ترجمه ادبی

ترجمه ادبی، بسیار متفاوت تر از ترجمه اسناد و مدارک، ترجمه تخصصی علوم مختلف و ترجمه کتاب های علمی است. شما به عنوان مترجمی که ترجمه ادبی را انجام می دهید می بایست ظرفیت اطلاعاتی بالایی داشته باشید.

یک سند تنها یک استدلال حقوقی را بیان می کند و شما به راحتی می توانید آن را ترجمه کنید . ولی همیشه لازم است که ظرفیت اطلاعاتی خود را بالا ببرید و بگونه ای از اطلاعات خود در امر ترجمه متون ادبی بهره ببرید که جای هیچ گونه ابهامی برای مخاطب خود باقی نگذاشته باشید.

ممکن است ترجمه متون ادبی از یک زبان به زبان دیگر، به لحاظ مسائل فرهنگی ومسائلی از این دست با چالش ها و تناقضاتی روبه رو باشد و همین امر باعث می شود که ابهامات موجود در متن نیز بیشتر شود.

بنابراین نیازمند دانش زبان شنایس قوی هستید تا بتوانید تمثیل های معادل را به گونه ای در متن بیاورید که برای خواننده به راحتی قابل هضم باشد. در زمان ترجمه اسناد و مدارک شما نیاز دارید که در خصوص مباحث حقوقی دانشی داشته باشید و چندان ذوق و قریحه نویسندگی شما به کار نمی آید در حالی که همان طور که پیش از این گفته شد ذوق و قریحه ، حرف اول را در ترجمه این نوع متون میزند.

بیشتر بخوانید : مهارت های ترجمه کتاب ادبی

ترجمه کتاب های ادبی

حس و احساسات در ترجمه متون و مقالات ادبی

یک کار ادبی ، حس و احساس است و باید ریشه های این احساس درون متن ترجمه دیده شود. ظرفیت اطلاعاتی شما باید به اندازه ای نا محدود باشد که شما قادر باشید متن را به شیوه ای تمثیل گونه برای خواننده روایت کنید.

بیشتر بخوانید: زنان در ترجمه

بیشتر بخوانید : تفاوت بین ترجمه و تفسیر متن

می بایست استعاره ها، ایهام ها، آرایه های ادبی و تمامی اصطلاحات را به گونه ای در متن بازگو کنید انگار که خواننده اصل مطلب را می خواند و رنگ و بویی از ترجمه و اقتباس در آن احساس نکند. قوانین زیادی در امر ترجمه وجود دارد که باعث می شود شما مطالعات بیشتری داشته باشید و مقالات زبان شناسی جدید تری را مطالعه کرده باشید و همواره دانش واطلاعات خود را به روز نمایید.

نتیجه

به طور کلی ترجمه متون ادبی، روحیه ظریف و نکته سنجی می طلبد که نیاز است مترجم این روحیه را به شیوه ای در خود تقویت کند که بتواند هم با متن اصلی و هم با مخاطب رابطه و تعامل خوبی برقرار نماید. تقویت این روحیه تنها با مطالعه آثار ادبی لاتین و حتی آثار ادبی ایرانی و تمرین و ممارست هرچه بیشتر در زمینه ترجمه و نگارش، حاصل می شود.

دیدگاهتان را بنویسید