ترجمه کتاب

ایده ی خوبی است که شما به عنوان مترجم در مورد تغییرات ضروری کتاب ، با نویسنده اصلی متن صحبت کنید. تغییرات ضروری کتاب ، تغییراتی هستند که در صورت اعمال این تغییرات، فهم مطلب برای خواننده، راحت تر، ملموس تر و قابل قبول تر می شود و صد البته اعمال این تغییرات باعث می شود که بازار زبان شناسی انگلیسی نیز پر رونق شود و افراد بیشتری برای ترجمه متون ، مقالات و کتاب های خود به شما مراجعه کنند زیرا شما قابلیت خود را اثبات کرده اید و خوانندگان زیادی از متن نوشته های شما رضایت داشته اند.

شالوده اصلی متن

در مورد بسیاری از ترجمه ها، می بایست از مفاد متن آگاهی کامل داشته باشید و تغییرایت را لحاظ کنید که الگو و شالوده اصلی متن تغییری نکند ولی خواننده در زمان مطالعه، رضایت بیشتری از مطالعه داشته باشد و با رغبت و انگیزه بیشتری آثار نویسنده مربوطه البته با ترجمه شما را برای مطالعه انتخاب نماید.

کتابی که به موفقیت می رسد به این معنا نیست که کتاب کامل و بی عیب و نقص است بلکه به این معناست که نویسنده ، تمام تلاش خود را برای نگارش این کتاب کرده است و مترجم نیز به گونه ای انتخاب شده که متن اصلی متن را با چند تغییر نامحسوس و هنرمندانه، به خواننده انتقال داده و سبب جلب رضایت و خشنودی خواننده و مخاطب خود شده است.

مترجمان موفق

در این مورد، مترجمانی موفق هستند که بتوانند کتاب را به نحوی به مخاطب انتقال دهند که خواننده ترغیب شود مجدد آثار این نویسنده و این مترجم را مطالعه کنند و به این ترتیب تاثیر غیر قابل انکاری در بازار صنعت نویسندگی و صنعت ترجمه داشته است.

درا ین شرایط، مزیت و فایده اصلی پیش از آن که به مترجم برسد ، متوجه نویسنده اصلی متن خواهد شد و متوجه می شویم که تا چه میزان ضروری است ارتباط کاری نزدیکی بین مترجم و نویسنده متن وجود داشته باشد.

اگر اولین کتاب یک نویسنده با موفقیت همراه باشد ، می توان امیدوار بود که مسیر نویسندگی برای این نویسنده هموار شده و کتاب های موفق دیگری نیز خواهد نوشت. چون هم خوانندگان نظر بسیار مطلوب و مساعدی در خصوص اثر وی دارند و هم خود نویسنده، به گونه ای ترغیب شده و انگیزه می گیرد که دوباره قلم به دست گیرد و فرایند نوشتن را ادامه دهد.

پس می بینیم که تا چه میزان انتخاب مترجم و شیوه ترجمه وی در موفقیت نویسندگان و ناشران ، تاثیر گذار خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.