ترجمه سیاسی

یکی از زمینه های بسیار حائز اهمیت در ترجمه ، ترجمه متون سیاسی است.

رعایت امانت در تمام زمینه های ترجمه بسیار حائز اهمیت است ولی در ترجمه متون سیاسی ، رعایت امانت به صورت برجسته تری مد نظر مترجمان و منتقدان امر ترجمه می باشد. رعایت امانت و وفاداری در ترجمه متون سیاسی و مقالات علوم سیاسی باعث می شود که ارتباطات دو کشور کاملا تحت تاثیر قرار گیرد.

رعایت انضباط امر ترجمه متون سیاسی

باید در نظر داشته باشیم که مترجم، تنها وظیفه پیام رسانی و انتقال یک پیام از زبانی به زبان دیگر، از نویسنده به مخاطب و یا فرهنگی به فرهنگ دیگر را ندارد. بلکه رعایت انضباط امر ترجمه، برای مترجمان امری کاملا ضروری و اساسی است و مترجمان موظف هستند تا تمامی موارد نگارشی از جمله کاما ، نقطه ، علامت تعجب و هرگونه نکات نگارشی را رعایت کنند و به این ترتیب مترجم می بایست در پی ترجمه متون ادبی، شیوایی و بلاغت متن را کاملا حفظ نماید و با همان زیبایی ، مقاله یا متن ادبی مربوطه را به مخاطب انتقال دهد.

ترجمه مطلوب متون سیاسی

ترجمه مطلوب ، ترجمه ای است که خواننده احساس کند که مشغول مطالعه متن اصلی است و هیچ رنگ و وبویی از ترجمه را در مقاله ، احساس ننماید و  رسالت مترجم این است که لذت مطالعه اثر نویسنده را به مخاطب، اعطا نماید. مترجمی ماهر است که قادر باشد اندیشه ارزشمند نویسنده را به مخاطب به گونه ای انتقال دهد که مخاطب، شیفته و ی سبک نوشتاری نویسنده و سبک ترجمه مترجم شود.

رعایت امانت در ترجمه

در کتابخانه ها و کتاب فروشی های سراسر دنیا، می توانیم آثار نویسندگان مشهور ایرانی را ببینیم که توسط مترجمان زبر دست ترجمه شده است و باعث گردیده است تا سبک وسیاق نگارش آثار ایرانی به جهانیان معرفی شود . البته گاهی اوقات مترجم سعی می کند که جلوه وشکوه بیشتری به متن ببخشد تا برای مخاطب تاثیر گذار تر باشد و این کار معمولا در ترجمه متون ادبی انجام می گیرد. بنابراین دخل و تصرف در ترجمه چنین مقالات و متونی را نمی توان عدم رعایت امانت در ترجمه دانست.

بنابراین ضروری است که دپارتمان های کلی ترجمه، اصولی را تدوین نمایند و کلیه مترجمان را موظف دارند تا ازا ین اصول تبعیت نمایند و همین طور دپارتمانی نیز می بایست وظیفه نظارت و کنترل ترجمه را بر عهده داشته باشد تا همواره فرایند ترجمه به بهترین نحو خود به مخاطب انتقال یابد. شرکت پارس 68 با کنترل دقیق و آموزش های کامل به مترجمان توانسته بهترین نوع ترجمه را ارائه کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.