برج ميلاد

برج ميلاد

برج ميلاد بلندترين بنا در ايران است. طول اين برج 435 متر (1427 فوت) از پايه تا نوك آنتن است.

سر مركب است از يك غلاف بزرگ با 12 طبقه كه سقف هركدام 315 متر ( 1034 فوت) مي باشد.

در بخش پايين يك پلكان و آسانسور براي رسيدن به اين قسمت وجود دارد.

اين برج از هر مكاني در تهران قابل رويت است و در زميني به مساحت 70 هكتار واقع شده است.

برج ميلاد قسمتي از مركز تجاري و قرارداد بين المللي تهران مي باشد.

برنامه ريزي بر اين مبنا بود تا اين برج در پايان سال2007 تكميل شود.

برج مخابراتی میلاد

اين طرح كه به عنوان برج مخابراتي ميلاد محسوب مي شود رستوراني را در بالا با مناظر تماشايي تهران، يك هتل پنج ستاره، يك مركز قرارداد و يك مركز تجاري جهاني را عرضه مي كند.

اين مجموعه به دنبال پاسخگويي براي نيازهاي تجاري در سرتاسر جهان قرن 21 با استفاده از ارائه امكاناتي در تركيب با تجارت، اطلاعات، قراردادها، توافقات كه همه در يك مكان است مي باشد.

از ويژگيهاي اين مجموعه فضاي پارك خودردو به مساحت 27000 متر مربع، يك واحد رايانه و  مخابراتي، يك واحد فرهنگي و علمي، يك مركز بازرگاني، يك نمايشگاه موقت براي ارائه محصولات، يك كتابخانه تخصصي، يك سالن نمايشگاه و يك واحد اداري مي باشد.

ادعا مي شود كه اين برج چهارمين سازه ايستاده آزاد در جهان و اولين سازه با توجه به ساختار عملکردی گسترده در بالای آن و تنها برج با پايه هشت ضلعي كه نمادي از معماري ايراني سنتي است مي باشد.

پيش بيني مي شود كه برج ميلاد جايگزين نماد تهران (كلمه مورد نظر در اسكن خذف شده) يعني برج آزادي شود.

برج ميلاد شكل جديدي از شالوده ضد زلزله را در زمين به كار برده كه به شكل يك درخت طراحي شده است.

داراي ريشه هاي فلزي مي باشد كه در زير زمين قرار دارند. بعلاوه اين نشانه مهارت دانشمندان مهندس ايراني مي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.