ترجمه مقاله isi

ترجمه مقاله isi

ترجمه مقاله isi  

 هم می تواند ترجمه فارسی به انگلیسی باشد و هم ترجمه انگلیسی به فارسی.

دانشجویی برای مطالعه وافزایش دانش خود  در سطح مقاله نویسی isiدر ابتدا به ترجمه مقاله isi    می پردازد و بعد از مطالعه کامل مقاله فارسی خود را به انگلیسی ترجمه می نماید.البته ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله برای پذیرش در isi کار دشواری است که از عهده مترجمان خبره که با اصول مقاله نویسی آشنا هستند بر می آید.

 در هر دو صورت باید مترجمی که ترجمه را انجام می دهد تخصصی باشد.یعنی با نحوه نگارش مقاله نویسی کاملاً آشنا باشد و مطالعه کافی در مورد موضوع  مورد نظر داشته باشد تا بتواند ترجمه مطلوبی را ارائه دهد.

از آنجایی که ترجمه با کیفیت در پذیرش مقاله تأثیر زیادی دارد بنابراین در ترجمه مقاله isi    علاوه بر درست ترجمه شدن کلمات تخصصی باید مفاهیم علمی  درون مقاله نیز به درستی انتقال یابند و این کار تنها از مترجمی برمی آید که درک درستی از زمینه علمی تحقیق داشته باشد.

شخصی که دانش کافی در زمینه ترجمه فارسی به انگلیسی را ندارد باید به مترجمی که قابل اعتماد است مراجعه نماید زیرا بعضی از مترجمین ترجمه مطلوبی را ارائه نمی دهند یعین ترجمه ای که در سطح isi باشد را ارائه نمی دهند. ترجمه مقاله isi   اصول و قواعدی دارد که باید در ترجمه رعایت شود.

در یک مقاله چکیده خیلی مهم می باشد بنابراین ترجمه چکیده کاری دشوار می باشد زیرا متنی که ارائه می شود باید کاملاًروان و از نظر علمی معتبر و آکادمیک باشد به گونه ای که خواننده متن ترجمه شده انگلیسی را مطالعه می نماید تحت تأثیر قرار بگیرد و درک کلی از مقاله بدست بیاورد و مقاله را از نظر علم ی معتبر بداند

ترجمه آثارهای مختلف متفاوت می باشد .ترجمه شعر ،ترجمه کتاب کودک،  ترجمه مقاله isi   ،ترجمه مقاله دانشجویی،ترجمه فیلمنامه ها،ترجمه بروشور و…. مترجمین خاص خود را دارند که باید در حوزه تخصصی مربوط به خود ترجمه شوند مثلاً سبک  ترجمه کتاب کودک با ترجمه مقاله isi   کاملاً متفاوت می باشد در ترجمه کتاب کودک،مترجم روحیات و افکار کودکان را در نظر گرفته و ترجمه می نماید ولی در ترجمه مقاله isi   ،مترجم اصول و قواعد داوران isi را در پذیرش مقاله در نظر گرفته و ترجمه را انجام می دهد.

بنابراین نتیجه می گیریم که هر مترجمی هر کاری را نمی تواند ترجمه نماید زیرا باید با موضوع مورد نظر کاملاً آشنا باشد و تجربه کافی را نیز داشته باشد.

لطفا رای دهید
[Total: 2 Average: 5]