به نوشته های شخصی خود ضد سرقت وصل کنید.

شاید خنده دار باشد که نوشته ی خود را مانند یک ماشینی بدانید که برای جلوگیری از دستبرد به آن دزدگیری به نام نرم افزار ضد سرقت به ان اختصاص دهید.نوعی دیگری از دزدی مدرن در قالب شیک ادبی و فرهنگی, سرقت ادبی است و نوع شیک تر و ظریف تر آن پارافریز کردن است.
دراینجا به توضیح دو موضوع حیاتی به نام سرقت ادبی و پارافریز کردن می پردازیم.
فرد سارق حوصله و مجال جستجو و تغییر متن به زبان خود را ندارد بدون معطلی با جستجوی موضوع مورد دلخواه خود مطالب متنوع و مورد پسندش را پیدا می کند و با زدن دکمه کپی و پیست متن را از آن خود می کند و به همین آسانی,خود را نویسنده یک متن تکراری می کند.


در موضوع دوم که پدیده ی جالب تریست این است که فرد مجرم به اندازه کافی وقت ,حوصله, انگیره وکنجکاوی دارد که چندین بار چند مطلب متنوع را جستجو کند و با مخلوط کردن و تغییر زیرکانه متن را نصیب خود کند البته نه به آسانی ماجرای اول !
چراکه باید با دقت بیشتر و البته ظرافت بیشتر جملات متن اصلی را به زبان و لحن خود تبدیل کند.
خب بعد از یادآوری این دو موضوع حالا نوبت به راه حلمی می رسد.
چه کنیم از نوشته هایمان سرقت نشود؟
در گذشته تقریبا چاره ای نبود اما در حال حاضر برنامه های تشخیص سرقت ادبی روی کار آمدن که جای امیدواریست
هرچند کمو کاستی هایی دارند.

چند نرم افزاری های ضد سرقت ادبی علمی ; 

که با وارد کردن متن فارسی یا انگلیسی میتوان میزان تغییر چه زیاد و چه کم را درآن مشاهده کنید.

Plagiarism Checker

iThenticate

Plagiarism Checker X

pagiarism Detector

نحوه جلوگیری از سرقت ادبی 

معرفی چند سایت ضد سرقت ادبی علمی;

دربرخی سایت ها میتوان انلاین و بدون عضویت کار انجام داد و بعضی دیگر حتما قبل انجام کار باید عضو شد.

http://smallseotools.com//plagiarism-checker

http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker

http://plagiarism-detect.com

https://www.diffnow.com

https://text-compare.com

https://www.diffchecker.com

http://www.textdiff.com

دیدگاهتان را بنویسید