ترجمه فارسی به عربی

ترجمه فارسی به عربی

 ترجمه فارسی به عربی : به دلیل مشترک بودن دین در بین فارسی زبانان با زبان عربی

نفوذ بعضی کلمات و عبارات عربی در زبان فارسی بیشتر شده

و از انجایی که زبان عربی یکی از مهمترین زبان ها در دنیا بوده و دارای دستورات زبانی

و صرف و نحو خاص و پیچیده ای میباشد.

نیاز به مترجم متخصص است تا زبان مبدا را با حفظ صحت و مفهوم به زبان مقصد برگرداند

و نهایت امانتداری را داشته باشد.

در زبان عربی مانند زبان فارسی زمان افعال و ارایه های ادبی واصطلاحات پایه

و اساس ان را تشکیل میدهد.

ترجمه فارسی به عربی 2

ترجمه فارسی به عربی

قواعد و دستور زبان عربی

زبان فارسی دارای قواعد دستورات زبان ارایه های ادبی ویژه بوده

که برای انتقال فهم این زبان باید به خوبی بر زبان عرب چه از نظر زبان شناسی

و قواعد و چه از نظر فرهنگی و سیاسی تسلط داشت.

برای انتقال معنای عبارلت استعاری یا کنایی در زبان فارسی مترجم متخصص باید

همچون یک فرد زاده شده در این قومیت فکر و عمل کند

و نزدیک ترین انتقال راباتوجه به فرهنگ عامیانه ان ملیت داشته باشد.

در زبان عربی معنای کلمات باتوجه به حروف و حرکات بسیار متفاوت و متغیر میشود پس برای ترجمه تک تک کلمات باید این عوامل توجه شود تا معنای عبارات جمله بندی های و مفهوم در جای خود قرار بگیرد.

ترجمه فارسی به عربی 3

ترجمه فارسی به عربی

نحوه ترجمه فارسی به عربی

در وهله اول در ترجمه فارسی به عربی ابتدا باید کل متن مورد نظر را بخوانیم

که هم با نحوه نگارش ادبیات و مفهوم و نوع گویش ان اشنا شویم .

شروع به ترجمه جملات به جای کلمات میکنیم تا رشته کلام در هر پاراگراف شکسته نشود

و پیوند جملات تا پایان متن حفظ شود و ترجمه از ابتدا تا انتها روان و پویا ترجمه شود

توجه داشته باشید که زمان و ادبیات عرب همچون فارسی ظریف بوده بناربراین توجه به افعال

و نوع خبری پرسشی بودن جملات و حس در گفتار باید به درستی و با حفظ همان گویش و حس به زبان عربی منتقل شود.

در ترجمه و دریافت مفهوم جملات بلند علاوه برا مرور جملات باید فعل و زمان ان را در نظر گرفت و چند معنی بودن یک کلمه را تنها با درک صحیح کلیات و پاراگراف های پسو پیش میتوان به درستی تشخیص داد.

اینگونه عبارات و کلمات چند وجهی از نظر معنارا صرب المثل و اصطلاحت میگویند

که به تنهایی یک معنی و در جملات ,معانی کنایی متفاوتی را از مفهوم کلی متن خود میگیرد.

در زبان فارسی که شیوه بیان ,لهجه گفتاری و نوشتاری متفاوت است

گاهی زبان علمی طنز امیز کنایی محاوره ای یا رسمی میشود که باید با

حفظ همان شرایط ان را به زبان دیگر منتقل کرد که علاوه ترجمه دقیق همان حس و حال در خواننده زنده شود.

نکته مهم

پیوستگی در ساختار و معنای جملات در زبان مبدأ با بهترین ترجمه  تخصصی میتواند در زبان مقصد هم حفظ و منتقل شود.

این اتفاق با اضافه کردن حروف ربط و نشانه و اعراب گذاری ها در زبان عربی به خوبی اتفاق می افتد.

ترجمه فارسی به عربی 4

همانطور که در زبان فارسی چیدمان واژه ها از قبیل فعل فاعل مفعول طبق ترتیب خاصی قرار میگیرد این چیدمان با شکلی متفاوت و معناد دار در ترجمه به زبان عربی باید انحام شود تا معنای جمله به بهترین و درست ترین شکل منتقل شودهر زبان بر طبق شیوه ای خاص از چیدمان واژه ها میتواند مفهوم را برساند که برای ترجمه تخصصی تسلط به این قواعد و دستور زبان بسیار مهم بوده است.

جمله سازی و چیدمان در ترجمه عربی

جمله سازی و چیدمان به فرم زبان مبدأ تداخل زبانی نام دارد ک باعث سرعت بخشیدن به ترجمه میشود اما شیوایی و خوانایی را کم میکند.

در هر ترجمه علی الخصوص ترجمه به زبان عربی رعایت دستور زبان قواعد دستوری و حفظ منظور و لحن نویسنده نکته اساسی هست.

ترجمه تخصصی متون عربی و تبدیل مقالات علمی پژوهشی فرهنگی و اشعار از زبان فارسی به زبان عربی همچنان رابطه تنکا تنگی داشته و پیوند این دو زبان و فرهنگ را روز به روز افزونتر کرده

چطور خیالم از بابت ترجمه راحت باشه ؟

شرکت پارس 68 بعد از تحویل کار آن را به مدت 3 روز ضمانت میکند . یعنی هر نارضایتی که داشته باشید شرکت رفع میکند و به همین دلیل دارای گواهی پاسخگویی به مشتری از سازمان مترجمان آنلاین میباشد.

ترجمه ارزان و با کیفیت می خوام ؟

ما برای شما سه کیفیت را در نظر گرفته ایم . این کیفیت ها براساس نوع نیاز شما میباشد

ترجمه توسط نرم افزار کار صحیحی است؟

بین تمام نرم افزار ها و ماشین های ترجمه گوگل ترنسلیت از همه دارای کیفیت بالاتری است . اما فقط به در جملات ساده و کوتاه میخورد ومتن را نمیتواند تخصصی ترجمه کند و همچنین دارای جمله بندی صحیحی نیست.

تماس با خدمات ترجمه پارس 68 و پشتیبانی چگونه است ؟

شما می توانید از راه ایمیل [email protected] ویا تلفن 02166924136-09108681199 با ما در تماس باشید