ترجمه روان

ترجمه روان وسلیس و تخصصی

دانشجویانی که به دنبال مترجم برای ترجمه متن خود می باشند در در خواست های خود” ترجمه روان” را به کار می برند.

واقعأ منظور از ترجمه روان چیست؟به چه ترجمه ای ترجمه روان گفته می شود؟ آیا هر مترجمی می تواند ترجمه روان داشته باشد؟

با توجه به اینکه ترجمه متن های مختلف لغات تخصصی خود را دارند بنابراین یک ترجمه علاوه بر اینکه

پیام متن رو در زبان مقصد منتقل کند متن باید روان باشد یعنی خواننده با مطالعه متن ترجمه شده

به طور کامل مفهوم متن را درک نماید اگر متن ترجمه روان نداشته باشد خواننده باید چندین بار متن

را مطالعه نماید تا متوجه مفهوم متن شود. مترجم خوب مترجمی می باشد که تجربه و تخصص و دانش

داشته باشد و در کار خود صادق و امین باشد چرا که کلیات متن باید حفظ شود و همچنین باید به قواعد

زبان تسلط کامل داشته باشد با جملات محاوره ای هر دو زبان(زبان مبدأ و زبان مقصد) آشنا باشد .

ترجمه روان عالی
فردی که تحصیلات تخصصی آکادمیک در رشته زبان داشته باشد و با تکرار وتمرین در امر ترجمه می تواند مترجم خوبی باشد.
یک مترجم خوب برای جلب مشتری پیشنهاد می دهد که بخش محدودی از متن را به عنوان نمونه ترجمه نماید

که در این صورت مشتری با مطالعه نمونه متن ترجمه شده با ترجمه کل متن موافقت می نماید

وبا اطمینان ترجمه را سفارش می دهد.

بدبین شدن نسبت به مترجمین

در این میان افراد سود جویی هستن که متن ها را توسط نرم افزارهای ترجمه و یا گوگل ترنسلیت ترجمه

می نمایند که این امر باعث نارضایتی مشتری شده و او را نسبت به همه مترجم ها بدبین می نماید

به همین علت وقتی مشتری برای متنی به مترجمی رجوع می کند در ابتدا سوال می کند با گوگل ترنسلیت

که ترجمه نمیکنید و مترجم برای مشتری های سختگیر پیشنهاد نمونه ترجمه روان را می دهد و

در نهایت رضایت مشتری را جلب می کند.
اکثر ترجمه ها ترجمه های انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی می باشند. و ترجمه عربی به فارسی

و بالعکس و ترجمه فرانسه به فارسی و بالعکس و…. خیلی کمتر می باشد.یک دانشجوی رشته زبان می تواند

با ترجمه متن دوستان خود در رشته های مختلف کار خود را شروع کند که اگر ترجمه قابلی باشد

به مراکز مهم معرفی می شود و روزانه با ترجمه 2الی 3 ساعت می تواند درآمد خوبی را داشته باشد.