امانت داری در ترجمه
رعایت اخلاقیات و رعایت اصل امانت داری در ترجمه، بسیار حائز اهمیت است. اغلب مترجمان می بایست فرایند ترجمه را به گونه ای دنبال نمایند که اصل و روح متن اصلی حفظ شود و بتوانند زمان و انرژی خود را به گونه ای به کار گیرند که کامل متوجه اصل مطلب شوند و پس از آن با رعایت اصل امانت داری و حفظ روح متن، آن را به خواننده انتقال دهند.

می بایست بین نویسنده و خواننده کتاب تعادل و تعامل برقرار شود و مترجم ، در حین دنبال کردن فرایند ترجمه هم از دیدگاه نویسنده کتاب، متن را بنویسد و هم از دیدگاه خواننده کتاب متن را بخواند که البته این کار ، اصلا کار ساده و آسانی نیست و از عهده هرکسی برنمی آید مگر آنکه مترجم ماهر و زبر دستی باشد.

مترجم کتاب خوب

امانت داری در ترجمه کتاب

اگر کتابی از زبان فارسی ( یا هر زبان مبدا) قرار است به زبان انگلیسی ترجمه شود، کار دشوار تر است و ممکن است به صورت بالقوه و نا آگاه مترجم آسیب های زیادی به متن بزند. در این گونه مقالات یا کتاب ها مترجم اصلا نباید در پی این باشد که عناوین و سرتیتر ها را کلمه به کلمه و جمله به جمله به زبان خودش ترجمه کند. بلکه باید در صدد باشد اصطلاحات و ایده های خاص مربوط به زبان مقصد را بشناسد و به همین ترتیب ترجمه را انجام دهد.

 

تمرین و مطالعه

به طور کلی موفقیت در امر ترجمه تنها امکان پذیر نیست بلکه دست یافتنی است و می بایست به صورت اکتسابی و نه ذاتی، آن قدر تمرین، تحصیل، مطالعه و ممارست داشته باشید تا بتوانید مراحل ترجمه را گام به گام طی کنید و ترجمه در خور توجهی ارائه دهید.

 

بیشتر بخوانید : ترجمه تخصصی چیست ؟

بیشتر بخوانید: جهانی سازی ترجمه 

 

افزایش شمول و جهانی سازی امر ترجمه، در بیان اهمیت این فن و حرفه بسیار نقش مهمی دارد. می بایست همانند یک مهاجر، از هنجارها، ناهنجاری ها  و آداب و سنن و فرهنگ زبان مربوطه اطلاعات لازم را داشته باشید و همواره آماده پذیرایی از ایده های جدید، نگرش های متفاوت و فرهنگ های نو باشید.

مترجم بسیار تخصصی

رعایت فرهنگ هر کشور برای ترجمه متن

در  خود ناحیه بریتانیا یا حتی در خود کشور امریکا، فرهنگ ها و آداب گوناگونی حاکم است. شاید بهتر این باشد که شما در نوشتار و در ترجمه خود براین هدف باشید که خوانندگان مدرن تر را جذب خود کنید و تفاوت های فرهنگ های مختلف را به این ترتیب به آن ها گوشزد نمایید.

با ترجمه دریچه جدیدی از جهان به روی شما گشوده می شود. می توانید روح خودرا تغذیه کنید و در این صنعت رشد وبالندگی داشته باشید. تنها لازم است دستان خودرا باز بگذارید، ذهن خود را رها کنید و خلاقانه بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید