نمونه ترجمه متن حسابداری

نمونه ترجمه متن حسابداری

 ترجمه متن حسابداری

تحقیق کیفی در مورد مدیریت حسابداری : دستاوردها و پتانسیل ها

مقدمه:

این بخش یک دید کلی از (1) منطق تحقیق کیفی در مدیریت حسابداری، (2) چگونه تحقیق کیفی در خدمت توسعه تئوری است، (3) هدایت قوانین برای تحقیقات کیفی، (4) مشکلات بازتاب داده شده در مطالعات کیفی کنونی، و (5) پتانسیل های آینده برای تلاش های تحقیقات کیفی را فراهم می کند. هدف این بخش ایجاد یک درک از تحقیق کیفی است که خواننده را قادر می سازد اهداف علمی و اهمیت نظری مطالعات موردی را درک کنند. اما، همچنین خواننده را مجهز به یک لنز مهم می کند که از طریق آن مشکلات تئوری و ضعف های شناختی این مطالعات را می تواند مشاهده کند. یک پایه از ارزیابی مطالعات کیفی و مراحل طراحی، اجرا و گزارش یک مطالعه کیفی در مدیریت حسابداری را فراهم می کند. این بخش با مشخص کردن نیازهای تحقیقات کنونی و راه های وسیع تحقیقات که خواننده ممکن است در آینده استفاده کند، به اتمام می رسد.

ترجمه متن حسابداری

چرا ما به تحقیق کیفی در مدیریت حسابداری نیاز داریم؟

تحقیق کیفی یک امر وقت گیر و بی نظم است. هر فرد تحصیل کرده ای که درگیر به وجود آوردن یک مطالعه موردی باشد، احتمالا به این مشکلات بر خواهد خورد: تشخیص تئوری های مربوط، تشکیل اهداف تحقیق، دسترسی، یافتن افراد کلیدی، دسترسی به اسناد، مشاهده بدون تخریب، نتیجه گیری از اطلاعات، گمراه شدن با ترجمه های گمراه کننده، تلاش برای یافتن حس تئوری، و نوشتن بحثی که نه تنها جدید و جذاب باشد، بلکه معتبر نیز باشد. پس از ساعت ها تلاش در این زمینه، و ساعت های بی شمار در مقابل صفحه کامپیوتر، فرد دانش پژوه در رشته مدیریت حسابداری کیفی به طور اجتناب ناپذیر با یک سوال تقریبا وجودی و سخت مواجه است- که ایا تحقیق کیفی در مدیریت حسابداری حقیقتا اهمیت دارد؟

ترجمه متن حسابداری

به سه دلیل کلیدی اهمیت دارد. اول، تحقیق کیفی ما را از یک دید تابعی و باریک از مفهوم مدیریت حسابداری فراتر برده، که من در اینجا آن را دید کتابی می نامم. دوم، تحقیق کیفی از ما در مقابل یک استعمار علمی که مدیریت حسابداری را به یک موضوع فقط یک انتخاب اقتصادی نزول می دهد، محافظت می کند؛ که این را دید اقتصادی می نامم. سوم، تحقیق کیفی به طور انتقادی نسخه های هتجاری را برای توسعه مدیریت حسابداری بررسی می کند، که به عنوان دید مشاوره معرفی می شود. با تحقیق کیفی، منظور ما نوعا تحقیق موردی است که متکی بر داده های کاربردی غنی جمع اوری شده از یک سازمان هدف واحد و یا یک تعداد انگشت شماری از سازمان های موردی است و بر اساس تعاریف ارزشمند تئوری تلاش می کند. تحقیق کیفی از چندین منبع شواهد نظیر مصاحبه ها، اسناد و متون دیگر و همچنین مشاهده شرکت کنندگان در سایت تحقیق استفاده می کند. در زیر ما در مورد دستاوردهای تحقیق کیفی در مورد حفظ مفهوم مدیریت حسابداری از قاطی شدن با سه دیدگاه بالا و پیش بردن دانش و درک ما در این زمینه از تحقیقات بحث می کنیم.

نمونه ترجمه متن حسابداری

فراتر از دید کتابی

در دید کتابی، مدیریت حسابداری یک تکنولوژی کاربردی است- یک مجموعه از ابزارهای کاربردی که افراد کاربردی در موقعیت های کاربردی به کار می گیرند، به ویژه هنگامی که آنها فکر تجارت و پول در سر دارند. تخصیص هزینه ها، تحلیل سوددهی گزینه های ممکن، ارزیابی های سرمایه گزاری بلند مدت، روش های بودجه بندی سنتی و اندازه گیری های عملکرد غیر مالی در هر روز از زندگی سازمان ها نیاز به مدیریت دارند. با به کارگیری ابزارهای مدیریت حسابداری ، این زندگی هرروزه ساختاربندی شده تر و سیستماتیک تر می شود. فعالیت های مدیریتی فراتر از اعتقاد و احساس شخصی انجام می شود و بر اساس حدس و گمان صرف، هوا و هوس و شهود نمی باشد. با کمک ابزارهای مدیریت حسابداری، سازمان ها قبل از اقدام فکر می کنند. و تحت کنترل سازمان یافته می مانند و به طور راسخ در مسیر طراحی شده باقی می مانند.

ترجمه متن حسابداری

مفروضات زیادی تحت دید کتابی هستند. سازمان فرض می شود که قادر به جای دادن خود در یک محیط و تشخیص مرزهای خود به عنوان یک نهاد مستقل باشد. ترجیحات خود را می داند، و ماموران-مدیران مسئولیت پذیر را به کار بندد. اهداف مشخصی دارد، که اعضای آن روی آنها توافق وسیعی دارند. آینده خود را با دقت برنامه ریزی می کند قبل از اقدامی انجام دهد، به دنبال داده های مهم و اطلاعات پردازش شده است. هنگامی که سازمان وارد عمل می شود، این اقدام با بازرسی های روتین، مستندسازی و پیگیری همراه است. ازاینرو، سازمان دو مشکل مهم در حال حاضر دارد. اولین مشکل تصمیم گیری منطقی است- چگونگی انتخاب بهترین اقدام ممکن به عنوان نتیجه ی یک مراتب منطقی از رویدادهایی که به عنوان فرایند تصمیم گیری می شناسیم. دومین مشکل کنترل منطقی است- چکونگی به کارگیری تصمیمات و هدایت سازمان مقایسه خروجی های مشخص با اهداف مشخص.

مدیریت حسابداری، به عنوان یک تکنولوژی تابعی که به مدیران کمک می کند، با هر دوی این مشکلات مرتبط است. به تصمیم گیری منطقی با فراهم کردن اطلاعات کمی، تحلیل اقتصادی و ارزیابی مالی کمک می کند که از انتخاب های آکاهانه حمایت میکند. به کنترل منطقی با اندازه گیری و  بررسی فرایندهای سازمان به سوی اهداف مالی و غیر مالی، و اجازه دادن به مدیریت با استثناها، که اقدامات اصلاحی سریع را در بر می گیرد، کمک می کند. به طور خلاصه، مدیریت حسابداری به عنوان یک رسانه کاربردی مشاهده می شود که اهداف مدیریت منطقی را ارائه می دهد.  یک ابزار تکنیکی خنثی و انعطاف پذیر یا سیستم رسمی است که می تواند یه اهداف کاربردی کاربرانش مدوله شود.ترجمه مقاله حسابداری میباشد.

نمونه ترجمه متن حسابداری

یک فرد آرزو دارد که زندگی هرروزه سازمانی قابل پیش بینی تر باشد! به هر حال، چنانچه تحقیق کیفی در مدیریت حسابداری به ما مرتبا یادآوری می کند که واقعیت سازمانی با قوانین ساده هستی شناختی ضمنی دید کتابی مطابقت ندارد. هنگامی که ما به یک سازمان واقعی وارد می شویم، و به ویژه یک بنگاه کسب و کار واقعی، خیلی زود در خواهیم یافت که از مفاهیم جالب آموزنده دید کتابی بسیار دور هستیم. سازمان در محیط های نهادینه شده و رقابتی متعددی فعالیت می کند. با تقاضاهای پیچیده ای مواجه می شود. گاهی مواقع سازمان به اندازه کافی قدرتمند است که محیط خود را مهندسی و طراحی کند. برای مثال، یک شرکت بزرگ چند ملیتی بسیار دور از یک شرکت تطابق پذیر غیر فعال است که از محیط اطراف تحت تاثیر قرار گیرد. مرزهای بسیاری از سازمان ها مبهم هستند، مخصوصا در اقتصاد شبکه ای زمان ما. مشارکت نیروهای سازمانی سیال است. نیروهای سازمانی و ائتلاف های مختلف درون شرکت ممکن است اهداف متقابلی داشته باشند. غالبا سازمان قبل از انجام عملی تفکر می کند؛ هزینه توقف برای فکر کردن منافع برنامه ریزی و تصمیم گیری منطقی را نسبت به عملیات عجولانه بالاتر می برد، بدون تجزیه تحلیل های از کار افتادن ممکن است نیاز باشد که تعهد عوامل کلیدی سازمان حفظ شود. به طور جایگزین، سازمان ممکن است در جهت پیدا کردن ترجیحات خود عمل کند، برای دانستن اینکه در واقع در یک موقعیت پویا و مبهم دنبال چه چیزی است تلاش کند.

فرایندهای تصمیم گیری به ندرت منطقی و خطی هستند. بلکه بسته های پیچیده به هم پیوسته هستند، رویدادهای همراه با هم که به طور پشت سر هم قرار می گیرند. شامل عملگرهای زیادی می شوند که عقاید، علایق، سوگیری ها، برنامه های پنهان، و صلاحیت های متضادی را ارائه می کنند. تصمیم گیری غالبا مورد تداخل قرار می گیرد، دچار حاشیه می شود، تغییر می کند، از نو شروع می شود، و یا با جریانی از ملاحظات ضروری دیگری ترکیب می شود. به هرحال، کنترل منطقی- در آزمایش تجربی نزدیک تر- نیز همچنان یک وهم است. آنچه که تصمیم رسمی درجهت عملیات کابردی واقعی پیشنهاد می کند، نمی تواند با دقت بیان شود. اهداف تقریبات غیر کاملی از آنچه سازمان ها در صدد دست یابی هستند می باشند و در جهات مختلفی از سوی نیروهای محلی دارای سوگیری تغییر می کنند.

ترجمه متن حسابداری

در ترجمه تخصصی باید دقت و سرعت به خرج داده شود.

متعاقبا، آنها که دنبال درک عمیق تری از مفهوم مدیریت حسابداری از راه دور هستند، در حالی که از نیاز به درگیری مستقیم با تمرینات کسب و کار دوری می کنند، می توانند از ادبیات تحقیقات کیفی و مثال های مستندسازی شده آن بسیار بیاموزند. مدیریت حسابداری یک بسته از ابزارهای تکنیک های عملیاتی و سیستم های طبیعی برای کمک رساندن یه انتخاب و کنترل منطقی نیست. بلکه، یک مجموعه از تمرینات محاسباتی است که به طور انتخابی در راه های متنوع و عجیبی استفاده می شوند، با نیروهای متعددی درون یک طیف وسیع از فرایندها و موقعیت های سازمانی. برای مثال، به جای ارائه تصمیمات داخلی و نیازهای کنترل، اعداد و ارقام ایجاد شده توسط حسابداران مدیریت ممکن است فقط برای اهداف نمایشی استفاده شود، ایجاد یک تصویر به روز کارهای مدیریتی. یا ممکن است به عنوان جیگزینی برای اقدامات استفاده شوند، برای متقاعد کردن بخش های خارجی به اعتقاد به اینکه انتقال بزرگی در واقع در حال وقوع است. علاوه بر این، تحقیق کیفی آشکار کرده که اطلاعات هزینه ممکن است برای کسب یک موقعیت مذاکره بهتر با یک شریک عرضه کننده استفاده شود. هنگامی که اطلاعات هزینه در بی نظمی یک فرایند تصمیم گیری استفاده شود، معمولا توسط عوامل کلیدی برای ارائه خروجی های کاربردی دست کاری می شود. گروه های متخصص رقیب درون یک شرکت می توانند از اطلاعات مدیریت حسابداری برای کسب موقعیت بالاتر در رقابت های داخلی برای قدرت و منابع استفاده کنند. محاسبات سرمایه گذاری ممکن است برای مشروع کردن یک تصمیم سرمایه گذاری بزرگ که که عجولانه گرفته شده استفاده می شود، بر پایه ملاحظات ذهنی ولی استراتژیک. یک حرکت بازار جسورانه، تیری در تاریکی، ممکن است پس از توجیه با آمار و ارقام حسابداری مدیریت به مانند یک تصمیم تحلیل شده دقیق از پیش برنامه ریزی شده، باشد. بودجه و اندازه گیری عملکرد میتواند پیامدهای ناخواسته داشته باشد اگر آنها اشتباه گرفته شوند، موفق به بازتاب مقاصد واقعی نشوند، در معرض بازی هایی قرار گیرند، و یا به عمد دستکاری شوند. و افراد حرفه ای حسابداری مدیریت می توانند بسیاری از نقش های مختلف را ایفا کنند – آنها همیشه خسته کننده “شمارنده لوبیا” نیستند و ممکن است تبدیل به عوامل قدرتمند از تغییر استراتژیک شوند.ترجمه متن و مقاله بسیار کاربردی میباشد.

ترجمه متن حسابداری

بنابراین، تحقیق کیفی در خدمت یک هدف مهم آموزشی و تربیتی با ارائه یک چشم انداز عمیق تر به موضوع حسابداری مدیریت است. فراتر از ایده آل های کتابی به افشای حسابداری مدیریت به عنوان یک عمل ناقص می پردازد، که در انواع روش های مختلف برای تبدیل شدن به واقعیت سازمانی استفاده می شود.

یک وزنه تعادل در دید اقتصادی

دیدگاه کتابی آموزشی و عملی بیشتر از سنت نظری بر اساسی دید اقتصادی وام گرفته است – یک چشم انداز که بر جریان های مهم تحقیق آکادمیک در حسابداری مدیریت غالب است. با ریشه های آن در اقتصاد نئوکلاسیک و به طور خاص نظریه اقتصاد خرد از شرکت، دید اقتصادی یک دیدگاه تحقیقات تحلیلی قدرتمند ارائه می دهد. قدرت این چارچوب در وضوح مفهومی، خست و ظرافت آن، و همچنین شخصیت جهانی آن نهفته است. در تلاش برای توضیح حسابداری مدیریت به صورت انتزاعی و اغلب مدل سازی ریاضی که مخالف محدودیت های زمان و مکان است، می باشد. این دیدگاه در نتیجه، یک نظریه عمومی ارائه می دهد. ترجمه مقاله انگلیسی بخشی از هویت ماست.

نمونه ترجمه متن حسابداری

با این چشم انداز، شرکت یک موجودیت تولیدگر انتزاعی است، یک جعبه سیاه که در آن عوامل ورودی به طور کارآمد به یک خروجی برای به حداکثر رساندن سود تبدیل می شوند. حسابداری مدیریت به عنوان یک ابزار منطقی از عوامل اقتصادی مشتاق شرکت، که تحت شرایط کمبود منابع موجود و هزینه های فرصت عمل می کنند، دیده می شود. این عوامل دارای مهارت های محاسباتی قابل توجه هستند و از آنها برای به حداکثر رساندن کاربری خود استفاده می کنند. آنها در بسیاری از بازارهای مختلف که تمایل دارند، حداقل در دراز مدت، به سمت تعادل کار می کنند، و آنها می توانند اطلاعات قابل اعتماد در مورد قیمت بازار به دست آورند. ترجیحات و الویت های این عوامل به صورت برونزا داده شده و شناخته می شوند. از این رو، حسابداری مدیریت با تصمیم گیری نهایی همراه می شود، یعنی به وزن بی طرف مطلوبیت نهایی در برابر هزینه نهایی. علاوه بر این، روابط بین این عوامل منطقی در درجه اول معاملاتی می باشد ، اما این معاملات هزینه ای دارد. اخیرا، دید اقتصادی بر مفاهیم اصلی، عوامل، قرارداد ها، خطر اخلاقی و اطلاعات نامتقارن وارد شده و به تجزیه و تحلیل تکنیک های حسابداری مدیریت و مشوق های اقتصادی برای کنترل منطقی از تعهدات اقتصادی کشیده شده است.

در تحقیقات حسابداری مدیریت، شایستگی از نظر اقتصاد و تاثیر قابل توجهی آن در سنت نظری آمریکای شمالی، غیر قابل انکار است. که به ما اجازه تجزیه و تحلیل مشکلات کنترل سازمانی، یعنی مشکلات ارزیابی عملکرد بازیگران مختلف و تلاش مشوق های مناسب برای اندازه گیری عملکرد را می دهد. با این حال، محدودیت های دید اقتصادی تا حدودی امپریالیستی باید به رسمیت شناخته شود. ما باید از محدود شدن در پارادایم نظری و یک تغییر زودرس به آنچه که توماس کوهن علوم طبیعی نامیده، اجتناب کنیم. در اینجا، تحقیق کیفی نقش قابل توجهی ارائه کرده است. به عبارت ساده، می توان ادعا کرد که سنت عمدتا اروپایی تحقیقات کیفی حسابداری مدیریت به عنوان یک وزنه تعادل لازم برای تحت تاثیر قرار دادن نظری آمریکای شمالی عمل می کند، برای حفظ هر دو پلورالیسم نظری و روش شناختی. ترجمه متون و مقالات انگلیسی اروپایی .

دستاوردهای تحقیق کیفی دو بخش هستند. اول، آن است که مفهوم اقتصاددان از سازمان را به عنوان یک “جعبه سیاه” رد کرده است. پس از آن، نظریه اقتصاد خرد “شرکت” هرگز به عنوان توصیف دقیقی از آنچه در داخل شرکت اتفاق می افتد، در نظر گرفته نشده بود. تئوری شرکت، عوامل منطقی و مارژینالیسم آن، به معنای این بود که یک بلوک ساختمان در یک نظریه بسیار گسترده تر اقتصاد کلان، نظریه کلی تعادل بازار، برای توضیح کلاس های گسترده ای از پدیده های اقتصادی طراحی شده است. “شرکت” به عنوان یک شرکت نظری ساخته شد – این هرگز به معنای این نبود که شرکتی تجربی را به تصویر بکشد. تحقیقات حسابداری مدیریت کیفی به “جعبه سیاه” اقتصاددانان نفوذ کرده، به دنبال چگونگی و چرایی از امور سازمانی بودند، و بازیگران کلیشه ای و معاملات اقتصادی تلطیف آنها را که در دید اقتصادی است، دور انداختند.

نمونه ترجمه متن حسابداری

مطالعات کیفی اینکه چگونه ابزار حسابداری مدیریت با فرایندهای سیاسی پیچیده آمیخته شده، که در آن توزیع قدرت سازمانی نقش محوری دارد، ثبت کرده اند. آنها نشان داده اند که چگونه روش های بودجه بندی تقسیم بندی سازمانی و تنش را معرفی می کنند. آنها نشان دادند که چگونه اندازه گیری حسابداری ایجاد فضاهای انضباطی برای حیات اقتصادی می کند. آنها ارزش آیینی و نمادین از کنترل های مالی در فرهنگ غالب تبدیل یک سازمان را شناسایی کرده اند. آنها شرح داده اند که چگونه بحث حسابداری مدیریت می با دیگر اشکال دانش سازمانی و مدیریتی در هم تنیده می شود. آنها عادت و نهادینه را از تکنیک های مدیریت حسابداری رده خارج شناسایی کرده اند. آنها به ما یادآوری کرده اند که حسابداری مدیریت می تواند مترادف با بهره برداری باشد. ترجمه مقاله

اما مهمترین پیام این تحقیقات کیفی این است که حسابداری مدیریت هیچ تک واقعیت اقتصادی را منعکس نمی کند. و آن نتیجه منفعل شرایط اقتصادی نیست. این یک پدیده ساختاری فعال است. با حسابداری مدیریت، ما واقعیت را می سازیم (Hopwood، 1986، 1983). محاسبات حسابداری مدیریت در ارتباط با موضوعات خاصی ایجاد فوریت می کند در حالی که ما بقی موضوعات را به حاشیه رانده و یا بی اعتبار می کند. آنها طرح های سازمانی را به طرح های از پیش تعریف شده هدایت می کنند. اندازه گیری ها تعیین می کنند که چه چیزهایی مورد توجه مدیریت هستند، وهمچنین ایجاد یک دید خاص درون سازمان می کنند. به عنوان مثال، هزینه و سود سفارش و فعالیت پارتیشن را تعیین می کند، در نتیجه شکل دادن به درک عوامل از چگونگی عملیات ها ساخته می شوند و اینکه چگونه عناصر مختلف به هم پیوسته هستند. حسابداری مدیریت همچنین انطباق در این برداشت ها توسط، به عنوان مثال استانداردسازی قالبهای گزارش را حفظ می کند. ترجمه تخصصی

دوم، تحقیق کیفی نشان داده است که ما به بیش از یک “نظریه عمومی” بر اساس تجزیه و تحلیل اقتصادی نیاز داریم، اگر می خواهیم پدیده های حسابداری مدیریت را درک کنیم. جهان شمولی دید اقتصادی باید با یک فلسفه اساسا متفاوت از آنچه به عنوان “تئوری” مشروع در تحقیقات حسابداری مدیریت است، تکمیل شود. در تحقیق کیفی، “تئوری” در درجه اول شرح و توضیح محلی و همچنین یک پدیده زمانی است. این یک هستی شناسی مختلف و یک معرفت شناسی متفاوت را نشان می دهد. “تئوری” از یک مفهوم محلی به وجود آمده و توسط ویژگی های خاص (در فضا و زمان) از این چارچوب محدود شده است. قرار نیست که یک ساختار معتبر جهانی، قابل تعمیم به یک مفهوم آماری از یک نمونه به جمعیت بیشتری، در سراسر طیف گسترده ای از زمینه های تجربی، از یک مکان به مکان دیگر باشد. و نیز قرار نیست ساخت و ساز ابدی که شرکت را در برابر نابسامانی های زمان نگاه می دارد، باشد. در عوض، نظریه هایی که متولد می شوند، طول عمر دارند و می میرند.

نمونه ترجمه متن حسابداری

مطالعات کیفی را می توان با معرفی حسابداری مدیریت به عنوان یک پدیده مستقل از متن اعتبار بخشید. به طور تجربی، حسابداری مدیریت مجموعه ای همگن از شیوه محاسبات نیست، اما بسیار محتمل و به لحاظ موقعیتی خاص است. علاوه بر این، تحقیقات کیفی شواهدی فراهم می کنند که حسابداری مدیریت پویا و یک پدیده اجتماعی سازمانی تعبیه شده است. عوامل سازمانی به طور مداوم دوباره حسابداری مدیریت را در شرایط خاص تفسیر می کنند، با ایجاد معانی ذهنی در اطراف اشکال خاص حسابرسی و کنترل رسمی. بنابراین، ساخت مشترک این واقعیت، که بعدها ممکن است عینیت یابد، در یک حالت ثابت از شار است. ابزار های حسابداری مدیریت پایدار و ثابت نیستند، اما غالبا پیچیده، موقت و شکننده هستند.

نمونه ترجمه متن حسابداری

این به این معنا نیست، با این حال، قواعد، تشابه و گرایش های کلی بین پدیده های حسابداری مدیریت نمی تواند در سراسر زمینه ها مشاهده شود. حسابداری مدیریت “مورد به مورد،” صورت خارجی به خود نمیگیرد، به عنوان یک پدیده کاملا منحصر به فرد، جدا شده و مفهوم منحصر به فرد است، چنانچه با مورد و مطالعات کیفی نشان داده شده است (Kakkuri-Knuuttila و همکاران، 2008). اما بررسی تحقیق کیفی ما بر خلاف تعمیم فراگیر در سراسر زمینه هشدار می دهد. چنین نظریه های “عمومی” ای، در حالی که به صورت تجربی در سراسر یک جمعیت بزرگ سازمان ها حمایت می شوند، غیر جالب و خالی در محتوای اساسی هستند. چنین نظریه هایی “عمومی” هستند زیرا آنها اطلاعات بسیار کمی به ما می گویند.

پرداختن به مشکلات دید مشاوره

دیدگاه عملگرایانه در حسابداری مدیریت با آنچه به طور گسترده می تواند به عنوان صنعت مشاوره توصیف می شود ارائه شده است. این مهم است که اذعان شود که منافع تجاری در اینجا به بازی گرفته می شوند، در یک بازار که در آن سود مالی قابل توجهی می تواند تحقق یابد. سازمان های مشاوره، شرکت های حسابداری چند ملیتی، نهادهای آموزشی با جهت گیری مشاوره و دانشگاهیان معتبر به عنوان مشاوران پاره وقت تامین کننده محصولات مدیریت مترقی عمل می کنند. در میان دیگر محصولات ارائه شده، این سازمان ها حسابداری مدیریت در کارنامه خود ” بسته های راه حل” به روز را دارند(جکسون، 2001؛ کلگ و پالمر، 1996). آنها نسخه های قانع کننده فصیح و از نظر منطقی جذاب را از آنچه که باید انجام شود  با فن آوری های حسابداری مدیریت جدید تجویز می کنند. چنین گزاره های هنجاری باید، به هر حال، از یافته های تحقیقات علمی در مورد نحوه حسابداری مدیریت که به عنوان یک پدیده تجربی به نظر می رسد جدا نگهداری شود.ترجمه متن

دیدگاه مشاوره حسابداری مدیریت در یک فرهنگ لغت اصلاح و بهبود همراه با نمونه های گویا ترسیم می شود، اظهار مقامات برجسته و اسناد انتخابی داستان های موفقیت است. در اغلب موارد، روش های حسابداری مدیریت موجود به عنوان چیزی ارتدوکس و ناکافی به تصویر کشیده می شود که اساسا مورد پرسش قرار گرفته و اصلاح شده است. به عنوان مثال، هزینه یابی مبتنی بر فعالیت به عنوان یک درمان برای مشکلات تخصیص سربار متعارف پیشرفته کرده است. یا یک مجموعه جمع و جور تر از چهره های کلیدی به عنوان یک راه حل برای مشکلات شناخته شده فعلی، روال بودجه بندی های بوروکراتیک به بازار عرضه شده است. همچنین، یک روش حسابداری مدیریت “جدید” ممکن است به عنوان یک پاسخ به نگرانی های گسترده تر مدیریتی قرار داده شود، فقط به عنوان کارت امتیازی متوازن، برای مثال، به عنوان وسیله ای برای ترجمه برنامه های استراتژیک سازمان به اقدامات ریشه ای عملیاتی ارائه شده است. از این رو، در دید مشاوره، حسابداری مدیریت فن آوری های عملی است که باید کاملا اصلاح شود.

تحقیق کیفی ریشه های خارجی و شالوده گفتمانی از شیوه های حسابداری مدیریت سازمانی را ترسیم کرده است. دستورهای به ظاهر فنی و بی طرف برای اصلاحات حسابداری مدیریت را با برنامه های اجتماعی بسیار گسترده تر از کارایی و عقلانی به هم مرتبط است. این به ما در اینجا تصویر بزرگی را یادآوری می کند؛ ما باید از آرمان های غالبا پنهان اجتماعی و آرمان های سیاسی که در آن دید مشاوره نقش ایفا می کند، آگاه باشیم (میلر و اولری، 1994، 1987؛ Bhimani، 1993). اما شاید مهم ترین سهم تحقیق کیفی این است نسخه های دیدگاه مشاوره را به چالش می کشد. که طرح های هنجاری تحت بررسی انتقادی و فشرده، در تنظیمات مختلف تجربی را به ارمغان آورد. فعالیت های آنها در سازمان واقعی و در داخل زمینه های ساختاری اجتماعی و پیچیده که در آن فن آوری حسابداری مدیریت “جدید” اجرا می شوند، مشاهده شده است. به نظر می رسد که این زمینه های زندگی واقعی – که در آن حسابداری مدیریت دوباره طراحی شده است، تکنیک های “جدید” راه اندازی شده و مزایای محاسبات جدید باید تحقق یافته- دور از شرایط ایده آلی که در دید مشاوره ای فرض شده اند، حذف شده اند. در واقع، تغییر حسابداری مدیریت به آرامی پیشرفت می کند. تغییرهای غیر منتظره خواهد داشت وعواقب ناخواسته ایجاد خواهد کرد. همچنین تغییر حسابداری مدیریت به نظر می رسد از نظر محتوا محدود است. موفقیت در یک تنظیم نمی تواند به راحتی در تنظیم دیگر تکرار شود.

نمونه ترجمه متن حسابداری

تغییر حسابداری مدیریت کوچکتر و کمتر قابل توجه از دید مشاوره نشان داده شده است. در بررسی دقیق تر، برخی از سازمان ها اجرای تکنیک و محاسبات “جدید” را تنها اصلاحات حاشیه ای در شیوه های خود ساخته اند و یا تنها به تغییرات محلی و ایزوله شده دست یافته اند (به عنوان مثال، جایی که در آن تنها یک واحد کوچک در یک سازمان بزرگ موفق در اجرای هزینه یابی ABC می شود). همچنین، تغییر ممکن است در سطح قصد مدیریت ارشد باقی بماند، و یا مردم در مرکز شرکت ها و حاشیه سازمانی ممکن است برداشت های مختلفی از سرعت و تاثیر تغییرات داشته باشند. بسیاری از موانع تغییر شناسایی شده اند، اعم از طبقه بندی غالب روال حسابداری و فقدان سیستم های داده ها در حمایت در مقابل مقاومت کارکنان در رده های پایین تر از سازمان در برابر تغییر.

مقاومت در برابر تغییر به عنوان یک مانع قابل توجهی در به اجرا درآوردن فن آوری های حسابداری مدیریت جدید شناخته شده است. مقاومت می تواند به اشکال آشکار و بیان باشد، و یا می تواند در سطح عملکرد سازمانی ساکن – در سکوت، شیوه های ظریف تر بدون انطباق باشد. اندازه گیری های جدید ممکن است توسط یک گروه متخصص سرکش که نگران نقض حقوق تصمیم خود هستند، رد شود. یا، کارت امتیازی متوازن، برای مثال، می تواند با فقدان طولانی مدت از تعهد واقعی سازمانی به حاشیه رانده شود، زمانی که اعضای سازمان از چشم انداز های نظارت دقیق می ترسند، و تیلوریسم جدید تحت فشار قرار دادند، در اندازه گیری های غیر مالی خود از فرایند زمانی. به طور کلی، تحقیق کیفی به درک ما از تغییر حسابداری مدیریت به عنوان یک فرایند خطرناک و غیر خطی کمک می کند (باکستر و چاو، 2003؛ آندون و همکاران، 2007.) که در آن موفقیت یک مفهوم قابل بحث و نسبی است. تغییرات بیشتر در حسابداری مدیریت می بایست با ثبات آن در تضاد باشد. یک طرح جدید می تواند دچار مشکل شود، در آینده در نهایت به وقفه مبتلا شود. بقایای یک فن آوری قدیمی، پس از یک دوره توقف طولانی، می تواند دوباره کشف و مورد استفاده مجدد قرار گیرد(Vaivio، 1999b). عوامل کلیدی ممکن است سازمان را ترک کنند، و شور و گرمی تغییر را با خود ببرند. تغییر متمرکز است تحت اصلاحات جامع تر خاموش می شود.

علاوه بر این، بررسی انتقادی اجرای تکنیک های حسابداری مدیریت جدید، تحقیق کیفی مشکلات اساسی تر را با دید مشاوره کشف کرده است. روی هم رفته، مطالعات کیفی ما را به نفوذ همگن از نسخه های هنجاری هشدار داده اند. در حالی که نشان دادن و توضیح اتخاذ راه حل حسابداری مدیریت به روز، تحقیق کیفی گرایش به سمت یکنواختی در عمل معاصر را نشان داده است. با پذیرفتن “بسته های راه حل ” سازمان ها خود را آسیب پذیر می سازند. اول، سوال برانگیز است که آیا طرح پیشنهادی و قالب مزیت رقابتی ای ارائه می کند از آنجا که این راه حل به طور آزادانه در بازار موجود است. دوم، و مهمتر از آن، یک راه حل بسته بندی همچنین شامل یک تعریف از آنچه اصلاح میشود می باشد، یعنی یک مشکل بسته بندی را نشان می دهد. از این رو، سازمان های اتخاذ کننده ممکن است به سمت سازشکاری تمایل یابند چنانچه درک خود را از آنچه به عنوان یک نگرانی فوری مدیریتی به شمار می رود همگن تر می شود. اما کمبود حسابداری هزینه، و یا عیوب ارزیابی عملکرد، واقعا مهم ترین مسائل سازمان هستند؟ و یا مسائل حاد تر بقای شرکت را تهدید می کند؟  استاندارد کردن دیدگاه  در درون یک صنعت ممکن است این فرصت را به تازه واردها بدهد که آن ساختار را بر پایه ابداعات مدیریتی خود ساخته مدیریت کنند.

نمونه ترجمه متن حسابداری

تحقیق کیفی و توسعه تئوری

پس از بیان دستاوردهای پژوهش کیفی، ما در حال حاضر به پایه معرفت شناختی آن و توجیه روش آن می پردازیم. چگونه تحقیق کیفی به توسعه یک بدنه نظری دانش در حسابداری مدیریت کمک می کند؟ و ما چگونه می توانیم انواع مختلف مطالعات کیفی در این شرایط را تشخیص دهیم؟ البته، مطالعات کیفی را می توان از راه های مختلفی طبقه بندی کرد. به عنوان مثال، ما می توانیم بین مطالعات توصیفی، گویا، تجربی، اکتشافی و توضیحی تمایز قائل شویم. روش دیگر، کیتینگ (1995) یک چارچوب ارائه می دهد که مطالعات موردی و زممینه ای را با توجه به اهداف متفاوت نظری شان طبقه بندی می کند. که این بر پایه مفهوم “حوزه پژوهش” می باشد، یعنی آنچه که یافته های یک مطالعه در مفاهیم نظری ارائه می دهد. کیتینگ بین تئوری کشف، تئوری اصلاح و مطالعات رد نظریه تفاوت قائل است.

یک مطالعه کیفی با هدف کشف نظریه را می توان با کشف یک سرزمین ناشناخته مقایسه کرد. تصاویر یک ماجراجو قرن هجدهم، که به آب های ناشناخته سفر کرده، بعد از بازگشت به انجمن سلطنتی، اولین مشاهده از خزندگان ناشناخته و گیاهان عجیب و غریب را گزارش می دهد، که هدف های این سبک از مطالعه موردی یا زمینه ای را نشان می دهد. پژوهش به دنبال توضیح یک پدیده جدید مورد علاقه است، که مرزهای آن ممکن است مبهم باشد و تنها الگوهای ابتدایی می تواند تشخیص داده شود. این مطالعه ممکن است یک توضیح آشکار و غنی و اولین نقشه برداری از پدیده پژوهش باشد، با توضیح کمی از ارتباط آن با دیگر پدیده های شناخته شده و یا از مکانیسم های خاص تر در درون آن. آنجا که نظریه قبل کمی وجود دارد، مطالعات اکتشافی منجر به تئوری های اولیه ای می شوند که از مشاهدات تجربی پدیدار می شوند.

ترجمه متن حسابداری

به عنوان مثال، کاربرد جدیدی از یک تکنیک حسابداری مدیریت، می گوید که یک سیستم هزینه یابی هدف، در یک محیط سازمانی و فرهنگی مطالعه می شود، که ارتباط کمی با هر شیوه های حسابداری مدیریت دارد. این نوع مطالعه منجر به تفسیر اولیه چگونگی شکل گیری و رفتار پدیده مورد علاقه می شود. مجموعه ای از مفاهیم و توصیف مطلع ، و یا شاید پیشرفت فرضیه رسمی تر از ارتباطات علی به

نمونه ترجمه متن حسابداری

وجود می آورد. یا ممکن است  روایت روشن و به خوبی مستند شده ای که درک ما از پدیده مورد مطالعه را افزایش می دهد تولید کند. یافته های مطالعات کشف نظریه می توانند به عنوان اولین ساختارها در تحقیقات بیشتر، مانند مطالعات کیفی متمرکزتر، و یا مطالعات نظرسنجی که آزمایش اعتبار فرضیه های اولیه در سراسر جمعیت بزرگتر را انجام می دهند، استفاده شوند.

بسیاری دیگر از مطالعات حسابداری مدیریت کیفی به دنبال پالایش نظریه هستند. در حالی که مطالعات کشف تئوری از یک نقطه شروع نظری محدود ادامه می یابند و در زمینه اطلاعات بر ظهور بینش ها تکیه می کنند، مطالعات پالایش نظریه با تمرکز نظری روشن و عینی شروع می شود. در یک مورد، قبل از ورود به زمینه، محقق تصمیم خود را گرفته که کدام “عینک” تئوری در مشاهده پدیده مورد علاقه را بپوشد. این بدان معنی نیست، به هر حال، که مشاهدات تجربی محدود به یک چارچوب مشخص هستند. تئوری از طریق تفاسیر تجربی جدید توسعه می یابد. برخی از عناصر نظری تایید و تقویت می شوند. عناصر دیگر با وضوح بیشتری مشخص می شوند. در نتیجه، این پالایش تجربی تئوری ممکن است تا حدی بازسازی شود، چنانچه ساختار مناسب تر جایگزین ساختارهای با قدرت توضیحی کمتر شوند.

ترجمه متن حسابداری

تفسیر

سوم، یک مطالعه کیفی موفق در حسابداری مدیریت را می توان با تفسیرهای نظری محوری که تولید میکند، متمایز کرد. این تحقیقات باید فرآیندهای سازمانی جالب را که با یک پدیده خاص حسابداری مدیریت در هم پیچیده اند کشف کنند. اغلب، آن را به یک زنجیره ای از حوادث به هم پیوسته مستندسازی می کنند، و معانی متعدد و تغییریافته که عوامل مختلف را برای استفاده از حسابداری مدیریت در زمینه های خاص اتخاذ می کنند.ترجمه مقاله بسیار ضروری میباشد.

ترجمه متن حسابداری

حتی بعد از همه این کار تجربی برای کشف “واقعیت” تحت بررسی، مطالعه هنوز هم تنها نیمی از راه برای تکمیل شدن است. آنچه باقی می ماند این است که به توده های آگاهی معنای نظری بدهیم، شاید حتی هیجان، شواهد از مطالعه موردی یا زمینه ای. ممکن است ما یک روایت جذاب در اینجا داشته باشیم، اما چرا مهم است؟ چه چیزی ما از آن یاد میگیریم؟ در اینجا، نقش تفسیر بسیار مهم است.

نمونه ترجمه متن حسابداری

بدون تفسیر جسورانه و نظریه پردازی، مطالعه کیفی فقط یک مجموعه از جزئیات جذاب در یک زمینه است.سایتهای ترجمه زیادی وجود دارد. در عمل، به لحاظ نظری تفسیر ارزشمند نیاز به تکرار متعدد بین تئوری و شواهد دارد. لایه های جمع آوری شده، اغلب متناقض، شواهد موردی به تدریج سازمان یافته تر شده و همه چیز شروع به معنا و مفهوم یافتن می کنند. برخی از مشاهدات به نظر می رسد مهم تر و معتبر تر از دیگران باشند، و چند قطعه از شواهد به عنوان بی ربط به کنار گذاشته می شوند. یک داستان اولیه شکل می گیرد. اولین الگوهای نظری لنگر پدیدار میشوند.

اما محقق باید به نتیجه گیری های شتابزده پرش نکند. شاید برخی از شواهد اضافی باید در موارد تجربی کنجکاو که باقی مانده اند، اضافه شوند، که نیاز به توضیح بیشتری داشته باشند. و یک زاویه نظری جدید، شاید فراتر از ادبیات حسابداری مدیریت، ممکن است کشف شود. ممکن است موارد و حوادث مشاهده شده را توسعه دهد، اما بدون اینکه به شدت به داده ها وابسته باشد. توضیحات جایگزین و صداهای متضاد از میدان باید در نظر گرفته شوند، و منطق مطالعه را تشریح کنند. هیچ داستانی نباید به شواهد تحمیل شود، به هر حال. با صبر، یک حساب غنی مستند و قابل قبول شکل میگیرد. در نهایت، پس از تکرارهای  متعدد بین تئوری و داده ها، یک تفسیر تئوری محور می توان استخراج کرد و سپس آن را گزارش کرد.

نمونه ترجمه متن حسابداری

مشکلات رایج در مطالعات حسابداری مدیریت کیفی

هر چند سنت تحقیقات کیفی در حسابداری مدیریت پیشرفت های نظری قابل توجهی را داشته است، برخی از مطالعات فردی ضعف هایی را نشان داده است.ترجمه متن را نباید فراموش کرد. البته، انتقاد مشابهی می تواند در هر رویکرد روش شناختی و هر گونه روش پژوهش وجود داشته باشد. با این حال، یک نگاشت مختصری از نقاط ضعف مشترک تحقیق کیفی ارزشمند است از آن زمان که، در هر حوزه علمی، یک مقدار عادلانه از انتقاد از خود به روند بهبود کمک می کند.

ترجمه متن حسابداری

اغلب، یک مطالعه کیفی ناامید کننده با یک چارچوب نظری ناامید کننده که نمیتواند تمرکز و هدایت لازم روی کار میدانی را داشته باشد، شروع می شود. در عوض، چارچوب نظری ممکن است یک مجموعه گسسته از مرور ادبیاتی که نکات بخش های تئوری اینجا و آنجا هستند، باشد. برخی از عناصر آن ممکن است ناسازگار باشند چرا که آنها جریان های متفاوت از تحقیقات قبلی ، اقدامات از هستی شناختی های مختلف، معرفت شناختی و روش شناختی مفروضات هستند. به عنوان مثال، یک مطالعه ممکن است بیهوده سعی کند هر دو تئوری عوامل مبتنی بر اقتصاد و تفاسیر مردم شناسی مبتنی بر جامعه شناسی را وام بگیرد. این می تواند به عنوان یک مشکل آمیخته از تحقیقات کیفی تصور شود.برای مثال ترجمه تخصصی خیلی واجب است.

نمونه ترجمه متن حسابداری

هضم چنین ترکیبی نظری غیر سازمان یافته ای می تواند مشکل باشد. ناامیدی واقعی، به هر حال، بیشتر پیش رو خواهد بود، هنگامی که مطالعه نتواند به طور کامل از تئوری ای که در مرحله تجربی و تفسیری آن معرفی شده است، استفاده کند.

چرا خواننده از این بار نظری سنگین مینالد. یک داستان پر پیچ و خم و عدم وجود ستون توضیحی منعکس کننده مشکل اساسی تری است: پوشیدن بیش از حد “عینک” نظری ممکن است بهتر از راه رفتن کور نباشد و ممکن است برای خواننده کار تجربی را نیز مبهم نشان می دهد.

ترجمه متن حسابداری

یک مشکل معمول دیگر زمانی رخ میدهد که یک مطالعه موفق به برقراری ارتباط مجدد با نقطه شروع نظری آن نمی شود، حتی زمانی که این نقطه به اندازه کافی روشن و متمرکز است. مطالعه ممکن است یک روایت جالب، آمیخته با نقل قول های مصاحبه و مواد مستند که به واقع نمایی از توضیح باشد، برای مثال، یک فرایند تغییر حسابداری مدیریت. اما، تفسیر و نتایج نظری آن با استانداردهای علمی مطابقت ندارد اگر آنها توضیح ندهند که چگونه شواهد تجربی درک نظری ما از تغییر حسابداری مدیریت را غنی می سازد. از آنجا که، این پدیده مورد علاقه در حال حاضر تا حدی تئوریزه شده، چگونه این نظریه تصفیه شده، مشخص و یا بخشی از آن توسط تفسیر موردی مشاهدات رد می شود؟ اگر یافته های تجربی مطالعه در مورد فرآیند تغییر به طور مناسب با کمک های نظری قبلی مقایسه نشود، نتیجه گیری آن بدون دقت خواهد بود.

حتی ممکن است ادعا به کشف چیزی کند که در حال حاضر در مطالعات دیگر نشان داده شده است، در نتیجه منجر به مجبور شده محقق  به کشف مجدد مشکل در تحقیقات کیفی میشود (لافلین، 1995).ترجمه مقالات انگلیسی

نمونه ترجمه متن حسابداری

همچنین، برای مطالعات حسابداری مدیریت کیفی معمول است که نظریه اجتماعی یا اجتماعی فلسفی متا چارچوب را ترسیم کند. چنین رویکردی به صراحت اذعان دارد که حسابداری مدیریت فقط یک فن آوری جهانی، خنثی و کاربردی نیست، بلکه یک عمل محدود به محتوا است که ابعاد اجتماعی، انضباطی، و سیاسی دارد. با این حال، مطالعات، اغلب در خدمت نشان دادن تنها یک نظریه اجتماعی خاص هستند.

یک نظریه اجتماعی عمومی، که برای توضیح یک طیف گسترده ای از پدیده های اجتماعی و پرداختن به پویایی اجتماعی در مقیاس کلان طراحی شده، به طور تجربی نشان داده شده و در زمینه شیوه های حسابداری مدیریت یک سازمان خاص تایید شده است.

هنگامی که یک نظریه اجتماعی جدید اول به حوزه حسابداری مدیریت وارد میشود، چنین مطالعاتی به خوبی توجیه می شوند.

اما وقتی که نظریه اجتماعی تثبیت شد، تکرار مطالعات گویا معکوس میشود. در عوض، هر تلاشی باید به زودی برای استفاده بینش های مطالعه موردی برای به چالش کشیدن و پالایش نظریه اجتماعی انجام شود، – صرف نظر از وضعیت و شهرت خود – همه ی نظریه ها باید به عنوان موقت و ناقص اصلاح شوند. علاوه بر این، مطالعات کیفی که بر روی یک نظریه اجتماعی ترسیم می شوند همچنین باید ماهیت مشروط عمل حسابداری مدیریت معاصر را بررسی کند. آنها باید بینش جدیدی در کاربردهای خاص از تکنیک های حسابداری مدیریت فراهم کنند. ترجمه مقاله و ترجمه متون انگلیسی بسار ارزشمند میباشد.

نمونه ترجمه متن حسابداری

تصویر بی چون و چرای یک نقطه شروع نظری نیز در دسته دیگری از مطالعات حسابداری مدیریت کیفی رخ می دهد – کسانی که به دنبال تایید تجربی یک راه حل حسابداری مدیریت و نظارتی هستند که از دید مشاوره ای بوجود آمده است. محقق، به خصوص اگر تجربه نکرده باشد، ممکن است از این انگیزه اساسی بی اطلاع باشد. از آنجا که، استدلال های هنجاری محبوب به طور کلی آسان درک میشوند، و از آنجا که عمل حسابداری مدیریت به نظر می رسد که به دنبال آخرین توصیه های هنجاری است، یک محقق بی تجربه ممکن است به نمایش مشاوره ای به عنوان یک “چارچوب نظری” برای هدایت مطالعه جلب شود. در تحقیق کیفی حسابداری مدیریت، ممکن است این مشکل Windsurfer نامیده می شود.ترجمه تخصصی بخشی از ترجمه با کیفیت است.

ترجمه متن حسابداری

تصاویر تجربی غیرانتقادی محبوب “محصولات مدیریتی” اغلب در کار میدانی سوال برانگیز ساخته میشوند، عدم رعایت اصول هدایت و جمع آوری داده های حرفه ای، پیش از این بحث شده است. محقق با گشتن در زمینه، تنها شواهد سطحی را جمع آوری می کند. مصاحبه شوندگان که آزادانه صحبت می کنند اغلب کسانی هستند که عوامل در حال ترویج عملی جدید هستند و افرادی که علاقه سازمانی در آن زمینه دارند.

صدای آنها ممکن است به داده های مصاحبه غالب شود در حالی که شک در پس زمینه باقی می ماند، اجتناب از مصاحبه و یا جسارت برای محقق تنها مربوط به یک نظر “به خوبی بررسی شده ” می باشد. همچنین، اگر تاثیر کامل عمل جدید هنوز احساس نشده است، نظر بسیاری از عوامل ممکن است نارس باشد و بعد ممکن است تغییر کند. تکیه بر یک “چارچوب نظری” دید مشاوره ای نیز می تواند به سوگیری ناظر انجامد، که در آن روش حسابداری مدیریت جدید به معنی “پیشرفت” در سایت تجربی درک می شود. محقق ممکن است شواهد مثبت از اجرای آن را نگاه کند، جنبه های مشکل دار تر آن را نادیده گرفته یا به حاشیه براند.

در نتیجه، یافته های چنین مطالعاتی تمایل به حساب های غیر عجیب، غیر انتقادی و تا حدودی مختصر دارند از چگونگی، در عین حال یکی دیگر از تنظیمات، یک روش جدید (مانند کارت امتیازی متوازن) که به عنوان طرح اصلی پیشنهاد شده به تصویب رسیده است.ترجمه تخصصی متون حسابداری و فلسفی

در نهایت، محققان حسابداری مدیریت کیفی می توانند در معرض ابتلا به بیش از حد تعمیم دادن یافته های خود باشند. با ارائه حسابداری مدیریت به عنوان یک عمل مفهوم سازی در یک تنظیمات مطالعه موردی منحصر به فرد ، برخی از محققان سپس به طور ناگهانی نشان می دهند که این یافته ها را می توان، در یک فضای آماری، به جمعیت سازمانی بزرگتری تعمیم داد. این ادعا نامناسب مشکل نابجایی را به وجود می آورد.این به عنوان یکی دیگر از دام های تحقیقات حسابداری مدیریت کیفی، که از مفهوم پوزیتیویستی و یا مدرنیستی از شاخه دانش است.

نمونه ترجمه متن حسابداری

تمایل به نگاه کردن فراتر از یک مطالعه خاص برای کشف چیزی “عمومی”تر مورد تحسین است. اما ما باید در مورد آنچه منظور ما از “تعمیم” است دقیق باشیم. هدف از انجام پژوهش حسابداری مدیریت کیفی تولید قوانین کلی از طبیعت آماری، و یا استنباط به جمعیت گسترده تر نیست. مطالعه موردی واحد یک بررسی آماری با یک نمونه واحد نیست، و دستیابی به این نوع از تعمیم “جهانی” در آن اشتباه است. مطالعات کیفی می توانند، به هر حال، در یک نوع متفاوت از تعمیم برسند – تعمیم نظری (Lukka و Kasanen، 1995). آنها می توانند نظریه های در تماس با واقعیت تجربی را به دست آورند، در نتیجه در معرض نقاط قوت و ضعف و اصلاح و یا حتی رد آنها قرار گیرند.

علاوه بر این، مطالعات کیفی اکتشافی می توانند، همانطور که در قبل اشاره شد، در خدمت نقش مهمی در کشف تئوری باشند، ساخت فرضیه های اولیه برای استفاده در مطالعات بیشتر که به دنبال تعمیم جهانی و اعتبار خارجی بالاتر در داخل جمعیت بزرگتر هستند. هر ترجمه ارزانی نشان از کیفیت پایین ترجمه مقالات نمیباشد.

نمونه ترجمه متن حسابداری

پتانسیل آینده برای پژوهش حسابداری مدیریت کیفی

تحقیق کیفی که به مشکلات فوق توجه کند و در جهت استانداردهای بالای علمی تلاش کند، چیزهای زیادی برای ارائه برای توسعه بیشتر تئوری های حسابداری مدیریت دارد. در بهترین حالت آن، یک مطالعه کیفی یک تحلیل نظری مطلع، متمرکز شده ، فشرده، به خوبی مستند سازی شده و قابل قبول است که درک ما از چگونگی عملکرد حسابداری مدیریت را در تنظیمات مختلف اجتماعی، فرهنگی، نهادی و سازمانی افزایش می دهد. از آنجا که عملیات مدیریت حسابداری به عنوان یک پدیده محدود به محتوا و پویا توضیح داده می شود، یک مطالعه کیفی می تواند فراتر از مدل های اقتصادی و استانداردسازی های هنجاری را کاوش کند. درک درستی از حسابداری مدیریت به عنوان چیزی بسیار واقعی می سازد- به عنوان چیزی که در زندگی افراد بی شماری در محل کار خود تاثیر می گذارد.

از این رو، تحقیق کیفی پتانسیل این را دارد که درک ما را از چگونگی شکل عملیات حسابداری مدیریت، و اینکه توسط، زمینه های منحصر به فرد که در آن آنها اعمال می شود شکل گرفته است، افزایش دهد. دوم، با وجود ماهیت متنی و ویژگی تاریخی، شیوه های حسابداری مدیریت نظم و پیش گویی هایی در زمینه های مختلف ارائه می کنند. مسلما، تحت این فرضیات هستی شناختی ما می توانیم روش های کیفی بهتر اعمال کنیم، بهره برداری از پتانسیل کامل آنها برای ساخت تحقیق و تئوری ای که با چالش های واقعی که  سازمان ها و جوامع زمان ما مواجه هستند، ارتباط برقرار کنند.

ترجمه متن حسابداری

مطالعات کیفی می توانند به مشکلات عملی و اساسی مربوط به چگونگی استفاده از حسابداری مدیریت در تنظیمات مختلف بپردازند. این مطالعات می توانند، به هر حال، در تئوری حسابداری مدیریت موجود، به جای تلاش برای نشان دادن یک متا تئوری اجتماعی بزرگ تئوری حسابداری مدیریت موجود را ترسیم کند. یافته های یک مطالعه موردی قبلی در همان منطقه موضوعی می تواند یک پایه محکم برای طراحی یک مطالعه جدید در این زمینه باشد. آیا ما می توانیم تا حدی این مطالعه را در زمینه تجربی دیگری تکرار کنیم، و یا بخشی از آن رد کنیم؟ می توانید آن را توسعه بیشتر دهیم، شاید با اضافه کردن برخی از ابعاد توضیح جدید، گسترش آن به دیگر زمینه های سازمانی، و یا آموزش چیزی خاص در مورد شرایطی که باید قبل از به وقوع پیوستن یک عمل حسابداری مدیریت به طور مفید اعمال شود؟

ترجمه متن حسابداری

یک مطالعه کیفی به خوبی جا افتاده همچنین می تواند یک مطالعه بررسی های اخیر به عنوان یک نقطه عزیمت باشد، به عنوان مثال یک مطالعه ای که در حال حاضر استفاده از روش های مختلف را ترسیم می کند. این می تواند نتایج غیر منتظره ، بی نتیجه و یا عجیب تحقیق را بررسی کند، و یا یک ارتباط جذاب را که نیاز به توضیح بیشتر دارد بررسی کند. برای مثال، چرا تصویب کنترل های قراردادی چنان محبوب است در یک زیر گروه خاص از شرکت ، در برابر انتظارات ما؟ آیا ما می توانیم به تعویق افتادن اجرای اصلاحات حسابداری مدیریت در شرایط استراتژیک و سازمانی را توضیح دهیم؟ آیا ما می توانیم شیوه های ناکارآمدی که ما را در یک زیر مجموعه از شرکت سورپرایرز می کند، توضیح دهیم؟

نمونه ترجمه متن حسابداری

حداقل، یک مطالعه کیفی باید به تئوری حسابداری مدیریت منسجم از طریق مقایسه یافته های خود با دیگر مطالعات مربوطه و به دنبال الگوهای متقاطع گشتن، کمک کند. باید ابعاد نظری که آن را از سایر مطالعات که شیوه های حسابداری مدیریت مشابه را بررسی کرده اند شناسایی کند. این یک تعمیم نظری ترویج  می دهد و ممکن است اعتبار خارجی یافته های این بررسی را افزایش دهد.

تبار بیرونی و دیدگاه های نظری از یک مطالعه کیفی را می توان با تکمیل آن با یک مطالعه آماری بزرگ نمونه، با استفاده از فرضیه هایی که از مطالعه کیفی ظهور پیدا می کنند، بهبود داد. اعتبار ساختار در چنین نظر سنجی بالا است، از آنجا که تعاریف عملیاتی مفاهیم نظری و دستگاه های اندازه گیری مورد استفاده در این بررسی، بر پایه یافته های القایی تجربی از مطالعه کیفی هستند. به عنوان مثال، آسان تر است که برای طراحی یک پرسشنامه معنی دار در مورد سرمایه گذاری پست حسابرسی در بخش انرژی اگر می توانیم بر اساس یافته های یک مطالعه موردی که پویایی دقیق از فرآیندهای پس از حسابرسی در شرکت نفت را مورد بررسی قرار داده اند، انجام دهیم.ترجمه مقاله با کیفیت

نمونه ترجمه متن حسابداری

یک مطالعه کیفی نیز می تواند توسط یک مطالعه آزمایشگاهی طراحی شده باشد که برای شبیه سازی نوعی از “محیط طبیعی” مشاهده شده در مطالعه موردی و یا زمینه ای تکمیل شده. یا، می توان آن را با استفاده از مدل ریاضی که روابط کلید کشف شده در یک موقعیت میدانی را فرموله می کند، دنبال کرد (Modell، 2005؛ Birnberg و همکاران، 1990). استفاده از روش های متعدد، همراه با تحمل و احترام متقابل در جامعه پژوهش، می تواند به ما به منظور توسعه یک ساختار کمتر پراکنده از دانش حسابداری مدیریت کمک کند.

نمونه ترجمه متن حسابداری

نمونه ترجمه متن حسابداری

به طور خاص، پتانسیل تحقیقات کیفی حسابداری مدیریت باید در کمک به نگرانی های معاصر از اقدامات به کار رود. اگر چه ما باید در برابر خواسته های بیش از حد عملی و محافظتی مقاومت کنیم، تحقیق کیفی انجام شده در “انزوای علمی” ممکن است فراتر از یک بحث علمی مختصر کمک کمی داشته باشد.

بنابراین، تحقیق کیفی باید به چالش کشیدن ایده های  در حال ظهور که سازمان در امید بهبود شیوه های مدیریت خود آنها را در آغوش کشیده، ادامه دهد. ما باید بررسی آخرین دیدگاه های مشاوره ای را به طور انتقادی انجام دهیم، پایه ها و پیامدهای آن را بررسی کنیم، زیرا ارزیابی آنها بیش از حد مهم است که به مشاوران سپرده شود! تحقیق کیفی می تواند مدیران و متخصصان حسابداری را در برابر کمبودها و عواقب ناکارآمد از طرح های هنجاری هشدار دهد و شرایطی که تحت آن این نسخه ها به احتمال زیاد به بهترین وجه کار می کنند، شناسایی کند. و این نشان میدهند که چگونه آنها را تغییر و بهبود دهیم. تنش میان محققان کیفی و مشاوران باید، سوخت یک گفتگوی سازنده با عملیات کنونی باشد.چرا ترجمه تخصصی و سایت ترجمه تخصصی کم ش است؟نمونه ترجمه متن حسابداری

موضوعات معاصر مهم پیش روی محققان مدیریت کیفی حسابداری عبارتند از جهانی شدن، دورگه، جامعه شبکه (باکستر و چاو، 2003). جهانی شدن اغلب بدان معنی است که شیوه های حسابداری مدیریت از بستر اصلی خود ریشه برکنند، به دیگر مکان های دور پخش شوند. با این حال، دانش ما از چگونگی این فن آوری منتقل یافته، و اینکه چه مشکلاتی بوجود می آیند، همچنان محدود است.

دورگه، یک مفهوم مرتبط، نشان می دهد که ما باید عملکرد حسابداری مدیریت در شرایطی که ترکیب عناصر سنتی و جدید مانند محلی و جهانی، رقابت و مشارکت وحود دارند، بررسی کنیم. چگونه حسابداری مدیریت توسط سازمان که ، برای مثال، خصوصی و عمومی،را ترکیب می کند، همانگونه که در موسسات آموزشی اتفاقی می افتد، استفاده میشود ؟ در نهایت، پیشنهاد میشود که ما در حال حاضر در یک فناوری پیشرفته، دیجیتالی “جامعه شبکه،” زندگی می کنیم که در آن حسابداری مدیریت می تواند تقریبا هر نوع اقدامی را قابل مشاهده سازد. با استفاده از مطالعات کیفی، ما می توانیم بپرسیم که آیا حسابداری مدیریت در ایجاد یک “شبکه سراسری فوق العاده”، یک فضای باز که در آن هرکسی می تواند هر حرکت ما را تماشا کند، درگیر است (باکستر و چاو، 2003).

این ما را به اینکه چگونه پتانسیل تحقیقات کیفی می تواند به ما کمک کند که زندگی سازمانی را بررسی کنیم، هدایت می کند. در نتیجه، از برنامه های سیاسی و نسخه های هنجاری، مانند کارت امتیازی متوازن و اندازه گیری رضایت مشتری و کیفیت، و همچنین به خاطر پیشرفت های مستمر در سیستم های اطلاعاتی و شبکه های داده، واقعیت سازمانی به طور فزاینده توسط هر دو اندازه گیری های مالی و غیر مالی تحت سلطه قرار می گیرد (خلولین و نورثکات، 2005). این اساسا تفسیر می کند که چگونه سازمان خود و محیط خود را درک می کند، چگونه آنها مذاکره می کنند، و چگونه آنها بر اساس مسائل و رویدادها عمل می کنند.

به تازگی، حتی کوچکترین جنبه های فعالیت های سازمانی شفاف شده و ارزیابی باز از طریق اقدامات حسابداری مدیریت ممکن شده است. اعضای سازمان دیگر نمی تواند از نظارت مداوم به عنوان معیار و استانداردهای یکنواخت که به طور فزاینده ای اعمال می شود، فرار کنند (Vaivio، 2006، 2005).

پیامدهای این افزایش کیفیت در درون سازمان پست مدرن چیست؟ ما کمی در مورد چگونگی تاثیر آن بر افراد در شغل خود می دانیم. آیا آنها در نهایت تبدیل به افراد مطیع، منفعل و ریسک گریز می شوند به جای این که بازیگران خلاق که یادگیری و نوآوری را ترویج  می کنند؟ آیا افزایش کمیت چگونگی تصمیم گیری ها را تغییر می دهد؟ آیا باعث نفوذ شهود، تجربه عملی و قضاوت می شود؟ ایا شماره های “سخت” بر  بحث های “نرم” غالب است؟نمونه ترجمه متن حسابداری

این سوالات نباید در تحقیق کیفی حسابداری مدیریت نادیده گرفته شود. آنها برای مدیریت موفق سازمان های معاصر مهم هستند، چرا که آنها تحت تاثیر طیف وسیعی از مسائل هستند، از تدوین استراتژی رقابتی به یادگیری سازمانی و انعطاف پذیری عملیاتی. آنها همچنین از نقطه نظر اجتماعی وسیع تری مهم هستند. کمیت زندگی سازمانی تنها نگرانی مدیریت سازمان نیست.

پیامدهای آن بسیار عمیق تر است و توجه دارد که چگونه واقعیت روزمره ی فردی پست مدرن شکل گرفته است. تحقیقات کیفی در حسابداری مدیریت نباید دید سستی نسبت به وظیفه اجتماعی آن داشته باشد. باید به ارائه بینش نظری و تجربی که افراد را در برابر نیروهای نهادینه و غیر شخصی که علیه منافعشان هستند محافظت میکند، ادامه دهند. تحقیق کیفی نیاز به کشف اجتماعی، اجتماعی و سیاسی در حسابداری مدیریت دارد، به ما تصویر بزرگتری یادآوری می کند و آرمان ها و انگیزه هایی که در زیر سطح اقدامات معاصر نهفته است، آشکار می کند.

نمونه  ترجمه متن حسابداری

نتیجه گیری

به طور خلاصه، این مقاله یک چشم انداز گسترده ای از ایده ها در مورد تحقیقات کیفی در حسابداری مدیریت را ارائه کرده است. اول، به اهمیت تحقیق کیفی به عنوان یک وزنه در ایده ال سازی های کتابی ،و بر مدل های اقتصادی رسمی و محصولات مشاوره ای تاکید دارد. بررسی می کند چگونه مطالعه کیفی به روش های مختلف، به ساخت و ساز تئوری حسابداری مدیریت کمک می کند.

پس از آن یک “نقشه راه” عملی برای هدایت محققان حسابداری مدیریت ارائه که می خواهند روش های مطالعه موردی را ایتفاده کنند، ارائه می دهد. خواننده پس از آن به مشکلات رایج در تحقیقات کیفی موجود هشدار داده میشود، به این امید که این مقاله تلاش های آینده را بهبود بخشد. در نهایت، پتانسیل این مطالعات آینده در تعدادی از فرصتها تشان داده شد، همه آنها می تواند ما را به سمت یک ساختار منسجم تر، معتبر، مرتبط و رهایی از دانش در حسابداری مدیریت رهنمون شود.

ترجمه مقاله

ترجمه تخصصی

سایت ترجمه

ترجمه متن

نکات

  1. برای یک استدلال کلاسیک در مورد نظریه در مورد شرکت، و برای نیاز به حفظ شرکت های نظری و تجربی جدا از هم، Machlup (1967) را ببینید.

  2. برای بحث های اخیر در اهداف نظری و روش شناسی از تحقیقات حسابداری مدیریت تفسیری / کیفی ، Kakkuri-Knuuttila و همکاران (2008a، B)، آهرنز (2007) و آهرنز و چاپمن (2006)، و همچنین آرمسترانگ (2007) را ببینید.

 ترجمه متن حسابداری

ترجمه متن حسابداری

ترجمه متن حسابداری

ترجمه متن حسابداری

ترجمه متن حسابداری

 

نمونه ترجمه متن حسابداری

One thought on “نمونه ترجمه متن حسابداری

  1. ترجمه های حسابداری خیلی مهمه توسط یک حسابدار آشنا به انگلیسی ترجمه بشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.