ترجمه و تفسیر

تفاوت بین ترجمه و تفسیر متن

ترجمه متن و تفسیر متن دو اصل کاملا به هم آمیخته در زبان شناسی هستند. و هنوز هم تعداد زیادی از افراد تفاوت بین این دو مفهوم و این دو اصل را درست متوجه نشده اند. تفاوت در مهارت ها؛ آموزش، انگیزه ها و نگرش ها و حتی دانش زبانی، باعث می شود که تعداد کمی از مترجمان در ترجمه سطوح تخصصی متون، موفق باشند.

از سوی دیگر، تفاوت بین تفسیر و ترجمه تنها بیان تخصصی مطالب است. مفسری که به صورت شفاهی ترجمه می کند با مترجمی که به صورت مکتوب متنی را تفسیر و ترجمه می کند متفاوت است. هم فرایند تفسیر و هم فرایند ترجمه هردو نیازمند مفسران و مترجمانی است که عشق و علاقه وافری به زبان دارند و دانش عمیق آن ها فراتر از دایره واژگان زبانی است.

مهارت ترجمه تخصصی

تفاوت در مهارت های مختلف زبان شناسی بیشتر از شباهت ها است. مهارت های کلیدی مترجم بیان گر قابلیت فهم زبان مبدا ( با در نظر گرفتن فرهنگ و اطلاعات دیگر ) است که این قابلیت باعث می شود متن به راحتی به متن دیگر ترجمه شود. شما ممکن است کتابخانه ای پر از دیکشنری و کتاب های مرجع زبان شناسی داشته باشید و بنابراین واضح است که با وجود این کتاب ها و مراجع شما نیاز دارید که دانش و مهارت عمیق تر وبیشتری در مورد دانش زبانی داشته باشید. به عبارت دیگر، مهارت های زبان شناسی و فرهنگی هر دو باید با یکدیگر ادغام شوند تا مترجم بتواند متن مربوطه را ترجمه و پس از آن تفسیر کند و به خواننده انتقال دهد. بهترین و مهم ترین قابلیت یک مترجم، توانایی وی در نگارش فوق العاده زبان مقصد است.

بسیاری از مترجمان حرفه ای، محدودیت های زبان شناسی را می دانند و با توجه به فرهنگ نیتیو یا بومی خود اسناد و مدارک و یا حتی مقالات و کتاب ها را ترجمه نمایند. علاوه براین مترجم می تواند وابسته به دانش و تخصص خود اطلاعاتی را به متن اضافه نماید ولی رعایت امانت ضروری نیست و حتما باید در حاشیه متن یا در پاورقی ذکر شود که این جمله یا این سخن، از سوی مترجم است و نه نویسنده اصلی متن.

از سوی دیگر یک مفسر می بایست قادر باشد که بدون استفاده از دیکشنری یا دیگر کتاب های مرجع، ترجمه خوب و قابل فهمی ارائه دهد. مترجمان اکثرا توانایی شنیداری بالایی دارند. تفسیر مطالب در حین ترجمه نیازمند این است که مترجم بتواند متن را دقیق در ذهن خود پردازش کند، واژگان را به خاطر بسپارد و به نحوی  صحبت کند که با خواننده احساس راحتی بیشتری داشته باشد.

# تفاوت بین ترجمه  و تفسیر متن

دیدگاهتان را بنویسید