post

ترجمه متون اقتصادی

با استفاده از دانش اقتصاد است که روند رشد اقتصادی کشور رقم خورده و به

طور کلی سرنوشت حال و آینده جامعه تعیین می شود بنابراین این موضوع بسیار مهم خواهد بود.علم اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع است

در کشورهای پیشرفته رشته اقتصاد  در قیاس با رشته های پزشکی و مهندسی بالاتر فرض کرده و به آن بهاء بیشتری  می دهند. اما متأسفانه د رکشور ما اهمیت چندانی به این رشته نمی دهند و دانش آموزان و دانشجویان رشته اقتصاد اطلاعات کافی در این زمینه را ندارند.

رشته اقتصاد گرایش های مختلفی دارد که در ادامه به توضیح آنها می پردازیم:

هسته اصلی تئوریهای اقتصادی مثل اقتصاد ریاضی و اقتصاد سنجی در شاخه اقتصاد نظری مطالعه می شود. یعنی این شاخه بیشتر جنبه انتزاعی و تئوری دارد و بر تئوریهای ریاضی تأکید دارد.

از شاخه های کاربردی اقتصاد، اقتصاد بازرگانی است که دانشجو در ان با جنبه های توصیفی و تحلیلی مدیریت تولید، مدیریت بازاریابی و کاربردهای آن، قوانین و مقررات مالیات در ایران، انواع حسابرسی و اصول حسابداری آشنا می شود.

یکی دیگر از شاخه های اقتصاد، اقتصاد صنعتی است  که در این شاخه دانشجویان با ساختار بازار صنعت، بازرگانی بین المللی، منافع و مضرات انحصار، سیاست رقابت،منافع مصرف کننده ، هزینه ها و حقوق  و مقررات کاری که تنظیم کننده روابط بین کارگران و کارفرمایان است، آشنا می شوند.

{نخونی سخت پشیمون میشی}  فرایند ساخت یک فیلم 

دانشجویی که بعد از فارغ التحصیلی خودش مطالعه و فعالیت بیشتری نموده می تواند خود را وارد بار کار نماید مثلاً مدلهای اقتصادی بنویسد و انها را تجزیه و تحلیل نماید و پیشنهادهای تازه ای برای رفع مشکلات اقتصادی مؤسسه و سازمان های مختلف ارائه دهند.  و همچنین می توانند در بخش های مختلف وزارت اقتصاد مثل بخش مالیات ، وزارت صنایع ريال سازمان برنامه بودجه، بانک مرکزی و مرکز آمار و فعالیت کنند. در ضمن از انجایی که دانشجویا رشته اقتصاد ذهنی باز و تحلیل گر دارند می توانند در هر عرصه شغلی موفق باشند.

ترجمه متون اقتصادی

ترجمه متون اقتصادی

برای ترجمه متون اقتصادی، مترجم باید با رشته اقتصاد آشنا باشد و از همان ابتدا کلمات کلیدی را برا یخود مشخص نماید تا مضمون اصلی را درک کند. در ترجمه متون اقتصادی ، مترجم باید معنا را با وضوح انتقال دهد  باید به این فکر کند که چه کسانی قرار است متن ترجمه شده را مطالعه نمایند. برای آزمایش ترجمه متون اقتصادی باید با زبان مبدأ مقایسه شود،درک مطلب بررسی شود .اگر ترجمه با دقت کامل انجام شود متن با کیفیتی ارائه خواهد شد.

 

 

 

 

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.