جملات مجهول

یک اختلاف نظری وجود دارد که آیا استفاده از جملات مجهول در جمله درست است یا خیر ؟

اگر بخواهیم به طور واضح توضیح دهیم . استفاده از جملات مجهول در متن هیچ ایرادی ندارد. اما باید به درستی انجام شود . جملات معلوم ، کوتاهتر و ساده تر معنی را می رسانند.

اما در بعضی متون حتما باید از جمله مجهول استفاده کرد . اما استفاده از جمله مجعول نباید سلیقه نگارشی مترجم و نویسنده شود و برای اینکه متن خود را پیچیده تر و عمیق تر جلوه دهد از این امر استفاده کند.

ساختار جمله مجهول

در جمله مجهول فاعل وجود ندارد و فقط انجام کار توسط جمله بیان می شود.

در انگلیسی گرامر ساخت جمله مجهول به شیوه زیر است.

To be +p.p قسمت سوم فعل

مثال :

This room is cleaned every day.

این اتاق هر روز نظافت می شود

 

افعال to be بر اساس زمان جمله متفاوت هستند

حال: am   is are

گذشته :was  were

 

چرا از جملات مجهول استفاده می کنیم

1-جمله مجهول بیشتر بر انجام کار تاکید می کند و شخص انجام دهنده الویت زیادی ندارد.

2- در بعضی از متون استفاده از جمله مجهول باعث انسجام متن می شود.

3- زمانی که به طور کل نمی دانیم چه شخصی این کار را انجام داده است.

 

نتیجه گیری

بدلیل اینکه استفاده از جملات مجهول ، باید بسیار دقیق و به موقع بکار رود و همچنین کاربرد اشتباه آن باعث کج فهمی در متن می شود . بهتر است تا می توانیم از جملات معلوم استفاده کنیم.

جملات معلوم باعث می شود متن سلیس و روان تر باشد . همچنین جمله کوتاهتر می باشد باعث می شود که جمله دارای ابهام نباشد و با نگاه اول درک شود.

نکته مهم در ترجمه روانی ان است و مترجم بتواند با جمله بندی آسان مفهوم خود را برساند.

بیشتر بخوانید: زمان صحيح افعال انگليسی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.