چندین مترجم

در برخی از متون و یا کتاب ها، نویسندگان و ناشران ترجیح می دهند که چندین مترجم برای ترجمه یک کتاب کار کنند. حاصل ادغام موفقیت آمیز کار چندین مترجم می بایست به گونه ای باشد تا نوشته مطلوب و درخور توجهی ارائه شود و در خصوص متون ادبی سعی بر این باشد که شالوده ادبی کار و همچنین ذوق و قریحه شاعرانه و هنرمندانه نویسنده، هیچ گونه آسیب و لطمه ای نبیند.

آسیب نرسیدن به متن

بسیار واضح است که استفاده از چندین مترجم برای ترجمه یک متن، بسیار کار را مشکل تر می کند و چندین مترجم می بایست همواره در تلاش باشند تا ترجمه مطلوبی ارائه دهند و هیچ گونه آسیبی به اصل مطلب وارد ننمایند.

خلاقیت می بایست در نوشته های هر دو نویسنده الهام شود و موانعی که مترجم زبان انگلیسی با آن ها روبه رو هستند ، همه با هم دست به دست هم می دهند تا مترجمان تلاش خود را مضاعف کنند تا براین موانع فایق آیند و بهترین، یک دست ترین و روان ترین متن را تحویل خواننده دهند تا بدین ترتیب علاوه بر جلب رضایت نویسنده متن و ناشر، خواننده را نیز اقناع نمایند و خواننده مجدد در تلاش باشد تا ببیند چه زمانی این دو مترجم، یک کتاب را با همکاری هم ترجمه می کنند و به محض ورود به بازار، آثار آن ها را با ولع هرچه تمام تر مطالعه نماید.

توجه به ظرایف ادبی

توجه به نکات و ظرایف ادبی در هر سنت و فرهنگی بسیار جالب توجه است و مترجمان می بایست همواره بر این نکته توجه مضاعف داشته باشند. خوشبختانه مترجمان زیادی وجود دارند که با کسب دانش و مهارت کافی قادر هستند که رمان ها و متون و اشعار منثور و منظوم را از زبانی به زبان دیگر ترجمه کنند و با همکاری دیگر مترجمان، به گونه ای متن را به خواننده القا نمایند که هیچ آسیبی به ذوق و ظرایف ذهنی نویسنده وارد نشود و با همکاری هرچه تمام تر مترجمان دست در دست هم نهند و بهترین اثر علمی ، ادبی و فرهنگی را به خواننده ارائه دهند. بدین ترتیب ناشر و نویسنده نیز از این همکاری بین دو مترجم خشنود خواهند شد و زمینه برای خلق آثار جدید و خدمتی جدید به دانش و فرهنگ فراهم خواهد گردید.

فرایند ترجمه

فرایند ترجمه ، شغل بسیار جذاب و پرچالشی است که بهترین مترجمان نیز ممکن است بر سر مسائل خاصی مثل انتخاب واژگان و یا خلق ایده های نو در ترجمه با یکدیگر دچار تعارض و چالش شوند . بسیاری از مترجمان با یکدیگر می بایست صحبت کنند تا در خصوص انتخاب واژگان به تعامل و توافق برسند. بنابراین بسیاری از مترجمان به صورت فعالانه در تلاش هستند تا کار ترجمه را همواره به تنهایی انجام دهند و از پذیرفتن پروژه هایی که نیاز به دو مترجم دارند، اکیدا اجتناب می ورزند. تمام این موارد بستگی به علایق و هم اندیشی بین مترجمان دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.