post

دستورالعملهای زیر توسط محمود در انجمن آنلاین آموزش زبان انگلیسی برای معلمان به منظور استفاده از ترجمه در کلاس ارائه شده است.

ترجمه زمانی امکان پذیر است که کل کلاس به یک زبان صحبت می کنند. در کلاس چند زبانه با بسیاری از زبانهای بومی مختلف، معلم ممکن است از ترجمه استفاده نکند. اوون فعالیتهای مختلفی را برای این وضعیت پیشنهاد می کند که شامل گروه بندی خانواده های زبانی برای تمرین ترجمه ، بحث گروهی و انجام بحثهای پس از ترجمه در زبان مقصد درباره تفاوتها و شباهتهای زبانهای مختلف میشود.

-تجدید نظر در متن:

دانش آموزان اغلب هنگام نوشتن در زبان منبع، دچار اشتباه میشوند و برای اطمینان از آن، بایستی ترجمه ها را با دقت مورد بررسی قرار دهند تا بتوانند هرگونه اشتباه را اصلاح کنند.

– تجزیه و تحلیل اشتباهات:

اشتباهات میتوانند از انتقال منفی زبان مبدأ، اجتناب از معادل یابی و دیگر موارد ناشی شوند. از آنجایی که بروز این اشتباهات در زبان انگلیسی بسیار رایج است، معلمان بایستی دقت لازم را در این زمینه داشته باشند.

– محدودیت در تصحیح اشتباهات:

تمرکز بیش از حد بر اشتباهات ممکن است تأثیرات منفی بر انگیزۀ زبان آموزان به همراه داشته باشد. معلمان نیز بایستی این نکته را در نظر داشته باشند.

– ترجمه را عاقلانه انجام دهند:

ترجمه بایستی تنها بخشی از فهرست روشمند معلم باشد. برای ارزیابی درک مطلب، ترجمه باید با چندین انتخاب، درست یا غلط، پاسخ کوتاه و سایر تکنیکهای آزمون ترکیب شود. سایر استراتژیهای خوانداری را نیز بایستی بکار برد؛ بویژه اسکن متن برای جزئیات خاص و جستجوی ایده های اصلی که بعنوان مهارتهای ضروری برای دانش آموزانی محسوب میشوند که در خارج از کشور تحصیل می کنند.

– ارائۀ بازتاب مثبت:

این فاکتور در همه آزمونها بسیار ضروری است زمانی که دانش آموزان وظایف شان را براساس سن، طبقه اجتماعی و علایق شان انجام میدهند و همچنین میتوانند از نتایج آزمونها برای افزایش درکشان از زبان مبدأ (هدف) استفاده کنند. خواندن سؤالات درک مطلب صرف نظر از نوع آنها بایستی با دقت تدوین شده و علاوه بر تدریس، برای تست زنی نیز استفاده شوند. بنابراین، معلم بایستی تمرکز بیشتری بر روی پاسخ صحیح داشته باشد و به “روش استفاده از زبان برای انتقال معنا و استراتژیهایی که برای بازیابی معنای متن به کار می برد” دقت کند.

چه مشاغلی نیاز به زبان دوم دارد
آموزش زبان ENGLISH

امیدواریم  مقاله انجمن آنلاین آموزش زبان انگلیسی مورد پسندتان واقع شده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید