار دوم پاراگراف را خواندم ، تصمیم گرفتم مزخرف باشد.

 

ت- قبل و بعد از توضیحات اضافه ارائه شده در یک جمله

آ- بیان توصیفات

Michael Swan , the author of Basic English usage,is an authority in the field of second language acquisition.

مایکل سوان نویسنده کاربرد اصلی زبان انگلیسی، در زمینه استفاده از زبان دوم، به مقام دست یافت.

We wanted to know how the internet, a comparatively new medium, has affected the approach to information.

ما می خواستیم بدانیم که چگونه اینترنت ، یک واسطه ای نسبتاً جدید ، روی رویکرد اطلاعات تأثیر گذاشته است.

ب- جملاتی که در این جملات، فاعل اسم خاص است.

Michael Swan,who wrote Basic English Usage, is a lecture at Cambridge

مایکل سوان که کاربرد اصلی زبان انگلیسی را نوشته است، یک سخنرانی در کمبریج دارد.

ولی اگر فاعل اسم خاص نبود، نیازی نیست که از کاما استفاده شود.

The man who wrote this book is giving a lecture today.

کسی که این کتاب را نوشته است امروز سخنرانی دارد.

لازم است که توضیح داده شود چه کسی این کتاب را نوشته است.

گاهی اوقات کاما، معنای جمله را تغییر می دهد.

The result , which were the product of spectrographic analysis , are surprising.

نتیجه ، که محصول تجزیه و تحلیل طیفی بود ، شگفت آور است.

 

پ) جملاتی که داخل پرانتز قرار دارند. ( اغلب قیودی که در وسط جمله می آیند.)

We decided, however , to repeat the analysis.

با این حال تصمیم گرفتیم که تحلیل را تکرار کنیم.

The fact, then, is that the model fails at high values.

واقعیت این است که مدل در مقادیر زیاد شکست می خورد.

What this means, in other word, is that market mechanism are still at work in the new economy.

به عبارت دیگر این بدان معنی است که ساز و کار بازار هنوز هم در اقتصاد جدید کار می کند.

5- بین واژگان یا اسامی موجود در یک  لیست

آ- اسم های معمولی

Our study looked at telecommunication in the Netherlands, Germany, Belgium , and France.

مطالعه ما به بررسی ارتباط از راه دور در هلند ، آلمان ، بلژیک و فرانسه پرداخته است.

Gender, age and ethnic origin were all considered.

جنسیت ، سن و منشأ قومی مورد بررسی قرار گرفت.

استفاده از کاما پیش از آخرین اسم، اختیاری است. این فرم استفاده از کاما، در زبان انگلیسی با لهجه امریکایی رایج تر از زبان انگلیسی با لهجه بریتیش است.

به هرحال گاهی اوقات مهم است که مقصود اصلی نویسنده به خوبی بیان گردد.

نقطه نظر من این است که در صورتی که بدون کاما، مفهوم جمله تغییر می کند، حتما از آن استفاده کنید. پس از اتمام یک جمله و اتصال به جمله دیگر نیز می بایست از کاما استفاده نمایید.

غیر واضح

We interviewed students from various schools: Law, Engineering, and Arts and Sciences.

ما با دانش آموزان مدارس مختلف: حقوق ، مهندسی و هنر و علوم مصاحبه کردیم.

آیا مهندسی ، هنر و علوم، دانشکده یا دانشگاه دارند؟ سه دانشکده، چهار دانشکده ؟

واضح:

We interviewed students from various schools: Law, Engineering, and Arts and sciences.

حال واضح است که منظور دانشکده هنر و علوم است.

ب- برای صفات یا فعل ها

Swimming, jogging and bicycling all provide good cardio – vascular exercise.

شنا، دو و دوچرخه سواری ، ورزش های مناسبی برای قلب و عروق هستند.

Grean, leafy, vitamin rich vegetables are essential for a balanced diet.

سبزیجات سرشار از ویتامین و  سبز ، برگدار برای یک رژیم متعادل ضروری هستند.

She was a lively, politically- involved social science student.

او یک دانشجوی پر جنب و جوش بود که در زمینه علوم اجتماعی تحصیل می کرد.

بین آخرین صفت و اسم، کاما قرار نمی گیرد. در برخی موارد یک صفت نیز ممکن است بیانگر قسمتی از یک گروه اسمی باشد.

استفاده های معمول از کاما

آ- تاریخ

24 September 2010

September 24,2010

اعداد با کاما جدا می شوند.

ب- نام مکان و آدرس ها

Paris, France

4702 Prairie Avenue, Paris , Texas 69043,USA

وقتی یک آدرس را به صورت جمله می نویسیم نیاز به کاما داریم تا فاصله خطوط مشخص شود.

پ- نقل قول ها ( و مکالمه ها در گفتگوهای ادبی)

The Harbrace Handbook (1990) says, “commas help to clarify the meaning of written sentences”(p.126)

در کتاب هاربراس (1990) آمده است: “کاما به روشن شدن معنی جملات کتبی کمک می کند” (ص.126)

ت- بین هزار در نوشتن اعداد با عدد

1,500

2,500,000

در زبان انگلیسی به نقطه ای که بین هزارگان با بقیه اعداد فاصله می اندازد، دسیمال گفته می شود. در سیستم زبان اروپا این گونه نیست و ممکن است خواننده دچار سردرگمی شود. در زبان های دیگر اروپایی از علامت دسیمال استفاده نشده، ولی یک فاصله بین هزارگان با دیگر ارقام گذاشته می شود.

1 500  ( یک هزار و پانصد)

2 500 ( دو هزار و پانصد)

در شش مورد گفته شده می بایست حتما از علامت کاما استفاده کنید. ولی یک قانون دیگر نیز وجود دارد.

در مورد نقل قولها بیشتر بدانیم

7- برای وضوح بیشتر مطلب

آ- برای وضوح بیشتر مطلب از کاما استفاده کنید.

The question is , why does this happen?

What the approach is, will be explained later?

سوال اینجاست که چرا این اتفاق می افتد؟

این رویکرد چیست ، بعداً توضیح داده می شود؟

ب- اگر جمله ای که بیان می کنید، چندان واضح و خوانا نیست از کاما استفاده نکنید.

در صورتی که فکر می کنید جمله شما مبهم است، از کاما استفاده نکنید و بهترین راهکار این است که مجدد جمله را بازنویسی نمایید. رعایت علایم نگارشی به شما کمک می کند تا مقاله خود را با وضوح بیشتر بنویسید ولی اگر جمله شما به حد کافی واضح نبود، رعایت علایم نگارشی نیز چندان کمکی به فهم جمله نمی کند و باید در تلاش باشید تا جمله را با وضوح هرچه تمام تر بنویسید.

پ- در جملاتی که نیازی به استفاده از کاما نیست، از کاما استفاده نکنید.

پیش از قسمت های ربط و اتصال یک جمله، از کاما استفاده نکنید.

اشتباه:

We entered the room, and took our seats.

صحیح:

We entered the room and took our seats.

وارد اتاق شدیم و صندلی هایمان را گرفتیم.

took our seats یک جمله کامل نیست و نیازی به کاما ندارد.

اشتباه:

Jim Merisson died, in Paris, in1971.

صحیح

Jim Merisson died in Paris in 1971.

جیم مریسون در سال 1971 در پاریس درگذشت.

پیش از حروف اضافه ای که وجودشان در جمله مهم است، از کاما استفاده نکنید.

اشتباه

The man, who wrote this book, should be severely punished

صحیح.

The man who wrote this book should be severely punished.

مردی که این کتاب را نوشت ، باید به شدت مجازات شود.

پیش از عبارات یا جملاتی که فاعل اسم خاص دارند، از کاما استفاده نکنید.

اشتباه:

This proves, that the approach is effective.

صحیح:

This proves that the approach is effective.

این ثابت می کند که رویکرد مؤثر است.

پیش از that از کاما استفاده نکنید.

پیش از یک سری یا یک لیست ، از کاما استفاده نکنید.

اشتباه:

We considered issues, such as connotation, denotation, and symbolization.

صحیح:

We considered issues, such as connotation, denotation, and symbolization.

ما موضوعاتی مانند مفهوم ، دلالت و نمادسازی را در نظر گرفتیم.

بین اسم و صفت از کاما استفاده نکنید.

اشتباه

Barack Obama is an experienced, intelligent, popular , politician.

صحیح:

Barack Obama is an experienced, intelligent, popular politician.

باراک اوباما سیاستمدار باتجربه ، باهوش ، پرطرفدار است.

نهایتا در نظر داشته باشید که قراردادن یک کاما بین فاعل و فعل یا بین فعل و مفعول، جایز نیست. ( در صورتی که می خواهید اطلاعات اضافه ای در مورد جمله بیان کنید، ممکن است نیاز به استفاده از دو یا تعداد بیشتری کاما داشته باشید.)

دیگر علایم نگارشی

علامت نقطه یا .

آ- نشانگر اتمام کامل یک جمله.

ب- مخفف ها

بیشتر مخفف ها در دیکشنری یا در راهنماها آورده شده اند. مخفف ها به سرعت تغییر می کنند.

.etc.

i.e.,

e.g.,

c.20km

فراموش نکنید که در جای مناسب خود از کاما استفاده نمایید.

پ- با علامت دسیمال ( نقطه دسیمال)

7.4 cm

ت- با نشانی های اینترنتی ( که به آن ها دات گفته می شود).

http://www.bbc.co.uk/news/world/africa/

علامت سمی کولون یا ;

آ- برای جدا کردن دو جمله ای که مرتبط با هم هستند.

The first group found the instructions confusing; however, the second group appeared to have no trouble.

گروه اول دستورالعمل های گیج کننده را پیدا کردند. با این حال ، به نظر می رسد گروه دوم مشکلی ندارند.

Despite being internationally known, Amsterdam is a “ village” of less than 80000 inhabitants; on the other hand, an industrial citly like Duisburg, with almost as many inhabitants, is hardly known outside of Germany.

آمستردام علیرغم اینکه در سطح بین المللی شناخته شده است ، “دهکده” ای با کمتر از 80000 نفر جمعیت است. از طرف دیگر ، یک شهرک صنعتی مانند دویسبورگ ، با تقریباً تعداد زیادی از ساکنان ، به سختی در خارج از آلمان شناخته می شود.

سیمی کولون اغلب پیش از قیود معرفی مثل however, therefore, thus نیز آورده می شوند.

ب- در لیستی از اسامی مختلف

The study was conducted in the following cities:Amsterdam; the Netherlands;Antwerp;Belgium; Paris; France; Liverpool;England; Aberystwyth, Wales.

این مطالعه در شهرهای زیر انجام شده است: آمستردام؛ هلند ؛ آنتورور ؛ بلژیک؛ پاریس؛ فرانسه؛ لیورپول ؛ انگلیس؛ Aberystwyth ، ولز.

علامت دو نقطه یا :

آ- معرفی یک لیست یا یک سری

We divided the participants into three categories: full-time students, working students and full-time workers.

ما شرکت کنندگان را به سه دسته تقسیم کردیم: دانشجویان تمام وقت ، دانشجویان شاغل و کارگران تمام وقت.

ب- بیان نقل قول های طولانی

پ- بیان تاکید روی یک موضوع خاص

Human being have a unique ability among animals: a spiritual sense.

انسان توانایی منحصر به فردی در بین حیوانات دارد: یک احساس معنوی.

پ- استفاده های معمول

ت- زمان

17:15

ث- عنوان ها و زیر عنوان ها

Grammar, Punctuation, and Capitalization: A Handbook for Technical Writers and Editors.

گرامر ، نگارشی و سرمایه گذاری: کتابچه راهنمای نویسندگان فنی و ویراستاران.

 

ج- برای بیان بخش ها و آیات کتاب های مقدس، جلد ژورنال ها و نوبت چاپ ژورنال ها، قوانین بخش نامه ها.

Hamlet,V:2,30-34  ( به معنای قانون 2، بخش 2، خطوط 30-34)

Genesis 2:12-15 ( به معنای فصل 2 ، خطوط 12-15)

علامت سوال یا ؟

آ- تنها برای پرسش های مستقیم

What causes this discrepancy?

چه عواملی باعث این اختلاف می شود؟

ولی در جملات پرسشی غیر مستقیم به کار برده نمی شود.

We asked what causes this discrepancy.

سؤال کردیم که چه عواملی باعث ایجاد این اختلاف است.

علامت تعجب یا !

آ- برای بیان تعجب ( که این کاربرد علامت تعجب چندان در نوشتن مقالات آکادمیک مرسوم نیست).

علامت خط تیره

آ- برای بیان یک مکث ناگهانی یا تاکید روی یک نکته خاص ( تقریبا مشابه علامت کاما)

We must admit that human being differ from animals in at least one important way – their spiritual sense.

باید اعتراف کنیم که انسان حداقل با یک روش مهم – از نظر معنوی آنها با حیوانات متفاوت است.

ب- برای بیان اطلاعات بیشتر، در وسط جمله از این علامت استفاده می شود.

Jamieson (1987) made the claim – perhaps too vehemently – that racial classification is not scientifically based.

جیمیسون (1987) ادعا كرد – طبقه بندی نژادی از نظر علمی مبتنی نیست.

این علامت خط تیره ، یک نشانگر نگارشی قوی است ولی نمی بایست از این علامت بیش از حد استفاده شود. علامت خط تیره ، علامتی است که در مقالات نگارشی زیاد به کار برده می شود. ولی در نظر داشته باشید که اگر از کاما، کلون یا پرانتز زیاد در متن استفاده کردید، در استفاده از خط تیره، زیاده روی نکنید.

پرانتز ( )

آ- برای بیان اطلاعات اضافی ( در وسط جمله یا به عنوان یک جمله جداگانه)

ب- برای معرفی مخفف ها

The Human Development Index (HDI) is published annually by United Nations Development Programm (UNDP).

فهرست توسعه انسانی (HDI) هر ساله توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) منتشر می شود.

پ برای بیان تعریف

Almost a billion people still live below the UNDP’s threshold for absolute poverty ($ 1 per day).

تقریباً یک میلیارد نفر همچنان زیر آستانه UNDP برای فقر مطلق زندگی می کنند (1 دلار در روز(

ت- برای بیان مثال ها یا تاریخ

Social inequality is more pronounced in Anglo – Saxon countries ( e.g., the United States and the United Kingdom).

The Brazilian educator Paulo Freire (1921- 1997) developed the concept of consciousness – raising.

نابرابری اجتماعی در کشورهای آنگلوساکسون (به عنوان مثال ایالات متحده و انگلستان) بیشتر دیده می شود.

پائولو فریر ، مربی برزیلی (1997-1921) مفهوم افزایش آگاهی را توسعه داد.

ث- برای بیان نقل قول ها

Jamieson (1987) claimed that racial classification is not scientifically based.

جیمیسون (1987) ادعا كرد كه طبقه بندی نژادی مبتنی بر علم نیست.

ج- برای ارجاع خواننده به مطالب اضافه  ( شکل ها، ضمیمه ها و …)

پرانتزها نیز مثل کاما و خط تیره، وظیفه جدا کردن مطالب اضافی را از متن دارند. البته استفاده از خط تیره ، رایج تر از استفاده از کاما است و پرانتز ها نیز کمتر به کار برده می شود.

Charles Darwin (1809-1882) published On the Origin Of Species in 1859.

چارلز داروین (1809-1882) در مورد منشا گونه ها در سال 1859 منتشر شد.

 پرانتز در جمله فوق، اطلاعات پیش زمینه ای را ارائه می دهند.

Charles Darwin, who published On the Origin of Species in 1859,was the first to give evolutionary theories a scientific bases.

چارلز داروین ، که در سال 1859 در مورد منشأ گونه ها منتشر کرد ، اولین کسی بود که به تئوری های تکاملی مبانی علمی داد.

 

کاما در جمله فوق،  اطلاعات اضافی را در سطح جمله بیان می کند.

Charles Darwin’s Ion the Origin of Species roundly attacked by conservative Christians – was the first book to give evolutionary theories a scientific basis.

کتاب چارلز داروین در مورد منشأ گونه ها – که مورد حمله مسیحیان محافظه کار قرار گرفته بود – اولین کتاب بود که به تئوری های تکاملی مبنای علمی داد.

خطوط تیره بیان گر این است که به مطلب موجود ، توجه بیشتری شود.

خطوط ربط

خطوط ربط معمولا برای اتصال بین دو واژه به کار می روند.

آ- ترکیب دو واژه که توضیح بهتری در مورد اسم ارائه می دهد. معمولا این دو واژه را می توان با یک خط ربط به هم ارتباط داد.

A well- known theory

ولی the theory is well known. نیازی به خط ربط ندارد.

A dark – blue dress

استفاده از خط ربط برای ترکیب دو واژه، چندان در نوشتن مقالات آکادمیک، مرسوم نیست. اگر معنای واژه بدون اسفتاده از خط ربط نیز واضح باشد، نمی بایست از خط ربط استفاده کنید. به هرحال برای موارد خاص، استفاده از خط ربط نیز ایده خوبی است تا خوانندگان دچار گمراهی نشوند.

در زبان هایی مثل زبان آلمانی واسکاندیناوی ، بسیاری از کلمات ترکیبی که به زبان انگلیسی نوشته می شوند، می بایست از متن اصلی جدا شوند. بسیاری از این ترکیبات از خط ربط استفاده می کنند.

ب- ترکیب چند واژه برای بیان یک مفهوم خاص

Forget – me – notes

Just – in – time planning

To short- circuit

A fly-by- night approach

پ- ترکیب اعداد زیر صد معمولا برای ترکیب اعداد زیر صد از خط ربط استفاده می شود اعداد بالای ده نیز در بسیاری از مقالات به صورت عددی نوشته می شوند.

Seventy-three

The twenty-seventh question

ت- برای پیشوندها ( به ویژه زمانی که پیشوندها یک واژه مستقل نیستند).

Ex-wife

Self-analysis

Post-war

ث- برای جدا کردن بخش ها ( در پیشوندها)

Anti-American

Peri-urban

But:

Cooperate

ج- زمانی که معنای یک جمله بدون استفاده از خط ربط، واضح نباشد.

Rely  ( به معنای تکیه کردن ) و re-lay( به معنای مجددا دروغ گفتن)

Refund (به معنای  باز گرداندن پول) و re-fund (به معنای مجددا پول دادن)

Unionized (به معنای در یک اتحادیه کارگری) و un-ionized ( به معنای بدون اتحادیه)

واژگان جداگانه را می توان با یک خط ربط به هم مرتبط کرد و یک واژه جدید، با معنای جدید دست می یابیم. اگر در خصوص چند واژه دچار شک هستید به فرهنگ لغات و دیکشنری ها رجوع کنید. و همیشه با وضوح کامل سخن بگویید. اگر خط ربط، وضوح مطلب را بیشتر می کند حتما از خط ربط استفاده کنید.

کروشه ها []

آ- برای بیان اطلاعاتی در مورد نویسنده ی یک نقل قول

Smith (1990) says,” He [Ronald Reagan] changed the political dialogue in ways never before seen”(p.35)

اسمیت (1990) می گوید ، “او [رونالد ریگان] گفتگوهای سیاسی را به روشهایی تغییر داد که قبلاً دیده نشده بود” (ص 35(

ب- زمانی که نیاز است در جمله ای که داخل پرانتز است، مجدد از پرانتز استفاده کنید.

( که البته چندان معمول نیست).

علامت اسلش /

آ- برای بیان دو واژه مساوی

Circle what applies: I am faculty / staff and work at the university full time/ part time.

دور مورد صحیح دایره بکشید: من دانشکده / کارمندان هستم و تمام وقت / نیمه وقت در دانشگاه کار می کنم.

توصیه می شوددر مقالات آکادمیک یا دانشگاهی، برای بیان دو واژه مساوی از اسلش استفاده نکنید.

گاهی اوقات می بینیم که در مقالات به این صورت نوشته می شود s/he یا his/her. استفاده این گونه از اسلش، چندان رایج و جالب نیست و می بایست سعی کنید تا حد امکان به این صورت از اسلش استفاده نکنید.

ب- برای بیان فاصله بین مصراع های اشعار یا قطعات ادبی

علامت سه نقطه …

آ- برای بیان یک بخش حذف شده از یک متن

ب- در نوشته های ادبی برای بیان مکث به کار برده می شود.

سه نقطه بیانگر بخش حذف شده از متن می تواند باشد و نقطه چهارم ، نشان دهنده اتمام جمله است.

علامت آپاستروف

آ- برای بیان مالکیت

Jones’ theory

یا

Jones’s theory

نظریه جان

و به این صورت خوانده می شود Jonzez theory

ب- برای بیان عبارات مخفف شده

مثلا it is = it’s   برای نوشتن مقالات آکادمیک یا دانشگاهی معمولا به این صورت از آپاستروف استفاده نمی شود.

It’s time to go now.

حالا زمان رفتن است.

این گونه استفاده از اپاستروف بسیار غیر رسمی است.

The housing market reached its peak in 2009.

بازار مسکن در سال 2009 به اوج خود رسید.

پ- زمانی که حذف کردن واژه ای منجر به گمراهی خواننده می شود ، برای بیان مخفف ها ، یا اعداد از این علامت استفاده می کنیم.

CEOs (Chief Executive Officers) earns a lot of money.

سئو پول زیادی دریافت می کند.

در جمله فوق، مفهوم کاملا واضح است.

The CEO’s salary was considered too high.

حقوق سئو خیلی بالا است.

برای بیان مضاف الیه ها

He had straight A’s in high school.

بدون استفاده از اپاستروف مفهوم بسیار گمراه کننده می شد.

 البته از این علامت، در دیگر زبان های اروپایی استفاده های متعددی می شود مثلا در زبان آلمانی فقط زمان استفاده از مضاف الیه ، اپاستروف را به کار می بریم. و در زبان هلندی، مضافه الیه نیز اپاستروف نمی گیرد.

علامت های نقل قول ‘ ‘, “ “

دو فرم علامت نقل قول وجود دارد “       “, ‘          ‘ . در زبان انگلیسی بیشتر ترجیح داده می شود که از ‘     ‘ استفاده شود ولی در زبان امریکایی ترجیح براین است که “              “ استفاده شود. البته مهم این است که تلاش کنیم، از این علامت در جای صحیح آن استفاده نماییم.

آ- برای نقل قول های مستقیم

Ebel, Bliefert & Russell (1987) advise scientific wrtiers to ‘ keep all sentences short and simple ‘.(p.359)

Ebel، Bliefert & Russell (1987) به نویسندگان علمی توصیه می كنند كه همه جملات را كوتاه و ساده نگه دارند. (ص.359(

 

ب- برای بیان مکالمه ها

پ برای بیان طنز

This interesting approach can lead to some unusal complications.

این رویکرد جالب می تواند منجر به برخی از عوارض غیر معمول شود.
ت- برای بیان عناوین

Mike Davis’ article about Dubai is called ‘ Metropolitan Disorders.’

مقاله مایک دیویس در مورد دبی “اختلالات کلان شهرها” است.

در شرایط کلی،  در حالات نگارشی متفاوت جمله، علامت مربوطه می بایست به سمت داخل باشد.

معمولا در بندهای سه خط یا بیشتر، نیازی نیست که از علامت نقل قول استفاده شود.

ایتالیک

آ- برای بیان عناوین اصلی( کتاب ها، ژورنال ها، فیلم ها)

The lliad

2001:A space Odyssey

European Urban and Regional Studies

ب- برای کلمات غیر انگلیسی که در متن به کار رفته است.

In the Netherland,gaxelligheid is an important concept.

در هلند ، gaxelligheid یک مفهوم مهم است.

کلمات غیر انگلیسی معمولا خیلی سریع وارد واژگان انگلیسی می شوند. پس حتما برای این که کاربرد یک کلمه غیر انگلیسی را بدانید، به دیکشنری مراجعه کنید.

پ- برای اسامی کشتی ها و سیاره ها

The space shuttle Discovery

شاتل فضایی Discovery

ت- برای بیان حروف یا کلماتی که مترادف حروف یا کلمات دیگر هستند.

Instead of utilize,use use.

به جای استفاده از utilize از use استفاده کنید.

ث- برای معرفی واژگان کلیدی یا مفاهیم نظری

In this paper, we will distinguish between Modernism, Post Modernism, and Post-post- modernism.

در این مقاله ، ما بین مدرنیسم ، پست مدرنیسم و پست مدرنیسم تمایز قائل خواهیم شد.

ث- برای تاکید

This approach is totally useless.

این رویکرد کاملاً بی فایده است.

یک تکنیک دیگر نیز وجود دارد که برای تاکید به کار می رود  و این تاکید بالا و پایین بردن تون صدا است که البته نمی توان این شیوه را در مقالات آکادمیک به کار برد!

پیش از آن که تصمیم بگیرید یک کلمه را به صورت ایتالیک به کار ببرید، باید بدانید که منظور شما از به کار بردن آن کلمه چه بوده است. در استاندارد برخی از ژورنال ها و مجلات ، به جای این که از فونت ایتالیک استفاده شود، از زیر خط استفاده می شود. چون اعتقاد دارند فونت ایتالیک چندان وضوحی ندارد. ( به عبارت دیگر مطابق استاندارد برخی ژورنال ها، شما نیاز دارید که برای تاکید روی یک واژه، علاوه بر ایتالیک کردن آن، کلمه مربوطه را زیر خط دار هم کنید.)

تمرین 16- رعایت علایم نگارشی

با استفاده از علایم نگارشی، متن زیر را تصیحح نمایید. ( ممکن است برخی از علایم نگارشی به کار رفته در متن صحیح نباشد).

 

 • In addition, to recommending the Herbace college Handbook; our teacher recommended an article in ESL journal entitled issues of academic englisht for non native speakers.
 • In addition he made us re write our introduction’s seventeen times/ well anyway three times.
 • There are three issues, which we must consider here, socio political ideology; ethnicity; and religion.
 • Despite what thorson maintain the issue has not been resolved satisfactorily, lllyushina puts it most clearly when she says Thorsons analysis is a drastic oversimplification.
 • After you write a subdordinate clause you need a comma.
 • After an introductory element do you need a comma?
 • Through it may seem strang not to maintain excessive a comma before the final element in a list is at least according to many authorities preferable, however in British English it is optional.
 • In the final analysis Joseph Stalin Jrs biography must be considered a hoax.
 • The man who first maintained that fire is an element was only making a basic essentially logical observation.
 • Greek philosophers who were the first to develop atomic theories can be viewed as having set the tona for the entire moral dynamic of western civilization.
 • Did Henry Miller say its only americans who call Paris Paris France!
 • I don’t know about that, Jill said, but I do know that Henry Miller was the one who said good Americans when they die go to paris.
 • The address of the editor of the international Journal of research in marketing: Piet van den Abeele is catholic university of Leuven de Beriostraat 24 3000 Leuven Belgium.
 • For further information please contact me at the institute of housing technology faculty of architecture, Julianalaan 5 2628 BX Delft the Netherlands.
 • His ex waife lives in St lous Missouri, the city on the banks of the Mississippi river is the home to several universities among them Washington University . well known for it’s law school.