ترجمه عربی به فارسی

ترجمه عربی به فارسی

به شیوه درست و تخصصی چگونه انجام میشود؟

واژه “ترجمه” خود نیز عربی میباشد

معنای این کلمه اینگونه است:

توضیح وتفسیر

انتقال کلام و مفهوم از زبانی به زبانی دیگر

ذکر سیرت اخلاق و نسب فرد

در ترجمه عربی به فارسی مهمترین اصول و مبانی ,رعایت صرف و نحو و قواعد دستوری میباشد.

مترجم باید تسلط کامل به فرهنگ و قواعد دستوری زبانی این زبان داشته باشد تا بتواند ان را با زبان فارسی منطبق و هماهنگ کند

اگر درک درستی از شعر عرب فرهنگ و آداب و رسوم آن نداشته باشد این ترجمه تفاوت چشمگیری با ترجمه ای که تمام این عوامل را درنظر بگیرد دارد زیرا دراین صورت ترجمه مانند یک درخت خشکی که انعطافو شاخ برگی از خود ندارد میماند و به ظاهر نماد یک درخت است.

ترجمه عربی به فارسی 3

فرهنگ عرب علاوه بر صرف و نحو توجه و تاکید زیادی به سنت ادابو رسوم خود داشته که این عامل به خوبی در کلمات و گفتگوهای این مردم دیده میشود.

ویزگی هایی ازقبیل تلفظ تصحیح و دقیق حروف ,حرکات و بلاغت در عبارات و کلمات و اختلاف بین کتب آسمانی این زبان با نسخه خطی باعث شده که مترجم متخصص نسبت به ترجمه این زبان حساس و دقیقتر باشد.

ترجمه عربی به فارسی درکشور ایران مهم و ضروریست زیرا ارتباط این کشور با کشورهای مسلمان نشین

به دلایل سیاسی مذهبی نزدیکی فرهنگ و بعصی سنن پیچیده و بیشتر شده

بعد از اسلام و گرویدن ایرانیان به این دین بسیاری از فقها فیلسوفان و دانسمندان به هر دوزبان عربی و فارسی آشناییت داشته علی الخصوص ایرانیان که بیشتر کتب و رساله های خود رااز فارسی به زبان عربی نوشته اند.

همانطور که زبان انگلیسی زبان بین المللی بین مردم جهان است.

دربین مسلمانان زبان عربی یک زبان مشترک معتبر میباشد..

بنابراین مقالات تحقیقات نشریات کشورهای اسلامی در پایگاه اطلاعاتی خاصی به نام ISC منتشر شده

علاوه برترجمه علمی تخصصی در این زبان

ترجمه اثار هنری و متون نمایشی از زبان عربی به فارسی بسیار مهم بوده چرا که علاوه برساختار و

واژگان عواملی چون ریتم و ورن جملات باید رعایت شود تا ترجمه از عالت طبیعی خود بیرون نیاید.

ترجمه عربی به فارسی 2

همانطور که می دانیم زبان عربی دارای 28 حرف و زبان فارسی دارای 32 حرف می باشد . حروف گ ، ژ ،پ ، چ در زبان عربی وجود ندارد پس در ترجمه عربی به فارسی باید از حروف جایگزین استفاده شود.

همچنین قواعد زبان عربی باید طبق دستور زبان فارسی ترجمه شود تا متن ترجمه دارای کیفیت مناسب

و قابل فهم باشد . با توجه به موارد گفته شده مترجم باید علاوه بر تسلط کافی نسبت به قواعد عربی ، به دستور زبان فارسی کاملا اشراف داشته باشد.

قابل ذکر است بسیاری از کلمات عربی وارد زبان فارسی شده است.

زبان عربی زبان رسمی بیست و پنج کشور دنیا می باشد .

زبان عربی دارای زمان های ماضی ( گذشته ) ، مضارع ( حال ) و مستقبل ( آینده ) می باشد .

هر زمان دارای چهار ده صیغه می باشد . زبان عربی به علت دارا بودن حالات و قالب ها و همچنین مذکر و مونث بودن و قواعد دستوری جزء سخت ترین زبان ها برای یادگیری می باشد .

زبان عربی دارای چها گویش اصلی می باشد که هر کدام از گویش ها دارای لهجه های فراوانی است .

یکی از موارد این است که زبان عربی تاثیر بسیار زیادی بر زبان های دیگر داشته و کلمات بسیاری

از عربی به زبان های دیگر وارد شده است به همین صورت کلمات بسیاری هم از زبان های دیگر

وارد زبان عربی شده است . یکی از ترجمه های عربی ترجمه قرآن کریم است برای ترجمه استاندارد

از قرآن باید پژوهش های بسیاری در واژگان قرآنی صورت گیرد.