پرسشی که دراینجا مطرح میشود این است که;به چه علت  در نحوه اموزش این دوزبان باید تغییر ایجاد شود؟

درایران زبان انگلیسی به دلیل بین المللی بودن ان در هر حیطه ای مهم بوده بنابراین یادگیری صحیح ان چه در سبک های علمی, فنی و چه در سبکهای هنری نیاز به تبحر و تحصیلات اکادمیک و البته تجربه کافی دارد.

زبان دیگری که درایران یادگیری ان مورد توجه بوده زبان عربی است که به دلیل  اسلامی بودن کشور ایران یادگیری و به کارگیری ان در زبان فارسی مهم بوده است.
در کتابهای درسی ,یک دانش اموز کمو بیش با دستور زبان عربی صرف و نحو و قواعد ان اشنا میشود وبعدها تنها چیزی که از یادگیری این زبان به یاد دارد درحد هُم و هما و هذا هذه وصرف یک فعل انهم دستو پاشکسته!
همچنین زبان انگلیسی راهم طی چند سال به طور سطحی و با تمرکز بیشتر بر دستور زبان و گرامر میگذراند تا به دانشگاه با همین منوال.

بیشتر بخوانید : آشنایی با زبان عربی

اما امروزه دیگر نمیتوان به همین چند سال سطحی خواندن ها بسنده کرد و ادعای فهم کامل هر دوزبان را داشت.چرا که ارتباطات جهانی شده و هرکس فراخور نیاز خود باید ازین چنین زبان هایی استفاده درست و کاربردی کند.
اشتباه و ضعف مدرسین دوزبان چه در مدرسه و چه در دانشگاه تمرکز بیشتر بر دستور زبان و اشنایی هرچه بیشتر با لغات, بدون کاربرد ان در جملات ,مکالمات و نمره محور شدن این زبانها بوده است.

اموزش دو زبان انگلیسی و عربی به سبک جدید در ایران

اموزش دو زبان انگلیسی و عربی به سبک جدید در ایران

نقش آموزش و پرورش در اموزش دو زبان انگلیسی و عربی به سبک جدید در ایران

خوشبختانه وزارت اموزش پرورش درحال صاف کردن این دیوار است که تا ثریا دیوار کج نرود.
اکنون تمرکز بیشتری بروی مکالمه محور بودن و کاربرد لغات حفظ شده در جملات وجود دارد.دیگر به جای حفظ کردن لغات ان هم به چه سختی و تکرار زیاد از تمثیل و ترفند های یادگیری استفاده میشود.
و دانش اموزان پس از دوره تحصیل نیاز کمتری به گذراندن کلاسهای خصوصی زبان دارند.
ابتدا برای این تغییر لازم است معلمان و مدرسین این دروس ,خود یک دوره توجیهی و اموزشی متناسب با روش جدید تدریس را سپری کنند.
و با دید باز و تازه تری, خود و دانش اموزان را با شیوه نوین و مفید سازگار و ترغیب کنند.
یادگیری زبان غریبه ان هم با ان همه چارچوب و مقررات ,دید دانش اموز و حتی معلم را نمره محور میکند و به جای یادگیری ,حفظ کردن و طوطی وار پاسخ دادن را تاکید میکند.
کمی خلاقیت و تیز هوشی در اموزش و یادگیری مسئله را حل میکند.
تلخی و اجبار جای خودرا به اشتیاق در یادگیری میدهد.
به جای انکه چند کلمه را بدون هیچ استفاده ای در ذهن خود مرور کنیم, ان را با جملات و شرایط مختلف به کار میبریم.
به جای انکه یک کلمه را چندین بار در ذهن خود تکرار کنیم تا حفظ شویم از تشابه ان با معنی اصلی و مثالهای بیشتر استفاده میکنیم.
 نقش بازی کردن و دیالوگ وار حرف زدن حتی دستو پا شکسته به ما انگیزه حرف زدن میدهد مانند کودکی که از ابتدا درحد کلمه به کلمه با اطرافیان خود حرف میزند.
به این ترتیب با چیدمان این کلمات و ازمون وخطا توسط مربیان ,کاربرد کلمه و جمله سازی برای فرد اسان میشود و هرچه بیشتر این تمرین راعمل میکند و با نفرات بیشتری ارتباط و گفتگو انجام میدهد, نواقص کمتر و اشتیاق بیشتر میشود و همچنین سعی در تصحیح کاربرد درست کلمه در جمله بیشتر و به راحتی با گرامر و صرف و نحو یک زبان اشنا و عجین میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.