post

انواع تحقیق

برای یافتن پایه و اساس تحقیق، به ما اجازه بدهید تا به طور خلاصه تحقیق را بر اساس سر فصل های متنوع طبقه بندی بکنیم. تحقیق ممکن است به طور گسترده طبقه بندی شود به عنوان
1) تحقیق بنیادی یا تحقیق کاربردی
2)تحقیق توصیفی یا تحقیق تحلیلی
3) تحقیق کمی یا تحقیق کیفی
4)تحقیق ذهنی یا تحقیق تجربی

1)تحقیق بنیادی و تحقیق کاربردی

تحقیق بنیادی اساسا با فرمول بندی مرتبط است. و وابسته به اصول و قوانین  است. این هدف دستیابی به اطلاعات و حقایق است. این مورد از تحقیق، تعدادی از پدیده های طبیعی را مطالعه می کند یا روی مسائل ریاضی محض متکی است. این ها مثال هایی از تحقیق بنیادی است. تحقیق بنیادی هدفش نتیجه گیری تئوری هاست. این ممکن است شامل بررسی تئوری اعداد یا بنیان نهادن یک نوع جدید آن باشد. نیاز برای تحقیق هنگام ظهور مشکل جدید یا موقعیت جدید جامعه افزایش می یابد. ویژگی پویایی پدیده های اجتماعی نیاز به این دارد که که تئوری های قدیمی به طور ثابت تست شود. در حقیقت موقعیت های جدید و تغییرات لازم در آن ها در جهت کامل کردن شان ایجاد می شود. تحقیقات بنیادی هدفش دست یابی و تایید اطلاعات است. این امتحان می شود تا علت و اثرات روابط را در پدیده های اجتماعی پیدا کند. تحقیق بنیادی اساسا  نرمال نیست. بخاطر این، پدیده ها را  همان طور که باید باشند بررسی نمی کند.

تحقیق بنیادی

تحقیقات کاربردی مرتبط با حل مشکلات خاصی است. هدفش پیدا کردن یک راه حل برای یک مشکل فوری در مواجه با یک جامعه و سازمان صنعتی است. تحقیقات کاربردی تجربی هستند و مرتبط با جنبه های کاربردی زندگی است. تحقیق انجام می شود تا اقتصاد، جامعه و گرایش های سیاسی خاصی که ممکن است یک نهاد خاص یا تحقیقات بازار و تحقیقات ارزیابی راشامل شود مشخص کند. این موارد مثال هایی از تحقیقات کاربردی است. در زمینه تحقیق برنامه ریزی گروهی هدف در کاربرد تعدادی از اصول است. به طور مشابه نشان دادن تعدادی از اصول. به تحقیق کاربردی برای یافتن اساس تئوری ها لازم است. تحقیق کاربردی به طور کلی وظیفه دارد فرم جامعه را سنجش کند در حالی که تحقیق بنیادی تاریخی است. تحقیق کاربردی کاربرد عمل برای حل یک مشکل فردی است. در حالی که تحقیق بنیادی اصول و قوانین را کشف می کند. تحقیق کاربردیکاربرد ان ها را در جهت حل مشکلات جامعه کشف می کند. بخاطر این در حالی که هدف تحقیقات کاربردی کشف یک مشکل است. تحقیق کاربردی در جهت یافتن اطلاعات اساسی یا کاربردی گسترده است  تحقیق بنیادی اساسی فراهم می کند که ساختار تحقیقات کاربردی ایجاد شود.

2) تحقیق توصیفی و تحقیق تحلیلی

تحقیق توصیفی

تحقیق توصیفی شامل سنجش و روبرو شدن با حقایق مورد نیاز در انواع مختلف است. هدف عمده تحقیق توصیفی توصیف حال کارها است. ویژگی اساسی این نوع تحقیق این است که محقق کنترلی بر روی متغیرها ندارد. او می تواند فقط آنچه اتفاق افتاده است و آنچه در حال اتفاق افتادن است را گزارش دهد. در تحقیق تحلیلی از حقایق و اطلاعات در دسترس استفاده می کند و ان ها را تحلیل می کند تا یک ارزیابی اساسی را ایجاد کند.

3) تحقیق کمی و تحقیق کیفی

تحقیق کمی زمانی کاربرد دارد تا پدیده هایی که قابل اندازه گیری هستند را بررسی کند. بنابراین ان ها می توانند در اصطلاح( کمی) بیان شوند. تحقیق کیفی مرتبط با پدیده های کیفی است. تحقیق کیفی طراحی شده تا بفهمد که مردم چگونه احساس می کنند یا چه چیزی فکر می کنند درباره ی موضوعات خاص. تحقیق کیفی اساس فهم در علومی است که هدفشان کشف موارد اصولی یا رفتار انسانی است.

4)تحقیق ذهنی و تحقیق تجربی

تحقیق ذهنی مرتبط است با تعدادری ایده های انتزاعی و تئوری ها. این به طور کلی توسط فیلسوفان و متفکران توسعه دهنده جنبه های جدید استفاده می شود تا انواع موجود را دوباره تغییر دهند. تحقیق تجربی روی ازمایش یا مشاهده ان ها به تنهایی تکیه می کند. این ها براساس داده ها نتیجه گیری می شود و توانایی تایید به وسیله مشاهده و آزمایش را دارد. این می تواند تحقیق تجربی نامیده شود. در تحقیق تجربی محقق ابتدا یک فرضیه یا حدس را برای نتایج احتمالی تنظیم می کند. او سپس در خارج کار می کند تا حقایق کافی برای رد یا تایید فرضیه ها را به دست بیاورد.

مطالعات تجربی یک پتانسیل بزرگی دارد تا به قیاس و نتیجه گیری منجر بشود. بنابراین تحقیق می تواند تئوری ها و اصول را کشف کند تا به عمومیت دادن آن ها برسد. همان طور که تحقیق براساس مشاهدات و رویدادهای تجربی است. این اطلاعات  فهم و ایجاد مهارت ها و توانایی های تصمیم را بهبود می دهد.

انواع مختلف تحقیق براساسی بررسی

براین اساس روش های تحقیق ممکن است در روش های زیز طبقه بندی بشود
1)تحقیق تجربی
2)تحقیق توصیفی
3)تحقیق عملی
4)تحقیق میدانی
5)تحقیق ارزیابی
6) تحقیق کتابخانه ای

 1. تحقیق تجربی یا تحقیق آزمایشگاهی: تحقیق آزمایشی براساس نتایج تجربی در یک ازمایشگاه است. برای مثال: تحقیقات فیزیک در ازمایشگاه است. تحقیقات تجربی در علوم اجتماعی مفید هستند. تنها مشکل در این تحقیق این است که یک تحقیق اجتماعی ازمایشگاهی در شرایط محیطی ایجاد کند. در علوم مدیریت هم چنین، تحقیقات ازمایشگاهی می تواند یک نتیجه ایجاد کند.
 2. تحقیق توصیفی: این یک نوع تحقیق است که براساس تحلیل و بررسی های علمی و روابط بین متغیرهای وابسته و مستقل پایه گذاری شده است. این یک تحقیق تجربی است و محقق هیچ کنترلی بر روی متغیرهای مستقل موجود ندارد. متغیرهای مستقل وجود دارند و روابط شان با متغیرهای وابسته ایجاد شده است. برای مثال هزینه تبلیغات یک متغیر مستقل است در حالی که قیمت فروش ممکن است وابسته به هزینه تبلیغات باشد.
 3. تحقیق عملی: تحقیق عملی تحقیق یک شخص است که در جهت توانایی های او برای رسیدن موثر به اهدافش هدایت شده است. تحقیق عملی از طریق عمل مستقیم به دست می آید. تحقیق عملی شامل تعدادی از مراحل است، مثلا مرحله خط اول، عمل های سیستمی، ارزیابی های دوره ای و غیره. یک معلم باید از تحقیق عملی استفاده کند تا تدریسش را بهبود بدهد. در مدرسه مدیران، تحقیق عملی را بهبود روش تدریشان انجام می دهند. تحقیق عملی به پژوهشگر کمک می کند تا مشکلات قابل مشاهده را حل کند و روابط بین آن ها را مطالعه کند سپس آن ها را در زندگی واقعی کاربردی کند. این به معلمان کمک می کند تا عیب هایشان را از طریق تغیر عمل کارهای روزانه بین ببرند.
 4. تحقیق میدانی: تحقیقات میدانی در موقعیت زندگی واقعی انجام می شود. نتایج این روش بیشتر واقع ببین است. این تحقیق نه فقط در علوم اجتماعی بلکه بیشتر در تحقیقات مدیریتی نیز استفاده می شود.
 5. تحقیق ارزیابی: این مطالعه ای است که برای هدف ارزیابی یک پروژه ای که هنوز در حال اجراست استفاده می شود . ارزیابی عملی شامل، ارزیابی شغلی، ارزیابی برنامه و تکنیک مرور و غیره است.این یک روش بسیار مفید برای ارزیابی واقعی عملیات به طور موثر است.
 6. تحقیق کتابخانه ای: این یک نوع تحقیق براساس داده ها، اسناد و مواردی است که در کتابخانه است. پژوهشگر فقط وابسته به مواردی است که می تواند از منابع کتابخانه ای و داده های ثانویه جمع اوری کند. تعدادی از محققان علوم اجتماعی از این روش به علت سهولت استفاده در مطالعاتشان استفاده می کنند.
 7. تحقیق تکنولوژیکی: تحقیق تکنولوژیکی شامل کاربردهای نفوذپذیر لیست شده ای است که مورد نیاز تجارت و صنعت است.
 8. تحقیق سیاسی: تحقیق سیاسی به طور اساسی یک تحقیق با سیاست اجرایی است. محققان که بیشتر برای هدف خاص یا کاربردی از ان استفاده می کنند. نتایج چنین مطالعاتی به عنوان راهنما برای فرمول های سیاسی و اجرایی استفاده می شود. تعدادی از پژوهش های مدیریتی براساس تحقیقات سیاسی است.
 9. تحقیق توصیفی: مطالعه توصیفی یک تحقیق با تفسیر است. این یک نوع ساده تحقیق است که روی جنبه های مخصوص تحقیق یا ابعاد مشکل مطالعه شده تمرکز می کند. داده های لازم به وسیله یک یا بیشتر از یک روش مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه چندگانه جمع اوری می شود.
 10. تحقیق تاریخی: تحقیق تاریخی یک تحقیق براساس تاریخ است. هدفش ترسیم و توضیح رویدهای گذشته در جهت فهم رویدادهای حال حاضر و پیش بینی اینده است..

انواع دیگر تحقیق

ما هم چنین انواع دیگر تحقیق را براساس اهداف تحقیق ، محیطی که در ان تحقیق انجام می شود و زمان مورد نیاز برای پایان تحقیق داریم. از نقطه نظر زمانی ما می توانیم تحقیق را به عنوان تحقیق زمانی یا طولی در نظر بگیریم/ براساس محیط تحقیق، تحقیق می تواند میدانی یا کتابخانه ای باشد. تحقیق می تواند جهت دار یا تصمیم جهت داده شده باشد. در تحقیق جهت دارد محقق ازاد است تا موضوعات را انتخاب کند. در تحقیق تصمیم جهت دار، محقق نمی تواند به راحتی یک تحقیق را منطبق با میل خودش شروع کند. تحقیق عمیلیاتی یک مثال تحقیق تصمیم جهت دار است. چون که این براساس کیفیت عملیات در نظر گرفته شده یک اندازه گیری مشخص می کند.

برای اینکه بتوانیم تحیقات علمی انجام دهیم بهتر است کتابهای علمی انگلیسی بخوانیم .اگر در زمینه زبان انگلیسی کمی ضعیف هستید میتوانید از خدمات ترجمه کتاب کمک بگیرید.

تمرین ها

 1. یک مقاله برای انواع مختلف تحقیق انجام شده بوسیله محققان بنویسید.
 2. تفاوت بین تحقیق بنیادی با کاربردی، توصیفی و تحلیلی، کیفی و کمی، تجربی و ذهنی را بنویسید.
 3. بنوسید که تحقیق کتابخانه ای، توصیفی، آزمایشی، عملی و کتابخانه ای چه هستند.

روش های تحقیق
روش مطالعه موردی
معنی و مفهوم

روش تحقیق جامعه تجربی ممکن است به طور گسترده به دو بخش آماری و مطالعه موردی تقسیم شود. روش اماری براساس یک مقیاس بزرگ جمع اوری حقایق است در حالی که مطالعه موردی براساس مطالعه قوی مقایسه ای موردهای کمتر است که گاهی اوقات به موردهای کوچک یا موردهای خاص محدودمی شود. مطالعه موردی بیشتر بیشتر بررسی ماهیت طبیعت از طریق مشاهده یک انسان است که از طریق تجربیات می تواند یاد گرفته شود. مطالعه جامع یک شخص یا یک گروه مطالعه موردی نامیده می شود.

مطالعه موردی روشی برای تحلیل زندگی یک واحد اجتماعی است. یک واحد اجتماعی مممکن است یک شخص باشد یا یک خانواده یا یک نهاد یا یک سازمان یا حتی یک جامعه. مطالعه موردی یک روش جمع اوری اطلاعات و تحلیل ان هاست. این یک مطالعه کیفی است. این یکی از بهترین تحقیقات طراحی شده برای مطالعات اکتشافی است. از طریق مطالعه موردی یک شخص می تواند عوامل و علت های یک پدیده مخصوص را بداند.

مطالعه مورردی یک روش، یک تکنیک یا یک رویکرد بر واقعیت های جامعه و ایجاد داده های زمانی تعدادی از واحدهای انتخاب شده است. این یک رده سازمان دهی داده های اجتماعی است تا ویژگی های موضوع جامعه مطالعه شده را بررسی کند.

چگونه یک کیس استادی انجام بدهیم؟

در روش کیس استادی، محقق تلاش می کند تا بفهمد چگونه تجربیات در مراحل مختلف زندگی، افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین داده های جمع اوری شده در جهت ترتیب زمانی است. انواع مختلف تکنیک داده می تواند برای جمع اوری داده استفاده شود. مصاحبه ی عمقی یکی از این تکنیک هاست. از مصاحبه شونده خاسته می شود تا زندگی اش را از گذشته تا حال حاضر یا از حال حاضر تا گذشته بازگو کند و از این طریق جمع اوری اطلاعات صورت می گیرد.

در ادامه عواملی برای مطالعه می اید 1) رابطه پاسخ دهنده با اعضای خانواده اش 2)عقیده، نگرش رفتار و تطبیق با اعضای جامعه و علاقه مندی هایشان 3) تجربه پاسخ دهنده در مدرسه، گروه های مذهبی، چرخه دوستان و علاقه مندی ها.

با استفلاده از این تجربیات مهم و رویدادهای گذشته زندگی افراد، محقق می تواند الگوهای رفتاری حال حاضر فرد را احیا کند و توسعه دهد. در کنار افراد، دوستان اجتماعی او ، معلم های مدرسه ، اعضای خانواده و غیره می توانند مصاحبه شوند. روش مشاهده می تواند برای مطالعه موردی استفاده شود. سندهایی مثل نامه ها و خاطرات روزانه از دیگر منابع جمع اوری اطلاعات هستند. این ها مواردی هستند که مطالعه موردی یک شخص را برای محقق ثابت می کند. بنابراین محقق عمده حقایق در دسترس را انتخاب می کند که فقط این موارد وابسته و اصلی هستند. این موارد فرمول بندی، سازمان دهی و خلاصه می شود تا اطلاعات و تلاش ها بررسی شود.

منابع مطالعه موردی

منابعی که از ان ها برای جمع اوری داده ها در مطالعه موردی استفاده می شود شامل موارد زیر است:

 1. اسناد شخصی: تعدادی از مردم خاطرات روزانه را نگه می دارند و بیوگرافی خود را نوشته و نگه می دارند. این اسناد شامل توصیف رویدادهای جالب زندگی نویسنده به خوبی عکس العمل در مقابل ان هاست. بنابراین از اسناد شخصی، می توان شخصیت نویسنده ، روابط اجتماعی و فلسفه زندگی او را دریافت. بنابراین ان ها در مطالعه شخصیت نویسنده مهم هستند. خاطرات روزانه یک شخص ممکن است شامل رویدادهای پنهان مرتبط با زندگی فرد باشد.
 2. تاریخ زندگی: تاریخ زندگی یک شخص یک منبع مطالعه موردی است. از طریق مصاحبه با پاسخ گو تاریخ زندگی او را می توان شناخت. این یک مطالعه هدفمند است  و رویدادهای متنوع زندگی پاسخگو مطالعه می شود تا شخصیتش در جامعه مشخص شود به جز این منابع منابع دیگر نیز به روش مطالعه موردی کمک می کند. این منابع شامل کتاب، مجله، بررسی ادبیات، اسناد دولتی، ارتباطات و غیره است. این ها شامل اطلاعات درباره ی موارد تحت مطالعه است.

ویژگی های یک مطالعه موردی

 1. یک فرد خاص یا خانواده یا دیگر واحدهای اجتماعی بررسی می شود.
 2. مطالعه واحدهای انتخاب شده با عللاقه و بررسی جزئیات صورت می گیرد.
 3. مطالعه با این روش در یک دوره زمانی طولانی ادامه می یابد تا ماهیت واحد را ثابت کند. همه ی پیچیدگی های حقایق مرتبط با عوامل اجتماعی هستند. بنابراین مطالعه موردی به ما یک چشم انداز واضح از داخل واحدهای اجتماعی مطالعه شده می دهد.
 4. مطلعه به صورت کیفی انجام میشود بنابراین اطلاعات به صورت کیفی انجام می شود.
 5. مطلاعه موردی تلاشی است در جهت کشف روابط علی چندگانه.
 6. الگوهای رفتاری واحدهای اجتماعی به طور مستقیم مطالعه می شود.
 7. نتایج مطالعه موردی در فرضیه های مفید و داده های لازم برای تست فرضیه هاست.

مراحل مطاله موردی

مراحل زیر در مطلاعه موردی دنبال می شود:

 1. بیانیه مشکل: محقق مشکل را انتخاب و مطالعه می کند. افرادی را تعیین می کند تا موارد را انتخاب کنند و تحلیلشان را وسعت بدهند.
 2. توصیف مسیر رویداد: محقق مجبور است مسیر رویداد را تفسیر کند.
 3. جمع اوری مواد: مواد در باره ی هرواحد یا جنبه جمع اوری شده اند.
 4. مطلاعه عوامل: عوامل خاصی وجود دارند که برای هر رویدادپاسخ گو هستند و باید ان ها مشخص شوند.
 5. تحلیل عوامل: نقش عوامل پاسخ گو برای رویدادها تحلیل شده و نتیجه گیری می شوند تا اثرات فاکتورها را بررسی کنند.

فروض مطالعه موردی

1)واحد انتخاب شده تنها نماینده کل مطالعه است.

2) پدیده های کلی پیچیدگی زیادی دارند. بنابراین تعداد کمی موارد در نظر گرفته شده برای مطلاعه کافی و مفید هستند. یک مطالعه جامع واحد انتخاب شده ایجاد می شود.

3) پدیده های اجتماعی تحت تاثیر فاکتور زمان است بنابراین تاریخ برای هر واحد مطالعه شده ضروری است.

4) همه انسان ها اساسا فعال هستند. ان ها یک ماهیت کلی را تسهیم می کنند.

5) شرایط اجتماعی  گرایش به تکرار دارند از یک زمان به زمان دیگر با تغییرات حاشیه ای.

کاربردهای مطالعه موردی

روش مطالعه موردی در حال حاضر برای چندین نظام استفاده می شود و استفاده ان روز به روز گسترش می یابد.

روش مطالعه موردی به طور گسترده در جامعه شناسی استفاده می شود. این به عنوان یک تحقیق سیستماتیک در جامعه شناسی در نظر گرفته شده است. این روش برای مطالعه جامعه گروه های مختلف استفاده می شود. انسان شناسان از روش مطالعه موردی استفاده می کنند تا مشکلات مرتبط را بررسی کنند. متخصصان مدیریت هم چنین برای راه حل یابی مشکلات مدیریتی شان از این روش استفاده می کنند. این می تواند در فیزیک، کارگران اجتماعی، انسان شناسی، روان شناسی و تعدادی زمینه های دیگر استفاده شود  ودانش موجود را گسترش دهد. روش مطلاعه موردی می تواند استفاده شود نه فقط برای جمع اوری داده بلکه هم چنین برای عرضه ی دیگر روش های تحقیقی.

مزیت های روش مطالعه موردی( اهمیت روش مطالعه موردی)

1)مطالعه موردی به دانش اضافه می کند، ایده تولید می کند و پیشنهادات و فرضیاتی درباره رفتار ارائه می کند.
2) مطالعه موردی به درستی از واحدهای تحت مطالعه محافظت می کند. این پیشنهادات چشم اندازی برای راهنمایی تحقیقات اتی است.
3)مطالعه موردی انعطاف پذیر است. ان ها می تواند در هر نوعی از تنظیمات اجتماعی نتیجه گیری شوند.
4) روش مطالعه موردی براساس فرمول بندی و تست فرضیات مفید است.
5) این یک تکنیک خوب برای بررسی کامل زمینه های جدید است هنگامی که نظری درباره طبقه بندی متغیرهایی که نقش مهم را در موقعیت بازی می کند نداریم.
6) مطالعه موردی یک ماهیت قوی دارد. این یک واحد را بطور کامل مطالعه می کند.
7) این یک کمک به مطالعه مشکلات پیچیده است.
8) مطالعه موردی جامع است.
9) مطالعه موردی یک رویداد واقعی و یا شرایط را توصیف می کند.
10) روش مطالعه موردی بهترین روش برای مطالعه جنبه های ذهنی و روانی است.

معایب ( یا محدودیت های) روش مطالعه موردی:

 1. در مطالعه موردی محقق مغرور می شود. او  هر واحد را در ابعاد کامل خودش مطالعه می کند. بنابرایناحساس می کند که هرچیزی را می داند و به فکر بیشتر نیازی ندارد. اما او نمی داند که چیزهایی پنهان هستند و مطالعه نمی شوند.
 2. این برای محقق مشکل است تا تصمیم بگیرد که چه زمانی جمع اوری داده ها را متوقف کند که داده های جمع اوری شده در ان زمان مناسب و شایسته است.
 3. در مطالعه موردی فروضی وجود دارد که تجربیات گذشته به نتیجه نهایی کمک می کند. بنابراین سعی می کند داده بیشتری جمع اوری کند بیشتر این اطلاعات بعدا ممکن است بی ربط فرض شود.
 4. تغییرات زیاد در این بخش از مورد، مشاهده، نوشتن و مصاحبه خطاهای زیادی را ایجاد می کند.
 5. چون که روش مطالعه موردی به دیگر  تجربیات در نظر گرفته شده رویدادهای گذشته بستگی دارد اثر گذاری روش ها را محدود می کند.
 6. اغلب مطالعه مورددی، مشکلات مورد را درگیر می کند. مثلا بر ویژگی های نامطلوب تاکید بیش از حد می شود و تعدادی ویژگی های مطلوب تاکید نمی شوند.
 7. روش مطالعه موردی زمان بر و پرهزینه است.
 8. موقعی که داده های تاریخی جمع اوری می شوند ممکن است حقایق واقعی اشکار شود.
 9. در مطالعه موردی داده های کمی در دسترس نیستند.
 10. نبود اهداف در مطالعه موردی وجود دراد.
 11. مطالعه موردی به طور کلی نا به سامان است و در کنترل پاسخ دهنده نیست.

روش پیمایش

تلفظ تحت الفظی پیمایش، (بادید از بالا) یک یا چند چیز خاص از یک مکان بالا معنی می دهد.در علوم طبعی پیمایش به اندازه گیری چیزها بر می گردد در حالی که در علوم اجتماعی بررسی مشکلات جامعه را انجام می دهد. این یک تکنیک جمع اوری داده از طریق مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه، کتابخانه و غیره است. امروزه پیمایش فقط یک روش جمع اوری داده نیست. این هم چنین تحلیل نتایج نیز می باشد.

مراحل پیمایش

 1. اولین مرحله در پیمایش انتخاب مشکل است.
 2. دومین مرحله تعریف اهداف پیمایش است.
 3. سومین مرحله تعریف مشکل تحت پیمایش است.
 4. بعد از تعریف مشکل، عناصر متنوع، عناصر یا عوامل درگیر شده در مشکل باید تحلیل بشوند.
 5. قبل از شروع پیمایش حیطه مشکل تعیین بشود.
 6. زمان در دسترس برای سنجش قبل از هدایت پیمایش تعیین بشود.
 7. منابع از داده های جمع اوری شده باید تعیین بشود. منابع می تواند اولیه یا ثانوبه باشد. داده های جمع اوری شده بوسیله مصاحبه ها یا پرسشنامه یا جداول می تواند باشد.
 8. قبل از انجام پیمایش، واحدهای استفاده شده برای جمع اوری داده و رتبه ی درستی باید مشخص شود تا به اهداف تعیین شده برسیم.
 9. آموزش متاسب به نیروهای تحقیق که در حال جمع اوری اطلاعات هستند داده شود.
 10. تکنیک استفاده شده برای جمع اوری پیمایش باید قبل از در نظر گرفتن سنجش مشخص شود.
 11. داده ها برای آسان کردن تحلیل جمع اوری و سازماندهی شود.
 12. نتیجه گیری ها براساس تحلیل ها ترسیم شود.

شایستگی ها (یا مزیت های) روش پیمایش

 1. پیمایش به محقق اجازه می  دهد تا محقق در ارتباط با مردم باشد
 2. این اجازه می دهد به اهداف بزرگتری برسیم. داده ها تحت تاثیر دیدگاه یا باورهای انسان نیستند.
 3. پیمایش به طور کلی تلاش می کند تا تعدادی از مشکلات و موقعیت هایی که امکان پذیر نیست توسط تئوری های کامل شناخته شود را روشن کند.
 4. یک پیمایش اجازه می دهد احساسات کلی بر موقعیت های اجتماعی اثر بگذارند.
 5. روش پیمایش داده های قابل اتکایی را فراهم می اورد که روش ازمایش نمی تواند به اسانی ان ها را به دست بیاورد.

محدودیت های روش پیمایش

 1. پیمایش سریع است و برای اندازه گیری یک مشکل مفید و فوری است. بنابراین نیاز نیست که براساس هرنوعی از تجارب قبلی یا چارچوب تئوری باشد. آن ها حساب تاریخی مشکل تحت بررسی را ندارند.
 2. پیمایش ها فرضیه ندارند. هم چنین ان ها همیشه به یک فرضیه منجر نمی شوند.
 3. پیمایش ها توسط قدرت نتیجه گیری پیمایش که قبلا ذکر شد پایه گذاری شده اند. بنابراین پیمایش ممکن است واضح و قابل اتکا نباشد.
 4. پیمایش عمق مطالعه ندارد و توسط عواملی مانند پول و زمان محدود شده است.
 5. پیمایش جواب به مشکلات جامعه را تحت یک چارچوب کار فراهم می کند. مطالعه مشکل را به زودی پایان می دهد. بنابراین ان ها مرتبط با فرمول بندی یا تعریف تئوری های موجود نیستند.
 6. چون که در مسیر پیمایش توسعه اتفاق می افتد گاهی اوقات طراحی دوباره پیمایش لازم است.
 7. اگر نیروهایی که داده ها را جمع اوری می کنند کارا و قابل اعتماد نیستند جمع اوری داده ها قابل اتکا نیست.
 8. وقتی که تکنیک نمونه گیری برای جمع اوری داده ها استفاده می شود یک حیطه برای خطاهای نمونه گیری وجودد.

انواع پیمایش

تحقیق پیمایشی ممکن است براساس موضوع مواد، زمینه مطالعه، هدف تکنیک و غیره طبقه بندی شود.براساس موضوع مواد تحت مطالعه پیمایش می تواند تولید و تخصصی شود. پیمایش عمومی شامل مطالعه تمام جامعه به صورت کلی است. یک پیمایش تخصصی شده مطالعه جنبه های مخصوص یک جامعه است. بخش ها نیز می توانند تقسیم بندی شوند به عنوان 1) قوانین منظم یا حقوق 2) امار یا نمونه 3)اولیه یا ثانویه.

پیمایش منظم بعد از یک وقفه منظم ایجاد می شود.برای هدف خاصی انجام می شود و برای همه توسعه داده می شود. در سنجش اماری، کل جامعه مطالعه می شود. در پیمایش نمونه، فقط یک قسمتی از جمعیت مطالعه می شود.. سنجش اولیه انجام شده به این دلیل است تا حقایق مرتبط را به طور مستقیم به دست بیاوریم. پیمایش ثانویه بعد از پیمایش اولیه انجام می شود تا ان را کامل کند. مطابق با زمینه مطالعه پیماش اجتماعی، پیمایش ارتباطی، سنجش تحصیلی و غیره وجود دارد.

پیمایش اجتماعی

پیمایش اجتماعی یک فرایند جمع اوری و تحلیل حقایق کمی درباره مشکلات جامعه، شرایط، ساختار و غیره است. از یک گروه اجتماعی یا ارتباطی استفاده می کند تا محدودیت های جغرافیایی را با یک دیدگاه درباره ی تغییرات بهتر گروه های اجتماعی و ارتباطی بیاورد.

اهداف پیمایش اجتماعی

 1. هدف اولیه پیمایش اجتماعی جمع اوری حقایق درباره جنبه های تعریفی خاص جامعه در جهت بدست اوردن مشخص و خوب اطلاعات سفارشی شده است.
 2. یک پیمایش اجتماعی هدفش این است  که شرایط و حقایق تاخیر اجتماعی و عقب افتادگی جامعه را بررسی کند. بعد از دانستن علت عقب افتادگی برنامه ها و فرمول هایی اتخاذ می شود تا این شرایط را حذف کنند.
 3. مشکلات بیماری، واگیری، بیکاری، شرایط بهداشتی زندگی، فساد اخلاقی و غیره باعث عقب افتادگی اجتماعی و اقتصادی طبقه ای از مردم می شوند. این مشکلات نامربوطند. اهداف پیمایش اجتماعی مطالعه ی این عوامل بین مردم است.
 4. انگیزه پیمایش اجتماعی خاص و قابل استفاده است. پیمایش اجتماعی هم چنین اهداف خاص و فوری دارد. همانطور که نتایج پیمایش اجتماعی ممکن است در جامعه اتفاق بیوفتد. قوانین متنوعی که دولت تصویب می کند تا از طبقه ی عقب افتاده جامعه محافظت کند یک نمونه از پیمایش اجتماعی است.

روش تجربی

آزمایشی

آزمایش اساس تحقیقات علمی است. یک آزمایش براساس فرضیه است. یک فرضیه محصول تفکر منطقی است. آزمایش ها انجام می شود تا فرضیه ها را امتحان سپس رد یا تایید کند. تحقیق آزمایشی می تواند استفاده شود تا بر ماهیت و رفتارهای گروه های اجتماعی و نهادها تمرکز کند. در علوم طبیعی همه چیزها بر اساس ارمایش مطالعه می شود. در سال های اخیر ازمایش یک نقش مهمی  در جوامع اجتماعی مختلف ایفا می کند. ازمایشاتی که در علوم اجتماعی انجام می شوند از ازمایشاتی که در علوم طبیعی انجام می شوند متفاوتند. مطالعات ازمایشی فرض می کند که علت ها می توانند مسلم فرض شوند. مزیت و معایبی که در تحقیق وجود دارد از شرایط و اثر گذاری ان ها ناشی می شود.

3 ویژگی اصلی تکنیک ازمایشگاهیشامل

1) جداسازی عوامل
2) تکثیر ازمایش
3)اندازه گیری کمی نتایج

انواع روش های ازمایش

 1. روش ازمون و خطا: در این روش محقق یک فرضیه را فرمول بندی می کند و در شرایط واقعی ازمایش می کند. برای مثال یک وزیر اقتصاد می تواند با این فرضیه ازمایش شود که ساختار نرخ مالیات معمولی باعث پیچیدگی مالیاتی بزرگتر است.
 2. روش طبیعی (ماهیتی) یا مشاهده غیر طبیعی: این نوع ازمایش در تنظیم طبیعی یا شرایط انجام می شود. این هم چنین مشاهده میدانی نامیده می شود. در این نوع ازمایش چیزهای خاصی انجام می شود تا اثرات ان ها در پیشینه تنظیم طبیعی مطالعه شود.
 3. روش مشاهده کنترل شده: در این روش مشاهده یا مطالعه تحت شرایط کنترل انجام می شود. ازمایش کنترل شده ممکن است به عنوان روشی برای امتحان علت و اثر روابط درون یک ست که اجازه حداکثر کنترل را بر متغیرخارجی (غیر اصلی) می دهد تعریف شود و اجازه می دهد تا ازمایشات اثر یک متغیر را بر روی متغیر دیگر بررسی کنند.
 4. ازمایشات توصیفی: در این نوع ازمایش محقق دو گروه را با تعداد برابر اعضا انتخاب می کند. یک گروه تحت تاثیر یک عامل دیگر است و دیگری تحت تاثیر دیگری اما با فاکتور برابر. محقق می تواند موقعیت را  قضاوت کند و تفاوت در موقعیت ها را بخاطر تفاوت در دو عامل نتیجه گیری کند.

روش ازمایشگاهی تجربی

یک ازمایش ازمایشگاهی ممکن است به عنوان آنچه که تحقیق موقعیت را با استخراج شرایط  ایجاد می کند تعریف شود تا تعدادی از متغیرها را کنترل کند و دیگر متغیرها را دستکاری کند.

به این دلیل، در این روش ازمایش، محقق شرایط را در انچه که می خواهد مطالعه اش را از طریق دستکاری متغیرها ایجاد کند تعریف می شود. در روش مدرن تحقیق اجتماعی، یک ازمایشگاه برای انجام این مهم طراحی شده است. این به طور کلی به عنوان ازمایشگاه جامعه شناسی تعریف شده است. در این نوع ازمایشگاه، ازمایشات به مشکلات اجتماعی مرتبط هستند که درحال پیشرفت مداومند. در ازمایشگاه جامعه شناسی داده ها برای کسانی که تحقیق را انجام می دهند و دردسترس هستند وجود دارد. کارکنان ازمون دیده ازمایشگاه کسانی هستند که دیگران را در روش تحقیق تربیت می کنند. هم چنین جامعه شناسان متنوعی در ازمایشگاه وجود دارند که با محقق پروژه همکاری می کنند.

اهداف ازمایش

 1. روش ازمایشی اثر یک عامل خاص را بر یک سیستم، از طریق در نظر گرفتن دیگر عوامل اثرگذار به عنوان عوامل نامربوط مطالعه می کند.
 2. آزمایش انجام می شود تا فقط یک فرضیه را تست کند.
 3. یک آزمایش انجام می شود تا یک قانون شناخته شده ی طبیعی را تایید کند یا یک جدید ان را پیشنهاد دهد.

تفاوت در متدهای آزمایشی

 1. در رویدادهای اجتماعی، تعدادی علت ها در کارند. بنابراین رویدادهای اجتماعی دارای پیچیدگی هستند. بنابراین مشکل است تا اثر یک متغیر مستقل را بر روی یک متغییر وابسته مطالعه کنیم.
 2. مواد موضوع علوم اجتماعی بسیار ناهمگن هستند و این انجام ازمایش را در علوم اجتماعی دشوار می سازد.
 3. روش ازمایشگاهی مفید خواهد بود اگر مواد موضوع تحت مطالعه، کنترل شود. اما مواد موضوع در علوم اجتماعی آگاه و متحرک هستند و به اسانی نمی توان ان ها کنترل کرد.
 4. چون که مواد موضوع علوم اجتماعی روان و اگاه هستند ان ها را نمی توان به اسانی مشاهده کرد. برای مثال فکر یک انسان نمی تواند بطور واضح مشاهده شود. بنابراین روش ازمایشگاهی تفاوت را در چنین موقعیت هایی ایجاد می کند.

پیمایش و ازمایش

 1. روش پیمایش برای مطالعات تحقیق توصیفی استفاده می شود در حالی که ازمایشی یک قسمت مطالعات تحقیق ازمایشگاهی است.
 2. برای روش سنجش بزرگتر، نمونه ها مورد نیاز است در حالی که برای مطالعات ازمایشی تنها نمونه های کوچک کافی است.
 3. روش های پیمایشی در حال حاضر و در زمان های در نظر گرفته شده رویدادهای گذشته  که در متغیرهای پیمایش وجود دارد و تا به حال اتفاق افتاده اس نتیجه گیری می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.