توافقات مالی بین توزیع کنندگان و زنجیره های سینما

توزیع کنندگان و زنجیره های سینما

گفتگوها درباره مسایلی که برای توزیع کنندگان و مدیران سینما هستند ممکن است تا چند هفته مانده به شروع و اکران فیلم ادامه داشته باشد، سرانجام توزیع کننده و مدیران پخش برای هر سینما یک مجوز پخش واگذار می کنند و در آن تاریخی که توزیع کننده فیلم، آن را در اختیار سینما قرار می دهد ،تعداد هفته هایی که سینما موافق پخش فیلم است، و زمان و مکانی که سینماهای رقابتی می توانند یک فیلم را نمایش دهند ،مشخص می شود.مجوز پخش همچنین توافقات مالی بین توزیع کننده و زنجیره سینماها را تعیین می کند این تمهیدات ،مخارج زیاد توزیع کننده در مورد فیلم و نیازهای مدیر سینما برای جبران و پوشش هزینه ها و سودآوری را منظور می کند.

روش رایج

یک روش رایج برای توزیع کننده است تا درصد خاصی از درآمدهای بلیط فیلم را کسب کند و مابقی در اختیار مدیر سینما قرار می گیرد .روش دیگر شیوه درصد فراتر از کل هزینه است که بدین طریق عمل می کند:مدیر اجرایی زنجیره سینما و شرکت توزیع در مورد میزان هزینه های عملیاتی هر فیلم سینمایی با هم به توافق می رسند(مثل برق ،حقوق،اجاره،و امثالهم)،که کل هزینه ،نقطه سربه سرنامیده می شود.

برای هر وضعیت ،زنجیره سینما درمورد اینکه چه درصدی از میزان فراتر از کل هزینه که به توزیع کننده پرداخت شود گفتگو می کند ،معمولا یک مدیر سینمایی یا ارایه دهنده حدودا 90درصد از درآمدهای بلیطی فراتر از کل هزینه را به توزیع کننده برمی گرداند.

این درصد ممکن است چند هفته مانده به پخش فیلم ،کمتر شود.سینماهای”تنزیلی یا تخفیفی” که فیلم ها را چندماه بعد از اولین اکران آنها ،نمایش می دهند،معمولا درصد فراتر از کل هزینه کمتری به توزیع کننده پرداخت می کنند.

توزیع کنندگان

ودر آخر،توزیع کنندگان معمولا حدود نصف دریافتی های باجه بلیت فروشی را دوباره بدست می آورد.طبق یک قاعده کلی ،50درصد که مدیران سینما با آن هزینه های خود را پوشش می دهند به اضافه 10درصد سود دریافت می کنند ،10درصد بازده رقم کمی نیست چون سینماها معمولا پول بسیار بیشتری از تخفیف ورودی از طریق امتیازات خود (مثل ذرت بو داده ،نوشیدنی های غیرالکلی،ابنبات و دیگر خواراکی ها)بدست می آورند.

زنجیره های سینمایی بزرگ مثل آ.ام.سی ،کنترل کامل روی عملیات امتیازی(تخفیفی) خود دارد و مجبور نیست که سودهای حاصل از این عملیات را با شرکت های دیگر تقسیم کند.

فروش خوراکی

فروش خوراکی می تواند یک طرح کاملا سود دهی باشد،مخصوصا از نظر قیمت بالای هزینه های سینماهای زنجیره ای(مثلا اخرین باری که شما یک نوشیدنی غیرالکلی از یکی از این سینماها خریده اید را به یاد می آورید؟)امروزه سینماهای زیادی هستند که پیتزا ، ناچو و خوراکی های بدون قند دیگر را می فروشند.

# توزیع کنندگان و زنجیره های سینما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.