ویراستاری متون ادبی

همواره می بایست در نظر داشت که بهترین ویراستار برای ویرایش یک متن ترجمه شده، پیش از همه خود مترجم است. مترجم پس از ترجمه کامل متن می بایست با چشمانی باز و دید انتقادی و ویراستارانه، به ویراستاری متن بنشیند و واژه به واژه متن را زیر ذره بین بگذارد و مجدد بازبینی و ویرایش را انجام دهد.

روحیه مترجم

ارتباط قوی بین روحیه مترجم در زمان ترجمه متن و ارائه یک ترجمه مطلوب، برای هیچ صاحب نظری قابل انکار نیست. حتی اگر یک ویراستار خبره و باسابقه به ویراستاری متن ترجمه شده بنشیند می تواند با دید روانشناسانه کاملا متوجه شود که در کدام قسمت متن مترجم روحیه چندان خوبی نداشته است و روحیات مترجم در تک تک واژگان و جملات ترجمه شده قابل رویت و موشکافی است.

همواره مترجمان می بایست با تغییراتی که مد نظر نویسنده و ویراستار است موافقت کنند و پیش از ارائه کتاب، این تغییرات ر ادر متن ترجمه شده خود لحاظ نمایند. مترجمان می بایست متن نهایی را نیز بازنگری کنند و هر گونه اشتباه و سهل انگاری را پیش از انتشار کتاب، تصحیح نمایند. در بسیاری موارد، مترجمان می بایست زمانی را در نظر بگیرند تا خودشان به صورت شخصی به ویراستاری متن بنشینند و اشتباهات احتمالی را در آن تصحیح نمایند.

تصمیم نهایی بین مترجم و ویراستار

در صورتی که بین نظرات مترجم و ویراستار، تعارضاتی موجود باشد و مترجم و ویراستار در خصوص یک موضوع خاص نتوانند به نظر مشترکی برسند، در این شرایط معمولا حق با ویراستار است که تصمیم نهایی را اتخاذ نماید و حرف نهایی را بزند.

تمام این موارد می بایست در متن قرار داد قید شود تا هیچ تعارض و تناقض و مشکلی بین نویسنده و مترجم و ناشر و ویراستار ایجاد نشود و همه آن ها از حق وحقوق خود کاملا با خبر باشند و بدانند که تا چه حد حق دخل و تصرف در متن دارند. البته می بایست خاطر نشان کرد که در این میان مسئولیت مترجم از همه سخت تر و سنگین تر است بنابراین مترجم می بایست چندین بار متن قرارداد را از نظر بگذراند و کاملا از حقوق نویسنده، ناشر و ویراستار با خبر باشد و پس از آن در صورتی که کاملا با آن موافق بود اقدام به پذیرش کار نماید. 

خلق یک اثر نوین و تاثیر گذار نیاز به آرامش روانی و هم چنین امنیت شغلی دارد که همه عوامل و دست اندرکاران یک کتاب یا یک اثر موظف هستند که این امنیت شغلی و آرامش فکری را برای دیگر اعضا فراهم کنند. این گونه است که یک اثر با ارزش بر جا خواهد ماند.

اگر مترجم خود کار ویراستاری را به عهده بگیرد بهترین ویراستار میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.