توجه به چند نکته ویرایش نوشتاری در نوشتن مقاله، کتاب و پایان نامه

ویرایش نوشتاری در هر متنی یکی از عوامل مخاطب مداری است.چه  یک کتاب که حاصل تفکر ،انگیره و تلاش یک نویسنده است چه یک مقاله تحقیقاتی و علمی .


با رعایت نکات ویرایش نوشتاری ظاهری از کلمات مناسب در جایگاه مناسب و در قالب درست قرار میگیرند.

یک نویسنده به دلیل نزدیکی به مفهوم و جزئیات متن خود بهتر است ویراستاری متنش را خود برعهده بگیرد.
دراینجا به چند نکته نوشتاری مهم و تکراری  که بیشتر به چشم می اید ذکر شده;

نکات ویرایش نوشتاری  :

ویرایش نوشتاری

ویرایش نوشتاری

کاربرد درست علائم نوشتاری

بعد از درج ویرگول و نقطه ویرگول یک فاصله ایجاد کنید و سپس ادامه دهید..
✔نکته : تنها بعد از علائم یک فاصله گذاشته شود.
❌گذاشتن فاصله قبل ویرگول و نقطه ویرگول ممنوع است.

کاربرد صحیح از افعال

در نگارش مقالات و متون علمی از افعال مجهول استفاده شود.

❌استفاده از افعال اول شخص جمع و مفرد ممنوع

مثال :دراین بخش قصداریم یا قصد دارم(غلط)

این بخش قصد دارد (صحیح)

رعایت فاصله و نیم فاصله

زمانی که از کلمات دوبخشی مانند نشانگان جمع”ها”  افعال در زمان ها ی مختلف و حروف ربط استفاده می کنید نیم فاصله را با کلید ترکیبی shif+space  رعایت کنید در غیر این صورت فواصل زیاد شده و از زیبایی و ظاهر درست نوشتاری متن شما کاسته می شود.
از گذاشتن فواصل اضافی بین کلمات و یا نزدیکی نامتعارف خودداری کنید که باعث شلختگی در متن می شود و محتوا به خاطر ظاهری نادرست فدا می شود.

رعایت ارجاع دهی درون متن

در مواقع لزوم برای استفاده از متن استناد شده و نقل قول
پس از پایان ارجاع, نقطه گذاشته شود نه قبل ان
مثال:
انسان و رسانه در تعامل و جنگ نرم و خاموش اند(فراهانی و همکاران,1374).

رعایت تورفتگی ابتدای پاراگراف

برای شروع هر  پاراگراف تورفتگی را رعایت کنید تا ظاهر دلچسب و منظم تری از پاراگراف به وجود اید و هم تفاوت هر پاراگراف از یکدیگر مشخص شود.

مقالات مرتبط

آیا با نوشتن کتاب میتوان درآمد دلاری داشته باشیم؟

چرا و چگونه ویرایش کنیم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.