بازاریابی اجتماعی

 بازاریابی اجتماعی

راه رفتن!

لغت کلیدی: بازاریابی اجتماعی

آلودگی های اتومبیل تاثیر بدی بر روی سلامتی کودکان دارد. تحقیقات نشان میدهد که والدین نگران هستند وقتی در مورد تاثیر اتومبیل بر روی کودکان یاد میگیرند، هرچند آنها هم اکنون از این تاثیرات مطلع نیستند.

راه رفتن برنامه ای است که جهت کاهش تاثیر اتومبیل ها بر روی محیط از طریق یک دیدگاه استراتژیک برای رفتار حمایتی مداوم از طریق بازاریابی اجتماعی توسعه داده میشود. برنامه کودکان را تشویق به راه رفتن ، دوچرخه سواری و استفاده از نقلیه عمومی برای رفتن به مدرسه به جای اتومبیل سواری میکند.

هنگام نام نویسی های انفرادی برای این برنامه ، آنها بسته تاثیرات محیطی ، آمارها و عقلانیت ها را برای یک برنامه کاهش ترافیک فراهم میکند. آن بر روی اطلاعات ترافیک ایمنی و اهمیت انتخاب بهترین مسیرها به مدرسه تاکید میکند. این بسته راه هایی برای تولید مدل ها و فرم های مهیج برای کاربری وقتی که برنامه پیاده میگردد. آن شامل استفاده از استراتژیهای نقشه یابی و توسعه استراتژی های دوچرخه سواری و پیاده روی می باشد.

بیش از 450 نفر درخواست این بسته را کرده اند. با گزارش تقریبا 50 درصد افزایش در تعداد دانش آموزانی که به مدرسه پیاده میروند. یک مدرسه تعداد اتومبیلهای پیاده کننده را از 150 به 4 گزارش داده است. برای اطلاعات جزئی به وب سایت مراجعه کنید.

این گزارش تاثیر مثبت دیدگاه بازاریابی اجتماعی را نشان میدهد.

 به نظر توسعه پروژه های مداوم، تهییج سهامداران و شرکا از شروع برای دستیابی به موفقیت نیاز است.

در این بخش:

با ارزش دیدگاه اجتماعی برای یک مشکل آشنا میشوید که معیار فرهنگی است.

سهامداران یک گروه همگن نبوده و بنابراین تشویق با آنها میبایست سازگار با نیازها و انتظارات آنها باشد.

خلاصه  فصل

این فصل فهم از یک هدف را نشان میدهد که میتواند جهت تغییر رفتار مثبت استفاده گردد. بدون بینش خوب از تیم برنامه ، این هدف قبول مقدرات حضار میتوانست یک مانع تغییر باشد.

در بخش بعدی چگونگی بینش اجتماعی و ساپورت را یاد خواهیم گرفت که طراحان برنامه را جهت غلبه بر تضاد اجتماعی به منظور ایجاد دیدگاه موفق افزایش ترک سیگار قادر میسازد.

سوالات خود مرور

1-برای این برنامه فعالیت های تحقیقاتی و مشوق با گروه های همسایه، مراکز سلامتی و غیره انجام شد. هنگام در نظر گرفتن یک حضار هدف خاص ، چه دارایی هایی درون اجتماع داشته و با استفاده از این چگونه شما میتوانید به این فهم مذهبی و فرهنگی دست یابید؟

2-در این مورد مطالعاتی حضار هدف اقلیت بوده و با درآمد پایین هستند. این موجب انتخاب اجتماع Hispanic به خاطر چگالی جمعیت بالا و درآمد پایین شد. کدام حساسیت های اخلاقی میتواند از انتخاب یک حضار هدف خاص به این روش ایجاد گردد و کدام مراحل برای حداقل سازی آن مناسب است؟

3- یکی از کلیدها، افزایش بینش برای این برنامه این است که ایمان مذهبی حضار هدف موجب اعتقاد به سرنوشت حول ایمنی جاده-همه در دستان خداست- میگردد. در پاسخ از یک راهب درخواست شده تا برای سرنشینان اتومبیل قبل از توزیع طلب استغفار کند. برای یک مداخله تغییر رفتاری شما تلاش برای دستیابی میکند، به چگونگی مقدرات و رفتار ایمانی پاسخ دهید؟

تا سال سوم برنامه، بازداری حمل ونقل در بین بچه ها که از بازداری استفاده شده در میان بچه ها در بقیه دالاس پیشی گرفته بودند، استفاده میکند و تا سال ششم برنامه بازداری استفاده شده بین حاضرین کلینیک از 85 درصد پیشی گرفته بود.تا 2000(بعد از سه سال):

بیش از 3000 صندلی ایمن بچه بین خانواده ها در مناطق هدف در طول دوره تحقیق توزیع شده بود.

استفاده از بازداری ها میان کودکان حاضر در مراکز سلامتی نسبت به استفاده از ان در دالاس بر طبق TTI پیشی گرفته بود.

استفاده از بازداری ها میان کودکان به سرعت در هر سه تنظیم افزایش یافت.

تاثیر غالب برنامه در اجتماع کل (مطالعه شده در خواربار فروشی های پارکینگ ها)در بین کودکان کمتر از 2 سال مشاهده شده بود.

کمربند ایمنی همچنین به طورقابل ملاحظه ای در هر یک از سه تنظیم افزایش یافت درحالیکه TTI تغییر کمتری در کاربری کمربند ایمنی در بخش های دیکر دالاس نشان داد.

رابطه قوی بین کاربری بازداری کودک واستفاده از کمربند ایمنی در همه مناطق مشاهده شده وجود دارد. رابطه بعد از نتایج طبقه بندی شده با سال، تنظیم، سن کودک و نوع نقلیه بیاقی ماند.

برنامه دریافت که بین والدین که در مراکز سلامتی بودند موفقیت بیشتری کسب کردند. هر چند به طور سراسری رفتار استفاده بیشتر در هرسه منطقه قابل ملاحظه بود.

دریافت ها

برنامه موفقیت خود را به خاطر موارد زیر مدیون است:

طبیعت چند وجهی

تجمیع فاکتورهای مذهبی و فرهنگی

استفاده از معلمین در کلاس های کمربند ایمنی

تلاش گروه های مراکز سلامتی در برنامه های عادی کلینیک

فیدبک ازداده های دوربینهای امنیتی در مورد روند برنامه

برای یک برنامه جهت موفقیت در افزایش کاربری بازداری کودکان، کاربری کمربند ایمنی سفارش میگردد.

تیم افزایش کمی در کاربری بارداری بچه در مواردی که کاربری کمی از کمربند ایمنی شده بود، مشاهده کرد. علاوه آن وابسته به این بود که آیا راننده زن / مرد است که مردان کمتر از کمربند ایمنی به کار میبردند و بچه ها را متقاعد میکنند تا حالت مردانگی بگبرند.

هر چند آنها دریافتند که یک افزایش در کاربری بازداری کودکان در اجتماع است (توسط مطالعات)، این به طور قابل ملاحظه کمتر از کاربری در مراکز سلامتی باقی ماند، نشان میدهد که کار بیشتری برای انجام وجود دارد.

بعضی از افزایش کاربری بازداری در مراکز سلامتی میتواند به خاطر تاثیر محبوبیت اجتماعی بوده باشد-والدین به مراکز سلامتی رفته میتوانند در مورد کمربند ایمنی آگاهی یابند. هرچند رفتار کلی در کاربری بازداری در بقیه دالاس دیده شد. بازاریابی اجتماعی

مدیای کلیدی

به منظور رسیدن به حضار هدف تا حد امکان، پیام ها از طریق مدیای گوناکون شامل صفحات پرینتی، تلویزیون و رادیو اطلاع رسانی شد. کلاس ها در مراکز سلامتی از طریق کلینیک مراکز سلامتی در کلیساها و…. تبلیغ شد.

صفحات پرینتی

نوشتارهای دانشگاهی در مورد برنامه در بین مراکز توزیع شد.

دکترهای اطفال اهمیت استفاده از پدهای تجویز شده حاوی آموزش های استفاده از کمربند ایمنی توسط والدین را خاطر نشان کردند.

مانیتورینگ و ارزیابی

تحقیقات بازداری کودک با مشاهده کنندگان آموزش دیده با استفاده از فرم های تحقیقاتی با TTI انجام شد که برای 13 سال گذشته با مطالعات طولی در تگزاس استفاده شده است. آغاز در فوریه 1997، به این نتیجه رسید که نقلیه در پارکینگ ها در سه محل هدف بودند.

  • مراکز سلامتی که مداخله پیاده شد.
  • مراکز Daycare که مداخله ها را دریافت کردند.
  • پارکینگ هشت خواربارفروشی

مشاهدات در پارکینگ ها در نظر گرفته شدکه نمونه کل باشد. کودکانی که در ارتباط با این که قانون ایالت در نظرگرفته شده ، بازداری شده اند. کمربندهای ایمنی بررسی نشده که آیا محکم بسته شده اند یا نه؟

7413 مشاهده میان کودکان Hispanic از 1997 تا 2000  انجا شده است: 2246 از انها در مراکز سلامتی ، 2735 در مراکز سلامتی روزانه و 2432 در پارکینگ ها بوده است. علاوه بر این 4137 مشاهده مقایسه ای توسط TTI بر روی کودکان تمام مسابقات در بخش های دیگر دالاس انجام شد.

تحقیق TTI استفاده از کمربند ایمنی در هر دو منطقه هدف را ارائه داد که بر این باور بودند که کمربند ایمنی فاکتورالزامی در کاربری بازداری کودک است هر چند تعیین کننده منفرد نبود.

چون که IPC به داده های پزشکی دسترسی نداشت و تعداد مرگ و میرها جهت اثبات تغییر قابل ملاحظه کم بود، مشاهدات کاربری بازداری به عنوان علامت تاثیر برنامه استفاده گردید.

یافته ها

سه سال بعد از مداخله ها ، کاربری بازداری ایمنی در بین کودکان تا 73 درصد افزایش یافت.

این تمرین مشترک در هر جای آمریکا بود. بنابراین مداخله شامل تاکید و بازتاکید اهمیت کمربندهای کودک  و جریمه ها برای عدم کاربری آنها بود.

پیام کلیدی:

کمربندهای ایمنی کودک مهم بوده و زندگی آنها را نجان خواهد داد.

کودکان در بغل والدین هنگام مسافرت ایمن نخواهند بود.

کمربندهای ایمنی باید همواره استفاده گردند. بازاریابی اجتماعی

بینش از گروه های تمرکز اهمیت مادران را میرساند که مسئول در اجتماع Hispanic هستند.

تیم گروهی از مادران را به کار گرفت. سه مادر محلی وابسته به ارتقای کاربری کمربند ایمنی کودک دردوره نه هفته ای در مراکز سلامتی روزانه استخدام شدند. استراتژی ها وابسته به اطلاعات غرفه ها ، شرط بندی و بازی های طراحی شده برای ارتقای کاربری کمربند ایمنی بچه توسعه داده شدند.

در مدارس محلی، کلیساها یک خانوم پلیس Hispanic با نام محافظ کلاس ها را به اسپانیایی و انگلیسی برای والدین و کودکان جهت توضیح قوانین ایمنی و فرایندها توضیح می داد.

تیم آموزش دیده دوزبانه که بیشتر آنها ساکنین مناطق هدف بودند ، تمامی فعالیت ها را انجام میدادند.

مراکز سلامتی روزانه ، در این مراکز مداخله هفتگی برای کودکان و والدین شامل آموزش های ایمنی برای کارمندان و کارگاه های آموزشی برای والدین بود.

محله ها مداخله هایی که در محله ها در مناطق هدف پیاده میشد.

ارتقا

کمبود دانش و اطلاعات دو کلید بینش از گروه های تمرکز یک المان ضروری برای ترکیب متدها بود. مانع زبان برای تمامی فعالیت ها بوده و اطلاعات به اسپانیایی و انگلیسی بود.

پیام های کلیدی

این پیام ها شفاف و واضح توسعه داده شدند. بحرانی است که پیام ها در مکان ها و کانال های توزیع مداوم بود.

ترکیب بازاریابی

برنامه از ترکیبی از متدها جهت تشویق ، توانمندسازی استفاده کرده و کاربریهای مربوط به تحصیل ایمنی کودکان در بین والدین Hispanic می باشد. مداخله ها با استفاده از مدل اجتماعات ایمن توسعه داده میشود که از دیدگاه های Bottom-up بهره گرفته و از برنامه های تحصیلی استاندارد شده توسعه می یابند.

آن دارای 4 ویژگی مشخص است:

1-آنالیز داده های مجروحین از چندین منبع

2- همکاری های فراوان

3-همکاری ساکنین

4-سیستم کنترل جراحت

مداخله سپس با اجتماع Hispanic تنظیم شده و بر اساس بینش 6 گروه تمرکز اصلاح میگردد.

جزئیات مداخله ها در برابر 4 المان ترکیب بازاریابی دنبال میگردد. بازاریابی اجتماعی

محصول

محصول هسته، مزیت قول داده شده، ایمنی تضمین شده کودکان هنگام مسافرت در ماشین است. با بسط معنی کاهش ریسک مرگ و میر کودکان میباشد.

محصول واقعی ، رفتار مطلوب، استفاده صحیح از کمربندهای ایمنی کودکان می باشد.

محصول الحاق شده شامل مسئله مرگ ومیر می باشد. راهب های محلی خواسته شدند تا طلب استغفار کنند.

کلاس های تحصیلی

کلاس ها به دو زبان انگلیسی و اسپانیایی توسط تکنسین های آموزش دیده میشوند.

کلاس در مورد اهمیت ایمنی کودک در طول مسافرت صحبت میکنند.

کلاس ها هر دو هفته یکبار در مراکز سلامتی در مناطق هدف و دیگر مکان های مورد درخواست برگزار میشود.

از والدین خواسته شدتا در کلاس برای یادگیری نصب درست کمربندهای ایمنی حاضر شوند.

در این کلاس ها ویدیوهای تصادف نشان داده شد که نشان میداد چه بلایی سر کودکان بدون صندلی کودک خواهد آمد. بازاریابی اجتماعی

همچنین شامل عکس العمل نسبت بدان چه کودک نمیخواهد از صندلی کودک استفاده کند.

کارگاه های آموزشی ایمنی ترافیک

توسط تیم IPC و اطلاعات مشمول در رابطه با ایمنی نقلیه، مجوز رانندگان و قوانین ترافیکی و امنیت اجتماعی و نصب وکاربرد درست صندلی های ایمنی بچه تحویل داده شد.

جلوگیری و کنترل بیماری. این فعالیت ها در مراکز سلامتی ، کلیسا ها و …. اجرا گردید.

IPC با دیگر گروه ها و سازمان های اجتماعی برای انجام پروژه شامل:

فیزیک دان ها ، پرستاران در مراکز سلامتی روزانه

گروه مراکز سلامتی روزانه و خواربارفروشی ها

وزارت حمل و نقل و سلامت تگزاس

دپارتمان پلیس دالاس

تیم و اعضای مراکز اجتماعی محلی

موانع

رقابت

یک آنالیز رقبای داخلی و خارجی و موانع موثر بر روی برنامه انجام شد. بازاریابی اجتماعی

فاکتورهای کلیدی شامل:

مذهب وحس ایمنی. اصلی ترین رقبای داخلی شناسایی شده  به عنوان حضار هدف بودند و همچنین دیدگاه آنها در مورد مذهب و مرگ و میر

مقاومت. دو فاکتور اصلی مقاومت کودکان و اعضای خانواده. تیم دریافت که با تحمیل کمربندهای ایمنی افراد تمایل کمتری به استفاده از آن دارند.

سیاست های جمع. یک مرز اضافی شامل اجتماع Hispanic در پروژه بود. سیاستهای اجتماعی، دینامیک های متغیر و دیگر متغیرهایی که بسیار غیر پیش بینی بود-نگهداری یک مداخله در این محیط کار بسیار سختی است.

علاوه بر رقبای شناسایی شده ، تعدادی از موانع شناسایی شدند:

بی توجهی. تیم ابتدا متوجه شد که تشویق اجتماع Hispanic مشکل است. دریافته شد که آنها نظرات خود در مورد مسائل گوناگون سوال نموده اما اجتماع به آنها بی توجه است.

غیرعلاقه مند به مسائل ایمنی ترافیک. تیم دریافت که تشویق به این مقوله سخت است و در عوض به موضوع کاهش جرم و جنایت در اجتماعشان نگران هستند. بنابراین تبدیل دیدگاه و تشویق آنها به این که این مقوله برای آنها اولویت پایین تر بود ، سخت بود.

کمبود اعتماد. این کمبود اعتماد خود را با سوال های گوناگون نشان میداد.

جهت غلبه بر چالش های اولیه ، هدایت یک پروژه با این اجتماع قبلا کمک نمود و نسبت به قبل اشتیاق و اعتماد بیشتری فراهم شد. تیم همچنین یک مبادله برای تسهیم آنها انجام داد.

به عنوان مثالبا فراهم کردن کلاس های ورزش و سازمان دهی یک بخش با یک سخنران بیرونی در مورد چگونگی مدیریت ازدحام انجام شد.

بینش های کلیدی

اهمیت دین. یکی از بینش های کلیدی اهمیت دین در اجتماع و وجود اعتقاد به سرنوشت و اعتقاد به این که زندگی دست خداست، بود.

کمبود دانش. قوانین کمی در کشورها وجود داشت که افراد مهاجرت کرده از آنجا به آمریکا بی اطلاع از ایمنی بازداری و اهمیت آن بودند.

ایمنی. یک برداشت ایمنی وقتی که والدین بر این باورند که انها هنگام رانندگی ایمن هستند و بنابراین احتمال کمی برای تصادف وجود دارد.

کمبود اطلاعات. اطلاعات کمی در مورد کمربند ایمنی بچه و اهمیت آن در میان والدین وجود دارد.

استفاده از تاکتیک شوک. گروه متمرکز بر روی نیاز به درام تاکید کرد. این برای دیگر گروه های اخلاقی که معمولا از آن طفره میروند، درست نیست.

کانال های مدیا. محققان دریافتند که اعضای اجتماع آنچنان مطالعه نمیکنند و بیشتر تلویزیون و رادیو به کار میبرند. بنابراین گروه از این رسانه ها استفاده کرد.

تهییج سهامداران

مداخله با NHTSA کمک مالی شده و برای پیشگیری جراحت مرکز ملی کمک نمود.

تیم ابتدا افراد کم درآمد را در نظر گرفت چونکه کاربرد بازداری ایمنی کودک در میان این افراد اهمیت کمتری دارد. اجتماع Hispanic به خاطر چگالی جمعیت بالا و درآمد پایین انتخاب گردید. تحقیقات نشان دادند که کودکان این جمعیت کمتر از ایمنی بهره میبرند. علی الخصوص والدین هدف قرار گرفتند. سه زیپ کد در بخش غربی دالاس انتخاب شدند.

هدف تحقیق

جهت در نظر گرفتن بزرگی مشکل و شناسایی حضار هدف، یک مطالعه مروری انجام شد. بعد از مطالعه داده های ایالالت تگزاس (داده های پزشکی، پلیسی و پاسخ اضطراری)آنالیز گردیدند.

این آنالیز نشان میداد که بیشتر تصادفات در میان اجتماع Hispanic می باشد.

جهت فهم بیشتر مسائل ، یک تحقیق در این اجتماع با ارزیابی کودکان پیش مدرسه ای در دالاس غربی جهت تحقیق کاربرد ایمنی کودک انجام شد. تحقیق نشان میدهد که کاربرد ایمنی کودک در میان این قشر پایین است.

برای افزایش کاربرد ایمنی کودک، حضار هدف از میان این اجتماع انتخاب شده و برای افزایش آگاهی و بینش این جمع از ایمنی کودک اقدام کردند.

دانش بدست آمده در این گروه های متمرکز طراحی مداخله بود. به طور مثال محققان جهت پیاده سازی یک مداخله طراحی شده در کارولینای شمالی طرح ریزی کرده بودند جایی که آنها کاربرد صحیح یک ایمنی اتومبیل را مشاهده کردند. گروه متمرکز این دیدگاه را رد کرده و گفتند افراد این جایزه ها را انباشته و از صندلی ایمن اتومبیل استفاده نمیکنند. ثانیا محققان از چهره های مشهور برای کاربرد ایمنی درخواست نمودند.

#  بازاریابی اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.