مورد مطالعاتی: ترک سیگار: کاهش سیگار در یک اجتماع محروم در شمال غربی انگلیس

ترک سیگار

این مورد مطالعاتی به طور کامل در منبع مراکز بازاریابی اجتماعی ملی ظاهر میشود.

مرور کلی پروژه

پروژه ترک سیگار در Brington یک نهاد مسکن در stockport ، منچستر انگلیس قرار گرفته است. پروژه توسط MHS stockport هدایت میگردد.

هرچند تنها یک ناحیه کوچک پوشش میگردد، برای Stockport تمرکز بر روی نهاد مسکن Brington مهم است چون آنجا به لحاظ رتبه بندی بالاترین محروم و در بین سه درصد بیشترین محروم انگلیس و ولز قرار دارد. آن دارای کم شغلی ، کمترین سطوح تحصیل، مرگ و میر زودهنگام و سلامتی ضعیف است.

به خاطر شیوع بالای سیگار (54 درصد)، پروژه هدف برای ساکنین نهاد Brington توسعه داده شد. پروژه اجتماع محور بوده و NHS stockport همکاری ها با سرویس های محلی همچون مراکز کودکان و مراکز اندام سازی را توسعه داد. بعد از این کار 18 ماهه هدف و توسعه، پروژه در جولای 2009 شروع و هنوز تا زمان نگارش ادامه دارد.

منطق پروژه

منطقه Brington دارای جمعیت 6508  و غالبا سفیدپوست و با میانگین افراد زیر 16 سال هستند. افراد در brington فکر میکنند دارای سلامتی بدتر از میانگین های ملی و stockport هستند. آنها همچنین دو برابر کم شغلی نسبت به میانگین ملی دارند. افراد Brington کیفیت های کمتری نسبت به افراد Stockport داشته و نسبت به میانگین ملی اجاره نشین دارند.

در 2007، یک تحقیق بر روی 600 ساکن brington انجام شد و دریافت شد که 54 درصد سیگاری هستند که به طور قابل ملاحظه بیشتر از میانگین 18 درصد stockport بوده و میانگین ملی 24 درصد است. سرویس های توقف استعمال سیگار NHS ابتدا ساکنین را جذب کرد اما تنها 186 نفر در 2007/8 در تحقیق بودند و تعداد سریع پایین آمد. در 2008/9 تنها 145 نفر به سرویس ها دسترسی داشتند.

بیشتر بخوانید:
MOSFET
تحليل باز پرداخت
اجتناب از بازدارنده های رشد
زایمان سزارین
مرجع رنگ 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.